Aktuality


Návštěvní dny v MŠ a zápis pro školní rok 2024/25

Návštěvní dny v MŠ a zápis pro školní rok 2024/25

MŠ "Čtyřlístek" Třebíč již tradičně, jako každý rok, nabízí rodičům s dětmi možnost navštívit MŠ před zápisem. A to v rámci tzv. návštěvních dnů během dubna 2024. Přesné termíny jsou následující: 3. 4., 10. 4. a 24. 4. – vždy od 14:30 do 15:30.

Bližší informace naleznete v příloze. Podmínkou je vyplnění přihlášky, která je k dispozici v příloze - můžete si ji buď vyplnit předem a donést přímo při návštěvě MŠ, anebo ji dostanete od učitelek na třídě a vyplníte až na místě.

Zápis do MŠ bude probíhat 6. 5. a  7. 5. 2024. Zákonný zástupce si musí vygenerovat žádost o přijetí. Více informací v příloze, a také na stránkách města Třebíč. Systém pro generování žádostí se bude otevírat od dubna 2024 na odkaze zde.

Dne 6.5. bude zápis v MŠ "Čtyřlístek"spojený s Dnem otevřených dveří.

více

Den Země na Karlově nám.

Den Země na Karlově nám.

Dne 22.4. proběhne Den Země na Karlově náměstí v Třebíči, podrobnější informace viz letáček.

více

Zvířátková "Plotovka" kolem MŠ

Zvířátková "Plotovka" kolem MŠ

Stezka pro děti kolem MŠ - "Plotovka" - je tentokrát (v měsíci březnu a dubnu) na téma zvířátka. Přejeme příjemnou zábavu!

více

Poděkování za dar škole

Poděkování za dar škole

Vážení rodiče,

přijměte naše poděkování za dary škole, které se vybraly v prvním pololetí letošního školního roku. Využity budou na další úpravy přírodní zahrady kolem MŠ "Čtyřlístek".

více

Organizace školního roku 2023/24

V příloze naleznete aktuální informace k organizaci nového školního roku (2023/24).

více

Aktuality pro rodiče: školní rok 2023/24

* Platba úplaty za předškolní vzdělávání

Ve školním roce 2023/24 je výše úplaty stanovena na 500 Kč za měsíc a dítě na celodenní docházku. Blíže viz. „Směrnice“ na hlavní nástěnce a v dokumentech na webu.

Platba za zdravotně – prev. péči ve třídě Rolnička je stanovena na částku 1750 Kč.

 

* Telefonní čísla do MŠ

Do MŠ je možno volat na pevnou linku: 568 841 135. Dovoláte se k vedoucí ŠJ Jitce Maštalířové, která Vás může přepojit na třídy. U vedoucí ŠJ je možno omlouvat děti, pokud budou nepřítomné.

Každá třída má i přímé telefonní číslo, které je možno také využívat k omlouvání dětí a přímé komunikaci s třídními učitelkami. Každá třída má také své mobilní číslo. Údaje jsou uvedeny na webových stránkách školy - kontakty.

Telefon ředitelna: 568 843 556 – na toto číslo volejte pouze, pokud potřebujete mluvit s ředitelkou školy. Vzhledem k tomu, že ředitelka může být také na třídě, nemusíte se vždy dovolat. Doporučujeme používat el. komunikaci: e-mail: msctyrlistek@email.czjidelna.ctyrlistek@volny.cz (jídelna MŠ). Emailové adresy na třídy uvedeny na webu školy.

Po 14:00 hodině se telefonní hovory automaticky přesměrují do třídy Zvoneček, odtud budete přepojeni dle vašeho přání, nebo využijte mobilní čísla.

 

* Uzamykání hlavní budovy MŠ

Připomínáme, že budova MŠ se automaticky uzamyká v 8:30 hod, poté je možno použít zvonek na konkrétní třídu. Při odchodu z budovy mimo dobu otevření dveří je nutno použít pro otevření dveří přídavné tlačítko na rámu dveří. V poledne dveřní systém odemyká přesně ve 12:30 hod a opět zamyká ve 13:00 hod. Znovu se dveře odemykají automaticky ve 14:20 hod.

Pokud jdete k lékaři, či přijdete později z jiného důvodu, domluvte se, prosím, předem na své třídě se svými třídními učitelkami. Každá třída má vlastní zvonek. Pro bezbariérový vstup slouží boční vchod, kde je nutno používat klíčenku s čipem, bude vydána zájemcům oproti vratné záloze 200 Kč a podpisu. Rodiče zodpovídají za čip. Při ztrátě a zničení bude hodnota čipu hrazena propadením zálohy za zničený čip. Zapůjčení čipu doporučujeme rodičům dětí ze třídy Zvoneček, kde je upraven řád dne a děti odcházejí domů po obědě již mezi 11:45-12:00.

 

* Omlouvání dětí

V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ je nutné jej omluvit. Děti, které se vzdělávají povinně, zákonní zástupci omlouvají písemně, na předepsaném formuláři. Formulář je uložen na třídě, je nutno si ho vyžádat. Omluvy se přijímají nejdéle do 8:00 hod., a to telefonicky (568 841 135), případně osobně. Nestihnete-li si odhlásit oběd, je možno si oběd vyzvednout v MŠ mezi 11:00-11:30hod. po domluvě v ŠJ, platí pouze pro první den absence. Děti je možno omluvit na e-mail ŠJ: jidelna.ctyrlistek@volny.cz v týž den do 8:00hod. Blíže viz. „Školní řád“. Stravu je nutno odhlašovat den předem, nejpozději do 14:00 hod. Oběd odhlášený týž den je možno vyzvednout ve školní jídelně, neodhlášené obědy propadají.    

více