Vítejte na stránkách mateřské školy „Čtyřlístek“ Třebíč

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč se nachází uprostřed prvního městského sídliště, v klidné části Horka Domky. Mateřská škola je obklopena velkou zahradou plnou zeleně, která dětem poskytuje všestranné využití pro hry a sportovní aktivity. Dětem nabízíme pět smíšených tříd, které se liší svým zaměřením. Podpořit tak můžete výtvarný, hudební nebo sportovní talent dětí nebo jejich zájem o přírodu. Třída Rolnička poskytuje preventivně-zdravotní péči pod vedením vysokoškolsky vzdělané fyzioterapeutky. Tento speciální program je individuálně a dle přání rodičů poskytován i dětem z ostatních tříd.

Práci s dětmi milujeme a děláme všechno proto, aby se vaše děti u nás cítily dobře.

Ing. Renata Špačková, ředitelka školy


Podporujeme rozmanité zájmy všech dětí

Zvolte si zaměření třídy


Co bylo
Akce červen 2024

Akce červen 2024

V úterý 4.6. jely dvě třídy - sportovní a Zvoneček - na Biofarmu Dora v Ratibořicích. Kromě toho, že se zde děti seznámily s chovem koz na farmě, prohlédly a pohladily si v případě zájmu dospělé kozy i malá kůzlátka, měly také možnost ochutnat pudink z kozího mléka.

Ve stejný den, tedy 4.6. se vypravila třída Rolnička do ZOO koutku v Pokojovicích. Zájemci z řad dětí se povozili na oslících, dále byla možnost prohlédnout si zvířátka v hospodářské budově, která jsou zde chována.

Ve středu 5.6. se účastnily děti ze všech tříd kromě třídy Zvoneček Pohádkového lesa (organizováno DDM). Příběhem v podobě dobrodružných úkolů je provázely pohádkové bytosti, na konci se dětem podařilo zachránit pohádku O Červené Karkulce, a od strážkyně dostaly společný dáreček do školky jako odměnu.

Ve čtvrtek 6.6. jely na výlet za zvířátky do Pokojovic (s ježděním na oslících) děti ze třídy přírodní, v pondělí 10.6. pak na Biofarmu Dora do Ratibořic třída hudební spolu s třídou Rolnička (exkurze s výkladem v chovu koz spojená s ochutnávkou pudinku z kozího mléka).

Dne 18.6. (přírodní třída v 9:00, hudební v 10:00) a 20.6. (v 9:00 třída sportovní, v 10:00 Rolnička) proběhl v jednotlivých třídách program s MP. Jednalo se o preventivní program, poté si všechny děti ze školky mohly na nádvoří MŠ zblízka i zevnitř prohlédnout policejní auto.

Ve středu 19.6. jsme byli pozváni na sportovní dopoledne v ZŠ Horka-Domky na Václavském náměstí - jednalo se ozábavné disciplíny na hřišti školy - tzv. "Barevný den". Sportování se zúčastnily děti ze tříd: přírodní, hudební a sportovní.

více

Co bude
MŠ otevřená všem

MŠ otevřená všem

Název projektu: MŠ otevřená všem

 

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003078.

 

Název operačního programu: Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK).

 

Dotace v rámci OP JAK – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR).

 

Doba realizace: leden 2023 – prosinec 2024.

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti vzdělávání.

Cílem projektu je zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Škola získá příspěvek na personální podporu formou školního asistenta, jehož pomoc bude směřována na vzdělávání ve třídě Zvoneček (vzdělávání dvouletých dětí). Dále se bude jednat o využití na podporu dalšího vzdělávání pedagogických zaměstnanců a inovace v předškolním vzdělávání.


Projekt ve výši 653 850 Kč je financován z 85 % z prostředků EU (Evropské strukturální fondy – ESF) a z 15 % ze státního rozpočtu. Poskytovatelem dotace je MŠMT ČR.

více

Akce květen 2024

Akce květen 2024

Ve čtvrtek 16.5. se pro děti a jejich rodinné příslušníky konala velká akce - oslava 50. výročí MŠ "Čtyřlístek". Zahájena byla v 15:00 společnou písní, představením tříd a přednesením přání do dalších let, následovala zábavná taneční šou Milana Řezníčka, kouzelnické představení, a poté volný program se stanovišti partnerských organizací. Pro všechny bylo připraveno i pohoštění ze školní kuchyně. U třídy Rolnička si mohly děti tvořit na památku čtyřlístek technikou pískování.

Den otevřených dveří u příležitosti oslav 50. výročí s možností prohlídky tříd i kronik a fotografií, včetně prezentace na interaktivní tabuli nebo 3panelu se pak konal v sobotu 18.5. od 9:00 do 12:00.

V pondělí 20.5. se starší děti ze všech tříd vypravili do ZŠ Horka-Domky na Václavské divadélko, tedy divadelní představení školáků.

V květnu začaly také výlety jednotlivých tříd do ZOO koutku v Pokojovicích. Děti zde měly možnost povozit se na oslících, ostatní třídy pak čeká tato cesta během června. V úterý 21.5. na tento výlet jela třída sportovní, o týden později 28.5. se stejného výletu zúčastnila třída Zvoneček, a v závěru měsíce ve čtvrtek 30.5. třída hudební. Kromě oslíků děti viděly i hospodářství a další zde chovaná zvířátka. Díky štědrosti dětí a rodičů, jsme také přispěli přivezením dárečků - dobrůtek pro zvířátka.

Ve čtvrtek 23.5. se starší děti vypravily autobusem do DS Manželů Curieových, kde při příležitosti návštěvy babiček a dědečků z domova, se kterým dlouhodobě spolupracujeme, čekala všechny účastníky Pohádková cesta s plněním zábavných i naučných úkolů. V závěru byly děti obdarovány drobnými odměnami. Na fotogalerii DS se můžete podívat zde.

24.5. se měly děti zúčastnit sportovnání na nádvoří a zahradě MŠ pod vedením trenérů FOŠ (rozdělení podle věku - mladší děti možnost tréninku od 9:30, starší pak od 10:30). Pro nepřízeň počasí, kdy začalo pršet, stihly část tréninku pouze mladší děti, sportování předškoláků muselo být odvoláno.

V pondělí 27.5. proběhlo v MŠ společné fotografování tříd.

více

Digitální kompetence - pořízení pomůcek

Digitální kompetence - pořízení pomůcek

MŠ "Čtyřlístek" Třebíč získala z Národního plánu obnovy příspěvek ve výši 86 400 Kč na nákup a pořízení učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí dětí v předškolním věku.

Nově dětem nabízíme využití mobilního 3PANELU, který je vhodný pro rozvoj mnoha dovedností dětí, včetně rozvoje gramotnosti matematické i čtenářské, a také díky této pomůcce můžeme s využitím vhodných aplikací nebo odkazů u dětí podporovat logické a kritické myšlení.

Pomůcka se nachází v přírodní třídě, poměrně snadno dostupná je pro využití ve třídě hudební (je mobilní), pro děti z ostatních tříd je ale k příležitostnému využití též dostupná (třídní učitelky mohou zajistit návštěvu přírodní třídy za účelem využití panelu).

Dále byly z příspěvku zakoupeny robotické hračky v podobě zvířátek, jsou vhodné i pro menší děti, slouží k přirozenému seznamování dětí se základy programování, a k postupnému rozvoji logického myšlení.

Věříme, že nové pomůcky vhodně doplní předškolní vzdělávání v naší mateřské škole. Projekt je financován Evropskou unií.  

více