Třídy


Zvoneček

Zvoneček

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč

Třída Zvoneček je určena pro děti 2 - 3leté, případně děti 3 - 4leté, které nastupují poprvé do MŠ. Třída Zvoneček nahradila třídu Výtvarnou. Na třídě působí dvě vysokoškolsky vzdělané učitelky - Bc. Kateřina Burianová a Mgr. Kateřina Kalábová. Děti v denních činnostech podporuje i chůva  - Jana Křížková. Na třídě působí asistent pedagoga s VŠ vzděláním Bc. Veronika Schönbergerová.      

více

Hudební třída

Hudební třída

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč

vede děti k hlubšímu zájmu o zpěv, děti se učí dobře zvládnout zpěv za doprovodu klavíru i rytmických nástrojů, hrají hudebně-pohybové a taneční hry. Děti z hudební třídy se rovněž seznamují s hrou na flétničku v rámci předškolního vzdělávání na třídě. Tuto třídu vede ředitelka Ing. Renata Špačková, učitelka Jana Březinová a Mgr. Lenka Lipková (učitelka + školní asistent).  Na třídě vypomáhá při péči především o mladší děti chůva Šárka Tůmová.

více

Sportovní třída

Sportovní třída

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč

podporuje spontánní aktivity dětí, vede děti ke správnému držení těla, využití sportovních pomůcek, doplňků a zajímavého nářadí a náčiní. Tuto třídu vedou učitelky Eva Krejčiříková a Naděžda Svobodová. Na třídě od listopadu působí také třetí učitelka Hana Landová na dopolední překrývání.  

více

Přírodní třída

Přírodní třída

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč

dětem otevírá svět poznání přírody všemi smysly, děti mají k dispozici mikroskopy, atlasy a naučné knihy. Přímo na třídě chovají děti drobná zvířátka, nově ve třídě přibyla želvička, oblíbená je dvojice morčat, která mohou děti pozorovat a zapojit se do péče o ně. Tuto třídu vedou učitelky Mgr. Miloslava Valová a Bc. Kristýna Konečná. Na třídě působí také asistent pedagoga Martina Karšulínová. 

více

Rolnička

Rolnička

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč

Tato třída nabízí speciální zdravotně - preventivní program pro děti opakovaně nemocné, především pak pro děti s častými infekty horních a dolních cest dýchacích. S dětmi pracuje fyzioterapeutka, která vede skupinové i individuální aktivity s dětmi na základě jejich individuálního zdravotního stavu. Vedle speciálního programu poskytuje třída i předškolní vzdělávání vedené pedagogy. Třídu vedou učitelky Věra Navrátilová, Bc. Dita Dvořáková a fyzioterapeutka Veronika Tichá.  

více