Pro rodiče


Výsledky sběru papíru

Výsledky sběru papíru

Všem, co se zúčastnili sběru starého papíru i ve druhém kole, děkujeme. Další kolo se již v tomto školním roce konat nebude, celkové pořadí se uzavírá dle dosavadních výsledků, které máte k nahlédnutí v přiložené tabulce.  Odměny pro děti budou připraveny v MŠ v měsíci červnu (u těch dětí, které již v tomto školním roce do MŠ nepřijdou, se informace o předání cen dozvíte od třídních učitelek).

více

Nabídka psycholožky Mgr. Kolářové - téma: KORONAVIRUS

Nabídka psycholožky Mgr. Kolářové - téma: KORONAVIRUS

Vážení rodiče,


v případě potřeby máte možnost využít nabídky a tématických odkazů zaslaných naší školní psycholožkou Mgr. Martinou Kolářovou. Emailový i telefonický kontakt na ni naleznete spolu s potřebnými informacemi v přiloženém článku.


Můžete využít také různé materiály ke stažení - návod, jak mluvit o situaci s dětmi, říkanky i pohádku O KORONAVIRU, včetně metodiky k ní.

více

Obědy do škol

Rodiče, kteří pobírají dávky hmotné nouze, mohou získat pro své děti obědy zdarma v rámci projektu, do kterého je MŠ zapojena. Postup pro získání podpory a informace o projektu jsou vloženy do přílohy.

více

Upozornění - důležité informace o koronaviru

Vážení rodiče,

Kraj Vysočina vydal upozornění pro občany ohledně aktuálního tématu KORONAVIRUS, tuto informaci vám v této podobě (elektronicky v následujícím odkazu) zprostředkováváme.

více

Upozornění pro rodiče hlavní prázdniny 2020

Vážení rodiče,

v době hlavních prázdnin bude provoz v MŠ "Čtyřlístek" Třebíč probíhat od 10. do 22. 8. 2020. Aktuálně začínáme zjišťovat zájem rodičů o provoz. V Ostatním období hlavních prázdnin bude MŠ uzavřena.

Děti se budou moci přihlašovat "na cizí MŠ" v době uzavření kmenové MŠ. Děti z naší MŠ se mohou přihlašovat na MŠ Demlova a MŠ "Kaštánek". Přihlašování na cizí MŠ bude probíhat 9.- 10.6. 2020 od 10:00 do 15:00 v ředitelně MŠ. Blíže informací v příloze a na nástěnkách v MŠ.  

V příloze naleznete informace týkající se provozu všech mateřských škol v době hlavních prázdnin. Jedná se o platný plán. První a poslední týden hlavních prázdnin jsou na území Třebíče všechny MŠ uzavřeny rozhodnutím Rady města. V této době probíhají na školách opravy, malování, čištění koberců apod. Děkujeme rodičům za spolupráci.   

více

Přírodní učebna a úprava zahrady

Přírodní učebna a úprava zahrady

Vážení rodiče,

dovolujeme si informovat o záměru přebudování školní zahrady ze současné podoby, jak ji znáte (se skluzavkou, tunelem a houpačkami) do nové podoby - tzv. přírodní zahrady s přírodní učebnou, a to v případě, že nám bude schválena žádost pro získání dotace. Jedná se o projekt „Příroda všemi smysly uprostřed města“.více

Sběr papíru a plastů ve školním roce 2019/20

Sběr papíru a plastů ve školním roce 2019/20

I ve školním roce 2019/20 budeme opět sbírat starý papír a plasty. Zatímco papír přinášejí rodiče v předem vymezeném termínu, plastový odpad sbíráme celoročně.

více

Důležité upozornění - změna organizace provozu

Vážení rodiče,

od 2. 9. 2019 dochází k důležitým organizačním změnám v MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč, prosím, věnujte jim pozornost:

· Děti se scházejí ve třídě PŘÍRODNÍ – kde začíná provoz v 6:00 hod.

· Děti se rozcházejí ve třídě SPORTOVNÍ – kde končí provoz v 16:30.

· Provozní doba školy se prodlužuje – nyní nově 6:00 – 16:30 denně.

· Provozní doba třídy Rolnička se mění – 7:00 – 15:30, poté děti přecházejí do třídy Zvoneček.

· Doba oběda se posouvá na 12:00, děti po obědě odcházejí domů v 12:30 – 12:45 !!! (mimo třídu Zvoneček, zde se děti rozcházejí od 12:00 do 12:30, rodiče používají čipy).

· Doba odpolední svačiny se posouvá na 14:15, děti odcházejí odpoledne domů nejdříve ve 14:30 (týká se také dětí ze třídy Zvoneček), dřívější odchod možný po domluvě s třídními učitelkami.

· Nově se dveře automaticky budou odemykat dle nového denního řádu. Blíže viz. Denní řád.

více

Hygienici radí, jak omezovat nemocnost dětí ve školkách

Návštěva předškolních zařízení má pro dítě významný vliv na jeho duševní i fyzický rozvoj. Podle názoru Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) je ale velmi důležité, aby byla dodržena určitá preventivní opatření, kterými můžeme předcházet zvýšené nemocnosti u dětí. Mezi zásadní preventivní opatření patří zejména očkování dětí a dodržování základních hygienických návyků.

Nemocné děti se léčí v klidu svého domova, ne ve školce.

Nemocné dítě nepatří do předškolního zařízení, je zde velká pravděpodobnost přenosu infekce na ostatní děti. Buďte ohleduplní k ostatním dětem i personálu předškolních zařízení.

Více informací viz příloha.

více

Školní psycholožka v MŠ

Ve školním roce 2019/20 opět pokračuje spolupráce se školním psychologem. Jeho činnost je zdarma, plně hrazena z prostředků Města Třebíč. Rodiče se mohou obracet o pomoc na školního psychologa pomocí emailové adresy. Setkání se po předchozí dohodě konají v MŠ, v jídelně školy.  Bližší nabídka v příloze.  

více