Vítejte na stránkách mateřské školy „Čtyřlístek“ Třebíč

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč se nachází uprostřed prvního městského sídliště, v klidné části Horka Domky. Mateřská škola je obklopena velkou zahradou plnou zeleně, která dětem poskytuje všestranné využití pro hry a sportovní aktivity. Dětem nabízíme pět smíšených tříd, které se liší svým zaměřením. Podpořit tak můžete výtvarný, hudební nebo sportovní talent dětí nebo jejich zájem o přírodu. Třída Rolnička poskytuje preventivně-zdravotní péči pod vedením vysokoškolsky vzdělané fyzioterapeutky. Tento speciální program je individuálně a dle přání rodičů poskytován i dětem z ostatních tříd.

Práci s dětmi milujeme a děláme všechno proto, aby se vaše děti u nás cítily dobře.

Ing. Renata Špačková, ředitelka školy


Podporujeme rozmanité zájmy všech dětí

Zvolte si zaměření třídy


Co bylo
Akce květen 2022

Akce květen 2022

 

V úterý 3.5. se na zahradě MŠ uskutečnil zajímavý vzdělávací program pana Hořáka ze Záchranné stanice, nazvaný DRAVCI a SOVIČKY. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí, někteří měli možnost držet sovu za asistence jejího majitele na své ruce, o což byl mezi dětmi velký zájem.

 

Ve čtvrtek 5.5. přijel do MŠ pan Milan Řezníček se svým kolegou s hudebním programem Kouzelný kabaret. Představení bylo poutavé, vtipné, a nejmenší diváky dokázali pánové náležitě zaujmout.

 

Ve středu 11.5. šli předškoláci ze všech tříd na divadelní představení do ZŠ Horka-Domky, Václavské nám. - VÁCLAVSKÉ DIVADÉLKO, kde shlédli pohádku o Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém v podání dětí z této ZŠ.

 

O dva dny později - v pátek 13.5. - čekal třídu sportovní a děti ze třídy Zvoneček výlet autobusem do Pokojovic - možnost povozit se na oslících a prohlédnout další hospodářská zvířata.

 

V úterý 17.5. proběhl v naší MŠ program MLÁĎÁTKA, se kterým k nám zavítal Zvěřinec na statku. Kvůli nepřízni počasí se akce uskutečnila uvnitř (ve sportovní třídě), ale nic nebránilo tomu, aby se děti seznámily s velkým počtem živočišných druhů, o které se na statku starají, zejména těch domácích. Dostali se s nimi dle libosti i do velmi těsného kontaktu - děti si mohly mláďátka prohlížet i hladit, utvořily i kruh ze svých tělíček, který sloužil jako ohrádka pro zvířata, aby neutekla.

 

Hned následující den - ve středu 18.5., byla pro předškoláky z jednotlivých tříd naplánována cesta za seniory do DS - jednalo se o sportovní dopoledne (akce na zahradě Domova seniorů).

 

Čtvrtkem 19.5. třída hudební zahájila exkurze u hasičů, doplnily je děti ze třídy Zvoneček. Ochotní pánové z řad hasičského sboru v Třebíči se nás vřele ujali - předvedli nám spoustu zajímavostí - od vozidel a techniku, přes běh se žebříkem a výstup na budovu, až po slaňování z výsuvného žebříku na hasičském voze. Děti si za asistence hasičů a učitelek vyzkoušely přecházet kladinu. Program byl nejen velice zajímavý, ale i zážitkový, protože jsme mohli vidět na vlastní oči to, s čím se běžně jen stěží setkáme.

 

Následně 20.5. čekal výlet do Pokojovic na oslíky přírodní třídu, děti se na nich v případě zájmu vozily, v přilehlých prostorách si prohlédly další zvířátka.

 

Zároveň v pátek 20.5. proběhl pro ostatní děti v MŠ (předškoláky a zájmce z řad mladších dětí na doplnění) program představitelů Fotbalové školy na zahradě MŠ, děti si zkusily různé sportovní aktivity, které se buď bezprostředně týkají fotbalu, nebo jsou vhodné jako forma tréninku.

 

Na čtvrtek 26.5. byla exkurze u hasičů naplánována pro děti ze třídy sportovní a 10 dětí ze třídy Rolnička, výlet se jim vydařil, cestu zvládly pěšky, program byl zajímavý pro děti i jejich paní učitelky.

 

V pátek 27.5. si stejný výlet jako předchozí skupiny - za oslíky (a dalšími zvířátky) do Pokojovic užily i děti z hudební třídy. Vyšlo krásné počasí a odjížděli jsme spokojení a plní dojmů.

více

Co bude
Akce červen 2022

Akce červen 2022

Na začátku měsíce června zakončí exkurze u hasičů třída přírodní - 2.6. (půjde se pěšky). Ve stejném termínu - čtvrtek 2.6. - se koná i výlet hudební a sportovní třídy do Ratibořic na kozí a králičí farmu (autobusem s odjezdem v 8:30).

Stejný výlet - návštěva kozí a králičí farmy v Ratibořicích - se uskuteční o den později (pátek 3.6.) pro třídu přírodní a třídu Zvoneček.

Ve středu 8.6. se koná akce pro všechny předškoláky - Pohádkový les. Odchod z MŠ v 9:25 třída přírodní a Rolnička, v 9:30 třída hudební a sportovní  (start programu u Hvězdárny), je třeba přizpůsobit oděv aktuálnímu počasí, podle informací zaměstnankyně DDM mají mít děti holínky.

Ve stejném termínu (8.6.) pořádá kraj Vysočina krajskou soutěž - ukázka vyprošťovacích prací Hasičského záchraného sboru (parkoviště u prodejny Mounfield, od 10:00) - účast mladších dětí z jednotlivých tříd dle uvážení třídních učitelek a aktuálního počasí.

V pátek 10.6. čeká předškoláky z jednotlivých tříd cesta autobusem k třebíčské bazilice a do Muzea Třebíč - Expozice cesty časem. Autobus odjíždí z autobusové zastávky v 9:00. Děti si s sebou vezmou pití a vhodný sportovní oděv a obuv, část programu proběhne venku v zámeckém parku.

Ve dnech 22.6. a 23.6. proběhne v MŠ Preventivní program s městskou policií.

V červnu čeká předškoláky, kteří budou v následujícím školním roce nastupovat do ZŠ, slavnostní pasování na školáky, a to v těchto termínech:

přírodní třída - 14.6. od 15:30

sportovní třída - 16.6. od 15:00

hudební třída - 16.6. od 15:30

více

Akce duben 2022

Akce duben 2022

V pondělí 4.4. děti ze třídy hudební a starší děti ze třídy sportovní navštívily Zookoutek v DDM. Prohlédly si živá zvířátka, dozvěděly se o nich nové věci, skládaly puzzle vyobrazující zvířátka, a jako odměnu dostaly omalovánku s motivem na dané téma. Výlet byl spojen i s pobytem venku v okolí Zookoutku v Třebíči - Borovině.

O týden později (11.4.) se starším dětem (a na doplnění zájemcům z mladší věkové skupiny) věnovali trenéři FOŠ u her a sportovních aktivit souvisejících s fotbalem, zábavný trénink probíhal na nádvoří MŠ.

Na úterý 12.4. bylo naplánováno vystoupení kouzelníka Valdiniho, který k nám dorazil se svojí partnerkou a spoustou zajímavých triků a kouzel včetně toho, při kterém mezi děti zavítal i živý králíček.

Na konci dubna se některé děti (zejména starší děti předškolního věku, a jen v některých třídách na doplnění počtu i mladší děti) zúčastnily akce na Dětském dopravním hřišti v Borovině. Jelo se autobusem, děti musely mít kromě vhodné sportovní obuvi a oblečení také cyklistickou přilbu, protože měly možnost zajezdit si na kole, koloběžce nebo odrážedle, a kromě toho se vystřídaly v doprovodu svých učitelek na stanovištích zaměřených na informace o bezpečnosti, dostávaly razítka, a na závěr také jako odměnu oplatek. Pro třídu přírodní spolu s třídou sportovní byl pro tuto akci zvolen termín 28.4, děti ze třídy hudební a tř. Rolnička jely společně 29.4.

Přírodní třída si v dubnu užila ještě výlet přeložený kvůli počasí z předchozího měsíce - a to na Kozí spolek (v Poušově).

více

Malí a velcí společně

Malí a velcí společně

Název projektu: Malí a velcí společně

 

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018444.

 

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

Dotace v rámci OP VVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR).

 

Doba realizace: leden 2021 – prosinec 2022.

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na personální podporu školy, rozvoj polytechnických dovedností dětí a rozvojových aktivit.

Cílem projektu je škole poskytnout dočasnou personální podporu škole prostřednictvím chůvy, která se účastní provádění předškolního vzdělávání, dopomáhá pedagogovi na třídě při vzdělávacím procesu tak, že se zaměřuje především na pomoc a vedení dětí mladších 3 let na třídě Zvoneček. Třída Zvoneček je primárně určena ke vzdělávání dětí ve věku 2-3 roky.

Současně projekt rozvíjí polytechnické dovednosti dětí formou tzv. Projektových dnů. V MŠ budou organizovány projektové dny s MALOU TECHNICKOU UNIVERZITOU.

 

Projekt ve výši 384 528 Kč je financován z 85 % z prostředků EU (Evropské strukturální fondy – ESF) a z 15 % ze státního rozpočtu. Poskytovatelem dotace je MŠMT ČR.

více