Pro rodiče


Změna účtu školy od 1.8. 2021

Žádáme rodiče o provedení změny u souhlasu s inkasem pro úhradu stravného a úplaty za předškolní vzdělávání z důvodu změny čísla účtu školy a banky od 1.8. 2021.

Pozor - do 31.7. 2021 platí původní číslo účtu, změnu proveďte nejdříve 1.8. 2021.

V případě nejasností nebo problémů se obracejte přímo na vedoucí ŠJ a účetní - Jitku Maštalířovou: jidelna@ms-ctyrlistek-trebic.cz

Děkujeme za spolupráci.

více

Zvyšování kvality školství v České republice, projekt SRP

Zvyšování kvality školství v České republice, projekt SRP

Naše MŠ byla zapojena do dvouletého projektu Národního pedagogického institutu Praha - „Vedeme školu“. V projektu se jedná o rozvoj prostředí pro efektivnější práci učitelů i učení žáků, poznání silných a slabých stránek naší mateřské školy, ujasnění poslání školy a vizi její ještě úspěšnější budoucnosti.

I díky tomu, že je naše mateřská školka strategicky vedena, je naše školství o něco lepší a děti mají lepší podmínky pro svůj osobnostní rozvoj.

Do projektu byla aktivně zapojena ředitelka MŠ Ing. Renata Špačková a zástupkyně ředitelky školy Věra Navrátilová. 

Mateřská škola „Čtyřlístek“ Třebíč získala pečeť kvality „Vedeme školu“.

více

Desatero pro rodiče předškoláka

Jak připravit dobře předškoláka na první třídu?

Desatero předškoláka


Milí rodiče, máte doma předškoláka a záleží Vám na tom, aby byl dobře připravený do první třídy a zvádal školu bez velkých problémů?

Vedle doporučení z mateřské školy může pomoci i dokument pro rodiče z MŠMT - Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, který má být pro Vás orientačním vodítkem, jaké základní dovednosti a vlastnosti by si měl Váš předškolák osvojit před vstupem do první třídy.

Nehledejte v tom žádné složitosti a náročné úkoly. Mnohdy stačí si jen uvědomit, že spousta jednoduchých domácích činností a situací v rodině pokládá základ k dobré přípravě Vaší ratolesti na školu.

Jinou možností jsou tipy z Infry s.r.o., kde se postupně představí jednotlivé oblasti desatera doplněné o tipy na konkrétní činnosti, které můžete jednoduše doma s dětmi realizovat a tím je tak přirozenou a nenásilnou formou připravovat na život.

Tipy připravil tým zkušených učitelek z mateřských škol.

ODKAZ NA DESATERO PŘEDŠKOLÁKA ZDE

více

Logopedická péče - kontakty

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že lze očekávat, že v letošním školním roce nebude možné z důvodu COVID-19 realizovat logopedickou depistáž v MŠ, nepodceňme špatnou výslovnost u dětí. Obecně se doporučuje u dětí ve věku 5-6 let, u nichž přetrvává nesprávná výslovnost jedné nebo více hlásek, objednání do péče odborníka - logopeda, pokud se jedná o závažnější vady řeči, doporučujeme vyšetření v SPC.

Kontakty na SPC:

Speciálně pedagogické centrum
při Základní škole a Střední škole Březejc
Dr. Holubce 763/1, 674 01 Třebíč
Tel.: 777 449 712 - Mgr. Kateřina Pešková (speciální pedagog - logoped, surdoped)
773 236 611 - Mgr. Klára Dufková (speciální pedagog)
777 449 718 - Mgr. Jitka Budínová (psycholog)
778 761 650 - Mgr. Michaela Navrátilová (psycholog)
E-mail: spctr@seznam.cz
www.skoly-brezejc.cz

Kontakty na klinické logopedy naleznete v příloze.

více

Distanční výuka v MŠ

Distanční výuka v MŠ je určena pro děti, které se vzdělávají povinně (tzn. povinná pro děti, které ve školním roce 2020/21 dovrší věku 6 let, a děti s odloženou školní docházkou). Zákonní zástupci těchto dětí mají povinnost zapojit se do výuky a poskytnout škole kontaktní údaje pro realizaci distanční výuky. Škola je rodičům nápomocna metodicky, nabízí formy komunikace, které jsou rodičům dostupné. Podrobnější informace a plán najdete ke stažení níže, Pokyny ředitele MŠ k distančnímu způsobu vyučování a Plán distanční výuky na MŠ "Čtyřlístek" Třebíč jsou též vyvěšeny v šatnách u jednotlivých tříd.

více

Organizace školního roku 2021/22

Vážení rodiče,

v příloze naleznete informace o celkové organizaci (prázdniny, státní svátky) během školního roku 2021/22.

více

Školní řád - aktualizace

Na stránkách školy je zveřejněn aktualizovaný Školní řád platný od 09/2021. Obsahuje informace k povinnému předškolnímu vzdělávání včetně omlouvání dětí a informace k organizaci provozu v MŠ a distační výuce. Celé změní Školního řádu najdete v sekci: Pro rodiče – oddíl Ke stažení.

více

Školní psycholožka v MŠ

Ve školním roce 2021/22 opět pokračuje spolupráce se školním psychologem. Jeho činnost je zdarma, plně hrazena z prostředků Města Třebíč. Rodiče se mohou obracet o pomoc na školního psychologa pomocí emailové adresy. Setkání se po předchozí dohodě konají v MŠ, v jídelně školy. Bližší nabídka v příloze.  

V září 2021 bude nadále funkci školní psycholožky zastávat Mgr. Martina Kolářová. Z důvodu čerpání MD dojde patrně od října 2021 na této pozici ke změně, rodiče budou včas informováni na webu školy a na nástěnkách u tříd. Zřizovatel školy (Město Třebíč), který tuto službu hradí, hledá nyní nového školního psychologa. 

více