Prohlášení o přístupnosti

Mateřská škola „Čtyřlístek" se zavazuje ke zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky : https://www.ms-ctyrlistek-trebic.cz/

Stav souladu

1.Vnímatelnost
----------------
1.1. - plně splňujeme
1.2. - nepoužíváme
1.3. - splňujeme úroveň AA
1.4. - kontrast barev vesměs splňujeme. Minimální kontrast je 3:1 a ideální je 4,5:1 a víc. U nás nejmenší kontrast je u hlavní položky menu a obrázku na pozadí hlavičky, kdy se překrývají dvě modré barvy. Zde je kontrast 3,32:1, tudíž splňujeme na minimální úrovni, ač font menu by měl být větší, aby plně splnil úroveň AA.
Velikost fontu není vhodné zvětšovat skrze složitější grafiku, tudíž tuto možnost úrovně AA nedoporučujeme. Stejně jako nelze měnit barvy webu (úroveň AAA). Dále nepoužíváme zvuk.
=> Celý bod splňujeme na pomezí úrovně A a AA.

2. Ovladatelnost
----------------
Na odkazy ve webu se dá dostat pomocí kláves ("tab"), ač zde není nastaven focus na jednotlivé prvky. Klávesové zkratky web nepoužívá. Není zde efekt "blikání", či "záblesku". Stránky jsou psané popořadě a posloupnost textů je logická. Stejně tak má každá stránka titulek, nadpisy atd..
=> Celý tento bod splňujeme na úrovni A až AA

3. Srozumitelnost
----------------
Výchozí jazyk stránky nelze zvolit, protože tento web nemá mutace. Lze jej však přeložit online na nástrojích jako "translate.google.com" atd.. Web je strukturován stejně napříč různými zařízeními. Web neobsahuje nápovědu na zkratky využité v textech, či nápovědu ke kontextu.
=> Celý tento bod splňujeme na úrovni A

4. Stabilita
----------------
Web je psán syntakticky správně. Občas je blokový prvek "obalen" prvkem řádkovým, což není syntakticky dobře, ale je to nutné k lepší uživatelské přívětivosti, ovladatelnosti a vzhledu.
=> Celý tento bod splňujeme na úrovni A až AA

Další formáty souborů:

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti:
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1.1.2020.
Poslední aktualizace byla provedena 19.6.2020.
Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje:
Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu:
Mateřská škola „Čtyřlístek"
Kubišova 1291, 674 01 Třebíč
Telefon: 568 841 135
E-mail: msctyrlistek@email.cz

Kontakt na technického provozovatele:
McRAI s.r.o.
Komenského nám. 141/5
674 01 Třebíč
podpora@mcrai.eu
+420 724 400 499

Postupy pro prosazování práva:
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz

 

Cookies