Vítejte na stránkách mateřské školy „Čtyřlístek“ Třebíč

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč se nachází uprostřed prvního městského sídliště, v klidné části Horka Domky. Mateřská škola je obklopena velkou zahradou plnou zeleně, která dětem poskytuje všestranné využití pro hry a sportovní aktivity. Dětem nabízíme pět smíšených tříd, které se liší svým zaměřením. Podpořit tak můžete výtvarný, hudební nebo sportovní talent dětí nebo jejich zájem o přírodu. Třída Rolnička poskytuje preventivně-zdravotní péči pod vedením vysokoškolsky vzdělané fyzioterapeutky. Tento speciální program je individuálně a dle přání rodičů poskytován i dětem z ostatních tříd.

Práci s dětmi milujeme a děláme všechno proto, aby se vaše děti u nás cítily dobře.

Ing. Renata Špačková, ředitelka školy


Podporujeme rozmanité zájmy všech dětí

Zvolte si zaměření třídy


Co bylo
Akce prosinec 2021

Akce prosinec 2021

V prosinci nastala velká očekávání, zda i letos, přes špatnou epidemiologickou situaci související s nemocností na COVID-19, zavítá k nám do MŠ Mikuláš se svojí družinou. Na děti samozřejmě nezapomněl, a přišel jim spolu s čertem a andělem zamávat před školku, kde zanechal i drobné dárky - balíčky s dobrůtkami. Tato Mikulášská nadílka se uskutečnila v pondělí 6.12.

Ve dnech 7. a 10.12. proběhla cesta na Zámek Třebíč - na Výstavu a edukační program "Betlémy včera a dnes".

Živý betlém (Vánoční zvěřinec) jsme pak měli možnost si prohlédnout, a se zvířátky se potěšit dne 14.12. Akce se konala na školní zahradě, paní Němcová za námi se svými zvířátky přijela až z Vilémova ze Zvěřince na statku. K vidění a pohlazení tu byl oslík, telátko, poník, ovce i kozy... Vše bylo doprovázeno příjemným a zajímavým povídáním, radost jsme měli i z toho, že domů nepojedou s prázdnou - zvířátka od vás dětí a rodičů dostala krásný předvánoční dárek - v zorganizované sbírce se vybralo 5 krabic potravy pro zvířata.

Ve čtvrtek 16.12. si paní učitelky v jednotlivých třídách naplánovaly a zorganizovaly vánoční oběd s dětmi. Užili jsme si slavnostní stolování, popřáli krásné Vánoce, pochutnali si nejen na tradičním pokrmu - rybě, ale i připravených dobrůtkách.

Předvánoční atmosféru si děti ve třídách užívaly nejen u zdobení perníků, tvoření různých přáníček a drobných dárků, ale i při hraní s novými hračkami, které jim i letos nadělil pod stromečky ve školce Ježíšek. Příroda nám též alespoň na pár dní dopřála zimní radovánky, a tak si děti pohrály i venku ve sněhu.

více

Co bude
Akce leden 2022

Akce leden 2022

V novém roce je na měsíc leden plánována jedna zábavná akce - Artistické vystoupení pana Ošmery (uskuteční se přímo v MŠ v úterý 25.1. od 9:00 pro děti ze tříd hudební, přírodní a Zvoneček, od 10:00 pro třídu sportovní a Rolnička).

více

Akce listopad 2021

Akce listopad 2021

Začátkem měsíce (4.11.) se uskutečnil další projektový den - byl plánován tentokrát pro třídu přírodní (vzhledem k pokračující nemocnosti však proběhl tento program v hudební třídě - pro předškoláky z třídy přírodní společně s dětmi z třídy hudební). Jednalo se o téma Stavitel mostů (opět organizováno Malou Technickou Univerzitou), program byl pestrý a zábavný - děti se dozvěděly nové věci, spolupracovali u tematického stavění z Lega Dupla, pod vedením paní lektorky experimentovaly s vodou - odhadovaly a zkoušely, které předměty na vodě plavou, a které nikoliv, užily si i balanční a pohybové aktivity, týkající se Karlova mostu.

V pátek 12.11. v MŠ proběhl zajímavý program pana Hořáka a jeho manželky, kteří za námi jezdí se svými zvířátky ze záchranné stanice. Tentokrát jsme měli možnost vidět chameleony, hada (užovku), morče, ježka, obří šneky; pan Hořák též zazpíval a zahrál na kytaru pěkné písně o zvířátkách.

V listopadu se konala také návštěva seniorů z DS v naší MŠ - babičky, které přijely, se v doprovodu svých pečovatelů a ergoterapeutů zapojily do prográmků připravených na jednotlivých třídách (zpěv, hry, říkanky), zúčastnily se i tvoření s dětmi, a mohly si odvézt malý dáreček (květ - pedig, keramika).  Věříme, že tyto akce jsou přínosné jak pro děti, které se učí mezigeneračním vztahům, tak i pro seniory tím, že mají možnost přijet do prostředí plného bezprostřední a radostné atmosféry, kterou děti šíří, a potěší se pozorováním dětského kolektivu při řízených aktivitách a činnostech i hře.

více

Malí a velcí společně

Malí a velcí společně

Název projektu: Malí a velcí společně

 

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018444.

 

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

Dotace v rámci OP VVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR).

 

Doba realizace: leden 2021 – prosinec 2022.

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na personální podporu školy, rozvoj polytechnických dovedností dětí a rozvojových aktivit.

Cílem projektu je škole poskytnout dočasnou personální podporu škole prostřednictvím chůvy, která se účastní provádění předškolního vzdělávání, dopomáhá pedagogovi na třídě při vzdělávacím procesu tak, že se zaměřuje především na pomoc a vedení dětí mladších 3 let na třídě Zvoneček. Třída Zvoneček je primárně určena ke vzdělávání dětí ve věku 2-3 roky.

Současně projekt rozvíjí polytechnické dovednosti dětí formou tzv. Projektových dnů. V MŠ budou organizovány projektové dny s MALOU TECHNICKOU UNIVERZITOU.

 

Projekt ve výši 384 528 Kč je financován z 85 % z prostředků EU (Evropské strukturální fondy – ESF) a z 15 % ze státního rozpočtu. Poskytovatelem dotace je MŠMT ČR.

více