Aktuální informace k povozu MŠ od září 2023

  

Ve školním roce 2023/24 nadále dodržujeme pravidla pro prevenci virových onemocnění:

1/ Do MŠ mohou pouze přicházet děti zdravé, bez příznaku infekční nemoci (kašel, rýma, teplota) - pokud při příchodu do MŠ dítě tyto znaky vykazuje, nebude přijato do MŠ. Rodič musí s dítětem navštívit lékaře a doložit, že se nejedná o onemocnění infekční. MŠ však není povinna aktivně vyhledávat děti s příznaky onemocnění. U chronicky nemocných dětí a alergiků vystaví praktický lékař pro děti a dorost potvrzení, že se nejedná u dítěte o infekční onemocnění. Potvrzení se škole odevzdává jen 1x. 

2/ Do MŠ přicházejí zdravé i ostatní osoby - rodiče, starší sourozenci atd. Výskyt infekčního onemocnění u dítěte nebo v rodině rodiče je vhodné hlásit v MŠ třídním učitelkám nebo ředitelce školy.

3/ Děti si po příchodu do MŠ umývají ruce teplou vodou a mýdlem. Děti si ruce již nedezinfikují. Stravování probíhá za použití samobslužného výdeje, děte jsou obsluhovány částečně (výdej stravy), částečně se obsluhují samy (např. nalévání nápojů. Výdej stravy v rukavicích. V MŠ se pravidelně větrá, povrchy se dezinfikují.    

4/ Děti používají v MŠ pouze jednorázové kapesníky, po jejich použití si umývají ruce. Ručníky používáme textilní s výměnou 1x v týdnu, dle potřeby se frekvence zvýší na 2x v týdnu.

Děkujeme rodičům za pravidelné sledování informací a spolupráci.  

 

více

Nabídka sportovních aktivit

Nabídka sportovních aktivit

Sportovní centrum Třebíč zve všechny malé sportovce ve věku 3-5 let do Sportovní přípravky Devils - pohybová cvičení vždy v úterý a ve čtvrtek. Více informací pro rodiče (včetně kontaktů) viz plakátek.

více

Hry s pískem - nový prvek na školní zahradě

Hry s pískem - nový prvek na školní zahradě

Během měsíce září letošního školního roku se podařilo na zahradě MŠ vybudovat zajímavé herní centrum pro hry s pískem. Objekt se nachází v zadní části zahrady v pískové ploše. Hlavním prvkem je domeček s kuchyňkou a tabulí na kreslení křídou. Domek doplňuje výtah na písek, a také velké váhy se sítem.

Celá sestava v hodnotě téměř 90 tisíc Kč byla pořízena za finance z několika zdrojů. Nemalá část finančních prostředků pochází z darů od rodičů pro školní rok 2021/22 (24 500Kč). Další část za sběr starého papíru jako odměnu v soutěži ve sběru papíru získala naše MŠ 8 000 Kč (za celkové množství jsme získali 1. místo, za množství na dítě 4. místo), a za papír – surovinu  jsme obdrželi 12 810 Kč. MŠ získala také nezanedbatelné finanční ocenění od Města Třebíč za krásné výtvory dětí ve výtvarné soutěži „Mapy odpadů“ – jednalo se 40 000 Kč. Celkem jsme takto měli k dispozici 85 310 Kč, celá částka byla použita na financování herního centra pro hry dětí s pískem. Prvky jsou certifikované pro děti od 2 let.

Věříme, že děti zaujme nové vybavení pro hry, zkoumání a experimenty s pískem. Poděkování zaslouží i všichni rodiče, kteří pomohli svou podporou a pílí tomu, že se podařilo finanční prostředky na centrum shromáždit. Velký dík patří i všem dětem a pedagogům z naší školy, kteří se zapojili do výtvarné soutěže tvořivě a se zaujetím, čímž si zasloužili nádherné ocenění.  Rovněž děkujeme Městu Třebíč, které se rozhodlo užitečnou a podnětnou soutěž finančně štědře podpořit.  

více

Jak účinně na nemocnost dětí

Vážení rodiče,

zde vám zprostředkováváme odkazy, kde najdete video, a také brožuru nabízející informace k tématice, která je stále aktuální - nemocnost dětí.

více