Aktuality


Poděkování za dar škole

Poděkování za dar škole

Vážení rodiče,

přijměte naše poděkování za dary škole, které se vybraly v prvním pololetí letošního školního roku. Využity budou na další úpravy přírodní zahrady kolem MŠ "Čtyřlístek".

více

Pozvánka na setkání rodičů se zástupci ZŠ

Pozvánka na setkání rodičů se zástupci ZŠ

Setkání se zástupci ZŠ Horka Domky Třebíč proběhne pro rodiče budoucích školáků v MŠ "Čtyřlístek" Třebíč dne 26.3. 2024 od 15:15 v hudební třídě

více

Návštěvní dny v MŠ a zápis pro školní rok 2024/25

Návštěvní dny v MŠ a zápis pro školní rok 2024/25

MŠ "Čtyřlístek" Třebíč již tradičně, jako každý rok, nabízí rodičům s dětmi možnost navštívit MŠ před zápisem. A to v rámci tzv. návštěvních dnů během dubna 2024. Přesné termíny jsou následující: 3. 4., 10. 4. a 24. 4. – vždy od 14:30 do 15:30.

Bližší informace naleznete v příloze. Podmínkou je vyplnění přihlášky, která je k dispozici v příloze - můžete si ji buď vyplnit předem a donést přímo při návštěvě MŠ, anebo ji dostanete od učitelek na třídě a vyplníte až na místě.

Zápis do MŠ bude probíhat 6. 5. a  7. 5. 2024. Zákonný zástupce si musí vygenerovat žádost o přijetí. Více informací v příloze, a také na stránkách města Třebíč. Systém pro generování žádostí se bude otevírat od dubna 2024 na odkaze zde.

Dne 6.5. bude zápis v MŠ "Čtyřlístek"spojený s Dnem otevřených dveří.

více

Zimní "Plotovka" kolem MŠ

Zimní "Plotovka" kolem MŠ

I v lednu nabízíme další zábavnou stezku pro děti "Plotovku", tentokrát se zimní tématikou a názvem Co viděla sněhová vločka.

více

Organizace školního roku 2023/24

V příloze naleznete aktuální informace k organizaci nového školního roku (2023/24).

více

Aktuality pro rodiče: školní rok 2023/24

* Platba úplaty za předškolní vzdělávání

Ve školním roce 2023/24 je výše úplaty stanovena na 500 Kč za měsíc a dítě na celodenní docházku. Blíže viz. „Směrnice“ na hlavní nástěnce a v dokumentech na webu.

Platba za zdravotně – prev. péči ve třídě Rolnička je stanovena na částku 1750 Kč.

 

* Telefonní čísla do MŠ

Do MŠ je možno volat na pevnou linku: 568 841 135. Dovoláte se k vedoucí ŠJ Jitce Maštalířové, která Vás může přepojit na třídy. U vedoucí ŠJ je možno omlouvat děti, pokud budou nepřítomné.

Každá třída má i přímé telefonní číslo, které je možno také využívat k omlouvání dětí a přímé komunikaci s třídními učitelkami. Každá třída má také své mobilní číslo. Údaje jsou uvedeny na webových stránkách školy - kontakty.

Telefon ředitelna: 568 843 556 – na toto číslo volejte pouze, pokud potřebujete mluvit s ředitelkou školy. Vzhledem k tomu, že ředitelka může být také na třídě, nemusíte se vždy dovolat. Doporučujeme používat el. komunikaci: e-mail: msctyrlistek@email.czjidelna.ctyrlistek@volny.cz (jídelna MŠ). Emailové adresy na třídy uvedeny na webu školy.

Po 14:00 hodině se telefonní hovory automaticky přesměrují do třídy Zvoneček, odtud budete přepojeni dle vašeho přání, nebo využijte mobilní čísla.

 

* Uzamykání hlavní budovy MŠ

Připomínáme, že budova MŠ se automaticky uzamyká v 8:30 hod, poté je možno použít zvonek na konkrétní třídu. Při odchodu z budovy mimo dobu otevření dveří je nutno použít pro otevření dveří přídavné tlačítko na rámu dveří. V poledne dveřní systém odemyká přesně ve 12:30 hod a opět zamyká ve 13:00 hod. Znovu se dveře odemykají automaticky ve 14:20 hod.

Pokud jdete k lékaři, či přijdete později z jiného důvodu, domluvte se, prosím, předem na své třídě se svými třídními učitelkami. Každá třída má vlastní zvonek. Pro bezbariérový vstup slouží boční vchod, kde je nutno používat klíčenku s čipem, bude vydána zájemcům oproti vratné záloze 200 Kč a podpisu. Rodiče zodpovídají za čip. Při ztrátě a zničení bude hodnota čipu hrazena propadením zálohy za zničený čip. Zapůjčení čipu doporučujeme rodičům dětí ze třídy Zvoneček, kde je upraven řád dne a děti odcházejí domů po obědě již mezi 11:45-12:00.

 

* Omlouvání dětí

V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ je nutné jej omluvit. Děti, které se vzdělávají povinně, zákonní zástupci omlouvají písemně, na předepsaném formuláři. Formulář je uložen na třídě, je nutno si ho vyžádat. Omluvy se přijímají nejdéle do 8:00 hod., a to telefonicky (568 841 135), případně osobně. Nestihnete-li si odhlásit oběd, je možno si oběd vyzvednout v MŠ mezi 11:00-11:30hod. po domluvě v ŠJ, platí pouze pro první den absence. Děti je možno omluvit na e-mail ŠJ: jidelna.ctyrlistek@volny.cz v týž den do 8:00hod. Blíže viz. „Školní řád“. Stravu je nutno odhlašovat den předem, nejpozději do 14:00 hod. Oběd odhlášený týž den je možno vyzvednout ve školní jídelně, neodhlášené obědy propadají.    

více

Poradna pro rodiny - Komunitní centrum Rapotice

Poradna pro rodiny - Komunitní centrum Rapotice

Nově vzniklé Komunitní centrum v Rapoticích nabízí psychologické poradenství. Více informací se dočtete v letáku.

více

Fotbal pro dívky ve věku 5-10 let (pozvánka FŠ)

Fotbal pro dívky ve věku 5-10 let (pozvánka FŠ)

Zájem o dívčí fotbal obecně postupně roste a trenéři FŠ Třebíč rádi uvítají nové tváře. Více informací naleznete na letáčku.

více

Přípravka pro předškoláky (ZŠ Na Kopcích)

Přípravka pro předškoláky (ZŠ Na Kopcích)

Přípravka pro budoucí prvňáčky ve škole ZŠ a MŠ Na kopcích bude v letošním školním roce probíhat od 19.10. (více informcí viz přiložený letáček).

více