Třídy


Zvoneček

Zvoneček

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč

Třída Zvoneček je určena pro děti 2 - 3leté, případně děti 3 - 4leté, které nastupují poprvé do MŠ. Na třídě působí učitelky - Mgr. Kateřina Kalábová a Bc. Veronika Chytková. Děti v denních činnostech podporuje školní asistent (chůva) Lucie Staňková (vzdělání pro předškolní pedagogiku) a chůva Gábina Novotná (chůva pro děti do zahájení škoní docházky).        

více

Hudební třída

Hudební třída

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč

Hudební třída vede děti k hlubšímu zájmu o zpěv, děti se učí dobře zvládnout zpěv za doprovodu klavíru i rytmických nástrojů, hrají hudebně-pohybové a taneční hry. Děti z hudební třídy se rovněž seznamují s hrou na flétničku v rámci předškolního vzdělávání na třídě. Tuto třídu vede ředitelka Ing. Renata Špačková, MBA, učitelka Jana Březinová a Mgr. Lenka Lipková.  Na třídě pracuje asistent pedagoga Michaela Julišová pro podporu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

více

Sportovní třída

Sportovní třída

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč

Sportovní třída podporuje spontánní i řízené pohybové aktivity dětí, vede děti ke správnému držení těla, využití sportovních pomůcek, doplňků a zajímavého nářadí a náčiní. Tuto třídu vedou učitelky Eva Zejdová a Edita Holíková. Na třídě působí také asistentka pedagoga Markéta Szöllösová (vzdělání pro předškolní vzdělávání) pro podporu vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami.    

více

Přírodní třída

Přírodní třída

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč

Přírodní třída dětem otevírá svět poznání přírody všemi smysly, děti mají k dispozici mikroskopy, atlasy a naučné knihy. Přímo na třídě chovají děti drobná zvířátka -  suchozemskou želvičku Bublinu a dvojici morčat. Zvířátka mohou děti pozorovat a zapojit se do péče o ně. Děti se spolu s pedagogy učí starat o pěstební zahrádku, využívají aktivně přírodní učebnu. Tuto třídu vedou učitelky Mgr. Miloslava Valová a Sabina Lukášová, DiS. Na třídě působí také asistent pedagoga Martina Karšulínová pro podporu vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami. 

více

Rolnička

Rolnička

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč

Třída Rolnička nabízí speciální preventivně - zdravotní program pro děti opakovaně nemocné, především pak pro děti s častými infekty horních a dolních cest dýchacích a pro děti alergické. S dětmi pracuje fyzioterapeutka, která vede skupinové i individuální aktivity s dětmi na základě jejich individuálního zdravotního stavu. Vedle speciálního programu poskytuje třída předškolní vzdělávání vedené pedagogy. Třídu vedou učitelky Věra Navrátilová (zástupkyně ředitelky školy), Bc. Dita Dvořáková a fyzioterapeutka Veronika Tichá. Na třídě působí asistent pedagoga Šárka Tůmová (vzdělání pro předškolní vzdělávání), která  zajišťuje vzdělávání dítětě se speciálními vzdělávacími potřebami.  

více