Vítejte na stránkách mateřské školy „Čtyřlístek“ Třebíč

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč se nachází uprostřed prvního městského sídliště, v klidné části Horka Domky. Mateřská škola je obklopena velkou zahradou plnou zeleně, která dětem poskytuje všestranné využití pro hry a sportovní aktivity. Dětem nabízíme pět smíšených tříd, které se liší svým zaměřením. Podpořit tak můžete výtvarný, hudební nebo sportovní talent dětí nebo jejich zájem o přírodu. Třída Rolnička poskytuje preventivně-zdravotní péči pod vedením vysokoškolsky vzdělané fyzioterapeutky. Tento speciální program je individuálně a dle přání rodičů poskytován i dětem z ostatních tříd.

Práci s dětmi milujeme a děláme všechno proto, aby se vaše děti u nás cítily dobře.

Ing. Renata Špačková, ředitelka školy


Podporujeme rozmanité zájmy všech dětí

Zvolte si zaměření třídy


Co bylo
Projekt Děti malují seniorům k svátku

Projekt Děti malují seniorům k svátku

Během měsíce září se děti z naší MŠ zapojily do celorepublikového projektu: Děti malují seniorům k svátku.

V souvislosti s hrozbou onemocnění covid-19 byl na seniory vytvářen obrovský psychický tlak. Je načase v této nelehké době přinést rozptýlení a znovunalézání pozitivního obrazu života. Koronavirová pandemie však také odhalila, jak je potřebná vzájemná ohleduplnost a zároveň důležitá soudržnost a mezigenerační spolupráce. Naše mateřská škola již několik let spolupracuje s Domovem pro seniory Třebíč – Manž. Curieových. Díky zpětné vazbě z DS máme příjemné informace, že si naši milí senioři dárečky převzali, moc je potěšily, a všem dětem i dospělým do MŠ posílají pozdrav. A my jsme moc rádi, že vytvořená přáníčka přinesla úsměv na rtech, všem jim přejeme hodně zdraví a budeme se těšit na další spolupráci.

více

Co bude
Akce říjen 2020

Akce říjen 2020

V říjnu nás vzhledem k pokračujícím omezením v důsledku epidemie COVID-19 čekají opět jen akce probíhající přímo v prostorách MŠ.

Ihned na začátku měsíce - ve čtvrtek 1.10. - za námi přijde pan Hořák se svými zvířátky, tento zajímavý naučný program doplněný o ukázky živých zvířat proběhne ve dvou skupinách (od 9h pro třídu sportovní, přírodní a Zvoneček, od 10h pak pro třídu hudební a Rolnička).

Fotbalová škola, která byla naplánována na úterý 13.10., je vzhledem k okolnostem zrušena.

více

Akce září 2020

Akce září 2020

Vzhledem k pokračování nepříznivé epidemiologické situace COVID-19 a s ohledem na opatření, která z ní vyplývají, musely i akce nového školního roku být stavu a požadavkům přizpůsobeny. V září se nám přesto podařilo uskutečnit několik plánovaných aktivit. Pro děti z naší MŠ byly připraveny tři větší akce:

11.9. čekala předškolní děti ze třídy přírodní a třídy hudební cesta na Zahradu u řeky, kde proběhl naučný program nazvaný Jedlá zahrada. Byl zaměřen na sklizeň podzimních plodů na zahradě (spojeno s ochutnávkou), zajímavé bylo také povídání o tom, co nám nabízí volná příroda - léčivé byliny. Děti si odnesly domů semínka řeřichy k naklíčení, o která se mohou starat, a kromě toho zejména poznatky o tom, co si vypěstujeme, co lze naopak bez pěstování nalézt v přírodě, a jak je to vše prospěšné našemu zdraví.

17.9. byla pro předškoláky ze všech tříd připravena akce s Městskou policií - Předškoláci na přechodech. Příslušníci třebíčské Městské policie děti poutavým způsobem seznámili s pravidly bezpečného přecházení silnice, formou hry, ke které bylo využito autíčko na elektrický pohon, si děti nacvičily přecházení přechodu pro chodce v areálu MŠ, který si křídami nakreslily na dlažbu, poté bylo v doprovodu policie bezpečné přecházení silnice realizováno i přímo v provozu. Každé z dětí mělo možnost si na nádvoří školky vyzkoušet řízení autíčka, v závěru akce byly děti obdarovány drobnými odměnami, které jim udělaly radost.

Na úterý 22.9. byla pro všechny děti naší MŠ naplánována naučná aktivita s názvem Co se děje v ZOO. Uskutečnila se v budově školky v hudební třídě - jednalo se o hudební pásmo autorských písní pana Luboše Javůrka - muzikanta a kapelníka skupiny Bokomary, který spolu se svým kolegou jezdí po republice, a tímto příjemným způsobem formou písní (doplněných povídáním o zvířátkách a doprovázených názornou ukázkou zvířát v podobě plyšových hraček) seznamuje nejmladší publikum s folkovou hudbou.

Kromě aktivit organizovaných pro děti z celé MŠ, probíhaly běžné programy v jednotlivých třídách organizované individuálně třídními učitelkami, třída hudební si je již v tomto měsíci zpestřila "velkým cvičením", kdy jsme za dodržení bezpečnostních opatření využili možnosti cvičit v tělocvičně SOŠS.

V atriu MŠ "Čtyřlístek" probíhají v současné době úpravy, které jsou hrazeny z darů rodičů, při výsadbě květin pomáhaly někteří šikovní předškoláci, péčí o tyto zajímavé vyvýšené záhony budou nadále pověřeny děti z třídy přírodní.

více

Záznam ze setkání s rodiči pro čtení

Záznam ze setkání s rodiči pro čtení

S ohledem na zhoršující se situaci s onemocněním COVID-19 v okrese Třebíč vám, vážení rodiče, místo setkání v MŠ, jak bylo původně plánováno, zveřejňujeme zápis o aktuálním dění v MŠ a organizační informace pro školní rok 2020/21.

Záznam je k dispozici ke stažení v odkazu níže, a také v MŠ - na nástěnce. V případě zájmu si můžete vyžádat kopie záznamu. S případnými dotazy je možno obrátit se přímo na ředitelku MŠ, nebo na třídní učitelky.   

více