Nadstandardní aktivity


Angličtina

Angličtina

Naše školička nabízí jako jednu z nadstandardních aktivit výuku anglického jazyka. Lekce vede Mgr. Lenka Lipková (naše kmenová učitelka). Lekce jsou hravé, vhodně motivované, proložené písněmi a říkadly. Výuka probíhá v malých skupinkách po max. 10 dětech. Lekce probíhají v úterý. 

více

Jóga pro děti

Jóga pro děti

Mezi další aktivity, které naše školka nabízí v rámci nadstandardních aktivit mimo hlavní vzdělávací nabídku, patří cvičení jógy pro děti.  Ta dává dětem nejenom větší pružnost, pohyblivost, pevné svaly, lepší držení těla, ale zlepšuje koordinaci a smysl pro rovnováhu.  Pokud děti vykonávají jinou sportovní aktivitu, je jóga ideální kompenzací pro namáhané svaly. Provádějí se i dechové techniky a děti se učí relaxaci. To vše hravou formou a pro děti je cvičení zábavou.

Cvičení probíhá každé pondělí od 14:30 do 15:15 a od 15:20 do 16:05 ve třídě Rolnička pod vedením učitelky z naší MŠ- Bc. Dity Dvořákové. Počet dětí ve skupině je omezen na 11 dětí.

Cvičíme naboso a vhodné je volnější oblečení, které bude dětem pohodlné.

více

Saunování

Saunování

Naše děti mohou navštěvovat saunu, která se nachází v objektu MŠ. Pro relaxaci mají děti k dispozici vyhřívaný bazén se slanou vodou a vířivou vanu. Děti se během celého roku mohou účastnit cyklu 10-ti lekcí saunování. Současně je nově nabízeno i odpolední saunování pro rodiče s dětmi. Děti ze třídy Rolnička se saunují po celý školní rok, pravidelně, jednou v týdnu. Aktivitu vede fyzioterapeutka Bc. Dita Dvořáková. 

více

Zdravé dýchání

Zdravé dýchání

Naše fyzioterapeutka Bc. Dita Šedová vede v MŠ aktivitu zaměřenou na nácvik správného nádechu a výdechu a na prevenci proti nachlazení. Zdravotně-preventivní cvičení je určeno pro děti zdravotně oslabené - např. s opakovanými záněty horních i dolních cest dýchacích, děti alergické. Význam mají ale i z hlediska prevence, která je velmi důležitá pro předcházení těmto nemocem. Důležitou součástí programu je dechová rehabilitace, která tvoří stěžejní náplň zdravotně-preventivního cvičení. Děti ze třídy Rolička se těchto aktivit účastní automaticky a pravidelně, v individuálně nastaveném plánu dle jejich zdravotního stavu.  

více

Předškoláček

Předškoláček

Je určený dětem, které následující školní rok nastoupí do základní školy. Formou her a didaktických činností děti nenásilným a zábavným způsobem získávají mnoho dovedností k úspěšnému zvládnutí školní docházky. Je zpravidla organizován jako náhradní aktivita místo odpoledního odpočinku, pokud děti neusnou.

více

Miniškolka

Miniškolka

Je určena dětem zhruba od dvou let, které se do naší mateřské školy teprve chystají docházet. Miniškolka je organizována ve druhém pololetí školního roku. V dubnu probíhají návštěvní dny v MŠ, kde rodiče s dětmi v odpoledních hodinách mohou 1x v týdnu navštívit jednotlivé třídy v MŠ. Po zápisu do MŠ mohou přijaté děti docházet zhruba jeden měsíc do své budoucí třídy spolu se svými rodiči v odpoledních hodinách, 1x v týdnu.   

více