Co bude


Akce červen 2020

Akce červen 2020

Akce v měsíci červnu jsou z důvodu přetrvávajících omezení týkajících se epidemiologické situace zcela zrušeny. Rozloučení s předškoláky si učitelky každé třídy organizují samostatně (ti, kterých se to týká, budou zavčasu o průběhu informováni).

více

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/21

Vážení rodiče,

 

přijímací řízení pro první kolo bylo uzavřeno. Rodiče dostali pozvánky na předání Rozhodnutí hromadným emailem. Schůzky se uskuteční v červnu, v ředitelně MŠ, vždy ve dvojici. Ředitelna se nachází v provozní části školy, vstup je z ulice Kubišova vedle alergologie. Rodiče si přinesou vlastní psací potřeby, budu mít roušku. Doporučujeme se zúčastnit bez přítomnosti dětí. V případě, že se rodiče nemohou z vážných důvodů zúčastnit, žádáme je, aby kontaktovali ředitelku MŠ pro domluvu jinéh termínu (emailem: msctyrlistek@email.cz, nebo na telefon: 730 850 772). Děkujeme za spolupráci.      

Informace o přijetí vašeho dítěte by měla být přístupná na tomto odkazu: https://zapisms.trebic.cz.  

 

Návštěva MŠ s dítětem před nástupem do školky možná pravděpodobně nebude vzhledem k aktuální situaci. S rodiči se však rádi domluvíme na individuální adaptaci dle potřeb rodiny od září 2020.  

 

Spolu s Rozhodnutím o přijetí rodiče obdrží všechny informace nutné k nástupu dítěte do MŠ.

 

Budeme se těšit na nová setkání.   

 

 

      

více

Upozornění pro rodiče k aktuálnímu provozu MŠ - květen a červen 2020

Vážení rodiče,

upozorňujeme, že do MŠ mohou být přijímány pouze děti zdravé, bez příznaků onemocnění, což se aktuálně vztahuje na všechny zdravotní problémy - např. také na lehčí nachlazení (kašel, rýma). Dle potřeby bude dětem měřena při příchodu teplota bezkontaktním teploměrem. 


Nová opatření v MŠ


MŠMT vydalo soubor doporučení k fungování MŠ. Doporučujeme rodičům, aby se s ním seznámili - viz. příloha. Při prvním vstupu do MŠ rodiče podepsují Čestné prohlášení - viz. příloha. Formulář je k dispozici MŠ. Bez podpisu na ČP není docházka do MŠ možná. Současně rodiče upozorňujeme, že děti si do MŠ nesmí přinášet své osobní hračky a předměty, které nesouvisejí s předškolním vzděláváním. V případě nemoci u dítěte, nebo členů v jedné domácnosti, kdy příznaky připomínají COVID-19, zákonní zástupci neprodelně informují školu o vzniku onemocnění.     


Používání roušek v MŠ

Od 4.5. 2020 děti nemusí v MŠ a v prostorách MŠ používat roušky. Tato výjímka platí také pro pedagogické pracovníky. Děti však i nadále do MŠ v roušce přicházejí a v roušce odcházejí. Děti mají v MŠ svou roušku k dipozici pro případ potřeby. POZOR - při spojení skupin dětí - při scházení a rozcházení v okrajových časech provozní doby (6:00 - 7:00 a 15:00 - 16:00) děti roušku používat budou. Současně budeme dbát na maximální rozdělení dětí při spojení a při pobytu venku, kdy od sebe budou skupiny dětí trvale odděleny. Rodiče jsou povinni roušku nosit stále, v MŠ ani před MŠ se neshlukují a nezůstávají v prostorách déle než je nutné. Opatření týkající se používání roušek může být aktuálně měněno dle nařízení MZ. Nnyí předběžně platí do 30.6.

Organizace provozu v MŠ  

Úprava provozu MŠ - denně od 6:00 do 16:00 s platností od 22.5. do 30.6. 2020. S provozem do 16:00 počítáme do 30.6. 2020. V reakci na využívání provozní doby, omezujeme provozní dobu školy. V případě, že se změní potřeby rodičů, dojde také k úpravě tohoto omezení.  

Organizace provozu v MŠ - květen až červen

Provoz od 25. 5. 2020 a dále - v provozu budou všechny třídy. 6:00 - 7:00 - pouze třída přírodní. Od 7:00 se děti rozcházejí na své třídy. Rolnička - provoz 7:00 - 15:30. Ostatní třídy: přírodní - 6:00 - 15:15, hudební: 7:00 - 15:30, Zvoneček - 7:00 - 16:00, sportovní - 7:00 - 16:00. POZOR - provoz končí v 16:00 - do odvolání. V případě potřeby provoz rozšíříme do 16:30. prosíme rodiče, aby ideálně využívali provoz svých kmenových tříd a děti se nemusely v okrajových částech spojovat. při spojení dětí zatím platí, že děti mají roušky (dle vývoje se může změnit).     

 

Akce školy a nadstandardní aktivity

Akce, které se měly konat do 30.6. 2020, jsou zrušeny. Jóga a angličtina jsou zrušeny. Vratky peněz za neuskutečněné akce a aktivity budou zúčtovány nejdéle do 30.6. 2020.

  

Různé

Na webu školy doporučujeme příspěvek o fungování školní psycholožky. Aktuálně si rodiče mohou vyžádat konzultace online. Při činnostech s dítětem doporučujeme využít závěry ze zprávy ŠP a doporučení pro rozvoj dětí. V příloze najdete další zajímavé materiály. V novém článku - Tipy a náměty pro děti a rodiče uvádíme zajímavé odkazy na pomůcky pro logopedii a grafomotoriku, výběr článků pro rodiče a odkazy na stránky, kde je možno stahovat např. pracovní listy pro děti.

  

Platba úplaty za předškolní vzdělávání a platy za preventivně zdravotní péči    

Platba úplaty za předškolní vzdělávání a platby za preventivně zdravotní péči se řídí Směrnicemi, které jsou rodičům přístupné v Dokumentech ke stažení - Oddíl: Pro rodiče.   

Děti, které docházejí do MŠ, hradí úplatu běžně, v plné rozsahu. Toto platí i pro úhradu platy za preventivně zdravotní péči. V současné době je dětem tato péče poskytována.

Za měsíc duben až červen 2020 se hradí běžná úplata za předškolní vzdělávání, pokud dítě do MŠ dochází, nevzdělává se bezúplatně či není osvobozeno od úhrady za PV. Úplata činí 450Kč/dítě/měsíc. Nepřihlíží se k individuální docházce dětí, ale k celkovému provozu školy. Úplata se snižuje pouze v případě omezení provozu delšího než 5 pracovních dnů. Platba za preventivně zdravotní péči je za duben snížena poměrově na částku 910 Kč dítě/měsíc pro děti, které do MŠ docházely, z důvodu omezeného poskytování preventivně zdravotní péče. Za květen a červen se počítá s plnou úhradou ve výši 1250Kč/dítě/měsíc, pokud se PV děti účastní a je jim poskytována preventivně zdravotní péče.               

Děkujeme všem rodičům za spolupráci, pochopení a přeje všem pevné zdraví, optimismus a co nejvíce pohody. více

Tipy a nápady pro děti a rodiče

Potřebujete (v době, kdy trávíte čas spolu s vašimi dětmi v domácím prostředí) pár tipů, jak děti zároveň zabavit, a přitom i prospět jejich zdravému vývoji? Můžete se podívat na následující informace a odkazy...

Pomůcky a publikace k logopedii doma z nakladatelství INFRA lze objednávat na e-shopu:

https://www.infracek.cz/

více

Nabídka psycholožky Mgr. Kolářové - téma: KORONAVIRUS

Nabídka psycholožky Mgr. Kolářové - téma: KORONAVIRUS

Vážení rodiče,


v případě potřeby máte možnost využít nabídky a tématických odkazů zaslaných naší školní psycholožkou Mgr. Martinou Kolářovou. Emailový i telefonický kontakt na ni naleznete spolu s potřebnými informacemi v přiloženém článku.


Můžete využít také různé materiály ke stažení - návod, jak mluvit o situaci s dětmi, říkanky i pohádku O KORONAVIRU, včetně metodiky k ní.

více

Přírodní učebna a úprava zahrady

Přírodní učebna a úprava zahrady

Vážení rodiče,

dovolujeme si informovat o záměru přebudování školní zahrady ze současné podoby, jak ji znáte (se skluzavkou, tunelem a houpačkami) do nové podoby - tzv. přírodní zahrady s přírodní učebnou, a to v případě, že nám bude schválena žádost pro získání dotace. Jedná se o projekt „Příroda všemi smysly uprostřed města“.

více

Podpora řemesel v Třebíči v letech 2019-22

Podpora řemesel v Třebíči v letech 2019-22

Projekt Podpora řemesel v Třebíči v letech 2019-2022

Rádi bychom informovali, že naše MŠ se účastní projektu podporujícího technické vzdělávání ve školách zřízených městem Třebíč. Podpora a rozvoj praktického vyučování je realizován jednak nákupem nářadí a materiálu na vybavení pro praktickou výuku v MŠ, kdy po celou dobu trvání projektu získáváme příspěvek 19 tisíc za každý rok, jednak spoluprací a propojením základních škol s mateřskými školami v praktických činnostech.

Zúčastněnými partnery tohoto projektu jsou:

- město Třebíč, zastoupené Mgr. Pavlem Pacalem, starostou

- SPŠ Třebíč, zastoupená Ing. Zdeňkem Borůvkou, ředitelem

- Společnost MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s., zatoupená Ing. Marcelou Marázovou, spolupráce se školami

- Společnost Huhtamaki Česká republika, a.s., zastoupená Ing. Janem Lexou, členem představenstva

- Společnost FRAENKISCHE CZ s.r.o., zastoupená Ing. Martinem Klusáčkem, personálním ředitelem

- Společnost NUVIA a.s., zastoupená Vojtěchem Vitáskem, provozním ředitelem

- Společnost PBS INDUSTRY, a.s., zastoupená Ing. Karlem Pléhou, MBA, generálním ředitelem

- Společnost Wera Werk s.r.o., zastoupená Ing. Romanem Jarošem a Ing. Davidem Zemanem, jednateli

- Společnost ČEZ, a.s., zastoupená Mgr. Martinem Mácou, vedoucím strategického náboru

- Společnost JOPP Automotive s.r.o., zastoupená Dušanem Brymem, MBA, jednatelem

- Společnost TTS energo s.r.o., zastoupená Ing. Richardem Horkým, jednatelem

více

Důležité upozornění - změna organizace provozu

Vážení rodiče,

od 2. 9. 2019 dochází k důležitým organizačním změnám v MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč, prosím, věnujte jim pozornost:

· Děti se scházejí ve třídě PŘÍRODNÍ – kde začíná provoz v 6:00 hod.

· Děti se rozcházejí ve třídě SPORTOVNÍ – kde končí provoz v 16:30.

· Provozní doba školy se prodlužuje – nyní nově 6:00 – 16:30 denně.

· Provozní doba třídy Rolnička se mění – 7:00 – 15:30, poté děti přecházejí do třídy Zvoneček.

· Doba oběda se posouvá na 12:00, děti po obědě odcházejí domů v 12:30 – 12:45 !!! (mimo třídu Zvoneček, zde se děti rozcházejí od 12:00 do 12:30, rodiče používají čipy).

· Doba odpolední svačiny se posouvá na 14:15, děti odcházejí odpoledne domů nejdříve ve 14:30 (týká se také dětí ze třídy Zvoneček), dřívější odchod možný po domluvě s třídními učitelkami.

· Nově se dveře automaticky budou odemykat dle nového denního řádu. Blíže viz. Denní řád.

více

Mezigenerační spolupráce mezi MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč a DS Třebíč Manželů Curieových

MŠ „Čtyřlístek“ již pět let buduje systematicky mezigenerační spolupráci mezi ní a DS Třebíč Manželů Curieových. Děti se seniory mohly dosud setkávat v rámci projektů, na které MŠ získávala několik let dotace z Grantového programu: „Zdravé město Třebíč: Rodina a zdraví“. Od roku 2019 již příspěvkové organizace Města Třebíč nemohou o tyto dotace žádat, ale úspěšným žadatelům z předchozích let bude automaticky provozní rozpočet školy navýšen o potřebnou částku na akce, které dříve MŠ z dotace hradila.

Mš „Čtyřlístek“ Třebíč díky tomuto získala do rozpočtu školy navíc 17 tisíc Kč. Tyto finanční prostředky budou opět využity na akce, které se zaměřují na mezigenerační spolupráci a podporu zdravého životního stylu v rámci projektu: Rok se seniory. Každé roční období nás tak bude i nadále čekat jedna společná akce s našimi milými dědečky a babičkami. Na jaře velikonoční tvoření, v létě sportovní dopoledne v DS, na podzim výlet a v zimě vánoční muzicírování. Rozvoj morálních a společenských hodnot považujeme v rozvoji osobnosti dětí za jednu z priorit.

První akce z projektu proběhne 16. 4. 2019. Děti si v DS prohlédnou velikonoční výstavu a poté si společně s babičkami a dědečky budou dotvářet kraslice ze samotvrdnocuí hmoty. Součástí akce bude společné zpívání, povídání a vzpomínání seniorů, jak Velikonoce jako děti prožívali oni.

I nadále se děti a rodiče mohou těšit na oblíbený BIOTRH. Na podzim 2019 se uskuteční již 11tý ročník. Věříme, nám budete v našem úsilí žít spokojeně a zdravě v každém věku, fandit.

více

Společeně do světa počítačů

Společeně do světa počítačů

Název projektu: Společně do světa počítačů

 

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010374.

 

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

Dotace v rámci OP VVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR).

 

Doba realizace: leden 2019 – prosinec 2020.

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na rozvoj osobnostně profesního rozvoje pedagogů se zaměřením na oblast výpočetní techniky, na usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do školy základní.

Cílem projektu je škole poskytnout dočasnou personální podporu škole prostřednictvím školního asistenta, který se účastní provádění předškolního vzdělávání, dopomáhá pedagogovi na třídě při vzdělávacím procesu tak, že se zaměřuje především na pomoc a vedení dětí ohrožených školním neúspěchem pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dalším cílem projektu je vzdělávání pedagogů v oblasti využívání informačních technologií v průběhu předškolního vzdělávání nebo přípravy na něj.

Současně bude podpořeno materiální vybavení školy v oblasti informačních technologií s přímým zapojením těchto pomůcek do vzdělávacího procesu s dětmi.

Projekt podporuje pedagogy MŠ ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí a současně nabízí možnosti vzájemné profesní podpory především méně profesně zkušeným pedagogům.

 

Projekt ve výši 611 594 Kč je financován z 85 % z prostředků EU (Evropské strukturální fondy – ESF) a z 15 % ze státního rozpočtu. Poskytovatelem dotace je MŠMT ČR.

více