Co bude


Akce červen 2021

Akce červen 2021

V úterý 1.6. se děti mohou těšit, že oslavíme jejich svátek - MDD (individuálně v rámci jednotlivých tříd, podávána bude i porcovaná zmrzlina).

Ve středu (2.6.) se pak bude konat program od Malé technické univerzity (navazující na první lekci z 31.5.) - výukový program v MŠ, nazván je Malý stavitel města (od 8:00 přírodní tř., do 9:15 hudební tř., od 10:30 Rolnička).

Již ve čtvrtek 3.6. zahájí naše malé výlety ke konci školního roku třída hudební cestou na Zámek Třebíč, kde budeme mít připravený program s názvem "Život na zámku". Pro třídu sportovní je stejný program připraven na úterý 8.6., pro třídu přírodní 9.6., a třídu Rolnička na 10.6.

Ve čtvrtek 3.6. začnou i návštěvy zookoutku v Pokojovicích, kde uvidíme nejen oblíbené oslíky (na nichž se mohou děti povozit), ale i spoustu dalších zvířátek. Na tento termín má výlet naplánován třída přírodní. Další třídy pak za zvířátky do Pokojovic vyrazí v následujících týdnech (více informací se dozvíte v jednotlivých třídách): 16.6. Zvoneček, 17.6. třída sportovní, 24.6. třída hudební. S sebou můžeme zvířátkům dovézt něco na přilepšenou - domluva a odevzdání dobrůtek pro zvířátka u třídních učitelek.

Pro třídu Rolnička je plánována (místo výletu do Pokojovic) cesta na Zámek Budišov, kde je k vidění spouta zajímavých vycpanin zvířat. Odjez bude již v 8:00.

Rozhodli jsme se také využít možnost návštěvy zábavního centra pro děti - Labyrint, kde si radovánky a zábavu užijí ve čtvrtek 10.6. děti ze tříd hudební a sportovní, a 18. 6. pak děti ze tříd Rolnička a přírodní. Odjíždět se bude v obou termínech v 8:45, svačit budou děti až na místě (svačinka zajištěna z MŠ).

Během měsíce června je také za příznivého počasí plánováno sportování pořádané zástupci Fotbalové školy - v pátek 4.6. je to od 9:00 pro třídu hudební a Rolnička, od 10:00 pro třídy sportovní a přírodní (týká se pouze předškoláků - mohou se zúčastnit jak kluci, tak dívky, konat se bude na nádvoří MŠ). Stejným způsobem proběhne Fotbalová škola ještě i 23.6.

V neposlední řadě děti z naší MŠ čeká ještě jeden typ akce - a to Preventivní programy s Městskou policií ve dnech 21. a 22.6. (v pondělí tř. hudební od 8:00 a přírodní od 9:00, v úterý sportovní od 8:00 a Rolnička od 9:00).


více

Malí a velcí společně

Malí a velcí společně

Název projektu: Malí a velcí společně

 

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018444.

 

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

Dotace v rámci OP VVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR).

 

Doba realizace: leden 2021 – prosinec 2022.

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na personální podporu školy, rozvoj polytechnických dovedností dětí a rozvojových aktivit.

Cílem projektu je škole poskytnout dočasnou personální podporu škole prostřednictvím chůvy, která se účastní provádění předškolního vzdělávání, dopomáhá pedagogovi na třídě při vzdělávacím procesu tak, že se zaměřuje především na pomoc a vedení dětí mladších 3 let na třídě Zvoneček. Třída Zvoneček je primárně určena ke vzdělávání dětí ve věku 2-3 roky.

Současně projekt rozvíjí polytechnické dovednosti dětí formou tzv. Projektových dnů. V MŠ budou organizovány projektové dny s MALOU TECHNICKOU UNIVERZITOU.

 

Projekt ve výši 384 528 Kč je financován z 85 % z prostředků EU (Evropské strukturální fondy – ESF) a z 15 % ze státního rozpočtu. Poskytovatelem dotace je MŠMT ČR.

více

Projekt "Medvídek Nivea"

Projekt "Medvídek Nivea"

Ve školním roce 2020/21 bude naše MŠ opět zapojena do projektu: "Medvídek NIVEA pomáhá dětem v přípravě na školu".

Do projektu budou zařazeny všechny děti předškolního věku, tj. děti 5-6 let, které dovrší 6 let k 31.8.2021 a děti s OŠD pro školní rok 2020/21. Děti dostanou zdarma pracovní sešity, které si na konci školního roku odnesou domů. I v tomto školním roce bude opět kladen důraz na rozvoj dětí ve vztahu k předškolní přípravě, která by měla usnadnit přechod od předškolního ke školnímu vzdělávání a předcházet počátečnímu selhání dítěte při vstupu do základní školy.

více

Aktuální informace k povozu MŠ od září 2020

Vážení rodiče, od září 2020, po celý školní rok 2020/21, zůstávají v platnosti zpřísněná provozní a hygienická opatření vzhledem ke COVID-19. Manuál vydaný MŠMT ČR je k dispozici v oddílu Pro rodiče.

S účinností od 10.9. 2020 platí, že do objektu MŠ vstupují všechny osoby s rouškou nebo jinou ochranou úst a nosu. Požadavek se týká všech rodičů, zmocněných osob, starších sourozenců. Roušky mohou mít při příchodu také děti, nechávají si je však v šatně, do třídy vstupují bez roušek.

Aktuální a bližší informace budou zveřejňovány v MŠ - nástěnky, vaše dotazy vám vždy zodpovíme také ústně.

Základní pravidla:

1/ Do MŠ mohou pouze přicházet děti zdravé, bez příznaku infekční nemoci (kašel, rýma, teplota) - pokud při příchodu do MŠ dítě tyto znaky vykazuje, nebude přijato do MŠ. Rodič musí s dítětem navštívit lékaře a doložit, že se nejedná o onemocnění infekční. V případě, že se příznaky projeví během dne, budou rodiče obratem informováni a dítě bude muset být pod dohledem dospělého zaměstnance MŠ v izolaci (prostor u sauny). MŠ však není povinna aktivně vyhledávat děti s příznaky onemocnění. U chronicky nemocných dětí a alergiků vystaví praktický lékař pro děti a dorost potvrzení, že se nejedná u dítěte o infekční onemocnění. Potvrzení se škole odevzdává jen 1x. 

2/ Do MŠ přicházejí zdravé i ostatní osoby - rodiče, starší sourozenci atd. Žádáme rodiče, aby také omezili počet osob, které budou dítě z MŠ vyzvedávat, na nutné minimum. Výskyt infekčního onemocnění u dítěte nebo v rodině rodiče okamžitě hlásí v MŠ třídním učitelkám nebo ředitelce školy.

3/ Rodičům doporučujeme, aby maximálně využívali provozní dobu své třídy a děti nemusely být spojovány v případě, kdy to není nezbytně nutné, pokud je to možné. Třídy mají provoz zpravidla do 15:30, poté se děti spojují.

4/ Dezinfekce je umístěna u všech vstupů do MŠ. Používání roušek se upravuje aktuálně, v závislosti na vývoji epidemiologické situace, což může být odlišné směrem k rodičům a k dětem. Aktuálně děti roušky nepoužívají. Žádáme rodiče, aby děti v tašce s náhradním oblečením měly také 1 kus čisté roušky, nejlépe jednorázové, pro případ krajní nouze (např. podezření na výskyt COVID-19 v MŠ).  

5/ Děti si po příchodu do MŠ umývají ruce teplou vodou cca 20 -30 sekund, následně si ruce dezinfikují, používáme šetrný přípravek vhodný pro děti. Děti si dezinfikují ruce před jídlem a po návratu z pobytu venku. Stravování probíhá bez samobslužného výdeje, dětem nádobí i stravu vydává dospělý. Výdej stravy v rukavicích. V MŠ se pravidelně větrá, povrchy se dezinfikují.  

6/ V prvním pololetí budeme organizovat akce pouze v MŠ. V případě cesty mimo MŠ škola nepoužívá MHD, ale objednává si vlastní přepravu. Organizace a průběh akcí pro rodiče s dětmi bude upřesněn průběžně. V prvním pololetí počítáme s omezením či zrušením akcí pro rodiče s dětmi. BIOTRH se ruší. Setkání s rodiči proběhne bez osobní účasti rodičů - formou zápisu.

7/ Děti používají v MŠ pouze jednorázové kapesníky, po jejich použití si umývají a dezinfikují ruce. Ručníky používáme textilní s výměnou 2x v týdnu.

Děkujeme rodičům za pravidelné sledování informací a spolupráci.  

 

více

Přírodní učebna a úprava zahrady

Přírodní učebna a úprava zahrady

Vážení rodiče,

dovolujeme si informovat o záměru přebudování školní zahrady ze současné podoby, jak ji znáte (se skluzavkou, tunelem a houpačkami) do nové podoby - tzv. přírodní zahrady s přírodní učebnou. Jedná se o projekt „Příroda všemi smysly uprostřed města“. MŠ "Čtyřlístek" získala podporu ze SFŽP. První úpravy (frézování pařezů, úprava terénu) byly realizovány již v 8/2020. Projekt v částce necelých 500 tisíc Kč bude realizován do prosince 2022.

Na podzim 2020 proběhla druhá etapa projektu, která zahrnovala výsadbu keřů do upraveného záhonu, zasazení stromu, úpravu květinových pásů. Pro vzdělávání dětí z oblasti EVVO byly zakoupeny pomůcky v hodnotě necelých 30 tisíc Kč (makety stromů, makety ptáků, výukové sady puzzle apod.). Další výzmanmá část projektu začne na jaře 2021, kdy budou postupně zabudovány interaktivní prvky na školní zahradu, zastínění přírodní učebny a umístěny suché stavby z proutí.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.    

V příloze naleznete článek z Učitelských novin o tomto našem projektu.

více

Podpora řemesel v Třebíči v letech 2019-22

Podpora řemesel v Třebíči v letech 2019-22

Projekt Podpora řemesel v Třebíči v letech 2019-2022

Rádi bychom informovali, že naše MŠ se účastní projektu podporujícího technické vzdělávání ve školách zřízených městem Třebíč. Podpora a rozvoj praktického vyučování je realizován jednak nákupem nářadí a materiálu na vybavení pro praktickou výuku v MŠ, kdy po celou dobu trvání projektu získáváme příspěvek 19 tisíc za každý rok, jednak spoluprací a propojením základních škol s mateřskými školami v praktických činnostech.

V roce 2019 byly zakopeny čtyři velké výukové sady pro polytechnickou výchovu s AKU nářadím a sada pro zkoumání a pokusy. Děti se účastnily v únoru 2020 rukodělných aktivit v ZŠ Horka Domky - v rámci dílen. Další spolupráce byla narušena pandemií.  

V roce 2020 byly dětem na třídy pořízeny v rámci projektu polytechnické stavebnice - Snap-X, ECO BEAMS Building Set (Miniland) a magnetické kostky.

Projekt bude pokračovat i v roce 2021.

Zúčastněnými partnery tohoto projektu jsou:

- město Třebíč, zastoupené Mgr. Pavlem Pacalem, starostou

- SPŠ Třebíč, zastoupená Ing. Zdeňkem Borůvkou, ředitelem

- Společnost MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s., zatoupená Ing. Marcelou Marázovou, spolupráce se školami

- Společnost Huhtamaki Česká republika, a.s., zastoupená Ing. Janem Lexou, členem představenstva

- Společnost FRAENKISCHE CZ s.r.o., zastoupená Ing. Martinem Klusáčkem, personálním ředitelem

- Společnost NUVIA a.s., zastoupená Vojtěchem Vitáskem, provozním ředitelem

- Společnost PBS INDUSTRY, a.s., zastoupená Ing. Karlem Pléhou, MBA, generálním ředitelem

- Společnost Wera Werk s.r.o., zastoupená Ing. Romanem Jarošem a Ing. Davidem Zemanem, jednateli

- Společnost ČEZ, a.s., zastoupená Mgr. Martinem Mácou, vedoucím strategického náboru

- Společnost JOPP Automotive s.r.o., zastoupená Dušanem Brymem, MBA, jednatelem

- Společnost TTS energo s.r.o., zastoupená Ing. Richardem Horkým, jednatelem

více

Mezigenerační spolupráce mezi MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč a DS Třebíč Manželů Curieových

MŠ „Čtyřlístek“ již pět let buduje systematicky mezigenerační spolupráci mezi ní a DS Třebíč Manželů Curieových. Děti se seniory mohly dosud setkávat v rámci projektů, na které MŠ získávala několik let dotace z Grantového programu: „Zdravé město Třebíč: Rodina a zdraví“. Od roku 2019 již příspěvkové organizace Města Třebíč nemohou o tyto dotace žádat, ale úspěšným žadatelům z předchozích let bude automaticky provozní rozpočet školy navýšen o potřebnou částku na akce, které dříve MŠ z dotace hradila.

Mš „Čtyřlístek“ Třebíč díky tomuto získala do rozpočtu školy navíc 17 tisíc Kč. Tyto finanční prostředky budou opět využity na akce, které se zaměřují na mezigenerační spolupráci a podporu zdravého životního stylu v rámci projektu: Rok se seniory. Každé roční období nás tak bude i nadále čekat jedna společná akce s našimi milými dědečky a babičkami. Na jaře velikonoční tvoření, v létě sportovní dopoledne v DS, na podzim výlet a v zimě vánoční muzicírování. Rozvoj morálních a společenských hodnot považujeme v rozvoji osobnosti dětí za jednu z priorit.

Z důvodu aktuálního stavu (COVID-19) byly akce na jaře a v létě 2020 zrušeny. Ve školním roce 2020/21 jsou zrušeny podzimní akce. Vánoční koncert v prosinci zůstává v řešení. Předpokládáme, že případné aktivity ve větším rozsahu začnou nejdříve na jaře 2021. Děti z naší MŠ se zapojily do aktivity: "Děti malují seniorům k svátku!" Akci koordinuje MPSV. Dárky a přáníčka od našich dětí budou putovat do našeho partnerského DS.  

BIOTRH, který měl probíhat původně v říjnu 2020, jsme se rozhodli zrušit zcela, vzhledem k atuálním opatřením (např. zákaz samobslužného podávání ochutnávky).

více