Aktuality


Nabídka příměstského tábora MKS Třebíč

Nabídka příměstského tábora MKS Třebíč

Městské kulturní středisko Třebíč ve spolupráci s pedagogy ZUŠ Třebíč pořádají příměstský umělecký tábor JSEM ART. Více informací naleznete v případě zájmu v letáčku.

více

Výsledky přijímacího řízení 2024/25

V příloze jsou zveřejněny identifikátory dětí přijatých od 1. 9. 2024 do MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč.

Schůzka pro rodiče s předáním rozhodnutí se uskuteční dne 23. 5. 2024 ve 14:30 v hudební třídě. Jedná se o schůzku určenou pouze pro rodiče dětí. Doporučujeme přinést si vlastní psací potřeby. Pokud se z vážných důvodů nemůžete účastnit, je nutno emailem kontaktovat ředitelku MŠ. 

více

Pozvánka na setkání s rodiči 28.5.2024

Pozvánka na setkání s rodiči 28.5.2024

Setkání rodičů s ředitelkou MŠ "Čtyřlístek" se uskuteční v úterý 28.5. od 15:15 v hudební třídě. Jednotlivé body programu naleznete v přiloženém letáčku.

více

Pozvánka na Den s městskou policíí

Pozvánka na Den s městskou policíí

Město Třebíč pořádá Den s městskou policií, který se uskuteční v jednotlivých čtvrtích města Třebíče.

Občané budou mít možnost poznat městskou policii a diskutovat o tématech, která je zajímají.

Pro návštěvníky je připraven doprovodný program. Pro více informací odkaz zde.

více

Učitelské noviny - 50 let MŠ "Čtyřlístek"

Učitelské noviny - 50 let MŠ "Čtyřlístek"

Mateřská škola "Čtyřlístek" Třebíč slaví 50 let od svého vzniku. Něco málo z historie, stejně tak i ze současného novodobého fungování školy, si můžete přečíst v článku, který vyšel v tomto týdnu v Učitelských novinách - výňatek (tj. celý článek "Půl století mateřské školy Čtyřlístek" ) je ke stažení v příloze.

V sobotu 18.4. mají všichni zájemci možnost přijít navštívit prostory MŠ v rámci Dne otevřených dveří od 9:00 do 12:00.

více

Sběr papíru květen 2024

Sběr papíru květen 2024

Vážení rodiče,

další kolo sběru papíru proběhne od 20.5. do 23.5. do 9:00. Jsme rádi za každou účast. Na konci školního roku budou dětem předány odměny. Podrobnější informace o sběru čtěte v letáčku.

více

Nabídka programu z KC

Nabídka programu z KC

Komunitní centrum Moravia vás v květnu zve na akce, které pořádá - rozpis naleznete na plakátku. 

více

Oslava narozenin (50. výročí) MŠ "Čtyřlístek"

Oslava narozenin (50. výročí) MŠ "Čtyřlístek"

Zveme všechny děti z MŠ "Čtyřlístek" a jejich rodiče na společnou oslavu 50. výročí, která proběhne formou zábavného odpoledne ve čtvrtek 16. 5. 2024 od 15:00 do 18:00.

Konat se bude v areálu (převážně v jeho venkovní části - nádvoří a zahrada) MŠ "Čtyřlístek". Jako partneři přijali pozvání Sportovní centrum Třebíč, sportovní klub Nuclears, společnost ESKO-T, zástupci třebíčské pobočky VZP, chybět nebude ani výtvarná dílna.

Na úvod programu proběhne od 15:00 do 16:00 zábavná šou moderátora Milana Řezníčka.

Další podrobnosti programu naleznete v přiloženém letáčku.

Chybět nebude ani občerstvení z naší školní kuchyně.

více

Den otevřených dveří v MŠ "Čtyřlístek"

Den otevřených dveří v MŠ "Čtyřlístek"

Při příležitosti 50. výročí školy srdečně zveme všechny bývalé žáčky, zaměstnance i veřejnost na návštěvu MŠ "Čtyřlístek" - Den otevřených dveří proběhne v sobotu 18. května 2024 od 9:00 do 12:00.

Provedeme vás po školce, budete mít možnost shlédnout prezentaci fotografií, výstavu dětských prací, a také nahlédnout do historických materiálů (fotografie, kroniky).

Díky naší spolupráci se Sportovním centrem Třebíč v těsné blízkosti MŠ bude možnost navštívit i tyto prostory.

Přijďte, těšíme se na vás!

více

Sbírka potravy pro zvířátka do ZOO koutku Pokojovice

Sbírka potravy pro zvířátka do ZOO koutku Pokojovice

I letos se děti z naší MŠ vypraví za zvířátky do Pokojovic, kde nás tradičně čeká jízda na oslících, ale také prohlídka ZOO koutku se všemi jeho zvířátky. Na přilepšenou máme ve zvyku jim dovézt nějaké dobrůtky, které vybíráme na jednotlivých třídách v týdnu, než se na výlet jede. Detailní rozpis a další podrobnosti se dočtete na přiloženém plakátu.

více