Vítejte na stránkách mateřské školy „Čtyřlístek“ Třebíč

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč se nachází uprostřed prvního městského sídliště, v klidné části Horka Domky. Mateřská škola je obklopena velkou zahradou plnou zeleně, která dětem poskytuje všestranné využití pro hry a sportovní aktivity. Dětem nabízíme pět smíšených tříd, které se liší svým zaměřením. Podpořit tak můžete výtvarný, hudební nebo sportovní talent dětí nebo jejich zájem o přírodu. Třída Rolnička poskytuje preventivně-zdravotní péči pod vedením vysokoškolsky vzdělané fyzioterapeutky. Tento speciální program je individuálně a dle přání rodičů poskytován i dětem z ostatních tříd.

Práci s dětmi milujeme a děláme všechno proto, aby se vaše děti u nás cítily dobře.

Ing. Renata Špačková, ředitelka školy


Podporujeme rozmanité zájmy všech dětí

Zvolte si zaměření třídy


Co bylo
Akce prosinec 2022

Akce prosinec 2022

V pondělí 5.12. proběhla v MŠ Mikulášská nadílka - Mikuláš, anděl i čert zavítali během dopoledne do všech tříd, a protože žádné z dětí paní učitelky nechtěly čertovi dát, odešel s prázdnou, zatímco děti si nesly domů balíček s dobrůtkami od Mikuláše.

Ve čtvrtek 8.12. se opět uskutečnil sportovní program ve sportovní třídě pod vedením trenérů fotbalu - FOŠ. Aby děti měly dostatek pohybu, pokračovali jsme i během měsíce prosince v návštěvách Sportovního centra Třebíč (sportoviště vedle MŠ), kde máme na každé středeční dopoledne vyhrazen zrcadlový sál. Jednotlivé třídy se průběžně střídají podle rozpisu, nebo dle aktuální situace a docházky dětí.

Na úterý 13.12. byl domluven výlet autobusem na zámek Třebíč - pro starší děti z celé MŠ. Paní Eva, která si program připravila, nás poutavě provedla vánočním časem - kromě zvyků a zajímavostí z adventní doby měla pro děti připravenou tvořivou činnost - skládání a lepení stromečku, každé z dětí si pak svůj barevný vánoční stromeček odvezlo, společně si také protáli tělíčka u říkanky s pohybem, a ve druhé části programu si paní učitelky s dětmi prohlížely expozici betlémů.

Ve čtvrtek 15.12. se ve sportovní třídě uskutečnil vánoční koncert se seniory z DS. Tři babičky a jeden dědeček pod vedením svých pečovatelek zazpívaly koledy a krásné vánoční písně, u něktrých se zapojily i děti; také jsme předali seniorům malé dárečky a přání (nejen pro na, ale i pro ostatní babičky a dědečky v domově), a u drobného pohoštění jsme jim snad zpříjemnili předvánoční atmosféru.

Na úterý 20.12. byl naplánován vánoční oběd, kdy nás čekalo slavnostní stolování a paní učitelky, asistentky a chůvy si vychutnali oběd na třídě s dětmi. Oslavili jsme tak Vánoce i končící rok, abychom společně v lednu vkročili do toho nového... Vánoční nadílka v podobě nových dárečků do tříd probíhala během prosince v jednotlivých třídách individuálně, stejně tak vánoční posezení a tvoření nebo zpívání s účastí rodičů.

Poslední den v MŠ - čtvrtek 22.12. - nám program mělo zpestřit Divadélko Koník s Vánoční pohádkou, bohužel se kvůli zhoršeným podmínkám pro cestování z důvodu počasí, a navíc nižší docházkou dětí v některých třídách z důvodu nemocnosti, organizátoři rozhodli představení odvolat.

více

Co bude
Akce leden + únor 2023

Akce leden + únor 2023

Měsíc leden a celý nový rok zahájíme ve znamení pomoci potřebným - naše MŠ opět spolupracuje s Charitou Třebíč, a na dobročinné účely mohou dárci finančně přispívat do zapečetěných pokladniček. Tříkrálová sbírka v MŠ bude probíhat do 13.1. (postupné putování pokladničky po jednotlivých třídách - více informací poskytnou třídní učitelky).

Plánovaná akce v měsíci lednu - pro děti ze všech tříd kromě třídy Zvoneček: První pomoc - Červený kříž. Uskuteční se ve dvou dnech: 26.1. od 9:00 pro třídu hudební, od 10:00 pro třídu přírodní; 27.1. od 9:00 Rolnička, od 10:00 třída sportovní.

Co se týká sportovních aktivit pro děti - i nadále budeme pravidelně ve středu dopoledne navštěvovat tělocvičnu Sportovního centra Třebíč (v daném dnu vždy dvě třídy dle rozpisu nebo domluvy podle aktuální situace v MŠ).


V měsíci únoru čekají školáky jak pololetní, tak jarní prázdniny, s provozem MŠ se počítá, organizace bude upřesněna dle zájmu o docházku v daném období.

Termíny prázdnin: Pololetní – 3. 2. 2023, jarní 20.- 24. 2. 2023.

více

Přírodní učebna a úprava zahrady

Přírodní učebna a úprava zahrady

Vážení rodiče,

záměr přebudování školní zahrady do nové podoby - tzv. přírodní zahrady s přírodní učebnou byl splněn. Na projekt „Příroda všemi smysly uprostřed města“. MŠ "Čtyřlístek" získala podporu ze SFŽP. První úpravy (frézování pařezů, úprava terénu) byly realizovány již v 8/2020. Projekt v částce necelých 500 tisíc Kč byl realizován do prosince 2022.

Na podzim 2020 proběhla druhá etapa projektu, která zahrnovala výsadbu keřů do upraveného záhonu, zasazení stromu, úpravu květinových pásů. Pro vzdělávání dětí z oblasti EVVO byly zakoupeny pomůcky v hodnotě necelých 30 tisíc Kč (makety stromů, makety ptáků, výukové sady puzzle apod.). Další výzmanmá část projektu proběhla na jaře a v létě 2021, kdy byly postupně zabudovány interaktivní prvky na školní zahradě, byla zastíněna přírodní učebny a vybavena sedacím nábytkem.

Na podzim 2021 byly na zahradu umístěny suché stavby z proutí - tři iglú. Na jaře 2022 zahrada získala certifikát přírodní zahrada. Aktuálně mají děti k dispozici již dokončenou a plně vybavenou přírodní učebnu. Současně byla pěstební zahrádka doplněna vyvýšenými záhony. K zálivce je využívána dešťová vody ze střechy MŠ i sportovního centra.

Projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Projekt byl úspěšně dokončen k 31. 12. 2022.

První společnou akcí pro rodiče a děti byla akce v září 2022 - Dopravní odpoledne na dvou kolech v rámci týdne Mobility.    

V příloze naleznete článek z Učitelských novin o našem projektu.

více

MŠ otevřená všem

MŠ otevřená všem

Název projektu: MŠ otevřená všem

 

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003078.

 

Název operačního programu: Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK).

 

Dotace v rámci OP JAK – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR).

 

Doba realizace: leden 2023 – prosinec 2024.

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti vzdělávání.

Cílem projektu je zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Škola získá příspěvek na personální podporu formou školního asistenta, jehož pomoc bude směřována na vzdělávání ve třídě Zvoneček (vzdělávání dvouletých dětí). Dále se bude jednat o využití na podporu dalšího vzdělávání pedagogických zaměstnanců a inovace v předškolním vzdělávání.


Projekt ve výši 653 850 Kč je financován z 85 % z prostředků EU (Evropské strukturální fondy – ESF) a z 15 % ze státního rozpočtu. Poskytovatelem dotace je MŠMT ČR.

více