Aktuality


První místo pro MŠ "Čtyřlístek"

MŠ „Čtyřlístek“ opět získala první místo za sběr papíru - v letošním školním roce se podařilo nashromáždit 8540 kg starého papíru, což je nejvíce ze všech zúčastněných MŠ. V přepočtu na dítě jsme opět obhájili třetí místo. Za obě umístění škola získala finanční odměnu v celkové výši 8000 Kč.

Velké poděkování patří všem rodičům a rodinným příslušníkům, kteří aktivně pomáhali papír sbírat. Byl zaznamenán dokonce rekord naší MŠ, kdy sběrač na první pozici dodal téměř 2,5 tuny papíru - ohromný výsledek!


Naše MŠ rovněž obhájila první místo ve výtvarné soutěži „Nakládání s odpady", soutěže se účastnily všechny třídy. Velké poděkování patří nejen dětem, ale také paním učitelkám, které činnosti s dětmi vedly. Překvapila a potěšila nás krásná cena pro naši MŠ – 40 tisíc Kč. Soutěž podpořilo Město Třebíč. Děkujeme.

více

Výsledky sběru starého papíru za školní rok 2021/22

Výsledky sběru starého papíru za školní rok 2021/22

V pondělí 30.5.2022 byla uzavřena soutěž ve sběru papíru. Oceněny byly všechny děti, které se sběru účastnily. Dětské odrážedlo si vysoutěžila Andrejka Urbášková ze sportovní třídy, která spolu s rodiči zvládla nasbírat cca 2500 kg papíru.

Děkujeme Vám za účast v této aktivitě, za vedení Vašich dětí k ochraně přírody, a věříme, že další ročníky budou i nadále úspěšné.
více

Přijímání na jiné MŠ - PRÁZDNINY

Na období hlavních prázdnin mohou rodiče své děti přihlašovat do MŠ Demlova a MŠ Kaštánek v době jejich provozu. Do 3.6. 2022 rodiče škole odevzdají žádost a doklad o očkování dítěte formou kopie Evidenčního listu (vyžádají si v MŠ).

Zápis probíhá 6.6 (10:00 – 14:00) a 7.6. 2022 ( 11:00 – 15:00).

V příloze jsou vloženy bližší informace a žádosti o přijetí pro všechny školy.  

více

Zápis pro děti - cizince s dočasnou ochranou v ČR

Zápis pro děti - cizince s dočasnou ochranou v ČR

Zápis pro děti z Ukrajiny, které jsou v ČR pod dočasnou ochranou, se bude konat 16. 6. (10:00 - 12:00 hod.) a 17. 6. (12:00 - 14:00 hod.) 2022. Žádost o přijetí, obecné pokyny (oba dokumenty také v ukrajinské verzi) a formulář - potvrzení od peditra jsou uloženy v příloze.   

Počet volných míst: 0.

Kontakt: Ing. Renata Špačková, msctyrlistek@email.cz, mobil: 730850772.

více

Výsledky zápisu do MŠ "Čtyřlístek" Třebíč - 2022/23

Výsledky zápisu do MŠ "Čtyřlístek" Třebíč - 2022/23

Vážení rodiče, 

v příloze jsou uvedeny výsledky přijímacího řízení na MŠ "Čtyřlístek" Třebíč pro školní rok 2022/23. 

ID žádostí, která jsou uvedena v seznamu, patří dětem , které byly do MŠ přijaty pro školní rok 2022/23 od 1.9. 2022. Děti jsou rozděleny do třídy Rolnička, Zvoneček a do běžných tříd. U běžných tříd je uveden název třídy. K přáním rodičům bylo dle možností a kapacity tříd přihlíženo. 

Pokud na seznamu není uvedeno ID žádosti vašeho dítě, vaše dítě nebylo z kapacitních důvodů do MŠ přijato. Rodičům doporučujeme poptat jiné MŠ v Třebíči, které mají volnou kapacitu. Rodičům byl zaslán informační email 11.5. 2022 na jimi uvedené emailové kontakty.

24.5. 2022 od 14:30 na hudební třídě proběhne schůzka pro rodiče dětí, kteří podali žádost k předškolnímu vzdělávání. Jedná se pouze o schůzku pro rodiče, nutná je účast bez dětí, rodičům doporučujeme vlastní psací potřeby. Pokud se nemůžete dostavit, kontaktujte, prosím, obratem ředitelku MŠ: msctyrlistek@email.cz 

Vaše dítě bylo přijato - na setkání dostanete Rozhodnutí o přijetí a další podklady a informace k zahájení PV. Setkání se nemusí účastnit rodiče, jejichž další dítě nyní dochází do MŠ, vše jim bude předáno v rámci běžného kontaktu v MŠ.

Vaše dítě nebylo přijato - rodiče nepřijatých dětí by měli do vlastních rukou převzít Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání. Pokud se na schůzku nemůžete dostavit, je možné si domluvit individuální převzetí.

Další možnosti: zaslání datovou schránkou, pokud ji vlastníte, zaslání doporučeně - do vlastních rukou - na adresu zákonného zástupce, kterou uvádí jako korespondenční nebo trvalé bydliště. Prosíme rodiče o vyjádření, kterou zvolí možnost potvrzením na email ředitelky MŠ. 

Vážení rodiče, děkujeme za přízeň a projevenou důvěru, které si velmi vážíme. Těší nás váš zájem o naši MŠ. Na přijaté děti se budeme těšit, stejně tak i na spolupráci a setkávání s novými rodiči. U nepřijatých dětí věříme, že se vzhledem k volné kapacitě škol v Třebíči najde náhradní řešení pro přijetí.   

více

Prázdninový provoz MŠ v Třebíči

Vážení rodiče,

v příloze naleznete tabulku, ve které je zpracován provoz všech třebíčských MŠ - máte zde možnost získat informaci, které mateřské školy jsou otevřené/uzavřené v daném týdnu.

více

MŠ v tisku - UN

V příloze nabízíme článek Vánoční překvapení pro babičky a dědečky, který se týká naší MŠ, a byl zveřejněn v Učitelských novinách. Spolupráce MŠ "Čtyřlístek" s DS Manželů Curieových je dlouhodobá, a pokračovala různou formou i v loňském roce, jak máte možnost si v níže uvedeném odkazu přečíst.

více

Poděkování - dobročinné sbírky v MŠ, dar škole

Poděkování - dobročinné sbírky v MŠ, dar škole

Vážení rodiče,

děkujeme všem zúčastněným, kteří se zapojili do sbírek zorganizovaných v naší MŠ. Jednalo se o materiální přispění do těchto sbírek:

1. Sbírka klubíček a přízí - pro seniory z DS Manželů Curieových (vybralo se více než 50 ks).

2. Sbírka křížovek - vánoční dárky pro seniory z DS Manželů Curieových (darováno 114 ks).

3. Předměty z fondu SIDUS - zakoupením předmětů do fondu pro dlouhodobě nemocné děti putovalo 4000 Kč.

4. Sbírka krmiva pro zvířátka (pro Zvěřinec na statku z Vilémova - již druhým rokem nás navštívila některá zvířátka v rámci programu Vánoční zvěřinec) - věnováno cca 5 krabic potravy pro různá zvířátka.

5. Dar škole - finanční pomoc, kdy rodiče přispívají MŠ "Čtyřlístek" na budování školního hřiště pro děti (vybráno 24 500 Kč).

Děkujeme za vaši pomoc a podporu, děkujeme i za to, že vedete své děti k pomoci potřebným!


více

Provoz v době hlavních prázdnin

Vážení rodiče,

pokud Vás již nyní zajímá, jak je plánován provoz MŠ během letních prázdnin v roce 2022, rozpis máte k dispozici v příloze.

více