Co bylo


Akce prosinec 2019

Akce prosinec 2019

Začátkem prosince proběhl ve třídě přírodní a Rolnička projekt Medové snídaně.

Mikulášská nadílka pro všechny děti se uskutečnila ve čtvrtek 5.12., i letos Mikuláš v doprovodu anděla a čerta zavítal postupně do jednotlivých tříd, kde byly děti obdarovány balíčkem a většinou i pochváleny za hezké chování, jen o některých z nich měl Mikuláš i zvěsti o nějakém tom zlobení během pobytu ve školce, a tak přidal i výzvu k polepšení, když to bylo potřeba.

Následující den, tedy 6.12., se starší děti šly podívat na divadelní představení v ZŠ - Václavské divadélko. Šikovní školáci jim zahráli pohádku O Popelce.

I v tomto školním roce se předškoláci zúčastnili programu Vánoční cesty časem na třebíčském zámku (tentokrát již 12.12.), kde se dozvěděli spoustu zajímavostí o starých lidových vánočních zvycích, vytvořili si vánoční přání, a ve skupinkách si vyzkoušeli rozmanité tématicky zaměřené aktivity.

Do MŠ i letos v předvánočním čase zavítaly babičky a dědečkové z DS (v doprovodu asistentky a pod vedením své kapelnice a úspěšné spisovatelky paní Špačkové) - vánoční koncert se seniory proběhl 16.12 v hudební třídě.

Těsně před Vánocemi, a to v pátek 20.12., k nám do MŠ přijelo ještě divadélko s názvem Divadlo úsměv L. Frištenské. Děti ze všech tříd se tak na atmosféru Vánoc mohly naladit pěknou Vánoční pohádkou.

více

Akce listopad 2019

Akce listopad 2019

V měsíci listopadu se děti z některých tříd zúčastnily výukového programu v Městské knihovně - děti ze třídy hudební (6.11.) a ze třídy Rolnička (12.11).

Vystoupení herce Milana Urbánka nazvané Ententýky nás čekalo 11.11., zajímavé divadélko doprovázené písněmi měly možnost vidět všechny děti, kdy první skupinu tvořily děti ze třídy sportovní a přírodní, druhou pak děti z ostatních tříd (hudební, Zvoneček, Rolnička).

I nadále pokračovalo pravidelné sportování v tělocvičně Střední školy stavební Třebíč, kdy se děti z jednotlivých tříd ve využívání tohoto sportoviště střídají.

více

Akce říjen 2019

Akce říjen 2019

Hned na začátku října 1.10. děti z přírodní a hudební třídy čekala druhá část preventivního programu "Nazdárek, kašpárek". Pro třídu Rolnička a třídu sportovní byl tento program připraven na 11.10. 2019. Děti se zábavnou formou seznámily s pravidly chování ve školce i v životě. Naučily se také, jak se k sobě navzájem chovat, že bychom si neměli ubližovat a měli bychom být k sobě ohleduplní.

Ve dnech 2. a 3. 10. do školky přišla paní Kubová s výchovným programem na téma ovoce - "Ovoce si usušíme". Zajímavé povídání bylo spojeno také s ochutnávkou, a kromě toho si děti naplnily sušeným ovocem i vlastní pytlíček, který si poté odnesly domů. Ve středu 2.10. tato aktivita čekala děti ze tříd hudební a přírodní, ve čtvrtek 3.10. byla připravena pro děti ze třídy sportovní a Rolnička.

Následující den, tedy 4.10., do školky zavítala další milá návštěva, a to pan Hořák se svými zvířátky. Pan Hořák se v záchranné stanici stará o opuštěná nebo nemocná zvířata. Programu se zúčastnily děti ze všech tříd, o zvířátkách se dozvěděly spoustu zajímavostí, některá si mohly prohlédnout i zblízka a pohladit.

V pondělí 7.10. do MŠ dorazil oblíbený klaun Hugo (ze dvojice Hugo a Fugo), tohoto představení se zúčastnily opět všechny děti, zábavnou formou si s klaunem zopakovaly, jak se mají ve školce chovat, co je správné a co ne, jaká jsou pravidla slušného chování. Hugo je aktivně zapojil, a tak si společně zatancovali a zazpívali některé známé lidové písničky.

Ve čtvrtek 10.10. navštívily děti z přírodní třídy zookoutek při DDM Třebíč, kde se seznámily s životem různých zvířátek, které můžeme chovat doma jako mazlíčky. Mohly si některá pohladit i pochovat, dozvěděly se, čím se zvířátka živí, a co by jim mohlo ublížit.

14.10. některé třídy navštívily zahrádkářskou výstavu, kde si děti mohly prohlédnout různé druhy ovoce a zeleniny, ochutnat zdravé regionální výrobky, a také se podívat na výstavu podzimních prací dětí z různých třebíčských škol a školek.

V úterý 15. 10. se předškolní děti z celé MŠ vypravily do Domova pro seniory, kde je čekalo společně s babičkami a dědečky zábavné dopoledne s hrami a ochutnávkou zdravých pomazánek, ze kterých namazáním na pečivo připravovaly jednohubky. Nakonec si zahrály tradiční hru dědečků a babiček z jejich mládí - "čáru".

17.10. nás čekal ve třídě Rolnička program "Máme rádi zvířata", jednalo se o projekt Státní veterinární zprávy.

I v měsíci říjnu si opět zájemci ze starších dětí zasportovali na nádvoří MŠ s trenéry z Fotbalové školy.

Od října jsme začali využívat nabídku Střední školy stavební Třebíč - pravidelně každý čtvrtek jsou nám k dispozici prostory tělocvičny. Jednotlivé třídy se v této možnosti sportovních aktivit na velkém prostoru a v teple školy budou střídat až do konce měsíce dubna.


více

Akce září 2019

Akce září 2019

V září jsme se především seznamovali s prostředím mateřské školy a s novými kamarády. Ve druhé polovině měsíce nás ale již čekaly zajímavé akce, a to 18. 9. 2019 „Předškoláci na přechodech“, které se zůčastnily nejstarší děti. Akci pořádalo Zdravé město Třebíč s partnery v rámci týdne Evropské mobility. Ve spolupráci s organizací STŘED z.ú. pak na konci měsíce proběhla v MŠ první část preventivního programu s názvem „Nazdárek kašpárek“ o společenském chování a spolupráci.

Ze sportovních aktivit se děti mohly těšit na sportování v rámci Fotbalové školy na nádvoří MŠ dne 12.9.

více

Akce červen 2019

Akce červen 2019

3. 6. 2019 navštívil naši MŠ žonglér a artista Milan Ošmera. Jeho zajímavé představení zhlédly děti ze všech tříd. Přírodní třída se 4. 6. 2019 vypravila na Zahradu u řeky, kde se děti zúčastnily programu „Semena a semínka“. Ve dnech 5. a 6. 6. 2019 nás čekalo fotografování jednotlivých tříd, a dle zájmu i skupin a sourozeneckých dvojic. V červnu také většina dětí z naší MŠ navštívila státní zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde pro ně byl připraven poutavý interaktivní vzdělávací program a divadelní představení (7. 6. 2019 se akce zúčastnily děti z hudební třídy a starší děti z výtvarné třídy, 11. 6. pak na zámek jely děti ze třídy přírodní a Rolnička). Návštěvu u hasičů si užily děti z celé MŠ (12. 6. 2019 na tuto exkurzi vyrazily děti ze sportovní třídy, 19. 6. 2019 děti ze třídy výtvarné spolu s dětmi ze třídy Rolnička, 24. 6. 2019 děti ze třídy hudební a přírodní).

Preventivní program pro děti v MŠ si připravili strážníci MP Třebíč. Do naší školky přijeli 13. 6. 2019, kdy se se strážníky setkaly děti ze třídy sportovní, výtvarné a třídy Rolnička, 14. 6. 2019 se téže akce zúčastnily děti ze třídy přírodní a hudební. Předchozí den (tj. 13. 6. 2019) třída přírodní stihla ještě poznávací výlet do ZOO koutku v DDM Třebíč.  Děti ze třídy Rolnička zase čekalo 14. 6. 2019 Ekohraní, které pořádala ZŠ TGM Třebíč. V úterý 18. 6. 2019 nadešel velký den budoucích prvňáčků - od 15:30 je čekalo slavnostní pasování, u kterého byl přítomen nejen rytíř, ale i jejich rodiče či jiní rodinní příslušníci. Akce v červnu uzavřela návštěva hvězdárny, a to ve dnech 21. 6. 2019 (hudební a přírodní třída) a 20. 6. 2019 (výtvarná a sportovní třída).

více

Akce květen 2019

Akce květen 2019

Na začátku května děti navštívily dětské dopravní hřiště v Borovině, kde je čekala aktivita „Po stopách Besipáčka“. Děti se mohly projet na koloběžkách a kolech a zopakovat si pravidla a bezpečnost v silničním provozu formou veselých a hravých úkolů. Ve školce nás v tomto měsíci navštívila také zubní preventistka, která dětem ukázala, jak a proč se správně starat o své zoubky. Tento měsíc se také nesl ve znamení zvířátek. Děti z třídy přírodní se vydaly do Poušova na vzdělávací program „Pojďte s námi za kozami“, kde se dozvěděly mnoho informací o tom, jak se o tato zvířátka starat, zkusily si dokonce i dojení koz. Děti z třídy výtvarné se vypravily na velmi podobný program, tentokrát ale na kozí farmu do Ratibořic. Děti z přírodní třídy se také vydaly do „Zahrady u řeky“ na vzdělávací aktivitu: „Semena a semínka“. Cesta za oslíky do Pokojovic nás čekala děti ze sportovní třídy a děti z hudební třídy. 

více

Akce duben 2019

Akce duben 2019

1. 4. navštívili budoucí prvňáčci ZŠ Horka Domky a v 1. třídách se podívali přímo do výuky za svými staršími kamarády, kde si vyzkoušeli různé úkoly a hry. Dále pak starší děti ze všech tříd zavítaly na Zámek Třebíč, kde na ně čekal vzdělávací program: „Cesty velikonočním časem“. Děti si zopakovaly velikonoční zvyky a tradice, zahrály si různé hry, plnily úkoly a vyrovily si velikonočního zajíčka. Děti v dubnu také navštívily seniory v DS, kde spolu s babičkami a dědečky tvořily velikonoční dekorace a také si prohlédly velikonoční výstavu v DS. Ke Dni Země zavítaly děti do prostor společnosti ESKO-T, kde pro ně byla připravena vzdělávací akce „Třídíme s Třídílkem“. Děti získaly nové poznatky o třídění odpadu, plnily úkoly a vybarvovaly omalovánky. Na konci dubna se starší děti vydaly do Alternátoru v Borovině, kde pro ně byl připraven speciální vzdělávací program s chemickými a fyzikálními pokusy, které si děti pod dohledem mohly samy vyzkoušet. V poslední dubnový den se vypravily děti z hudební třídy do Městské knihovny na program: „Barvy duhy“.

více

Akce březen 2019

Akce březen 2019

Jako každý rok naši školku navštívil pan Vojkůvka se svým hudebně zábavným programem a roztančil všechny děti. Za další kulturou se vypravily starší děti do divadla Pasáž, a to konkrétně na pohádku „Pojďte, pane, budeme si hrát“. V březnu naši školku také navštívili zástupci záchranné stanice se vzdělávacím programem „Jarní radování s mláďaty“. Děti si mohly pohladit ježka, sovu pálenou nebo výra velkého. Některé třídy ještě do konce měsíce využily nabídku prostor tělocvičny SOŠ stavební a také dopolední návštěvy dětského zábavního centra Labyrint.

více

Akce únor 2019

Akce únor 2019

Únor probíhal ve znamení karnevalu a masopustu. Na začátku měsíce navštívily starší děti vzdělávací program“ „Všude samé masky“ v muzea na Zámku Třebíč. Dozvěděly se tam o různých tradicích, pokrmech a říkadlech, které patří k masopustu již od pradávna a s sebou domů si odnesly i vlastnoručně vyrobené masky. V MŠ nás v únoru také potěšilo svojí návštěvou divadlo „Šikulka“. Během celého měsíce také probíhaly akce tříd jako návštěva tělocvičny na SOŠ stavební nebo návštěva zábavního centra „Labyrint“.

více

Akce leden 2019

Akce leden 2019

Na začátku ledna si starší děti připomněly Vánoce a společně navštívily výstavu betlémů na Zámku Třebíč, kde pro ně byl rovněž připraven i zábavně vzdělávací program s názvem Vánoce v Evropě. Děti se seznámily s tím, jak se slaví Vánoce v Anglii, Švédsku či Německu. Během ledna do naší školky zavítal pan Drahotský s hudebním programem „Písničky starých řemeslníků“, kde se děti seznámily s různými hudebními nástroji a zazpívaly si známé písničky. V polovině ledna vyrazily starší děti „Zachránit pohádkovou říši“ do ZUŠ v Třebíči, kde byl připraven hudební a taneční program se spoustou krásných písniček. 

více