Pro rodiče


Zápis do MŠ pro školní rok 2020/21

Vážení rodiče,

přihlašování dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21 bude opět probíhat pomocí elektronického zápisu, rodiče si budou muset sami vygenerovat přihlášku. Webová aplikace pro generování žádostí pro předškolní vzdělávání se rodičům otevírá od 6.4. 2020.

Na přihlášce je nutné doložit potvrzení lékaře o očkování dítěte, pokud dítě nedosáhne minimálně 5 let k 31.8. 2020. Případně se musí jednat o trvalou kontraindikaci, pro kterou dítě nemůže být očkováno, což potvrdí lékař dítěte. Doklad o očkování nemusí být doložen u dětí, které se vzdělávají povinně (avšak vzhledem k tomu, že se u nich lékař vyjadřuje ke zdravotnímu stavu, není tedy problémem doručit doklad o očkování také, povinně zde ale vyžadován není).    

více

Pozvánka na setkání s rodiči

Pozvánka na setkání s rodiči

Vážení rodiče,

jste srdečně zváni na setkání rodičů, které se bude konat 24. 3. 2020 (ve sportovní třídě od 15:15).

První část programu bude věnována záležitostem, které se týkají všech dětí, ve druhé části (zhruba od 15:45) mají rodiče budoucích prvňáčků možnost setkat se se zástupci ZŠ Horka Domky.

více

Návstěvní dny před zápisem

Návstěvní dny před zápisem

Každou středu od 1.4. do 22.4. mají noví zájemci o docházku pro příští školní rok možnost navštívit naši MŠ, a to v době od 14:30 do 15:30.

více

Upozornění pro rodiče hlavní prázdniny 2020

Vážení rodiče,

v příloze naleznete informace týkající se provozu školy v době hlavních prázdnin. Rádi bychom vás předběžně seznámili s možností využití provozu MŠ, v tomto plánu ale ještě může dojít ke změně, definitivní podoba bude zveřejněna do 30.4. 2020.

více

Přírodní učebna a úprava zahrady

Přírodní učebna a úprava zahrady

Vážení rodiče,

dovolujeme si informovat o záměru přebudování školní zahrady ze současné podoby, jak ji znáte (se skluzavkou, tunelem a houpačkami) do nové podoby - tzv. přírodní zahrady s přírodní učebnou, a to v případě, že nám bude schválena žádost pro získání dotace. Jedná se o projekt „Příroda všemi smysly uprostřed města“.více

Sběr papíru a plastů ve školním roce 2019/20

Sběr papíru a plastů ve školním roce 2019/20

I ve školním roce 2019/20 budeme opět sbírat starý papír a plasty. Zatímco papír přinášejí rodiče v předem vymezeném termínu, plastový odpad sbíráme celoročně.

více

Důležité upozornění - změna organizace provozu

Vážení rodiče,

od 2. 9. 2019 dochází k důležitým organizačním změnám v MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč, prosím, věnujte jim pozornost:

· Děti se scházejí ve třídě PŘÍRODNÍ – kde začíná provoz v 6:00 hod.

· Děti se rozcházejí ve třídě SPORTOVNÍ – kde končí provoz v 16:30.

· Provozní doba školy se prodlužuje – nyní nově 6:00 – 16:30 denně.

· Provozní doba třídy Rolnička se mění – 7:00 – 15:30, poté děti přecházejí do třídy Zvoneček.

· Doba oběda se posouvá na 12:00, děti po obědě odcházejí domů v 12:30 – 12:45 !!! (mimo třídu Zvoneček, zde se děti rozcházejí od 12:00 do 12:30, rodiče používají čipy).

· Doba odpolední svačiny se posouvá na 14:15, děti odcházejí odpoledne domů nejdříve ve 14:30 (týká se také dětí ze třídy Zvoneček), dřívější odchod možný po domluvě s třídními učitelkami.

· Nově se dveře automaticky budou odemykat dle nového denního řádu. Blíže viz. Denní řád.

více

Nabídka pro rodiče – místo ve třídě Rolnička

Nabídka pro rodiče – místo ve třídě Rolnička

Vážení rodiče, nabízíme jedno volné místo ve třídě Rolnička. V této třídě je kolektiv s menším počtem dětí, o které se starají dvě učitelky a fyzioterapeutka. Tato péče je vhodná nejen pro děti s opakovanými respiračními infekty, ale i jako prevence pro děti bez zdravotních obtíží. Více info viz. plakát.

Přijít se můžete podívat osobně přímo na třídu po předchozí telefonické domluvě.

více

Hygienici radí, jak omezovat nemocnost dětí ve školkách

Návštěva předškolních zařízení má pro dítě významný vliv na jeho duševní i fyzický rozvoj. Podle názoru Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) je ale velmi důležité, aby byla dodržena určitá preventivní opatření, kterými můžeme předcházet zvýšené nemocnosti u dětí. Mezi zásadní preventivní opatření patří zejména očkování dětí a dodržování základních hygienických návyků.

Nemocné děti se léčí v klidu svého domova, ne ve školce.

Nemocné dítě nepatří do předškolního zařízení, je zde velká pravděpodobnost přenosu infekce na ostatní děti. Buďte ohleduplní k ostatním dětem i personálu předškolních zařízení.

Více informací viz příloha.

více