Vítejte na stránkách mateřské školy „Čtyřlístek“ Třebíč

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč se nachází uprostřed prvního městského sídliště, v klidné části Horka Domky. Mateřská škola je obklopena velkou zahradou plnou zeleně, která dětem poskytuje všestranné využití pro hry a sportovní aktivity. Dětem nabízíme pět smíšených tříd, které se liší svým zaměřením. Podpořit tak můžete výtvarný, hudební nebo sportovní talent dětí nebo jejich zájem o přírodu. Třída Rolnička poskytuje preventivně-zdravotní péči pod vedením vysokoškolsky vzdělané fyzioterapeutky. Tento speciální program je individuálně a dle přání rodičů poskytován i dětem z ostatních tříd.

Práci s dětmi milujeme a děláme všechno proto, aby se vaše děti u nás cítily dobře.

Ing. Renata Špačková, ředitelka školy


Podporujeme rozmanité zájmy všech dětí

Zvolte si zaměření třídy


Co bylo
Akce červen 2023

Akce červen 2023

Ve čtvrtek 1.6. se starší děti šly podívat do ZŠ na Václavské divadélko, které pro ně připravili školáci z vyšších ročníků.

Třída přírodní a Rolnička se v úterý 6.6. vypravila na výlet do ZOO. Třída sportovní měla ve stejný den výlet za zvířátky do Pokojovic, kde je pro děti největší atrakcí jízda na oslících.

Ve středu 7.6. se bude konala zábavná akce pro děti pořádaná DDM - Pohádkový les. Děti plnily úkoly na stanovištích s pohádkovými bytostmi, na konci se jim podařilo osvobodit princeznu, a za to dostaly od pohádkové babičky odměnu.

V pondělí 12.6. čekal děti ze třídy hudební a přírodní na Hvězdárně naučný program Co vidíme na obloze Stejný program byl naplánován pro třídy sportovní a Rolnička na středu 14.6.

Třída hudební jela 13.6. za oslíky do Pokojovic, součástí byl i velmi poutavý program se cvičenými psy. Třída Zvoneček pak výlet za oslíky a zvířátky v Pokojovicích absolvovala 20.6.

Ve dnech 20.6. a 22.6. proběhl v MŠ preventivní program s Městskou policií - nejdříve v úterý 20.6. pro třídu hudební a přírodní,

ve čtvrtek 22.6. pro sportovní a třídu Rolnička. Součástí byla i ukázka vybavení vozu MP.

více

Co bude
Akce září 2023

Akce září 2023

První akcí školního roku 2023/24 bude odpolední akce pro rodiče s dětmi z MŠ "Čtyřlístek" - Odpoledne na dvou kolech (pozvánka samostatně v Aktualitách).

Jako součást dopoledního výchovně-vzdělávacího procesu budou nejdříve ze všech plánovaných akcí na programu sportovně zaměřené aktivity, které si pro děti dvou věkových skupin připraví trenéři z FOŠ Třebíč. Fotbalová škola je plánována na 20.9. - na nádvoří MŠ proběhne nejprve pro zájemce ze skupiny dětí střední věkové skupiny (od 8:30), následně pro starší děti - předškoláky (od 10:30).

Ve středu 27.9. se uskuteční vystoupení Pirátská show s papušky - akce se koná přímo v MŠ, děti budou rozděleny do dvou skupin (od 9:00 pro třídy Rolnička a sportovní třída, od 9:45 pro hudební a přírodní třídu).

více

Akce květen 2023

Akce květen 2023

Ve čtvrtek 11.5. se od 14:30 do 16:00 uskutečnil na nádvoří a v prostorách chodby MŠ "Čtyřlístek" BIOTRH - akce pro rodiče s dětmi na podporu zdravého životního stylu a dobré nálady. Na návštěvníky z řad našich dětí spolu s rodinnými příslušníky čekaly zábavné soutěžní úkoly, dílnička s pískováním obrázků, a také ochutnávky rozmanitých dobrot z naší školní jídelny.

Předškoláky ze všech tříd čekal 15.5. hudební program v divadle Pasáž - PÍSNIČKY A JEJICH ÚKOLY.

Trenéři FOŠ nás opět navštívili se sportovními aktivitami 16.5. - trénink se uskutečnil jako obvykle na nádvoří MŠ od 9:30 pro starší děti, od 10:30 pro děti ze střední věkové skupiny.

Děti ze třídy hudební a třídy Zvoneček jely 18.5. na výlet na kozí farmu do Ratibořic. Exkurze u koziček byla velice zajímavá, děti měly možnost vidět dojení, přemisťování koz, mohly si je také hladit a krmit. Na závěr zájemci ochutnali pudink z kozího mléka.

Předškolní děti čekala 23.5. bezpečnostně-vzdělávací akce Předškoláci na přechodech (ve spolupráci s MP Třebíč). Děti se naučily zásady bezpečného přecházení, a také si to rovnou vyzkoušely v praxi přímo v silničním provozu za asistence příslušníků Městské policie.

Ve čtvrtek 25.5. k nám zavítal Zvěřinec na statku. Děti se seznámily s rozmanitými představiteli různých zvířecích druhů, dozvěděly se o nich i spoustu informací a zajímavosti, v případě zájmu si užily i úzký kontakt - dotek, pohlazení zvířátka apod.

V úterý 30.5. jeli předškoláci ze všech tříd do DS - čekalo je sportovní dopoledne se seniory.


více

MŠ otevřená všem

MŠ otevřená všem

Název projektu: MŠ otevřená všem

 

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003078.

 

Název operačního programu: Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK).

 

Dotace v rámci OP JAK – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR).

 

Doba realizace: leden 2023 – prosinec 2024.

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti vzdělávání.

Cílem projektu je zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Škola získá příspěvek na personální podporu formou školního asistenta, jehož pomoc bude směřována na vzdělávání ve třídě Zvoneček (vzdělávání dvouletých dětí). Dále se bude jednat o využití na podporu dalšího vzdělávání pedagogických zaměstnanců a inovace v předškolním vzdělávání.


Projekt ve výši 653 850 Kč je financován z 85 % z prostředků EU (Evropské strukturální fondy – ESF) a z 15 % ze státního rozpočtu. Poskytovatelem dotace je MŠMT ČR.

více