Co bylo


Akce květen 2021

Akce květen 2021

Dne 31.5.2021 proběhl v MŠ výukový program pro děti - první lekce Malé technické univerzity. Tato lekce byla nazvána Malý zpracovatel odpadů, uskutečnila se postupně ve třídách Rolnička, přírodní, a hudební. Program byl moc hezky připravený, paní lektorka dětem předložila zajímavé informace zábavnou formou, a šlo každopádně o příjemné a poutavé zpestření způsobu vzdělávání dětí v této nelehké době plné omezení, která nám neumožňuje rozsah akcí tak, jak jsme na něj byli zvyklí v předchozích letech.

více

Akce duben 2021

Akce duben 2021

V měsíci dubnu, kdy se po celorepublikovém uzavření mateřských škol z důvodu pandemie Covid-19, mohly do svých tříd opět vrátit alespoň předškoláci, snažily se jejich paní učitelky o zpestření programu nějakou zajímavou aktivitou. Třída Zvoneček ještě v provozu být nemohla, v ostatních třídách jsme si na konci měsíce užívali v různé podobě čarodějnické veselí. Čaroděnický rej jako obdoba karnevalu probíhal na třídě hudební, kde se děti předvedly ve svých převlecích přehlídkou, zakouzlily také své zaříkadlo na připravené hudební nástroje, užily si hry i pohoštění. Vycházka byla spojena s tvořením košťátek v lesíku, děti si je pak v případě zájmu mohly odpoledne odnést domů.

Velice zajímavé aktivity se v tomto měsíci odehrály také ve třídě přírodní, kde kromě pozorování líhnutí motýlů, mohly děti obdivovat efektní přírodovědně zaměřené pokusy - barvičky na talíři...

více

Akce březen 2021

Po celý měsíc březen byla MŠ (dle nařízení vlády - z důvodu nouzového stavu a nelehké pandemické situace týkající se COVID-19) uzavřena.

více

Smuteční oznámení

Smuteční oznámení

Všem přátelům školy a rodičům oznamujeme tuto velice smutnou a nečekanou zprávu, a pro náš kolektiv z MŠ "Čtyřlístek" velmi bolavou událost, že nás ve středu 17.3.2021 náhle opustila ve věku 58 let naše kolegyně, kamarádka Evička Krejčiříková.

Eva byla paní učitelkou ve sportovní třídě, měla k dětem velmi kamarádský vztah, a to s velkým porozuměním a pochopením. Sama byla aktivní sportovkyní, ráda lyžovala, jezdila na kole, milovala přírodu, pořádala poznávací výlety se svojí partou kamarádů.

Evu si budeme pamatovat jako vtipnou, kamarádskou, společenskou, elegantní ženu, která nám všem bude moc chybět. Velmi si vážíme její dlouholeté práce s dětmi, kterou milovala, a za to jí nesmírně děkujeme. Budeme na ni tiše vzpomínat, a nosit ji dál ve svých srdcích.

Kolektiv MŠ "Čtyřlístek"

více

Akce únor 2021

Akce únor 2021

Na měsíc únor byly jako již tradičně naplánovány v naší MŠ v jednotlivých třídách masopustní radovánky v podobě karnevalu, někde nám plány zhatila opět zhoršující se pandemická situace COVID-19, která ještě před celorepublikovým uzavření mateřských škol zasáhla výrazněji i naši MŠ. Ale ve třídě Zvoneček, tedy u našich nejmenších, a také ve třídách sportovní a přírodní, karnevaly ještě proběhly, přinášíme vám zde proto fotografie z nich, ať děti mohou zavzpomínat na příjemné chvilky a radost prožitou zde ještě předtím, než se pro ně školka na čas uzavřela. 

více

Akce leden 2021

Akce leden 2021

V lednu se děti z naší MŠ potěšily zábavně-naučným programem od spolku Planetárium Morava, kdy pro nás ve sportovní třídě naší školky byla připravena promítací kopule planetária (jedná se tedy o planetárium mobilního typu), ve které se vystřídaly děti z jednotlivých tříd. Měli tak možnost dozvědět se zajímavé poznatky zábavnou formou pomocí příběhů určených jejich věkové skupině. Bylo možné zvolit z nabídky pohádek o obloze, planetách, znameních zvěrokruhu aj. tématech o vesmíru.  Poutavá pohádka nazvaná "Polaris" děti zaujala, do děje je vtáhlo dobrodružství, ve kterém společnými silami polární medvěd a tučňák přestavěli starou ponorku na vesmírný koráb, v němž letěli do vesmíru. Z prostorových efektů byly děti nadšené, a tento prográmek si náležitě užily.

více

Společeně do světa počítačů

Společeně do světa počítačů

Název projektu: Společně do světa počítačů

 

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010374.

 

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

Dotace v rámci OP VVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR).

 

Doba realizace: leden 2019 – prosinec 2020.

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na rozvoj osobnostně profesního rozvoje pedagogů se zaměřením na oblast výpočetní techniky, na usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do školy základní.

Cílem projektu je škole poskytnout dočasnou personální podporu škole prostřednictvím školního asistenta, který se účastní provádění předškolního vzdělávání, dopomáhá pedagogovi na třídě při vzdělávacím procesu tak, že se zaměřuje především na pomoc a vedení dětí ohrožených školním neúspěchem pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dalším cílem projektu je vzdělávání pedagogů v oblasti využívání informačních technologií v průběhu předškolního vzdělávání nebo přípravy na něj.

Současně bude podpořeno materiální vybavení školy v oblasti informačních technologií s přímým zapojením těchto pomůcek do vzdělávacího procesu s dětmi.

Projekt podporuje pedagogy MŠ ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí a současně nabízí možnosti vzájemné profesní podpory především méně profesně zkušeným pedagogům.

 

Projekt ve výši 611 594 Kč je financován z 85 % z prostředků EU (Evropské strukturální fondy – ESF) a z 15 % ze státního rozpočtu. Poskytovatelem dotace je MŠMT ČR.

více

Akce prosinec 2020

Akce prosinec 2020

V pátek 4.12. se v naší MŠ uskutečnila Mikulášská nadílka. Některé děti měly zpočátku trochu obavy, ale vzápětí zjistily, že čertů, kteří byli součástí Mikulášské družiny, se bát nemusí, a nakonec bylo každé z nich obdarováno balíčkem s dobrůtkami.

O týden později v pátek 11.12. nás čekala Vánoční pohádka - divadélko v podání Agentury Frištenská. Představení s maňásky se konalo přímo v naší MŠ, děti byly rozděleny do dvou skupin. Pohádka byla poutavá i poučná, děti ji se zaujetím sledovaly - hlavní hrdinové (pejsek s kočičkou) uměli malé diváky pobavit a rozveselit.

V pondělí 14.12. proběhla v přední části školní zahrady akce s názvem Zvěřinec u Betlémských jesliček. Děti měly možnost vyslechnout si zajímavé povídání paní majitelky zvěřince, která byla oblečena jako pastýř, a dětem představila oslíka, poníka, dvě telátka, strakatou kozu a dvě ovečky.

V době adventu se uskutečnil také slavnostní vánoční oběd v jednotlivých třídách, a pod Vánočním stromečkem děti nalezly nové hračky od Ježíška. Celý měsíc nás provázelo různé tematické tvoření, povídání o Vánocích, koledy...

více

Vánoce na plakátu

Vánoce na plakátu

Zástupci města Třebíč se rozhodli ve spolupráci s agenturou Relative design v předvánočním období zkrášlit veřejné plakátovací plochy našeho města pomocí výtvorů dětí ze škol a školek. MŠ "Čtyřlístek" se také zapojila. Plakáty, které vznikly pod ručičkami našich šikovných dětí, můžete vidět u autobusové zastávky poblíž školky.

Akce se zúčastnilo 18 škol a školek, věříme, že i pro vás je toto oživení nevyužitých ploch příjemnou drobnou radostí v době blížících se Vánoc.

více

Soutěž ESKO-T- ekologie

Děti z jednotlivých tříd (kromě třídy Zvoneček) se zúčastnily výtvarné soutěže s ekologickým zaměřením nazvané Nakládání s odpady, kdy jejich úkolem bylo pod vedením paní učitelek zpracovat "odpadovou mapu města". Město Třebíč se rozhodlo zvolit tento nový koncept soutěže (již neprobíhá školní soutěž ve sběru plastových obalů), doufáme, že i zde budeme úspěšní. Ve videu níže máte možnost shlédnout soutěžní výtvarné zpracování třídy hudební.

více