Vítejte na stránkách mateřské školy „Čtyřlístek“ Třebíč

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč se nachází uprostřed prvního městského sídliště, v klidné části Horka Domky. Mateřská škola je obklopena velkou zahradou plnou zeleně, která dětem poskytuje všestranné využití pro hry a sportovní aktivity. Dětem nabízíme pět smíšených tříd, které se liší svým zaměřením. Podpořit tak můžete výtvarný, hudební nebo sportovní talent dětí nebo jejich zájem o přírodu. Třída Rolnička poskytuje preventivně-zdravotní péči pod vedením vysokoškolsky vzdělané fyzioterapeutky. Tento speciální program je individuálně a dle přání rodičů poskytován i dětem z ostatních tříd.

Práci s dětmi milujeme a děláme všechno proto, aby se vaše děti u nás cítily dobře.

Ing. Renata Špačková, ředitelka školy


Podporujeme rozmanité zájmy všech dětí

Zvolte si zaměření třídy


Co bylo
Akce duben 2019

Akce duben 2019

1. 4. navštívili budoucí prvňáčci ZŠ Horka Domky a v 1. třídách se podívali přímo do výuky za svými staršími kamarády, kde si vyzkoušeli různé úkoly a hry. Dále pak starší děti ze všech tříd zavítaly na Zámek Třebíč, kde na ně čekal vzdělávací program: „Cesty velikonočním časem“. Děti si zopakovaly velikonoční zvyky a tradice, zahrály si různé hry, plnily úkoly a vyrovily si velikonočního zajíčka. Děti v dubnu také navštívily seniory v DS, kde spolu s babičkami a dědečky tvořily velikonoční dekorace a také si prohlédly velikonoční výstavu v DS. Ke Dni Země zavítaly děti do prostor společnosti ESKO-T, kde pro ně byla připravena vzdělávací akce „Třídíme s Třídílkem“. Děti získaly nové poznatky o třídění odpadu, plnily úkoly a vybarvovaly omalovánky. Na konci dubna se starší děti vydaly do Alternátoru v Borovině, kde pro ně byl připraven speciální vzdělávací program s chemickými a fyzikálními pokusy, které si děti pod dohledem mohly samy vyzkoušet. V poslední dubnový den se vypravily děti z hudební třídy do Městské knihovny na program: „Barvy duhy“.

více

Co bude
Pasování předškoláků na školáky

Pasování předškoláků na školáky

Vážení rodiče,

dne 18. 6. 2019 proběhne slavnostní pasování předškoláků na školáky, na které vás srdečně zveme.

Akce se koná ve sportovní třídě od 15.30 hod.

Pasování se zúčastní všechny děti (ze všech tříd), které nastupují po prázdninách do první třídy a jejich rodinní příslušníci.

více

Akce březen 2019

Akce březen 2019

Jako každý rok naši školku navštívil pan Vojkůvka se svým hudebně zábavným programem a roztančil všechny děti. Za další kulturou se vypravily starší děti do divadla Pasáž, a to konkrétně na pohádku „Pojďte, pane, budeme si hrát“. V březnu naši školku také navštívili zástupci záchranné stanice se vzdělávacím programem „Jarní radování s mláďaty“. Děti si mohly pohladit ježka, sovu pálenou nebo výra velkého. Některé třídy ještě do konce měsíce využily nabídku prostor tělocvičny SOŠ stavební a také dopolední návštěvy dětského zábavního centra Labyrint.

více

Akce květen 2019

Akce květen 2019

3. a 7. 5. 2019 děti navštíví dětské dopravní hřiště v Borovině, kde je čeká aktivita „Po stopách Besipáčka“. Děti by měly mít sportovní oděv, obuv a cyklistickou přilbu. V pátek na akci jedou děti ze třídy hudební a Rolnička. V úterý akci navštíví děti ze třídy přírodní a sportovní. Jedou starší děti, střední děti doplní počet. Bližší informace u třídních učitelek. 9. 5. 2019 se o prevenci zubního kazu dozví vše potřebné děti ze třídy hudební + přírodní. 10. 5. 2019 čeká setkání se zubní preventistkou děti z ostatních tříd. Akce je zdarma, podporuje ji Zdravé město Třebíč. 13. 5. 2019 děti z přírodní třídy vyrazí autobusem do Poušova, kde na ně čeká program: „Pojďte s námi za kozami“, odjezd již v 8:30. Informace o akci jsou pro rodiče připraveny v šatně na nástěnce. 15. 5. 2019 se na kozí farmu do Ratibořic vypraví děti z výtvarné třídy. Děti budou odjíždět již v 8:00. 20. 5. 2019 se děti z přírodní třídy vydají do „Zahrady u řeky“ na vzdělávací aktivitu: „Semena a semínka“, děti jsou pěšky, odchod už v 8:30. 28. 5. 2019 proběhne v MŠ kontrolní logopedický výjezd – pro všechny děti, které jsou zařazeny v MŠ do logopedické prevence. Cesty za oslíky do Pokojovic nás čekají 28. 5. 2019 – děti ze sportovní třídy. 30. 5. 2019 zvířetník a oslíky navštíví děti z hudební třídy. V obou případech se bude na akci odjíždět v 8:30. Květen završíme návštěvou v ZUŠ, kdy 31. 5. 2019 proběhne interaktivní program pro předškoláky. Na akci se odchází již v 8:30, děti jsou pěšky.

Opět upozorňujeme, že bližší informace najdou rodiče na nástěnkách v šatnách dětí, případně si mohou informace vyžádat od třídních učitelek. Změna akcí je vyhrazena. V případě nepříznivého počasí vám bude sděleno, jak bude aktivita řešena (zrušení, náhradní termín). Prosíme rodiče o dodržení času příchodu a přípravu potřebného vybavení na akce.

více