Vítejte na stránkách mateřské školy „Čtyřlístek“ Třebíč

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč se nachází uprostřed prvního městského sídliště, v klidné části Horka Domky. Mateřská škola je obklopena velkou zahradou plnou zeleně, která dětem poskytuje všestranné využití pro hry a sportovní aktivity. Dětem nabízíme pět smíšených tříd, které se liší svým zaměřením. Podpořit tak můžete výtvarný, hudební nebo sportovní talent dětí nebo jejich zájem o přírodu. Třída Rolnička poskytuje preventivně-zdravotní péči pod vedením vysokoškolsky vzdělané fyzioterapeutky. Tento speciální program je individuálně a dle přání rodičů poskytován i dětem z ostatních tříd.

Práci s dětmi milujeme a děláme všechno proto, aby se vaše děti u nás cítily dobře.

Ing. Renata Špačková, ředitelka školy


Podporujeme rozmanité zájmy všech dětí

Zvolte si zaměření třídy


Co bylo
Akce listopad 2021

Akce listopad 2021

Začátkem měsíce (4.11.) se uskutečnil další projektový den - byl plánován tentokrát pro třídu přírodní (vzhledem k pokračující nemocnosti však proběhl tento program v hudební třídě - pro předškoláky z třídy přírodní společně s dětmi z třídy hudební). Jednalo se o téma Stavitel mostů (opět organizováno Malou Technickou Univerzitou), program byl pestrý a zábavný - děti se dozvěděly nové věci, spolupracovali u tematického stavění z Lega Dupla, pod vedením paní lektorky experimentovaly s vodou - odhadovaly a zkoušely, které předměty na vodě plavou, a které nikoliv, užily si i balanční a pohybové aktivity, týkající se Karlova mostu.

V pátek 12.11. v MŠ proběhl zajímavý program pana Hořáka a jeho manželky, kteří za námi jezdí se svými zvířátky ze záchranné stanice. Tentokrát jsme měli možnost vidět chameleony, hada (užovku), morče, ježka, obří šneky; pan Hořák též zazpíval a zahrál na kytaru pěkné písně o zvířátkách.

V listopadu se konala také návštěva seniorů z DS v naší MŠ - babičky, které přijely, se v doprovodu svých pečovatelů a ergoterapeutů zapojily do prográmků připravených na jednotlivých třídách (zpěv, hry, říkanky), zúčastnily se i tvoření s dětmi, a mohly si odvézt malý dáreček (květ - pedig, keramika).  Věříme, že tyto akce jsou přínosné jak pro děti, které se učí mezigeneračním vztahům, tak i pro seniory tím, že mají možnost přijet do prostředí plného bezprostřední a radostné atmosféry, kterou děti šíří, a potěší se pozorováním dětského kolektivu při řízených aktivitách a činnostech i hře.

více

Co bude
Akce prosinec 2021

Akce prosinec 2021

6.12. nás čeká Mikulášská nadílka.

Ve dnech 7. a 10.12. je v plánu Výstava a edukační program na Zámku Třebíč - Betlémy včera a dnes (účast tříd bude dořešena podle aktuální situace v souvislosti s nemocností a opatřeními v rámci jednotlivých tříd).

Živý betlém se zvířátky (Vánoční zvěřinec) se má uskutečnit 14.12. na školní zahradě.

16.12. plánujeme slavnostní vánoční oběd na třídách.

20.12. by pak měla v MŠ proběhnout Vánoční pohádka v podání Divadla Koník.

Upozorňujeme, že však může dojít ke změně akcí z důvodu vývoje epidemiologické situace.

Vánoční prázdniny: 23.12.2021 - 2.1.2022 (v tomto období bude MŠ uzavřena - přerušen provoz, MŠ bude znovu otevřena 3.1.2022).

Ve dnech 20.-22.12.2021 se aktuálně počítá s provozem, případné změny a opatření ale mohou přijít s novými doporučeními MŠMT či MZ ČR.

více

Akce říjen 2021

Akce říjen 2021

V říjnu děti předškolního věku, a také dle zájmu někteří mladší, mohli využít pěkného počasí a možnosti sportování na školní zahradě a nádvoří školky, protože v  pondělí 4.10. pro ně připravili program trenéři fotbalu (Fotbalová škola).

Ve čtvrtek 7.4. za námi do MŠ zavítali dva opeření návštěvníci - papoušci v doprovodu svého majitele, který v připraveném programu se svými mazlíčky vystupoval jako pirát, děti se dozvěděly spoustu zajímavostí ze života papoušků a pobavily se u různých vtipných i obdivuhodných kousků, kterými nám tato zajímavá zvířátka předvedla, jak jsou šikovná.

Ve středu 20.10. nás čekal na nádvoří MŠ další fotbalový program, který organizoval Horácký Fotbalový Klub (opět pro všechny předškoláky).

Hned následující den měla třída hudební připraven projektový den s názvem Stavitel věží (pořádá MTU - Malá technická univerzita). Děti se dozvěděly spoustu nových informací k tématu, seznámily se s vysílačem Ještěd, velmi je bavilo společné stavění věží podle návodu z Lego Duplo stavebnice, věž stavěly společně pod vedením lektorky i z kelímků, a zkusily si i stabilitu a nosnost této stavby.


více

Malí a velcí společně

Malí a velcí společně

Název projektu: Malí a velcí společně

 

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018444.

 

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

Dotace v rámci OP VVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR).

 

Doba realizace: leden 2021 – prosinec 2022.

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na personální podporu školy, rozvoj polytechnických dovedností dětí a rozvojových aktivit.

Cílem projektu je škole poskytnout dočasnou personální podporu škole prostřednictvím chůvy, která se účastní provádění předškolního vzdělávání, dopomáhá pedagogovi na třídě při vzdělávacím procesu tak, že se zaměřuje především na pomoc a vedení dětí mladších 3 let na třídě Zvoneček. Třída Zvoneček je primárně určena ke vzdělávání dětí ve věku 2-3 roky.

Současně projekt rozvíjí polytechnické dovednosti dětí formou tzv. Projektových dnů. V MŠ budou organizovány projektové dny s MALOU TECHNICKOU UNIVERZITOU.

 

Projekt ve výši 384 528 Kč je financován z 85 % z prostředků EU (Evropské strukturální fondy – ESF) a z 15 % ze státního rozpočtu. Poskytovatelem dotace je MŠMT ČR.

více