Vítejte na stránkách mateřské školy „Čtyřlístek“ Třebíč

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč se nachází uprostřed prvního městského sídliště, v klidné části Horka Domky. Mateřská škola je obklopena velkou zahradou plnou zeleně, která dětem poskytuje všestranné využití pro hry a sportovní aktivity. Dětem nabízíme pět smíšených tříd, které se liší svým zaměřením. Podpořit tak můžete výtvarný, hudební nebo sportovní talent dětí nebo jejich zájem o přírodu. Třída Rolnička poskytuje preventivně-zdravotní péči pod vedením vysokoškolsky vzdělané fyzioterapeutky. Tento speciální program je individuálně a dle přání rodičů poskytován i dětem z ostatních tříd.

Práci s dětmi milujeme a děláme všechno proto, aby se vaše děti u nás cítily dobře.

Ing. Renata Špačková, ředitelka školy


Podporujeme rozmanité zájmy všech dětí

Zvolte si zaměření třídy


Co bylo
Akce leden 2021

Akce leden 2021

V lednu se děti z naší MŠ potěšily zábavně-naučným programem od spolku Planetárium Morava, kdy pro nás ve sportovní třídě naší školky byla připravena promítací kopule planetária (jedná se tedy o planetárium mobilního typu), ve které se vystřídaly děti z jednotlivých tříd. Měli tak možnost dozvědět se zajímavé poznatky zábavnou formou pomocí příběhů určených jejich věkové skupině. Bylo možné zvolit z nabídky pohádek o obloze, planetách, znameních zvěrokruhu aj. tématech o vesmíru.  Poutavá pohádka nazvaná "Polaris" děti zaujala, do děje je vtáhlo dobrodružství, ve kterém společnými silami polární medvěd a tučňák přestavěli starou ponorku na vesmírný koráb, v němž letěli do vesmíru. Z prostorových efektů byly děti nadšené, a tento prográmek si náležitě užily.

více

Co bude
Karanténní opatření - hudební, sportovní a přírodní třída

Karanténní opatření - hudební, sportovní a přírodní třída

Vážení rodiče, vzhledem k současné sitauci výskytu onemocnění COVID-19 v MŠ "Čtyřlístek" Třebíč bylo na základě epidemiologického šetření rozhodnuto o karanténě na hudební i sportovní třídě od 18.2. 2021 do 4. 3. 2021.

Děti, které pobývaly v MŠ na hudební třídě od 15. do 18. 2. 2021 se dostaly do kontaktu s rizikovou osobou, která měla pozitivní test na nový typ koronaviru. Tyto děti budou od 19. 2. v karanténě. Hudební třída se po dobu karantény uzavírá a bude mimo provoz - 22. 2. - 4. 3. 2021. Kontakty na rodiče těchto dětí byly předány na KHS, územní pracoviště Třebíč, dle pokynů KHS. Karanténa se týká  dětí z hudební třídy, které měly rizikový kontakt.  

Ve sportovní třídě došlo k rizikovému kontaktu 18.2. 2021, kdy pozitivně bylo testováno jedno z dětí. Pro děti, které měly rizikový kontakt, začne karanténa 19. 2. a skončí 4.3. 2021. Rodiče všech dětí ze sportovní třídy mají nárok na ošetřové od 19.2. 2021. Pozor - děti, které se dostavily do MŠ 22.2. 2021, měly rizikový kontakt také 22.2. 2021, u těchto dětí se karanténa prodlužuje do 7.3. 201 - jednalo se o 3 děti. 

V přírodní třídě došlo k rizikovému kontaktu 19.2. 2021. Karanténa se týká dětí, které do MŠ docházely 17.- 19. 2. 2021. Informace byla rodičům zaslána také z KHS - formou emailu s přílohou.  

POZOR - KHS rodiče individuálně z kapacitních důvodů nekontaktuje. Rodiče postupují dle pokynů v infromačním dopisu z KHS. Rodiče by, dle doporučení KHS, měli kontaktovat svého pediatra a zvážit testování dítěte. Obecně je testování doporučeno. Prosíme rodiče o zodpovědný přístup. Chráníte tak sebe i své blízké. Děkujeme.   

Bližší informace o dalším postupu rodiče najdou v příloze. Kontaktujte, prosím, svého pediatra a konzultujte zdravotní stav svého dítěte, pokud má příznaky nemoci. Na testování se rovněž domluvíte se svým pediatrem. V případě, že dítě nepodstoupí test, trvá karanténa 14 dnů. Obecně se provedení testu doporučuje. 

Všichni rodiče dětí z hudební, sportovní a přírodní třídy mají nárok na ošetřovné po dobu uzavření hudební, sportovní a přírodní třídy - formulář je dostupný na webu České správy sociálního zabezpeční - www.cssz.cz. Po otevření stránky se objeví zpráva - Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol. Zde je ikonka - formulář - kliknout - vyplnit. Škola již formulář nepotvrzuje. Formulář si vyplní rodiče a odevzdají zaměstnavateli. Vzor je v příloze. Každý formulář má jedinečné číslo. Ošetřovné není povinné, pokud rodiče např. pracují z domu, není nutné řešit ošetřovné.    

Děti, které v daném období MŠ nenavštěvovaly, v kranténě nejsou. Vzhledem k uzavření třídy však jejich rodiče mají nárok na ošetřovné. Dětem, které se vzdělávají povinně, budou zaslány materiály k distační výuce během tohoto a příštího týdne.

Karanténa se týká pouze dětí.    

 Úplata za předškolní vzdělávání se za únor 2021 nesnižuje, neboť uzavření školy nepřesáhne z důvodu karantény 5 pracovních dnů. 

více

Společeně do světa počítačů

Společeně do světa počítačů

Název projektu: Společně do světa počítačů

 

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010374.

 

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

Dotace v rámci OP VVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR).

 

Doba realizace: leden 2019 – prosinec 2020.

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na rozvoj osobnostně profesního rozvoje pedagogů se zaměřením na oblast výpočetní techniky, na usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do školy základní.

Cílem projektu je škole poskytnout dočasnou personální podporu škole prostřednictvím školního asistenta, který se účastní provádění předškolního vzdělávání, dopomáhá pedagogovi na třídě při vzdělávacím procesu tak, že se zaměřuje především na pomoc a vedení dětí ohrožených školním neúspěchem pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dalším cílem projektu je vzdělávání pedagogů v oblasti využívání informačních technologií v průběhu předškolního vzdělávání nebo přípravy na něj.

Současně bude podpořeno materiální vybavení školy v oblasti informačních technologií s přímým zapojením těchto pomůcek do vzdělávacího procesu s dětmi.

Projekt podporuje pedagogy MŠ ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí a současně nabízí možnosti vzájemné profesní podpory především méně profesně zkušeným pedagogům.

 

Projekt ve výši 611 594 Kč je financován z 85 % z prostředků EU (Evropské strukturální fondy – ESF) a z 15 % ze státního rozpočtu. Poskytovatelem dotace je MŠMT ČR.

více

Upozornění na uzavření MŠ od 1.3. 2021

Vážení rodiče,

aktuálně Vláda ČR rozhodla, aby jedním z opatření proti šíření COVID-19 bylo i plošné uzavření mateřských škol.

Mateřská škola "Čtyřlístek" Třebíč bude dle nařízení uzavřena od 1. 3. 2021. Znovuotevření školy se bude řídit dalším rozhodnutím Vlády ČR. Aktuálně se uzavření předpokládá do 21.3. 2021.

Rodiče budou mít po celou dobu uzavření MŠ nárok na ošetřovné, pokud ho budou potřebovat využít. Žádost o ošetřovné rodiče podávají přes formulář české správy sociálního zabezpeční - www.cssz.cz. Zde kliknutím na ikonku - formulář svou žádost vyplníte. Každý formulář má své jedinečné číslo. Škola rodičům formulář nepotvrzuje a žádné potvrzení pro zaměstnvatele nevydává. Více informací v příloze. 

Děti není třeba omlouvat z docházky. V případě nutných sdělení a dotazů využívejte hlavní email školy: msctyrlistek@email.cz. 

POZOR - i přes uzavření školy zůstávají v platnosti karanténní opatření pro děti z hudební, sportovní a přírodní třídy třídy do 4.3. 2021, v případě přírodní třídy do 5. 3. 2021. Děti ze sportovní třídy, které se účastnily předškolního vzdělávání dne 22. 2. mají karanténu prodlouženou do 7. 3. 2021 z nařízení KHS. V případě negativního testu karanténa trvá 10 dnů. Prosíme, řiďte se pokyny pediatra či KHS. 

V případě uzavření MŠ bude probíhat povinná distanční výuka pro děti, které se vzdělávají povinně. Předpokládáme, že zadání, materiály a pokyny budou rodičům pomocí emailů rozeslány 1.- 3. 3. 2021. Rodiče, kteří nemají možnost tisku materiálů či nemají email, sdělí toto škole a po domluvě zajistí materiály škola. Předání bude domluveno indviduálně dle možností jednotlivých rodičů. Předpokládáme, že některé materiály zašleme i dětem mladším, pro které je účast na distanční výuce dobrovolná a využití materiálů záleží na zájmu dětí i rodičů. V následujícím týdnu bude situace podobná, k odesílání materiálů bude docházet vždy od pondělí do úterý.    

Doporučujeme sledovat web školy. Naší snahou bude zajistit rodičům komplexní a srozumitelné infromace o aktuálním dění. 

více