Vítejte na stránkách mateřské školy „Čtyřlístek“ Třebíč

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč se nachází uprostřed prvního městského sídliště, v klidné části Horka Domky. Mateřská škola je obklopena velkou zahradou plnou zeleně, která dětem poskytuje všestranné využití pro hry a sportovní aktivity. Dětem nabízíme pět smíšených tříd, které se liší svým zaměřením. Podpořit tak můžete výtvarný, hudební nebo sportovní talent dětí nebo jejich zájem o přírodu. Třída Rolnička poskytuje preventivně-zdravotní péči pod vedením vysokoškolsky vzdělané fyzioterapeutky. Tento speciální program je individuálně a dle přání rodičů poskytován i dětem z ostatních tříd.

Práci s dětmi milujeme a děláme všechno proto, aby se vaše děti u nás cítily dobře.

Ing. Renata Špačková, ředitelka školy


Podporujeme rozmanité zájmy všech dětí

Zvolte si zaměření třídy


Co bylo
Akce květen 2021

Akce květen 2021

Dne 31.5.2021 proběhl v MŠ výukový program pro děti - první lekce Malé technické univerzity. Tato lekce byla nazvána Malý zpracovatel odpadů, uskutečnila se postupně ve třídách Rolnička, přírodní, a hudební. Program byl moc hezky připravený, paní lektorka dětem předložila zajímavé informace zábavnou formou, a šlo každopádně o příjemné a poutavé zpestření způsobu vzdělávání dětí v této nelehké době plné omezení, která nám neumožňuje rozsah akcí tak, jak jsme na něj byli zvyklí v předchozích letech.

více

Co bude
Akce červen 2021

Akce červen 2021

V úterý 1.6. se děti mohou těšit, že oslavíme jejich svátek - MDD (individuálně v rámci jednotlivých tříd, podávána bude i porcovaná zmrzlina).

Ve středu (2.6.) se pak bude konat program od Malé technické univerzity (navazující na první lekci z 31.5.) - výukový program v MŠ, nazván je Malý stavitel města (od 8:00 přírodní tř., do 9:15 hudební tř., od 10:30 Rolnička).

Již ve čtvrtek 3.6. zahájí naše malé výlety ke konci školního roku třída hudební cestou na Zámek Třebíč, kde budeme mít připravený program s názvem "Život na zámku". Pro třídu sportovní je stejný program připraven na úterý 8.6., pro třídu přírodní 9.6., a třídu Rolnička na 10.6.

Ve čtvrtek 3.6. začnou i návštěvy zookoutku v Pokojovicích, kde uvidíme nejen oblíbené oslíky (na nichž se mohou děti povozit), ale i spoustu dalších zvířátek. Na tento termín má výlet naplánován třída přírodní. Další třídy pak za zvířátky do Pokojovic vyrazí v následujících týdnech (více informací se dozvíte v jednotlivých třídách): 16.6. Zvoneček, 17.6. třída sportovní, 24.6. třída hudební. S sebou můžeme zvířátkům dovézt něco na přilepšenou - domluva a odevzdání dobrůtek pro zvířátka u třídních učitelek.

Pro třídu Rolnička je plánována (místo výletu do Pokojovic) cesta na Zámek Budišov, kde je k vidění spouta zajímavých vycpanin zvířat. Odjez bude již v 8:00.

Rozhodli jsme se také využít možnost návštěvy zábavního centra pro děti - Labyrint, kde si radovánky a zábavu užijí ve čtvrtek 10.6. děti ze tříd hudební a sportovní, a 18. 6. pak děti ze tříd Rolnička a přírodní. Odjíždět se bude v obou termínech v 8:45, svačit budou děti až na místě (svačinka zajištěna z MŠ).

Během měsíce června je také za příznivého počasí plánováno sportování pořádané zástupci Fotbalové školy - v pátek 4.6. je to od 9:00 pro třídu hudební a Rolnička, od 10:00 pro třídy sportovní a přírodní (týká se pouze předškoláků - mohou se zúčastnit jak kluci, tak dívky, konat se bude na nádvoří MŠ). Stejným způsobem proběhne Fotbalová škola ještě i 23.6.

V neposlední řadě děti z naší MŠ čeká ještě jeden typ akce - a to Preventivní programy s Městskou policií ve dnech 21. a 22.6. (v pondělí tř. hudební od 8:00 a přírodní od 9:00, v úterý sportovní od 8:00 a Rolnička od 9:00).


více

Akce duben 2021

Akce duben 2021

V měsíci dubnu, kdy se po celorepublikovém uzavření mateřských škol z důvodu pandemie Covid-19, mohly do svých tříd opět vrátit alespoň předškoláci, snažily se jejich paní učitelky o zpestření programu nějakou zajímavou aktivitou. Třída Zvoneček ještě v provozu být nemohla, v ostatních třídách jsme si na konci měsíce užívali v různé podobě čarodějnické veselí. Čaroděnický rej jako obdoba karnevalu probíhal na třídě hudební, kde se děti předvedly ve svých převlecích přehlídkou, zakouzlily také své zaříkadlo na připravené hudební nástroje, užily si hry i pohoštění. Vycházka byla spojena s tvořením košťátek v lesíku, děti si je pak v případě zájmu mohly odpoledne odnést domů.

Velice zajímavé aktivity se v tomto měsíci odehrály také ve třídě přírodní, kde kromě pozorování líhnutí motýlů, mohly děti obdivovat efektní přírodovědně zaměřené pokusy - barvičky na talíři...

více

Malí a velcí společně

Malí a velcí společně

Název projektu: Malí a velcí společně

 

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018444.

 

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

Dotace v rámci OP VVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR).

 

Doba realizace: leden 2021 – prosinec 2022.

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na personální podporu školy, rozvoj polytechnických dovedností dětí a rozvojových aktivit.

Cílem projektu je škole poskytnout dočasnou personální podporu škole prostřednictvím chůvy, která se účastní provádění předškolního vzdělávání, dopomáhá pedagogovi na třídě při vzdělávacím procesu tak, že se zaměřuje především na pomoc a vedení dětí mladších 3 let na třídě Zvoneček. Třída Zvoneček je primárně určena ke vzdělávání dětí ve věku 2-3 roky.

Současně projekt rozvíjí polytechnické dovednosti dětí formou tzv. Projektových dnů. V MŠ budou organizovány projektové dny s MALOU TECHNICKOU UNIVERZITOU.

 

Projekt ve výši 384 528 Kč je financován z 85 % z prostředků EU (Evropské strukturální fondy – ESF) a z 15 % ze státního rozpočtu. Poskytovatelem dotace je MŠMT ČR.

více