Pro rodiče


Zápis pro školní rok 2021/22

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/22 bude probíhat 4.-5.5. 2021.

Rodiče vyplňují žádost o přijetí v elektronickém systému pro elektronický zápis. Systém bude spuštěn od dubna 2021. Žádost o přijetí poté rodiče přinesou do MŠ osobně, či ji doručí poštou nebo datovou schránkou, a to v termínu zápisu do MŠ! Nadále platí, že podmínkou pro přijetí je řádné očkování dítěte, což se netýká dětí, které se vzdělávají povinně.

Aktuálně není jisté, jakou formou bude zápis probíhat. V případě, že dojde k ústupu pandemické situace, budou před zápisem v MŠ probíhat tzv. návštěvní dny pro děti a rodiče, kteří mají zájem o přijetí do MŠ od září 2021. Po zápisu a kladném výsledku přijímacího řízení mohou rodiče se svým dítětem navštívit v MŠ tzv. Miniškolku na třídě, kam je dítě od září přijato. Miniškolka bude probíhat v případě, že dojde ke zklidnění pandemické situace. Informace budeme aktualizovat v závislosti na vývoji pandemické situace. Děkujeme za pochopení. 

více

Distanční výuka v MŠ

Distanční výuka v MŠ je určena pro děti, které se vzdělávají povinně (tzn. povinná pro děti, které ve školním roce 2020/21 dovrší věku 6 let, a děti s odloženou školní docházkou). Zákonní zástupci těchto dětí mají povinnost zapojit se do výuky a poskytnout škole kontaktní údaje pro realizaci distanční výuky. Škola je rodičům nápomocna metodicky, nabízí formy komunikace, které jsou rodičům dostupné. Podrobnější informace a plán najdete ke stažení níže, Pokyny ředitele MŠ k distančnímu způsobu vyučování a Plán distanční výuky na MŠ "Čtyřlístek" Třebíč jsou též vyvěšeny v šatnách u jednotlivých tříd.

více

Sběr papíru zima 2021

Druhé kolo sběru starého papíru se uskuteční ukuteční pravděpodobně v lednu 2021. Zohledníme aktuální pandemickou sitauci, rodiče budeme s předstihem informovat. Uvítáme opět vaši účast. Současně rodičům děkujeme za aktivní zapojení do podzimního sběru.

více

Upozornění pro rodiče - opatření COVID - 19

Vážení rodiče,

v 08/2020 vydalo MŠMT manuál k provozu škol ve školním roce 2020/21. Opatření se týkají i MŠ, manuál si můžete stáhnout v příloze.

více

Organizace školního roku 2020/21

Vážení rodiče,

v příloze naleznete informace o celkové organizaci (prázdniny, státní svátky) během školního roku 2020/21.

více

Školní řád - aktualizace

Na stránkách školy je zveřejněn aktualizovaný Školní řád platný od 09/2020. Obsahuje informace k povinnému předškolnímu vzdělávání včetně omlouvání dětí a informace k organizaci provozu v MŠ. Celé změní Školního řádu najdete v sekci: Pro rodiče – oddíl Ke stažení.

více

Školní psycholožka v MŠ

Ve školním roce 2020/21 opět pokračuje spolupráce se školním psychologem. Jeho činnost je zdarma, plně hrazena z prostředků Města Třebíč. Rodiče se mohou obracet o pomoc na školního psychologa pomocí emailové adresy. Setkání se po předchozí dohodě konají v MŠ, v jídelně školy. Bližší nabídka v příloze.  

více

Obědy do škol

Rodiče, kteří pobírají dávky hmotné nouze, mohou získat pro své děti obědy zdarma v rámci projektu, do kterého je MŠ zapojena. Postup pro získání podpory a informace o projektu jsou vloženy do přílohy.

více

Sběr papíru ve školním roce 2020/21

Sběr papíru ve školním roce 2020/21

Ve školním roce 2020/21 budeme opět sbírat starý papír. Škola již nebude sbírat plast. 

Sběr papíru bude probíhat stejným způsobem jako v minulých letech. Počítáme, že během školního roku proběhne 4-5 kol sběru. První kolo je plánováno na konec září, případně na přelom září-října. Rodiče budou upozorněni minimálně týden předem, bližší údaje budou zveřejněny na plakátech na nástěnkách u tříd. Odměny budou dětem předány na závěr celkové sběru - za celkové pořadí (6/2021).  

Předem děkujeme rodičům za podporu a účast. Finance za sběr využíváme na podporu projektových akcí se seniory či projektových akcí MŠ (např. BIOTRH).     

více