Aktuality


Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ pro školní rok 2023/24 je vyhlášen na 2. - 3. 5. 2023.

V úterý 2.5. 2023 od 8:30 do 14:30 proběhne v MŠ "Čtyřlístek" Třebíč DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ spojený se zápisem.

Více informací o zápisu naleznete v přiloženém letáku.

více

Zápis do ZŠ

Zápis do ZŠ

Zápis dětí do ZŠ pro školní rok 2023/24 proběhne ve dnech 14. a 15. 4. 2023.

Více informací viz plakát.

více

Setkání s rodiči předškolních dětí 23.3.2023

Ve čtvrtek 23.3. 2023 od 15:15 jsou rodiče předškoláků (tzn. dětí, které půjdou v dubnu 2023 k zápisu do první třídy nebo budou žádat OŠD - děti dovrší 6 nebo více let k 31. 8. 2023) zváni na schůzku, kde budou s důležitými informacemi přítomni i zástupci ZŠ Horka Domky. Pozor, z organizačních důvodů dochází ke změně termínu na žádost pana ředitele ze ZŠ. Původní termín se ruší, nový termín: 23.3. 2023. Děkujeme za pochopení. 

více

Návštěvní dny v MŠ před zápisem

Návštěvní dny před zápisem v MŠ "Čtyřlístek", kdy si děti v doprovodu svých rodičů mohou pohrát přímo ve třídě, proběhnou tři po sobě následující středy v dubnu (12.4., 19.4. a 26.4.) - v době od 14:30 do 15:30.

Více informací a přihláška ke stažení v příloze.

více

Přijímací řízení ZUŠ

Přijímací řízení ZUŠ

ZUŠ Třebíč informuje o zřízení nového studijního zařízení pro 5 a 6leté děti (tzv. přípravka) „Malý umělec“ - informace o něm naleznete v příloze, dále o termínu uzávěrky podávání přihlášek a termínech přijímacích zkoušek.

více

Pozvánka na Třebíčský jarmark

Pozvánka na Třebíčský jarmark

Město Třebíč vás i našim prostřednictvím zve na Třebíčský jarmark, pořádaný Zdravým městem Třebíč, který se bude konat v sobotu 25. března 2023 od 9:00 do 15:00 na Karlově náměstí.

více

Postní almužna

Postní almužna

I letos v předvelikonoční postní době navazujeme dobročinností ve spolupráci s Charitou Třebíč - do úterý 4.4. je možné donést do MŠ papírovou pokladničku s penězi, které chcete darovat (kam dary ze sbírky poputují najdete v informačním letáčku, příběh rodiny se syny se zdravotním postižením si můžete přečíst v příloze). Papírové pokladničky jsou k dispozici v MŠ (pokladničku si poskládáte a můžete do ní po celé 40-ti denní postní období střádat peníze za požitky, které jste si odepřeli).

více

Poděkování - Tříkrálová sbírka

Poděkování - Tříkrálová sbírka

Velké poděkování patří všem rodičům i dalším rodinným příslušníkům, kteří se spolu se svými dětmi zapojili do Tříkrálové sbírky - přispěním finanční hotovosti dle svých možností do zapečetěných pokladniček v MŠ "Čtyřlístek". Celkem se v naší škole vybralo 2605 Kč.

Oblastní charita Třebíč si váží ochoty napomoci dobré věci a moc děkuje.

Ceníme si také toho, že jste svojí solidárností a pozitivním přístupem k charitativním akcím podporovaným MŠ svým dětem vzorem a dobrým příkladem.

více

Pozvánka na "Rodináře" Kraje Vysočina

Pozvánka na "Rodináře" Kraje Vysočina

Kraj Vysočina nabízí v online vysílání Rodináře na zajímavá témata (jedná se o online semináře, které vám umožňují z pohodlí domova setkání se špičkovými „rodinnými“ lektory).

Více informací zde.


 

více