Pro rodiče


Sběr papíru podzim 2020

Sběr papíru podzim 2020

První kolo sběru starého papíru se uskuteční od 19.10. do 21.10.2020. Budeme rádi za vaši účast.

více

Upozornění pro rodiče - opatření COVID - 19

Vážení rodiče,

v 08/2020 vydalo MŠMT manuál k provozu škol ve školním roce 2020/21. Opatření se týkají i MŠ, manuál si můžete stáhnout v příloze.

více

Organizace školního roku 2020/21

Vážení rodiče,

v příloze naleznete informace o celkové organizaci (prázdniny, státní svátky) během školního roku 2020/21.

více

Školní řád - aktualizace

Na stránkách školy je zveřejněn aktualizovaný Školní řád platný od 09/2020. Obsahuje informace k povinnému předškolnímu vzdělávání včetně omlouvání dětí a informace k organizaci provozu v MŠ. Celé změní Školního řádu najdete v sekci: Pro rodiče – oddíl Ke stažení.

více

Školní psycholožka v MŠ

Ve školním roce 2020/21 opět pokračuje spolupráce se školním psychologem. Jeho činnost je zdarma, plně hrazena z prostředků Města Třebíč. Rodiče se mohou obracet o pomoc na školního psychologa pomocí emailové adresy. Setkání se po předchozí dohodě konají v MŠ, v jídelně školy. Bližší nabídka v příloze.  

více

Obědy do škol

Rodiče, kteří pobírají dávky hmotné nouze, mohou získat pro své děti obědy zdarma v rámci projektu, do kterého je MŠ zapojena. Postup pro získání podpory a informace o projektu jsou vloženy do přílohy.

více

Přírodní učebna a úprava zahrady

Přírodní učebna a úprava zahrady

Vážení rodiče,

dovolujeme si informovat o záměru přebudování školní zahrady ze současné podoby, jak ji znáte (se skluzavkou, tunelem a houpačkami) do nové podoby - tzv. přírodní zahrady s přírodní učebnou. MŠ byla schválena žádost pro získání dotace SFŽP. Jedná se o projekt „Příroda všemi smysly uprostřed města“. Realizace projektu byla zahájena od 8/2020. Projekt bude ukončen do 12/2022.více

Sběr papíru ve školním roce 2020/21

Sběr papíru ve školním roce 2020/21

Ve školním roce 2020/21 budeme opět sbírat starý papír. Škola již nebude sbírat plast. 

Sběr papíru bude probíhat stejným způsobem jako v minulých letech. Počítáme, že během školního roku proběhne 4-5 kol sběru. První kolo je plánováno na konec září, případně na přelom září-října. Rodiče budou upozorněni minimálně týden předem, bližší údaje budou zveřejněny na plakátech na nástěnkách u tříd. Odměny budou dětem předány na závěr celkové sběru - za celkové pořadí (6/2021).  

Předem děkujeme rodičům za podporu a účast. Finance za sběr využíváme na podporu projektových akcí se seniory či projektových akcí MŠ (např. BIOTRH).     

více

Hygienici radí, jak omezovat nemocnost dětí ve školkách

Návštěva předškolních zařízení má pro dítě významný vliv na jeho duševní i fyzický rozvoj. Podle názoru Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) je ale velmi důležité, aby byla dodržena určitá preventivní opatření, kterými můžeme předcházet zvýšené nemocnosti u dětí. Mezi zásadní preventivní opatření patří zejména očkování dětí a dodržování základních hygienických návyků.

Nemocné děti se léčí v klidu svého domova, ne ve školce.

Nemocné dítě nepatří do předškolního zařízení, je zde velká pravděpodobnost přenosu infekce na ostatní děti. Buďte ohleduplní k ostatním dětem i personálu předškolních zařízení.

Více informací viz příloha.

více