Vítejte na stránkách mateřské školy „Čtyřlístek“ Třebíč

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč se nachází uprostřed prvního městského sídliště, v klidné části Horka Domky. Mateřská škola je obklopena velkou zahradou plnou zeleně, která dětem poskytuje všestranné využití pro hry a sportovní aktivity. Dětem nabízíme pět smíšených tříd, které se liší svým zaměřením. Podpořit tak můžete výtvarný, hudební nebo sportovní talent dětí nebo jejich zájem o přírodu. Třída Rolnička poskytuje preventivně-zdravotní péči pod vedením vysokoškolsky vzdělané fyzioterapeutky. Tento speciální program je individuálně a dle přání rodičů poskytován i dětem z ostatních tříd.

Práci s dětmi milujeme a děláme všechno proto, aby se vaše děti u nás cítily dobře.

Ing. Renata Špačková, ředitelka školy


Podporujeme rozmanité zájmy všech dětí

Zvolte si zaměření třídy


Co bylo
Smuteční oznámení

Smuteční oznámení

Všem přátelům školy a rodičům oznamujeme tuto velice smutnou a nečekanou zprávu, a pro náš kolektiv z MŠ "Čtyřlístek" velmi bolavou událost, že nás ve středu 17.3.2021 náhle opustila ve věku 58 let naše kolegyně, kamarádka Evička Krejčiříková.

Eva byla paní učitelkou ve sportovní třídě, měla k dětem velmi kamarádský vztah, a to s velkým porozuměním a pochopením. Sama byla aktivní sportovkyní, ráda lyžovala, jezdila na kole, milovala přírodu, pořádala poznávací výlety se svojí partou kamarádů.

Evu si budeme pamatovat jako vtipnou, kamarádskou, společenskou, elegantní ženu, která nám všem bude moc chybět. Velmi si vážíme její dlouholeté práce s dětmi, kterou milovala, a za to jí nesmírně děkujeme. Budeme na ni tiše vzpomínat, a nosit ji dál ve svých srdcích.

Kolektiv MŠ "Čtyřlístek"

více

Co bude

Upozornění na otevření MŠ od 12.4. 2021

Vážení rodiče,

aktuálně Vláda ČR rozhodla o postupném uvolňování opatření, která byla stanovena jako ochrana před šířením pandemie COVID-19.

V první fázi otevírání škol od 12. 4. 2021 se předškolního vzdělávání mohou účastnit děti, které se vzdělávají povinně (dovrší 6 či více let do 31.8. 2021). Pro tyto děti bude připraveno vzdělávání na jejich kmenových třídách. Děti nemusí mít ochranu úst a nosu. Povinné bude testování dětí 2x v týdnu antigenními testy - výtěrem z okraje nosu. Testování bude provádět rodič, který dítě přivede do MŠ. Testy a vše potřebné bude připraveno v MŠ - testy budou vydávat třídní učitelky. Bližší informace byly rodičům zaslány emailem. Počítáme s celodenním provozem, plně bude zajištěno stravování dětí.  

Mateřská škola "Čtyřlístek" Třebíč bude dle nařízení vlády uzavřena pro děti, které se nevzdělávají povinně od 12. 4.2021 do odvolání - termín otevření pro mladší děti aktuálně není známý (patrně se mladší děti budou vracet do MŠ až ve 3. fázi otevírání škol). Děti, které nedovršily k 31.8.2020 5 let se zatím předškolního vzdělávání nemohou účastnit a nemohou být do MŠ přijaty!!! Prosíme, vyčkejte další infromace.

POZOR - předškolního vzdělávání se mohou účastnit mladší děti, pokud jejich rodič vykonává profesi ve vybraných oborech nutných k zajištění chodu státu a infrasktruktury státu (např. zdravotničtí pracovníci, pedagogové vybraných škol...). Rodiče dokládají tento nárok potvrzením od zaměstnavatele. I na tyto děti se vztahuje povinné testování. Rodiče byli obeslání emailem. Možnost návštěvy MŠ se na tyto děti vztahuje od 12.4. 2021. V případě zájmu o docházku bude pro tyto děti určena jedna třída, děti nebudou na své kmenové třídě.  

I nadále trvá, že rodiče mladších dětí budou mít po celou dobu uzavření MŠ nárok na ošetřovné, pokud ho budou potřebovat využít. Žádost o ošetřovné rodiče podávají přes formulář české správy sociálního zabezpeční - www.cssz.cz. Zde kliknutím na ikonku - formulář svou žádost vyplníte. Každý formulář má své jedinečné číslo. Škola rodičům formulář nepotvrzuje a žádné potvrzení pro zaměstnvatele nevydává. Více informací v příloze. 

Děti není třeba omlouvat z docházky. V případě nutných sdělení a dotazů využívejte hlavní email školy: msctyrlistek@email.cz. Omluvy z docházky se týkají dětí, které se mohou účastnit předškolního vzdělávání od 12.4. 2021. 

Školní stravování je zabezpečeno pro děti, které docházejí k předškolnímu vzdělávání do MŠ.  

Úplata ze předškolní vzdělávání za měsíc březen 2021 je stanovena na 0 Kč, po celý měsíc předškolní vzdělávání neprobíhalo. Platba za preventivně zdravotní péči bude rodičům ze třídy Rolnička za měsíc březen 2021 prominuta v celé výši - platba 0 Kč. Výše platby za úplatu a za preventivně zdravotní péči za duben 2021 bude stanovena v závislosti na provozu (zda bude MŠ uzavřena či zda se v průběhu měsíce otevře). 

Doporučujeme sledovat web školy. Naší snahou bude zajistit rodičům komplexní a srozumitelné informace o aktuálním dění. 

více

Akce březen 2021

Po celý měsíc březen byla MŠ (dle nařízení vlády - z důvodu nouzového stavu a nelehké pandemické situace týkající se COVID-19) uzavřena.

více

Malí a velcí společně

Malí a velcí společně

Název projektu: Malí a velcí společně

 

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018444.

 

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

Dotace v rámci OP VVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR).

 

Doba realizace: leden 2021 – prosinec 2022.

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na personální podporu školy, rozvoj polytechnických dovedností dětí a rozvojových aktivit.

Cílem projektu je škole poskytnout dočasnou personální podporu škole prostřednictvím chůvy, která se účastní provádění předškolního vzdělávání, dopomáhá pedagogovi na třídě při vzdělávacím procesu tak, že se zaměřuje především na pomoc a vedení dětí mladších 3 let na třídě Zvoneček. Třída Zvoneček je primárně určena ke vzdělávání dětí ve věku 2-3 roky.

Současně projekt rozvíjí polytechnické dovednosti dětí formou tzv. Projektových dnů. V MŠ budou organizovány projektové dny s MALOU TECHNICKOU UNIVERZITOU.

 

Projekt ve výši 384 528 Kč je financován z 85 % z prostředků EU (Evropské strukturální fondy – ESF) a z 15 % ze státního rozpočtu. Poskytovatelem dotace je MŠMT ČR.

více