Vítejte na stránkách mateřské školy „Čtyřlístek“ Třebíč

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč se nachází uprostřed prvního městského sídliště, v klidné části Horka Domky. Mateřská škola je obklopena velkou zahradou plnou zeleně, která dětem poskytuje všestranné využití pro hry a sportovní aktivity. Dětem nabízíme pět smíšených tříd, které se liší svým zaměřením. Podpořit tak můžete výtvarný, hudební nebo sportovní talent dětí nebo jejich zájem o přírodu. Třída Rolnička poskytuje preventivně-zdravotní péči pod vedením vysokoškolsky vzdělané fyzioterapeutky. Tento speciální program je individuálně a dle přání rodičů poskytován i dětem z ostatních tříd.

Práci s dětmi milujeme a děláme všechno proto, aby se vaše děti u nás cítily dobře.

Ing. Renata Špačková, ředitelka školy


Podporujeme rozmanité zájmy všech dětí

Zvolte si zaměření třídy


Co bylo
Akce květen 2023

Akce květen 2023

Ve čtvrtek 11.5. se od 14:30 do 16:00 uskutečnil na nádvoří a v prostorách chodby MŠ "Čtyřlístek" BIOTRH - akce pro rodiče s dětmi na podporu zdravého životního stylu a dobré nálady. Na návštěvníky z řad našich dětí spolu s rodinnými příslušníky čekaly zábavné soutěžní úkoly, dílnička s pískováním obrázků, a také ochutnávky rozmanitých dobrot z naší školní jídelny.

Předškoláky ze všech tříd čekal 15.5. hudební program v divadle Pasáž - PÍSNIČKY A JEJICH ÚKOLY.

Trenéři FOŠ nás opět navštívili se sportovními aktivitami 16.5. - trénink se uskutečnil jako obvykle na nádvoří MŠ od 9:30 pro starší děti, od 10:30 pro děti ze střední věkové skupiny.

Děti ze třídy hudební a třídy Zvoneček jely 18.5. na výlet na kozí farmu do Ratibořic. Exkurze u koziček byla velice zajímavá, děti měly možnost vidět dojení, přemisťování koz, mohly si je také hladit a krmit. Na závěr zájemci ochutnali pudink z kozího mléka.

Předškolní děti čekala 23.5. bezpečnostně-vzdělávací akce Předškoláci na přechodech (ve spolupráci s MP Třebíč). Děti se naučily zásady bezpečného přecházení, a také si to rovnou vyzkoušely v praxi přímo v silničním provozu za asistence příslušníků Městské policie.

Ve čtvrtek 25.5. k nám zavítal Zvěřinec na statku. Děti se seznámily s rozmanitými představiteli různých zvířecích druhů, dozvěděly se o nich i spoustu informací a zajímavosti, v případě zájmu si užily i úzký kontakt - dotek, pohlazení zvířátka apod.

V úterý 30.5. jeli předškoláci ze všech tříd do DS - čekalo je sportovní dopoledne se seniory.


více

Co bude
Akce červen 2023

Akce červen 2023

Ve čtvrtek 1.6. jdou děti ze starší a sřední věkové skupiny na Václavské divadélko (rozdělení do dvou skupin - na 8:00 třída přírodní a Rolnička, na 10:00 třída sportovní a hudební).

Pro třídy přírodní a Rolnička je v úterý 6.6. organizován výlet do ZOO. Třída Zvoneček bude mít ve stejný den výlet za zvířátky (zejm. oslíky) do Pokojovic.

Ve středu 7.6. se bude konat zábavná akce pro děti - Pohádkový les. Organizace bude upřesněna na třídách, účastní se všechny třídy kromě třídy Zvoneček.

V pondělí 12.6. čeká děti ze třídy přírodní a Rolnička na Hvězdárně program Co vidíme na obloze (program začíná v 10:00) - týká se zejména starších dětí, a některých středních (upřesní třídní učitelky). Stejný program je naplánován pro třídy hudební a sportovní na středu 14.6.

Třída hudební jede 13.6. za oslíky do Pokojovic, třída sportovní pak do Pokojovic jede 20.6.

Ve dnech 20.6. a 22.6. proběhne v MŠ preventivní program s Městskou policíí. Organizace a rozdělení tříd bude upřesněno v rámci tříd.


více

Akce duben 2023

Akce duben 2023

V úterý 4.4. předškolní děti navštívily svoje starší kamarády - školáky z 1. tříd v ZŠ Horka-Domky.

13.4. nás čekalo představení v MŠ - "Kouzelný výlet", na který nás vzal pan Milan Řezníček. Jednalo se o zábavnou show kabaretního typu, která byla pro děti velmi poutavá, humorná, a pan Řezníček se svým kolegou je uměli jak rozveselit, tak zapojit a vtáhnout přímo do dění.

Fotbalová škola na nádvoří MŠ se opět uskutečnila 17.4. Tentokrát v rozdělení: od 9:30 předškoláci, od 10:30 zájemci z dětí střední věkové skupiny. Děti čekaly různé sportovní aktivity pod vedením trenérů fotbalu.

Na program "Poprvé v galerii" se do Galerie Franta na Karlově náměstí pěšky vypravily nakonec pouze děti ze sportovní třídy.

Protože nám není lhostejné, v jakém prostředí žijeme, a chceme se podílet na úklidu okolí naší MŠ - účastnily se jednotlivé třídy v rámci pobytu venku sběru odpadků v okolí MŠ.

Ve čtvrtek 20.4. do MŠ dorazili senioři z DS Manželů Curieových, čekal je program na třídách (tvoření s dětmi, hry apod. - organizaci si zajistily paní učitelky v jednotlivých třídách).

V pátek 21.4. se starší děti z naší MŠ zúčastnily u příležitosti Dne Země programu na Karlově náměstí.

24.4. nás v MŠ čekal program vztahující se k ekologii - "Sférické kino". V nafukovací kupoli jsme se ocitli v podmořském světě - animovaná pohádka o životě v moři a problematice odpadů děti zaujala, následně se zapojily svými postřehy do povídání o tom, co viděly, a co se v příběhu událo.

Na Dopravní hřiště Borovina se starší děti z jednotlivých tříd v doprovodu svých učitelek vypravily ke konci měsíce - a to ve čtvrtek 27.4. (zejména předškoláci a na doplnění děti ze střední věkové skupiny). Jednalo se o naučný program spojený s jízdou na kolech, odrážedlech, koloběžkách, doplněný o stanoviště s informacemi o bezpečnosti v provozu.


více

MŠ otevřená všem

MŠ otevřená všem

Název projektu: MŠ otevřená všem

 

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003078.

 

Název operačního programu: Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK).

 

Dotace v rámci OP JAK – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR).

 

Doba realizace: leden 2023 – prosinec 2024.

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti vzdělávání.

Cílem projektu je zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Škola získá příspěvek na personální podporu formou školního asistenta, jehož pomoc bude směřována na vzdělávání ve třídě Zvoneček (vzdělávání dvouletých dětí). Dále se bude jednat o využití na podporu dalšího vzdělávání pedagogických zaměstnanců a inovace v předškolním vzdělávání.


Projekt ve výši 653 850 Kč je financován z 85 % z prostředků EU (Evropské strukturální fondy – ESF) a z 15 % ze státního rozpočtu. Poskytovatelem dotace je MŠMT ČR.

více