Vítejte na stránkách mateřské školy „Čtyřlístek“ Třebíč

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč se nachází uprostřed prvního městského sídliště, v klidné části Horka Domky. Mateřská škola je obklopena velkou zahradou plnou zeleně, která dětem poskytuje všestranné využití pro hry a sportovní aktivity. Dětem nabízíme pět smíšených tříd, které se liší svým zaměřením. Podpořit tak můžete výtvarný, hudební nebo sportovní talent dětí nebo jejich zájem o přírodu. Třída Rolnička poskytuje preventivně-zdravotní péči pod vedením vysokoškolsky vzdělané fyzioterapeutky. Tento speciální program je individuálně a dle přání rodičů poskytován i dětem z ostatních tříd.

Práci s dětmi milujeme a děláme všechno proto, aby se vaše děti u nás cítily dobře.

Ing. Renata Špačková, ředitelka školy


Podporujeme rozmanité zájmy všech dětí

Zvolte si zaměření třídy


Co bylo
Akce září 2022

Akce září 2022

Ve čtvrtek 22.9. měly děti možnost zasportovat si pod vedením trenérů fotbalu - na nádvoří MŠ proběhla od 9:30 tzv. Fotbalová škola. Akce byla určena zejména pro starší děti, program byl pestrý (aktivity s míči, hokejkami, dráha, hry) a děti si ho náležitě užily. Další Fotbalová škola nás čeká hned v říjnu.

Stejný den odpoledne (čtvrtek 22.9.) proběhla dlouho plánovaná akce "Odpoledne na dvou kolech". Uskutečnila se od 15:00 do 17:00, děti z MŠ (i se svými sourozenci) měly možnost zúčastnit se v doprovodu svých rodičů a prarodičů soutěží, které byly připraveny ve venkovních prostorách areálu MŠ. Svá stanoviště tu měli i příslušníci městské i státní policie, představitelé VZP, BESIP, pod dohledem zkušené zdravotnice si zájemci mohli vyzkoušet i umělé dýchání na figuríně. Pro všechny účastníky bylo připraveno i malé pohoštění, které zajistily paní kuchařky naší MŠ. Po nasbírání příslušného počtu razítek (do průkazky - "řidičského průkazu"), která bylo možno získat na jednotlivých stanovištích za plnění zábavných úkolů, dostaly děti odměnu a diplom.

Akce "Předškoláci na přechodech" (která byla naplánována ve spolupráci se Zdravým městem Třebíč a Městskou policií na měsíc říjen 2022) byla z důvodu nepřízně počasí na poslední chvíli zrušena (resp. přesunuta na jaro 2023).

více

Co bude
Akce říjen 2022

Akce říjen 2022

V pátek 7.10. pojedou starší děti (přednostně předškoláci, celkem 35-40 dětí z celé MŠ) do DS Manželů Curieových, kde spolu se seniory, se kterými jsme dlouhodobě v kontaktu, a udržujeme milou spolupráci, budou tvořit jednoduché podzimní dekorace - dráčky.

Ve čtvrtek 13.10. zájemce z řad starších dětí opět čeká Fotbalová škola (od 9:30, probíhat bude pod vedením trenérů v prostorách nádvoří a školní zahrady).

V druhé polovině měsíce je v plánu pro starší děti návstěva depozitáře Muzea Třebíč na Kosmákově ulici - program Křížem krážem. Pro děti ze třídy Rolnička 17.10., ze sportovní třídy 20.10., pro děti z přírodní třídy 21.10., a pro třídu hudební 24.10.

31.10. proběhne logopedická depistáž u těch dětí, kde je vhodná diagnostika nebo přetrvávají logo potíže, více informací podají v případě zájmu třídní učitelky.

více

První místo pro MŠ "Čtyřlístek"

MŠ „Čtyřlístek“ opět získala první místo za sběr papíru - v letošním školním roce se podařilo nashromáždit 8540 kg starého papíru, což je nejvíce ze všech zúčastněných MŠ. V přepočtu na dítě jsme opět obhájili třetí místo. Za obě umístění škola získala finanční odměnu v celkové výši 8000 Kč.

Velké poděkování patří všem rodičům a rodinným příslušníkům, kteří aktivně pomáhali papír sbírat. Byl zaznamenán dokonce rekord naší MŠ, kdy sběrač na první pozici dodal téměř 2,5 tuny papíru - ohromný výsledek!


Naše MŠ rovněž obhájila první místo ve výtvarné soutěži „Nakládání s odpady", soutěže se účastnily všechny třídy. Velké poděkování patří nejen dětem, ale také paním učitelkám, které činnosti s dětmi vedly. Překvapila a potěšila nás krásná cena pro naši MŠ – 40 tisíc Kč. Soutěž podpořilo Město Třebíč. Děkujeme.

více

Digitální kompetence - pořízení pomůcek

Digitální kompetence - pořízení pomůcek

MŠ "Čtyřlístek" Třebíč získala z Národního plánu obnovy příspěvek ve výši 86 400 Kč na nákup a pořízení učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí dětí v předškolním věku.

Nově dětem nabízíme využití mobilního 3PANELU, který je vhodný pro rozvoj mnoha dovedností dětí, včetně rozvoje gramotnosti matematické i čtenářské, a také díky této pomůcce můžeme s využitím vhodných aplikací nebo odkazů u dětí podporovat logické a kritické myšlení.

Pomůcka se nachází v přírodní třídě, poměrně snadno dostupná je pro využití ve třídě hudební (je mobilní), pro děti z ostatních tříd je ale k příležitostnému využití též dostupná (třídní učitelky mohou zajistit návštěvu přírodní třídy za účelem využití panelu).

Dále byly z příspěvku zakoupeny robotické hračky v podobě zvířátek, jsou vhodné i pro menší děti, slouží k přirozenému seznamování dětí se základy programování, a k postupnému rozvoji logického myšlení.

Věříme, že nové pomůcky vhodně doplní předškolní vzdělávání v naší mateřské škole. Projekt je financován Evropskou unií.  

více