Co bude


Důležité upozornění - změna organizace provozu

Vážení rodiče,

od 2. 9. 2019 dochází k důležitým organizačním změnám v MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč, prosím, věnujte jim pozornost:

· Děti se scházejí ve třídě PŘÍRODNÍ – kde začíná provoz v 6:00 hod.

· Děti se rozcházejí ve třídě SPORTOVNÍ – kde končí provoz v 16:30.

· Provozní doba školy se prodlužuje – nyní nově 6:00 – 16:30 denně.

· Provozní doba třídy Rolnička se mění – 7:00 – 15:30, poté děti přecházejí do třídy Zvoneček.

· Doba oběda se posouvá na 12:00, děti po obědě odcházejí domů v 12:30 – 12:45 !!! (mimo třídu Zvoneček, zde se děti rozcházejí od 12:00 do 12:30, rodiče používají čipy).

· Doba odpolední svačiny se posouvá na 14:15, děti odcházejí odpoledne domů nejdříve ve 14:30 (týká se také dětí ze třídy Zvoneček), dřívější odchod možný po domluvě s třídními učitelkami.

· Nově se dveře automaticky budou odemykat dle nového denního řádu. Blíže viz. Denní řád.

více

Akce říjen 2019

Akce říjen 2019

Hned na začátku října 1.10. děti z přírodní a hudební třídy čeká druhá část preventivního programu o slušném společenském chování a spolupráci "Nazdárek Kašpárek". Pro třídu Rolnička a třídu sportovní je tento program připraven na 11.10. 2019.

Ve dnech 2. a 3. 10. do školky přijde paní Kubová s prográmkem na téma ovoce - "Ovoce si usušíme". Zajímavé povídání je spojeno také s ochutnávkou, a kromě toho si děti naplní sušeným ovocem i vlastní pytlíček, který si poté odnesou domů. Ve středu 2.10. tato aktivita čeká děti ze tříd hudební a přírodní, ve čtvrtek 3.10. je připravena pro děti ze třídy sportovní a Rolnička.

Následující den, tedy 4.10., do školky zavítá další milá návštěva, a to pan Hořák se svými zvířátky. Akce bude probíhat ve sportovní třídě, děti budou rozděleny do dvou skupin - od 9:00 se týká dětí ze třídy sportovní a přírodní, od 10:00 pak třídy hudební a Rolnička.

7.10. do MŠ dorazí oblíbení klauni Hugo a Fugo, tohoto představení se zúčastní všechny děti, a to opět ve dvou časech - v 9:00 děti ze třídy hudební, Rolnička a Zvoneček, v 10:00 pak děti ze třídy přírodní a sportovní.

15. 10. se předškolní děti z celé MŠ vypraví do Domova pro seniory, kde je čeká společně s babičkami a dědečky zábavné dopoledne s hrami a přípravou zdravých pomazánek.

17.10. nás čeká v přírodní třídě naší školky program "Máme rádi zvířata", jedná se o projekt Státní veterinární zprávy.

I v měsíci říjnu si opět zájemci ze starších dětí zasportují na nádvoří MŠ s trenéry z Fotbalové školy, a to 18.10.

Od října také začínáme opět využívat nabídku Střední školy stavební Třebíč - pravidelně každý čtvrtek jsou nám k dispozici prostory tělocvičny. Jednotlivé třídy se v této možnosti sportovních aktivit na velkém prostoru a v teple školy budou střídat až do konce měsíce dubna.


více

Mezigenerační spolupráce mezi MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč a DS Třebíč Manželů Curieových

MŠ „Čtyřlístek“ již pět let buduje systematicky mezigenerační spolupráci mezi ní a DS Třebíč Manželů Curieových. Děti se seniory mohly dosud setkávat v rámci projektů, na které MŠ získávala několik let dotace z Grantového programu: „Zdravé město Třebíč: Rodina a zdraví“. Od roku 2019 již příspěvkové organizace Města Třebíč nemohou o tyto dotace žádat, ale úspěšným žadatelům z předchozích let bude automaticky provozní rozpočet školy navýšen o potřebnou částku na akce, které dříve MŠ z dotace hradila.

Mš „Čtyřlístek“ Třebíč díky tomuto získala do rozpočtu školy navíc 17 tisíc Kč. Tyto finanční prostředky budou opět využity na akce, které se zaměřují na mezigenerační spolupráci a podporu zdravého životního stylu v rámci projektu: Rok se seniory. Každé roční období nás tak bude i nadále čekat jedna společná akce s našimi milými dědečky a babičkami. Na jaře velikonoční tvoření, v létě sportovní dopoledne v DS, na podzim výlet a v zimě vánoční muzicírování. Rozvoj morálních a společenských hodnot považujeme v rozvoji osobnosti dětí za jednu z priorit.

První akce z projektu proběhne 16. 4. 2019. Děti si v DS prohlédnou velikonoční výstavu a poté si společně s babičkami a dědečky budou dotvářet kraslice ze samotvrdnocuí hmoty. Součástí akce bude společné zpívání, povídání a vzpomínání seniorů, jak Velikonoce jako děti prožívali oni.

I nadále se děti a rodiče mohou těšit na oblíbený BIOTRH. Na podzim 2019 se uskuteční již 11tý ročník. Věříme, nám budete v našem úsilí žít spokojeně a zdravě v každém věku, fandit.

více

Společeně do světa počítačů

Společeně do světa počítačů

Název projektu: Společně do světa počítačů

 

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010374.

 

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

Dotace v rámci OP VVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR).

 

Doba realizace: leden 2019 – prosinec 2020.

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na rozvoj osobnostně profesního rozvoje pedagogů se zaměřením na oblast výpočetní techniky, na usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do školy základní.

Cílem projektu je škole poskytnout dočasnou personální podporu škole prostřednictvím školního asistenta, který se účastní provádění předškolního vzdělávání, dopomáhá pedagogovi na třídě při vzdělávacím procesu tak, že se zaměřuje především na pomoc a vedení dětí ohrožených školním neúspěchem pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dalším cílem projektu je vzdělávání pedagogů v oblasti využívání informačních technologií v průběhu předškolního vzdělávání nebo přípravy na něj.

Současně bude podpořeno materiální vybavení školy v oblasti informačních technologií s přímým zapojením těchto pomůcek do vzdělávacího procesu s dětmi.

Projekt podporuje pedagogy MŠ ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí a současně nabízí možnosti vzájemné profesní podpory především méně profesně zkušeným pedagogům.

 

Projekt ve výši 611 594 Kč je financován z 85 % z prostředků EU (Evropské strukturální fondy – ESF) a z 15 % ze státního rozpočtu. Poskytovatelem dotace je MŠMT ČR.

více

Projekt "Medvídek Nivea"

Projekt "Medvídek Nivea"

Ve školním roce 2019/20 bude naše MŠ opět zapojena do projektu: "Medvídek NIVEA pomáhá dětem v přípravě na školu".

Do projektu budou zařazeny všechny dětí z posledního ročníku, tj. děti 5-6 let, které dovrší 6 let k 31.8.2020 a děti s OŠD pro školní rok 2019/20. Děti zdarma dostanou pracovní sešity, které si na konci školního roku odnesou domů. V letošním školním roce je opět kladen důraz na rozvoj dětí ve vztahu k předškolní přípravě, která by měla usnadnit přechod od předškolnímu ke školnímu vzdělávání a předcházet počátečnímu selhání dítěte při vstupu do základní školy. 

více