Co bylo


Akce leden + únor 2024

Akce leden + únor 2024

V lednu neproběhla žádná plánovaná akce, pouze se konaly sportovní aktivity v tělocvičně Sportovního centra, jak máme již zavedeno, a to každou středu dle rozpisu tříd. Informace jsou podávány třídními učitelkami.

V měsíci únoru se v úterý 27.2. v MŠ konalo zábavné představení Milana Řezníčka - s názvem Kouzelný vlak. Zábavná show děti opět nadchla, a na modrátora pana Řezníčka se budeme opět těšit, a to tentokrát již brzy (při oslavách 50. výročí MŠ "Čtyřlístek" v květnu).

více

Akce prosinec 2023

Akce prosinec 2023

V úterý 5.12. nás v jednotlivých třídách navštívil Mikuláš se svojí družinou - andělem a čerticí. O dětech věděl spoustu věcí, některým poradil, v čem by ještě do příštího roku mohly udělat pokrok, většinu dětí ale jen a jen chválil, a vše dobře dopadlo - mikulášským balíčkem obdaroval úplně všechny.

Ve středu 6.12. nás přijel pobavit svým Pirátským vystoupením pan žonglér Milan Ošmera - třídy sportovní a Rolnička se účastnily představení od 9:15, pro hudební a přírodní třídu proběhlo od 10:15.

Čtvrtek 7.12. se předškoláci ze všech tříd vypravily zdobit vánoční stromeček na Karlovo nám. (vzhledem k chladnému počasí se oproti původnímu plánu cesta tam uskutečnila jízdou autobusem, nazpět do MŠ se šlo pěšky). Ozdobené vánoční stromečky dětí z mateřských škol jsou na náměstí k vidění až do 2.1.2024.

Vánoční koncert se seniory z DS Manželů Curieových se letos v MŠ uskutečnil 12.12. Babičkám a dědečkům jsme při této příležitosti předali ve školce vytvořená přáníčka, a také dárečky, které se v rámci sbírky s pomocí vás rodičů podařilo nashromáždit. Dárků se vybralo opravdu hodně, všem, co se zapojily do sbírky děkujeme, v DS žije velký počet seniorů a věříme, že jim tyto pozornosti zpříjemní Vánoce. Vánoční písně a koledy si děti zazpívaly společně se 3 babičkami a 1 dědečekem, které na cestě k nám do školky, i při zpěvu doprovodily jejich ošetřovatelky (i hrou na hudební nástroje). Nejstarší a nejmladší generace tak společně strávila příjemné adventní dopoledne.

Slavnostní vánoční oběd na třídách proběhl v úterý 19.12. Děti si vychutnaly obalovanou rybu s vlnkami - měli možnost tak při této slavnostní příležitosti stolovat se svými učitelkami a asistentkami, popřáli jsme si vzájemně krásné svátky a hodně štěstí a zdraví do nového roku, a užili jsme si příjemnou atmosféru blížících se Vánoc.

Předvánoční čas nám předposlední den, tedy ve čtvrtek 21.12., zpříjemnila Vánoční pohádka - divadélko v MŠ. Pohádkou nás sice z větší části provázel čert, ale svými prapodivnými kousky a vyjadřováním většinu dětí rozesmál, a měly možnost slyšet zase jiné písničky než dosud.

Některé třídy ještě v adventním čase zvládly i návštěvu slaměného Betlému na Jejkově s plněním připravených úkolů, na program si vypravily jednotlivé třídy individuálně dle zamluvených termínů, a také v závislosti na počasí.

V adventním čase se děti snažily přinést radost i svým rodičům, kdy pod vedením třídních učitelek bylo připraveno buď tvoření, anebo i  hudební prográmky na třídách, proběhla i divadélka pro kamarády z jiných tříd, tedy přirozená spolupráce v rámci MŠ. Radost v dětských očích byla samozřejmě patrná i při nadílce v každé z našich pěti tříd, kdy Ježíšek dětem do školky nadělil nové hračky. 

více

Akce listopad 2023

Akce listopad 2023

V úterý 14.11. proběhlo v MŠ pro nahlášené děti vyšetření zraku (přijela oční specialistka  - ortoptistka Mgr. Andrea Košťálová, Ph.D. z Brna).

Ve středu 15.11. nás svými zvířátky i krásnými písničkami potěšily manželé Hořákovi, kteří přicestovali s různými zvířátky ze záchranné stanice Ikaros - tentokrát jsme měli možnost vidět ježka Bodlinku, hada - korálovku sedlatou jménem Fredy, mnohonožky, chameleony Jiříka a Toníka, a pohladit si morče Sněhulku a králíka Ouška.

Nadále i v průběhu celého listopadu probíhaly návštěvy tělocvičny Sportovního centra Třebíč (každou středu střídavě 2 třídy dle vnitřního rozpisu a domluvy třídních učitelek). Ve středu 8.11. se třídy sportovní a hudební v tělocvičně účastnily baseballového tréninku pod vedením trenéra a trenérky třebíčských Nuclears.

více

Akce říjen 2023

Akce říjen 2023

V úterý 3.10. proběhla v MŠ logopedická depistáž (u dětí, kde se zvažuje logopedická prevence) pod vedením speciální pedagožky z SPC.

Ve čtvrtek 12.10. nás opět navštívili trenéři fotbalu, FOŠ proběhla na nádvoří MŠ nejprve pro děti ze střední věkové skupiny (od 8:30), následně pro starší děti - předškoláky (od 10:30).

V úterý 17.10. se uskutečnil v MŠ preventivní program pro předškoláky - "Popálky". Program byl zajištěn Zdravým městem Třebíč, týkal se ochrany zdraví před úrazem popálením a opařením.

V úterý 31.10. jely starší děti autobusem do DS pro seniory Manž. Curieových. Zde spolu s babičkami a dědečky z domova seniorů tvořily obrázky z plastelíny, a touto mezigenerační spoluprací jsme tak opět navázali na předchozí, dlouhodobě podporované vztahy naší nejmladší a nejstarší generace.

Některé třídy v rámci tématu podzim/ ovoce a zelenina navštívili také Zahrádkářskou výstavu.

Od října opět probíhá využití zrcadlového sálu v tělocvičně Sportovního centra Třebíč (středy dle plánu střídavě pro jednotlivé třídy). Jedná se o sportoviště v bezprostřední blízkosti školky, a rádi využíváme možnosti realizace pohybových aktivit ve větším prostoru.

více

Akce září 2023

Akce září 2023

První akcí školního roku 2023/24 bylo již tradiční "Odpoledne na dvou kolech" - akce na nádvoří a zahradě pro rodiče s dětmi z MŠ "Čtyřlístek" za účasti Městské policie Třebíč, BESIP, zástupců VZP a ESKO-T. Děti měly možnost soutěžit na jednotlivých stanovištích, a získat tak za splnění úkolu razítko do svého řidičského průkazu, za nasbíraná razítka pak obdržely i malou odměnu. Spolu se svými dětmi mohly rodiče a rodinní příslušníci ochutnat i zdravé dobroty, které připravily paní kuchařky z MŠ.

Jako součást dopoledního výchovně-vzdělávacího procesu budou v průběhu školního roku opět realizovány sportovně zaměřené aktivity, které si pro děti připravují trenéři z FOŠ Třebíč. Fotbalová škola tento měsíc proběhla na nádvoří MŠ 20.9., a to nejprve pro zájemce ze skupiny dětí střední věkové skupiny (od 8:30), následně pro starší děti - předškoláky (od 10:30).

Ve čtvrtek 21.9. se starší děti vypravily do divadla v Pasáži - představení Divadla ÚSMĚV: Kašpárek a dopravní značky aneb ČERVENÁ STÁT! ZELENÁ JEDEM! Jednu cestu měly děti v doprovodu svých učitelek jako procházku, nazpět se svezly autobusem.

Ve středu 27.9. se uskutečnilo vystoupení Pirátská show s papoušky. Manželé Netoličtí v roli piráta a pirátky představili dva ze svých papoušků Ara - modře zbarveného Aráška a červeného Šmudlu. Dozvěděli jsme se spoustu opravdových zajímavostí ze života těchto opeřenců, a děti pobavily zejména různé kousky, které papoušci dokáží - házet míček do koše pomocí svého zobáku, stejně tak penízek do kasičky, vyšroubovat šroubek, rytmicky se pohupovat a tak vlastně "tančit", zavěsit se jako netopýr hlavou dolů, a zejména zaujala jejich jízda na kole. Jednoho z nich jsme měli možnost i slyšet mluvit, kdy po zaklepání na dveře zazněl pokyn "dále".

více

Akce červen 2023

Akce červen 2023

Ve čtvrtek 1.6. se starší děti šly podívat do ZŠ na Václavské divadélko, které pro ně připravili školáci z vyšších ročníků.

Třída přírodní a Rolnička se v úterý 6.6. vypravila na výlet do ZOO. Třída sportovní měla ve stejný den výlet za zvířátky do Pokojovic, kde je pro děti největší atrakcí jízda na oslících.

Ve středu 7.6. se bude konala zábavná akce pro děti pořádaná DDM - Pohádkový les. Děti plnily úkoly na stanovištích s pohádkovými bytostmi, na konci se jim podařilo osvobodit princeznu, a za to dostaly od pohádkové babičky odměnu.

V pondělí 12.6. čekal děti ze třídy hudební a přírodní na Hvězdárně naučný program Co vidíme na obloze Stejný program byl naplánován pro třídy sportovní a Rolnička na středu 14.6.

Třída hudební jela 13.6. za oslíky do Pokojovic, součástí byl i velmi poutavý program se cvičenými psy. Třída Zvoneček pak výlet za oslíky a zvířátky v Pokojovicích absolvovala 20.6.

Ve dnech 20.6. a 22.6. proběhl v MŠ preventivní program s Městskou policií - nejdříve v úterý 20.6. pro třídu hudební a přírodní,

ve čtvrtek 22.6. pro sportovní a třídu Rolnička. Součástí byla i ukázka vybavení vozu MP.

více

Akce květen 2023

Akce květen 2023

Ve čtvrtek 11.5. se od 14:30 do 16:00 uskutečnil na nádvoří a v prostorách chodby MŠ "Čtyřlístek" BIOTRH - akce pro rodiče s dětmi na podporu zdravého životního stylu a dobré nálady. Na návštěvníky z řad našich dětí spolu s rodinnými příslušníky čekaly zábavné soutěžní úkoly, dílnička s pískováním obrázků, a také ochutnávky rozmanitých dobrot z naší školní jídelny.

Předškoláky ze všech tříd čekal 15.5. hudební program v divadle Pasáž - PÍSNIČKY A JEJICH ÚKOLY.

Trenéři FOŠ nás opět navštívili se sportovními aktivitami 16.5. - trénink se uskutečnil jako obvykle na nádvoří MŠ od 9:30 pro starší děti, od 10:30 pro děti ze střední věkové skupiny.

Děti ze třídy hudební a třídy Zvoneček jely 18.5. na výlet na kozí farmu do Ratibořic. Exkurze u koziček byla velice zajímavá, děti měly možnost vidět dojení, přemisťování koz, mohly si je také hladit a krmit. Na závěr zájemci ochutnali pudink z kozího mléka.

Předškolní děti čekala 23.5. bezpečnostně-vzdělávací akce Předškoláci na přechodech (ve spolupráci s MP Třebíč). Děti se naučily zásady bezpečného přecházení, a také si to rovnou vyzkoušely v praxi přímo v silničním provozu za asistence příslušníků Městské policie.

Ve čtvrtek 25.5. k nám zavítal Zvěřinec na statku. Děti se seznámily s rozmanitými představiteli různých zvířecích druhů, dozvěděly se o nich i spoustu informací a zajímavosti, v případě zájmu si užily i úzký kontakt - dotek, pohlazení zvířátka apod.

V úterý 30.5. jeli předškoláci ze všech tříd do DS - čekalo je sportovní dopoledne se seniory.


více

Akce duben 2023

Akce duben 2023

V úterý 4.4. předškolní děti navštívily svoje starší kamarády - školáky z 1. tříd v ZŠ Horka-Domky.

13.4. nás čekalo představení v MŠ - "Kouzelný výlet", na který nás vzal pan Milan Řezníček. Jednalo se o zábavnou show kabaretního typu, která byla pro děti velmi poutavá, humorná, a pan Řezníček se svým kolegou je uměli jak rozveselit, tak zapojit a vtáhnout přímo do dění.

Fotbalová škola na nádvoří MŠ se opět uskutečnila 17.4. Tentokrát v rozdělení: od 9:30 předškoláci, od 10:30 zájemci z dětí střední věkové skupiny. Děti čekaly různé sportovní aktivity pod vedením trenérů fotbalu.

Na program "Poprvé v galerii" se do Galerie Franta na Karlově náměstí pěšky vypravily nakonec pouze děti ze sportovní třídy.

Protože nám není lhostejné, v jakém prostředí žijeme, a chceme se podílet na úklidu okolí naší MŠ - účastnily se jednotlivé třídy v rámci pobytu venku sběru odpadků v okolí MŠ.

Ve čtvrtek 20.4. do MŠ dorazili senioři z DS Manželů Curieových, čekal je program na třídách (tvoření s dětmi, hry apod. - organizaci si zajistily paní učitelky v jednotlivých třídách).

V pátek 21.4. se starší děti z naší MŠ zúčastnily u příležitosti Dne Země programu na Karlově náměstí.

24.4. nás v MŠ čekal program vztahující se k ekologii - "Sférické kino". V nafukovací kupoli jsme se ocitli v podmořském světě - animovaná pohádka o životě v moři a problematice odpadů děti zaujala, následně se zapojily svými postřehy do povídání o tom, co viděly, a co se v příběhu událo.

Na Dopravní hřiště Borovina se starší děti z jednotlivých tříd v doprovodu svých učitelek vypravily ke konci měsíce - a to ve čtvrtek 27.4. (zejména předškoláci a na doplnění děti ze střední věkové skupiny). Jednalo se o naučný program spojený s jízdou na kolech, odrážedlech, koloběžkách, doplněný o stanoviště s informacemi o bezpečnosti v provozu.


více

Akce březen 2023

Akce březen 2023

V měsíci březnu nás čekal dne 2.3. program se zvířátky - vystoupení zajistilo Duo Eden, kromě zajímavé vyprávění o hadech a ukázky krajty (i s možností pohlazení) jsme mohli vidět cvičenou opičku a tři pejsky pudlíky ("mini cirkus").

20.3. se děti mohly těšit na kulturní akci - divadélko Koník k nám přijelo s Velikonoční pohádkou. Divadelní představení bylo poutavé, interaktivní, pohádkou nás provázely postavičky Martin a Barča, po představení jsme měli možnost prohlédnout si loutky zblízka.

více

Akce leden + únor 2023

Akce leden + únor 2023

Měsíc leden a celý nový rok jsme zahájili ve znamení pomoci potřebným - naše MŠ se opět ve spolupráci s Charitou Třebíč podílela na organizaci Tříkrálové sbírky (dárci z řad rodinných příslušníků dětí měli možnost přispět na dobročinné účely do 13.1. do zapečetěných pokladniček).

Ve dvou dnech (26.1. a 27.1.) se uskutečnil v MŠ postupně pro jednotlivé třídy kromě třídy Zvoneček program První pomoc organizovaný pod záštitou Červeného kříže. Jednalo se o prospěšné informace z oblasti první pomoci a fungování lidského těla, program byl pro děti zajímavý a poutavý. Děti si mohly přímo ve třídě vyzkoušet masáž srdce na figurínách různých velikostí, zkusily poslouchat tlukot vlastního srdce stetoskopem, na závěr dostaly za odměnu bonbónky, obrázkovou náplast a také papírové srdce, které si mohly následně dle vlastní fantazie ztvárnit.

Masopustní období se neslo ve znamení karnevalů na jednotlivých třídách, děti si užily nejen své masky a převleky, ale také karnevalové hry a veselí včetně průvodu po MŠ.

Co se týká sportovních aktivit - i nadále se děti ze všech tříd střídaly během měsíce ledna i února na sportovišti v bezprostřední blízkosti MŠ -  v tělocvičně Sportovního centra Třebíč, a to vždy středy dopoledne.


V měsíci únoru čekaly školáky jarní prázdniny, takže v tomto období (20.- 24. 2. 2023) i mnohé děti z MŠ nedocházely do školky a probíhal tzv. prázdninový provoz bez kroužků a nadstandardních aktivit.


více