Třídy


Zvoneček

Zvoneček

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč

třída Zvoneček je určena pro děti 2 - 3leté, případně děti 3 - 4leté, které nastupují poprvé do MŠ. Na třídě působí dvě vysokoškolsky vzdělané učitelky - Bc. Kateřina Burianová a Mgr. Kateřina Kalábová. Děti v denních činnostech podporují i chůvy  - Jana Křížková (stabilní zaměstnanec) a Jana Ferdová (dočasná chůva na dobu určitou).       

více

Hudební třída

Hudební třída

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč

hudební třída vede děti k hlubšímu zájmu o zpěv, děti se učí dobře zvládnout zpěv za doprovodu klavíru i rytmických nástrojů, hrají hudebně-pohybové a taneční hry. Děti z hudební třídy se rovněž seznamují s hrou na flétničku v rámci předškolního vzdělávání na třídě. Tuto třídu vede ředitelka Ing. Renata Špačková, učitelka Jana Březinová a Mgr. Lenka Lipková.  Na třídě vypomáhá při péči především o mladší děti chůva Michaela Julišová.

více

Sportovní třída

Sportovní třída

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč

sportovní třída podporuje spontánní aktivity dětí, vede děti ke správnému držení těla, využití sportovních pomůcek, doplňků a zajímavého nářadí a náčiní. Tuto třídu vedou učitelky Eva Zejdová a Edita Holíková. Na třídě působí také chůva Marie Svobodová pro zajištění překrývání přímé práce učitelek a pomoc dětem při organizačně náročnějších činnostech.   

více

Přírodní třída

Přírodní třída

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč

přírodní třída dětem otevírá svět poznání přírody všemi smysly, děti mají k dispozici mikroskopy, atlasy a naučné knihy. Přímo na třídě chovají děti drobná zvířátka, nově ve třídě přibyla želvička, oblíbená je dvojice morčat, která mohou děti pozorovat a zapojit se do péče o ně. Tuto třídu vedou učitelky Mgr. Miloslava Valová a Bc. Hana Kosielski. Na třídě působí také asistent pedagoga Martina Karšulínová. 

více

Rolnička

Rolnička

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč

třída Rolnička nabízí speciální zdravotně - preventivní program pro děti opakovaně nemocné, především pak pro děti s častými infekty horních a dolních cest dýchacích. S dětmi pracuje fyzioterapeutka, která vede skupinové i individuální aktivity s dětmi na základě jejich individuálního zdravotního stavu. Vedle speciálního programu poskytuje třída i předškolní vzdělávání vedené pedagogy. Třídu vedou učitelky Věra Navrátilová, Bc. Dita Dvořáková a fyzioterapeutka Veronika Tichá. Od září 2021 na třídě působí i asistent pedagoga Ludmila Stoklasová, která  zajišťuje vzdělávání dítětě se speciálními vzdělávacími potřebami.  

více