Aktuality


Výhry MŠ - soutěž a sběr

Výhry MŠ - soutěž a sběr

MŠ "Čtyřlístek" se i v letošním školním roce zapojila do soutěže ve sběru papíru "Soutěžíme s Třídílkem" pořádané Esko-T, kde jsme díky výborné spolupráci vás všech zúčastněných obsadili hezké 3. místo v soupeření s ostatními MŠ (v přepočtu nám vycházelo 67,74 kg na osobu), a v celkovém množství jsme pak s výslednými 8400 kg v naší kategorii zvítězili. Za tato umístění byla celková odměna pro MŠ 8000 Kč.

Dále se nám podařilo získat poukázky na nákup do Dráčika v hodnotě 2 000 Kč, a to jako výhra v soutěži, kde paní učitelky v naší MŠ s dětmi z jednotlivých tříd tvořivě zpracovávaly mapy sběrného dvora. Proces tvorby pojaly jako malý projekt, který rozdělily do několika týdnů. Vedle velkých plošných obrazů vznikla i díla v provedení 3D.

více

Informace pro rodiče (nahrazující schůzku s rodiči v MŠ)

Vážení rodiče,

touto formou zápisu na našich webových stránkách vám předkládáme aktuální informace, které za běžného provozu bez omezení (v době, kdy nám do akcí a aktivit školy nezasahují záležitosti spojené s pandemií) dostáváte přímo při osobním setkání s ředitelkou školy.

Následující jednotlivé body programu máte rozepsány přímo v zápise, který je uveden jako příloha níže.

Program:

1/ Poděkování rodičům

2/ Akce školy

3/ Prázdninový provoz a přihlašování na cizí školy

4/ Vyúčtování daru rodičů

5/ Opatření – šíření COVID - 19  

6/ Organizační změny, různé

7/ Rozloučení, poděkování za spolupráci


více

Přijímání na cizí MŠ – hlavní prázdniny

Přijímací řízení dětí na cizí MŠ se uskuteční ve dnech 22. 6. ( úterý) a 23. 6. 2021 (středa).

V úterý se koná přijímací řízení v ředitelně MŠ od 10:00 do 15:00 hod., ve středu tamtéž od 11:00 do 14:00 hod.

Rodiče dokládají kopii Evidenčního listu, která obsahuje doklad o očkování. Pokud není na Ev. listu uvedeno, současně rodiče dokládají i kopii Žádosti.

V příloze je rodičům dostupná Žádost o přijetí, kterou rodiče vyplní, podepíší a přinášejí k přijímacímu řízení. Rodiče vždy vyplní formulář školy, na kterou podávají žádost. Žádosti by měly být dostupné na webu MŠ.  

POZOR – nově nabízíme zpracování žádosti předem. Doporučujeme rodičům požadované doklady do MŠ zaslat do 17. 6. 2021. Takto bude při vlastním přijímacím řízení zajištěn rychlý průběh bez dlouhého čekání.

Doklady je možno dodat:

  • Emailem (bez zaručeného el. podpisu).
  • Datovou schránkou.
  • Do pošty – v zalepené obálce.

 

Při přijímacím řízení hradí rodiče zálohu ve výši úplaty.

Rodiče dodržují stanovená protiepidemická opatření.

V případě, že se rodič v daném termínu nemůže dostavit, kontaktuje ředitelku MŠ k další domluvě (Ing. Renata Špačková, msctyrlistek@email.cz).

Bližší informace v příloze.

Termíny a informace platí pro rodiče dětí z MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč, MŠ „Kaštánek“ a MŠ Demlova.

více

Info MŠ "Kaštánek" - konkurzní řízení

Radou města Třebíč bylo vyhlášeno konkurní řízení na pozici ředitele MŠ "Kaštánek", zástupci města si přejí tuto informaci zveřejnit i na našich stránkách - celé znění viz příloha.

více

Provoz v době hlavních prázdnin

Vážení rodiče,

provoz v MŠ "Čtyřlístek" bude během hlavních prázdnin probíhat v období od 7. 7. 2021 do 23. 7. 2021. Mimo toto období jsou buď uzavřeny všechny MŠ v Třebíči (první a poslední prázdninový týden), anebo máte možnost zajistit si docházku svého dítěte v jiné MŠ (MŠ "Kaštánek", MŠ Demlova).

Podrobnější rozpis plánu provozu MŠ "Čtyřlístek" v období letních prázdnin, a informace o přerušení provozu, i možnostech umístění dítěte do jiné MŠ, naleznete v příloze.


více