Pro rodiče


Organizace školního roku 2023/24

Vážení rodiče,

v příloze naleznete informace o celkové organizaci (prázdniny, státní svátky) během školního roku 2023/24.

více

Školní řád

Na stránkách školy je zveřejněn Školní řád platný od 09/2023. Obsahuje informace k povinnému předškolnímu vzdělávání včetně omlouvání dětí a informace k organizaci provozu v MŠ a distační výuce. Celé změní Školního řádu najdete v sekci: Pro rodiče – oddíl Ke stažení.

více

Školní vzdělávací program MŠ "Čtyřlístek"

Vážení rodiče, 

v příloze naleznete plné znění ŠVP, podle kterého se uskutečňuje předškolní vzdělávání v MŠ "Čtyřlístek" Třebíč. 

více

DOKUMENTY (standard bezpečnosti, preventivní program, vyřizování stížností)

V příloze nabízíme ke stažení obecné dokumenty týkající se naší MŠ:

- Minimální standard bezpečnosti MŠ "Čtyřlístek" Třebíč,

- Minimální preventivní program školy,

- Pokyn ředitele školy k vyřizování stížností, oznámení a podnětů.

více

ROZPOČET 2024, STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2025 A 2026

V příloze naleznete rozpočet MŠ "Čtyřlístek" pro rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2025 a 2026.

více

Desatero pro rodiče předškoláka

Jak připravit dobře předškoláka na první třídu?

Desatero předškoláka


Milí rodiče, máte doma předškoláka a záleží Vám na tom, aby byl dobře připravený do první třídy a zvádal školu bez velkých problémů?

Vedle doporučení z mateřské školy může pomoci i dokument pro rodiče z MŠMT - Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, který má být pro Vás orientačním vodítkem, jaké základní dovednosti a vlastnosti by si měl Váš předškolák osvojit před vstupem do první třídy.

Nehledejte v tom žádné složitosti a náročné úkoly. Mnohdy stačí si jen uvědomit, že spousta jednoduchých domácích činností a situací v rodině pokládá základ k dobré přípravě Vaší ratolesti na školu.

Jinou možností jsou tipy z Infry s.r.o., kde se postupně představí jednotlivé oblasti desatera doplněné o tipy na konkrétní činnosti, které můžete jednoduše doma s dětmi realizovat a tím je tak přirozenou a nenásilnou formou připravovat na život.

Tipy připravil tým zkušených učitelek z mateřských škol.

ODKAZ NA DESATERO PŘEDŠKOLÁKA ZDE

více

Logopedická péče - kontakty

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že lze očekávat, že v letošním školním roce nebude možné z důvodu COVID-19 realizovat logopedickou depistáž v MŠ, nepodceňme špatnou výslovnost u dětí. Obecně se doporučuje u dětí ve věku 5-6 let, u nichž přetrvává nesprávná výslovnost jedné nebo více hlásek, objednání do péče odborníka - logopeda, pokud se jedná o závažnější vady řeči, doporučujeme vyšetření v SPC.

Kontakty na SPC:

Speciálně pedagogické centrum
při Základní škole a Střední škole Březejc
Dr. Holubce 763/1, 674 01 Třebíč
Tel.: 777 449 712 - Mgr. Kateřina Pešková (speciální pedagog - logoped, surdoped)
773 236 611 - Mgr. Klára Dufková (speciální pedagog)
777 449 718 - Mgr. Jitka Budínová (psycholog)
778 761 650 - Mgr. Michaela Navrátilová (psycholog)
E-mail: spctr@seznam.cz
www.skoly-brezejc.cz

Kontakty na klinické logopedy naleznete v příloze.

více

Distanční výuka v MŠ

Distanční výuka v MŠ je určena pro děti, které se vzdělávají povinně (tzn. povinná pro děti, které ve školním roce 2023/24 dovrší věku 6 let, a děti s odloženou školní docházkou). Zákonní zástupci těchto dětí mají povinnost zapojit se do výuky a poskytnout škole kontaktní údaje pro realizaci distanční výuky. Škola je rodičům nápomocna metodicky, nabízí formy komunikace, které jsou rodičům dostupné. Podrobnější informace a plán najdete ke stažení níže, Pokyny ředitele MŠ k distančnímu způsobu vyučování a Plán distanční výuky na MŠ "Čtyřlístek" Třebíč jsou též vyvěšeny v šatnách u jednotlivých tříd.

více

Školní psycholožka v MŠ

Ve školním roce 2023/24 opět pokračuje spolupráce se školním psychologem. Jeho činnost je zdarma, plně hrazena z prostředků Města Třebíč. Rodiče se mohou obracet o pomoc na školního psychologa pomocí emailové adresy. Setkání se po předchozí dohodě konají v MŠ, v jídelně školy. Bližší nabídka v příloze.  

V září 2023 bude nadále funkci školní psycholožky zastávat Mgr. Martina Kolářová. O aktivitách a možnostech spolupráce budou rodiče informováni na nástěnkách, v rámci setkání s rodiči a na informačních plakátech.  

více

Elektronická bezpečnost (šíření povědomí o podvodech na internetu)

Vzhledem k nárůstu podvodných případů na internetu, kdy uživatelé mohou přijít o své osobní údaje či o peníze na svých účtech, připojujeme se i my k šíření informací vydaných Policií ČR v podobě letáků - viz příloha. 

Jedná se o podvody při prodeji na bazarových portálech (např. prodej dětského oblečení) nebo útoky sociálního inženýrství, kdy se útočníci snaží z obětí vylákat přihlašovací údaje do internetového bankovnictví nebo údaje z platebních karet. Je nezbytné, aby byla veřejnost varována před těmito podvody a mohla se jim úspěšně bránit.

více