Vítejte na stránkách mateřské školy „Čtyřlístek“ Třebíč

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč se nachází uprostřed prvního městského sídliště, v klidné části Horka Domky. Mateřská škola je obklopena velkou zahradou plnou zeleně, která dětem poskytuje všestranné využití pro hry a sportovní aktivity. Dětem nabízíme pět smíšených tříd, které se liší svým zaměřením. Podpořit tak můžete výtvarný, hudební nebo sportovní talent dětí nebo jejich zájem o přírodu. Třída Rolnička poskytuje preventivně-zdravotní péči pod vedením vysokoškolsky vzdělané fyzioterapeutky. Tento speciální program je individuálně a dle přání rodičů poskytován i dětem z ostatních tříd.

Práci s dětmi milujeme a děláme všechno proto, aby se vaše děti u nás cítily dobře.

Ing. Renata Špačková, ředitelka školy


Podporujeme rozmanité zájmy všech dětí

Zvolte si zaměření třídy


Co bylo
Akce květen 2024

Akce květen 2024

Ve čtvrtek 16.5. se pro děti a jejich rodinné příslušníky konala velká akce - oslava 50. výročí MŠ "Čtyřlístek". Zahájena byla v 15:00 společnou písní, představením tříd a přednesením přání do dalších let, následovala zábavná taneční šou Milana Řezníčka, kouzelnické představení, a poté volný program se stanovišti partnerských organizací. Pro všechny bylo připraveno i pohoštění ze školní kuchyně. U třídy Rolnička si mohly děti tvořit na památku čtyřlístek technikou pískování.

Den otevřených dveří u příležitosti oslav 50. výročí s možností prohlídky tříd i kronik a fotografií, včetně prezentace na interaktivní tabuli nebo 3panelu se pak konal v sobotu 18.5. od 9:00 do 12:00.

V pondělí 20.5. se starší děti ze všech tříd vypravili do ZŠ Horka-Domky na Václavské divadélko, tedy divadelní představení školáků.

V květnu začaly také výlety jednotlivých tříd do ZOO koutku v Pokojovicích. Děti zde měly možnost povozit se na oslících, ostatní třídy pak čeká tato cesta během června. V úterý 21.5. na tento výlet jela třída sportovní, o týden později 28.5. se stejného výletu zúčastnila třída Zvoneček, a v závěru měsíce ve čtvrtek 30.5. třída hudební. Kromě oslíků děti viděly i hospodářství a další zde chovaná zvířátka. Díky štědrosti dětí a rodičů, jsme také přispěli přivezením dárečků - dobrůtek pro zvířátka.

Ve čtvrtek 23.5. se starší děti vypravily autobusem do DS Manželů Curieových, kde při příležitosti návštěvy babiček a dědečků z domova, se kterým dlouhodobě spolupracujeme, čekala všechny účastníky Pohádková cesta s plněním zábavných i naučných úkolů. V závěru byly děti obdarovány drobnými odměnami.

24.5. se měly děti zúčastnit sportovnání na nádvoří a zahradě MŠ pod vedením trenérů FOŠ (rozdělení podle věku - mladší děti možnost tréninku od 9:30, starší pak od 10:30). Pro nepřízeň počasí, kdy začalo pršet, stihly část tréninku pouze mladší děti, sportování předškoláků muselo být odvoláno.

V pondělí 27.5. proběhlo v MŠ společné fotografování tříd.

více

Co bude
Akce červen 2024

Akce červen 2024

V úterý 4.6. pojede třída sportovní a Zvoneček na Biofarmu Dora. Svačit v MŠ se bude již v 8:00, více informací podají třídní učitelky v jednotlivých třídách.

Ve stejný den, tedy 4.6. pojede třída Rolnička do ZOO koutku v Pokojovicích. Odjezd autobusu je v 8:30, svačinu z MŠ budou mít děti s sebou.

Ve středu 5.6. se zúčastní děti ze všech tříd kromě třídy Zvoneček Pohádkového lesa (organizuje DDM). Více informací u třídních učitelek.

Ve čtvrtek 6.6. čeká výlet za zvířátky do Pokojovic (s ježděním na oslících) děti ze třídy přírodní. Odjezd autobusu v 8:30, svačinu dostanou z MŠ, a svačit se bude až na místě. S sebou batůžek, pití, 1 malou dobrůtku, a v případě nepříznivého počasí i pláštěnku. Návrat na oběd.

V pondělí 10.6. pojede na Biofarmu Dora třída hudební spolu s třídou Rolnička. Svačit se bude v MŠ již v 8:00.

Dne 18.6. (přírodní třída v 9:00, hudební v 10:00) a 20.6. (v 9:00 třída sportovní, v 10:00 Rolnička) proběhne v jednotlivých třídách program s MP. Jedná se o preventivní program, poté bude na nádvoří MŠ pro děti k prohlídce policejní auto. Na auto se budou moci podívat i děti ze Zvonečku.

více

Akce duben 2024

Akce duben 2024

V pátek 5.4. navštívili předškoláci ze všech tříd ZŠ Horka Domky - zúčastnili se přímo výuky v 1. nebo 2. třídě ZŠ, a potkali se tak i s některými staršími kamarády, a hlavně - měli možnost zapojit se, a učit se spolu s dětmi ze ZŠ. Prohlédli si také prostory budovy, krátce si zasportovali v tělocvičně.

Ve čtvrtek 11.4. se v Divadle Pasáž konalo představení pro předškoláky - hudební představení "Rarášci" (edukační show - pohádka s velkoplošnými animacemi). Dětem se interaktivní moc líbilo - dozvěděly se, jak to chodí ve včelím úlu, kolik je měsíců a ročních období, že ranní vstávání má svá pravidla a spočítaly berušce všechny její tečky. Vše bylo provázeno zpěvěm, cvičením a tancem.

V úterý 16.4. čekal přeškoláky program Jak Kůra sežral Česko. Jednalo se o besedu se spisovatelkou na ekologické téma, od 9:00 se týká předškoláků ze třídy hudební a přírodní, od 10:00 ze třídy sportovní a Rolnička.

Ve čtvrtek 18.4. k nám do MŠ přijeli na návštěvu senioři z DS Manželů Curieových. Děti v jednotlivých třídách měly pod vedením paní učitelek pro babičky a dědečky připraven program v podobě aktivit jako je tvoření, zpívání, hry, aj.

V pondělí 22.4. se konal program Den Země na Karlově náměstí. Zúčastnili se ho předškoláci ze všech tříd, neodradilo nás ani chladnější počasí, tam i zpět se šlo pěšky.

V pátek 26.4. pak předškoláky čekala další akce, a to návštěva Dopravního hřiště v Borovině. Na dopravním hřišti děti čekal program včetně jízdy na kolech nebo koloběžkách.

Během dubna se děti z MŠ se svými učitelkami a asistentkami připojily při příležitosti Dne Země k ochraně přírody formou úklidu ("Ukliďmě Česko") - s ochrannými rukavicemi sbíraly odpadky poházené v okolí MŠ - vlastními silami tak pomohly v udržování čistého životního prostředí, a hlavně si vyprávěním o problematice uvědomily, jak je pro nás naše Země důležitá.

více

MŠ otevřená všem

MŠ otevřená všem

Název projektu: MŠ otevřená všem

 

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003078.

 

Název operačního programu: Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK).

 

Dotace v rámci OP JAK – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR).

 

Doba realizace: leden 2023 – prosinec 2024.

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti vzdělávání.

Cílem projektu je zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Škola získá příspěvek na personální podporu formou školního asistenta, jehož pomoc bude směřována na vzdělávání ve třídě Zvoneček (vzdělávání dvouletých dětí). Dále se bude jednat o využití na podporu dalšího vzdělávání pedagogických zaměstnanců a inovace v předškolním vzdělávání.


Projekt ve výši 653 850 Kč je financován z 85 % z prostředků EU (Evropské strukturální fondy – ESF) a z 15 % ze státního rozpočtu. Poskytovatelem dotace je MŠMT ČR.

více