Aktuality


Výsledky sběru papíru za školní rok 2022/23

Sběr starého papíru byl pro letošní školní rok uzavřen, na celkové výsledky (pořadí jednotlivců) se můžete podívat v příloze.

Všem zúčastněným děkujeme, a gratulujeme k umístění.

více

Zápis ze setkání s rodiči dětí - 18.5. 2023

Zápis ze setkání ředitelky školy s rodiči dětí MŠ "Čtyřlístek", které proběhlo dne 18. 5. 2023, naleznete v příloze ke stažení.

více

Oznámení o přerušení provozu MŠ v době hlavních prázdnin

V době hlavních prázdnin bude provoz MŠ "Čtyřlístek" přerušen v těchto termínech: 3. 7. - 7. 7. 2023 a 31. 7. - 1. 9. 2023.

V období 31. 7. - 27. 8. 2023 je možnost zažádat o přijetí dítěte na jinou MŠ (MŠ Demlova, MŠ "Kaštánek").

Podrobnější informace k přerušení provozu v době hlavních prázdnin si můžete přečíst v oznámení v příloze.

více

Pomáháme zvířátkům ze statku - sbírka

Pomáháme zvířátkům ze statku - sbírka

Do 25.5., kdy nás opět navštíví zvířátka ze Zvěřince na statku, máte možnost do MŠ nosit dárečky pro naše zvířecí kamarády - více informací v letáčku.

více

Seznam přijatých dětí 2023/24

Vážení rodiče, na základě podaných žádosti byly přijaty pro školní rok 2023/24 děti, které splnily daná kritéria a současně získaly dostatečný počet bodů pro naplnění kapacity školy.

 

více

Sběr papíru - květen 2023

Sběr papíru - květen 2023

Poslední kolo sběru starého papíru v letošním školním roce proběhne v MŠ 22. -24. 5. 2023.

Odměnou za nevyšší množství odevzdaného papíru za celý školní rok tentokrát bude robotická hračka - chameleon.

Ceníme si jakéhokoli množství vytříděného papíru a za účast všem děkujeme!

více

Pozvánka na akce Zdravého města

V příloze naleznete plakátky týkající se akcí pořádaných Zdravým městem Třebíč.

Jedná se o tyto tři akce:

Férová snídaně (13.5.),

Sobota v pohybu (20.5.),

Jarní "cyklo" vyjížďka !27.5.)

více

Pozvánka na "Rodináře" Kraje Vysočina

Pozvánka na "Rodináře" Kraje Vysočina

Kraj Vysočina nabízí v online vysílání Rodináře na zajímavá témata (jedná se o online semináře, které vám umožňují z pohodlí domova setkání se špičkovými „rodinnými“ lektory).

Více informací zde.


 

více

Poděkování - Tříkrálová sbírka

Poděkování - Tříkrálová sbírka

Velké poděkování patří všem rodičům i dalším rodinným příslušníkům, kteří se spolu se svými dětmi zapojili do Tříkrálové sbírky - přispěním finanční hotovosti dle svých možností do zapečetěných pokladniček v MŠ "Čtyřlístek". Celkem se v naší škole vybralo 2605 Kč.

Oblastní charita Třebíč si váží ochoty napomoci dobré věci a moc děkuje.

Ceníme si také toho, že jste svojí solidárností a pozitivním přístupem k charitativním akcím podporovaným MŠ svým dětem vzorem a dobrým příkladem.

více

Nabídka sportovních aktivit

Nabídka sportovních aktivit

Sportovní centrum Třebíč zve všechny malé sportovce ve věku 3-5 let do Sportovní přípravky Devils - pohybová cvičení vždy v úterý a ve čtvrtek. Více informací pro rodiče (včetně kontaktů) viz plakátek.

více