Nadstandardní aktivity


Angličtina

Angličtina

Naše školička nabízí jako jednu z nadstandardních aktivit výuku anglického jazyka. Lekce vede Mgr. Lenka Lipková (naše kmenová učitelka). Lekce jsou hravé, vhodně motivované, proložené písněmi a říkadly. Výuka probíhá v malých skupinkách po max. 10 dětech. Lekce probíhají v úterý. 

více

Jóga pro děti

Jóga pro děti

Mezi další aktivity, které naše školka nabízí v rámci nadstandardních aktivit mimo hlavní vzdělávací nabídku, patří cvičení jógy pro děti.  Ta dává dětem nejenom větší pružnost, pohyblivost, pevné svaly, lepší držení těla, ale zlepšuje koordinaci a smysl pro rovnováhu.  Pokud děti vykonávají jinou sportovní aktivitu, je jóga ideální kompenzací pro namáhané svaly. Provádějí se i dechové techniky a děti se učí relaxaci. To vše hravou formou a pro děti je cvičení zábavou.

Cvičení probíhá každé pondělí od 14:30 do 15:15 a od 15:20 do 16:05 ve třídě Rolnička pod vedením učitelky z naší MŠ- Bc. Dity Dvořákové. Počet dětí ve skupině je omezen na 11 dětí.

Cvičíme naboso a vhodné je volnější oblečení, které bude dětem pohodlné.

více

Saunování

Saunování

Naše děti mohou navštěvovat saunu, která se nachází v objektu MŠ. Pro relaxaci mají děti k dispozici vyhřívaný bazén se slanou vodou a vířivou vanu. Děti se během celého roku mohou účastnit cyklu 10-ti lekcí saunování. Děti ze třídy Rolnička se saunují po celý školní rok, pravidelně, jednou v týdnu. Aktivitu vede fyzioterapeutka  Veronika Tichá. 

více

Zdravé dýchání

Zdravé dýchání

Naše fyzioterapeutka Veronika Tichá vede v MŠ aktivitu zaměřenou na nácvik správného nádechu a výdechu a na prevenci proti nachlazení. Zdravotně-preventivní cvičení je určeno pro děti zdravotně oslabené - např. s opakovanými záněty horních i dolních cest dýchacích, děti alergické. Význam mají ale i z hlediska prevence, která je velmi důležitá pro předcházení těmto nemocem. Důležitou součástí programu je dechová rehabilitace, která tvoří stěžejní náplň zdravotně-preventivního cvičení. Děti ze třídy Rolička se těchto aktivit účastní automaticky a pravidelně, v individuálně nastaveném plánu dle jejich zdravotního stavu. Dti z ostatních tříd se účastní aktivity v cyklu - 10 lekcí za rok.  

více

Předškoláček

Předškoláček

Je určený dětem, které následující školní rok nastoupí do základní školy. Formou her a didaktických činností děti nenásilným a zábavným způsobem získávají mnoho dovedností k úspěšnému zvládnutí školní docházky. Je zpravidla organizován jako náhradní aktivita místo odpoledního odpočinku, pokud děti neusnou na všech třídách, mimo třídy Zvoneček. Děti využívají tablety, materiály z projektu "Niveáček". Zaměřujeme se také na rozvoj grafomotorických dovedností, rozvoj souvislého vyjadřování, využíváme poznatky z pedagogického hodnocení dětí a ze zpráv školní psycholožky.    

více

Miniškolka

Miniškolka

Je určena dětem zhruba od dvou let, které se do naší mateřské školy teprve chystají docházet. Miniškolka je organizována ve druhém pololetí školního roku. V dubnu probíhají návštěvní dny v MŠ, kde rodiče s dětmi v odpoledních hodinách mohou 1x v týdnu navštívit jednotlivé třídy v MŠ. Po zápisu do MŠ mohou přijaté děti docházet zhruba jeden měsíc do své budoucí třídy spolu se svými rodiči v odpoledních hodinách, 1x v týdnu. Aktuálně organizace této aktivity může být ovlivněna mimořádným opatřením na jaře 2023. Rodičům doporučujeme sledovat aktuální vývoj situace a zprávy na webu školy.   

více