Aktuality - opatření proti COVID-19 - 2022/23

Aktuálně pro MŠ a školská zařízení neplatí žádná mimořádná opatření MZD nebo MŠMT. Rodičům doporučujeme sledovat aktuální situaci. V případě změny zveřejníme infromace na webu školy, v MŠ - na nástěnkách. Rodičům připomínáme, že do MŠ mohou docházet pouze děti zdravé (povinnost je dlouhodě zakotvena ve Školním řádu MŠ). Doporučuje se sledovat zdravotní stav dětí a zachovávat hygienická pravidla. Blíže - viz. informace v MŠ.  

více

Jak účinně na nemocnost dětí

Vážení rodiče,

zde vám zprostředkováváme odkazy, kde najdete video, a také brožuru nabízející informace k tématice, která je stále aktuální - nemocnost dětí.

více