Vítejte na stránkách mateřské školy „Čtyřlístek“ Třebíč

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč se nachází uprostřed prvního městského sídliště, v klidné části Horka Domky. Mateřská škola je obklopena velkou zahradou plnou zeleně, která dětem poskytuje všestranné využití pro hry a sportovní aktivity. Dětem nabízíme pět smíšených tříd, které se liší svým zaměřením. Podpořit tak můžete výtvarný, hudební nebo sportovní talent dětí nebo jejich zájem o přírodu. Třída Rolnička poskytuje preventivně-zdravotní péči pod vedením vysokoškolsky vzdělané fyzioterapeutky. Tento speciální program je individuálně a dle přání rodičů poskytován i dětem z ostatních tříd.

Práci s dětmi milujeme a děláme všechno proto, aby se vaše děti u nás cítily dobře.

Ing. Renata Špačková, ředitelka školy


Podporujeme rozmanité zájmy všech dětí

Zvolte si zaměření třídy


Co bylo
Akce duben 2024

Akce duben 2024

V pátek 5.4. navštívili předškoláci ze všech tříd ZŠ Horka Domky - zúčastnili se přímo výuky v 1. nebo 2. třídě ZŠ, a potkali se tak i s některými staršími kamarády, a hlavně - měli možnost zapojit se, a učit se spolu s dětmi ze ZŠ. Prohlédli si také prostory budovy, krátce si zasportovali v tělocvičně.

Ve čtvrtek 11.4. se v Divadle Pasáž konalo představení pro předškoláky - hudební představení "Rarášci" (edukační show - pohádka s velkoplošnými animacemi). Dětem se interaktivní moc líbilo - dozvěděly se, jak to chodí ve včelím úlu, kolik je měsíců a ročních období, že ranní vstávání má svá pravidla a spočítaly berušce všechny její tečky. Vše bylo provázeno zpěvěm, cvičením a tancem.

V úterý 16.4. čekal přeškoláky program Jak Kůra sežral Česko. Jednalo se o besedu se spisovatelkou na ekologické téma, od 9:00 se týká předškoláků ze třídy hudební a přírodní, od 10:00 ze třídy sportovní a Rolnička.

Ve čtvrtek 18.4. k nám do MŠ přijeli na návštěvu senioři z DS Manželů Curieových. Děti v jednotlivých třídách měly pod vedením paní učitelek pro babičky a dědečky připraven program v podobě aktivit jako je tvoření, zpívání, hry, aj.

V pondělí 22.4. se konal program Den Země na Karlově náměstí. Zúčastnili se ho předškoláci ze všech tříd, neodradilo nás ani chladnější počasí, tam i zpět se šlo pěšky.

V pátek 26.4. pak předškoláky čekala další akce, a to návštěva Dopravního hřiště v Borovině. Na dopravním hřišti děti čekal program včetně jízdy na kolech nebo koloběžkách.

Během dubna se děti z MŠ se svými učitelkami a asistentkami připojily při příležitosti Dne Země k ochraně přírody formou úklidu ("Ukliďmě Česko") - s ochrannými rukavicemi sbíraly odpadky poházené v okolí MŠ - vlastními silami tak pomohly v udržování čistého životního prostředí, a hlavně si vyprávěním o problematice uvědomily, jak je pro nás naše Země důležitá.

více

Co bude
Akce květen 2024

Akce květen 2024

Ve čtvrtek 16.5. jsou děti z MŠ a jejich rodinní příslušníci srdečně zváni na velkou akci na nádvoří - Oslava 50. výročí MŠ "Čtyřlístek". Zahájení bude v 15:00 zábavnou šou Milana Řezníčka, další body programu viz samostatná pozvánka v aktualitách.

V květnu začnou výlety jednotlivých tříd do ZOO koutku do Pokojovic, kde mají děti možnost svézt se na oslících, ostatní třídy pak čeká tato cesta během června. V úterý 21.5. pojede na výlet do Pokojovic třída sportovní (odjezd autobusu v 8:30, podrobnější info na třídě).

Ve čtvrtek 23.5. se starší děti vypraví autobusem do DS Manželů Curieových, kde při příležitosti návštěvy babiček a dědečků z domova, se kterým dlouhodobě spolupracujeme, čeká všechny účastníky Pohádková cesta.

24.5. se mohou děti zúčastnit sportovnání na nádvoří a zahradě MŠ pod vedením trenérů FOŠ (rozdělení podle věku - mladší děti budou mít možnost tréninku od 9:30, starší pak od 10:30).

V pondělí 27.5. proběhne v MŠ společné fotografování tříd.

V úterý 28.5. pojede třída Zvoneček do Pokojovic do ZOO koutku (prohlídka zvířátek, jízda na oslících). Odjezd v 8:30, podrobnější informace na třídě. Stejný výlet čeká třídu hudební ve čtvrtek 30.5.

více

Akce březen 2024

Akce březen 2024

Ve středu 13.3. děti z hudební třídy navštívily Základní uměleckou školu, kde měly možnost zúčastnit se připraveného programu v oboru výtvarném, tanečním a hudebním.  Do ZUŠ jsme jeli autobusem, zpáteční cesta byla příjemnou procházkou.

V pátek 22.3. se konalo v MŠ divadlo - Kašpárkovo dobrodružství. Pohádka s velkými loutkami (hlavními postavami byla princezna, král, kašpárek a drak) byla zajímavě připravena - jednalo se ve skutečnosti o 4 pohádky s téměř stejným příběhem, jen s malými obměnami. Představení děti zaujalo - zejména legrační počítání dračích hlav v závěru poslední pohádky.

I nadále pokračovaly také návštěvy tělocvičny (zrcadlového sálu) ve Sportovním centru Třebíč podle rozpisu, který mají k dispozici učitelky na jednotlivých třídách.

více

MŠ otevřená všem

MŠ otevřená všem

Název projektu: MŠ otevřená všem

 

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003078.

 

Název operačního programu: Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK).

 

Dotace v rámci OP JAK – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR).

 

Doba realizace: leden 2023 – prosinec 2024.

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti vzdělávání.

Cílem projektu je zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Škola získá příspěvek na personální podporu formou školního asistenta, jehož pomoc bude směřována na vzdělávání ve třídě Zvoneček (vzdělávání dvouletých dětí). Dále se bude jednat o využití na podporu dalšího vzdělávání pedagogických zaměstnanců a inovace v předškolním vzdělávání.


Projekt ve výši 653 850 Kč je financován z 85 % z prostředků EU (Evropské strukturální fondy – ESF) a z 15 % ze státního rozpočtu. Poskytovatelem dotace je MŠMT ČR.

více