Vítejte na stránkách mateřské školy „Čtyřlístek“ Třebíč

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč se nachází uprostřed prvního městského sídliště, v klidné části Horka Domky. Mateřská škola je obklopena velkou zahradou plnou zeleně, která dětem poskytuje všestranné využití pro hry a sportovní aktivity. Dětem nabízíme pět smíšených tříd, které se liší svým zaměřením. Podpořit tak můžete výtvarný, hudební nebo sportovní talent dětí nebo jejich zájem o přírodu. Třída Rolnička poskytuje preventivně-zdravotní péči pod vedením vysokoškolsky vzdělané fyzioterapeutky. Tento speciální program je individuálně a dle přání rodičů poskytován i dětem z ostatních tříd.

Práci s dětmi milujeme a děláme všechno proto, aby se vaše děti u nás cítily dobře.

Ing. Renata Špačková, ředitelka školy


Podporujeme rozmanité zájmy všech dětí

Zvolte si zaměření třídy


Co bylo
Akce červen 2019

Akce červen 2019

3. 6. 2019 navštíví naši MŠ žonglér a artista Milan Ošmera. Představení je připraveno pro děti ze všech tříd. Přírodní třída navštíví Zahradu u řeky 4. 6. 2019 a účastní se programu „Semena a semínka“ (náhradní termín, děti jdou pěšky). Fotografování nás čeká 5. + 6. 6. 2019. Bližší informace a pokyny jsou rozepsány na nástěnkách v šatnách. Fotky hradíme po dodání. V červnu také navštívíme státní zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde pro bude připraven interaktivní vzdělávací program. 7. 6. 2019 se akce zúčastní děti z hudební třídy a starší děti z výtvarné třídy. 11. 6. na akci pojedou děti ze třídy přírodní a Rolnička. Pozor – odjezd vždy v 8:15 ze zastávky MHD, děti musí být v MŠ nejpozději v 8:00 hodin. Na návštěvu u hasičů se mohou těšit děti z celé MŠ. 12. 6. 2019 vyrazí na exkurzi děti ze sportovní třídy, 19. 6. 2019 děti ze třídy výtvarné a ze třídy Rolnička. 24. 6. 2019 se akce zúčastní děti ze třídy hudební a přírodní. Autobus bude odjíždět vždy v 9:15 ze zastávky MHD.

MŠ rovněž s preventivním programem navštíví strážníci MP Třebíč. 13. 6. 2019 čeká setkání se strážníky děti ze třídy Rolnička, výtvarné a sportovní. 14. 6. 2019 se téže akce zúčastní děti ze třídy přírodní a hudební. 13. 6. 2019 pojedou děti ze třídy přírodní na poznávací výlet do ZOO koutku v DDM Třebíč. Autobus odjíždí v 9:00. 14. 6. 2019 se děti ze třídy Rolnička zúčastní Ekohraní, které pořádá ZŠ TGM Třebíč. 18. 6. 2019 od 15:30 čeká všechny budoucí prvňáčky slavnostní pasování i s rytířem. Na akci jsou zváni také rodiče. Akce v červnu uzavírají návštěvy hvězdárny, které proběhnou 21. 6. 2019 (hudební a přírodní třída) a 20. 6. 2019 (Výtvarná a sportovní třída). Změna akcí vyhrazena, především z důvodu nevhodného počasí. Bližší informace najdou rodiče na nástěnkách v šatnách, v případě nejasností vše vysvětlí třídní učitelky. Třídy si mohou pořádat své individuální akce, o těchto budou rodiče informováni pouze na nástěnce dané třídy.

více

Co bude
Poděkování rodičům

Poděkování rodičům

Vážení rodiče,

děkujeme vám za spolupráci, přízeň a podporu MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč ve školním roce 2018/19.

Budoucím prvňáčkům přejeme klidné prázdniny, pohodový nástup do ZŠ, spravedlivou paní učitelku, fajn nové kamarády a mnoho školních úspěchů.

Věřím, že všichni rodiče a děti prožijí krásné, klidné prázdniny plné pohody, sluníčka a společně si užijí nádhernou dovolenou.

Budeme se na vás těšit znovu 2. 9. 2019 v novém školním roce 2019/20.

Zaměstnanci MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč

více

Akce květen 2019

Akce květen 2019

3. a 7. 5. 2019 děti navštíví dětské dopravní hřiště v Borovině, kde je čeká aktivita „Po stopách Besipáčka“. Děti by měly mít sportovní oděv, obuv a cyklistickou přilbu. V pátek na akci jedou děti ze třídy hudební a Rolnička. V úterý akci navštíví děti ze třídy přírodní a sportovní. Jedou starší děti, střední děti doplní počet. Bližší informace u třídních učitelek. 9. 5. 2019 se o prevenci zubního kazu dozví vše potřebné děti ze třídy hudební + přírodní. 10. 5. 2019 čeká setkání se zubní preventistkou děti z ostatních tříd. Akce je zdarma, podporuje ji Zdravé město Třebíč. 13. 5. 2019 děti z přírodní třídy vyrazí autobusem do Poušova, kde na ně čeká program: „Pojďte s námi za kozami“, odjezd již v 8:30. Informace o akci jsou pro rodiče připraveny v šatně na nástěnce. 15. 5. 2019 se na kozí farmu do Ratibořic vypraví děti z výtvarné třídy. Děti budou odjíždět již v 8:00. 20. 5. 2019 se děti z přírodní třídy vydají do „Zahrady u řeky“ na vzdělávací aktivitu: „Semena a semínka“, děti jsou pěšky, odchod už v 8:30. 28. 5. 2019 proběhne v MŠ kontrolní logopedický výjezd – pro všechny děti, které jsou zařazeny v MŠ do logopedické prevence. Cesty za oslíky do Pokojovic nás čekají 28. 5. 2019 – děti ze sportovní třídy. 30. 5. 2019 zvířetník a oslíky navštíví děti z hudební třídy. V obou případech se bude na akci odjíždět v 8:30. Květen završíme návštěvou v ZUŠ, kdy 31. 5. 2019 proběhne interaktivní program pro předškoláky. Na akci se odchází již v 8:30, děti jsou pěšky.

Opět upozorňujeme, že bližší informace najdou rodiče na nástěnkách v šatnách dětí, případně si mohou informace vyžádat od třídních učitelek. Změna akcí je vyhrazena. V případě nepříznivého počasí vám bude sděleno, jak bude aktivita řešena (zrušení, náhradní termín). Prosíme rodiče o dodržení času příchodu a přípravu potřebného vybavení na akce.

více

Přerušení provozu v době hlavních prázdnin

Vážení rodiče,

na základě souhlasu Rady města dojde k přerušení provozu všech mateřských škol v Třebíči od 1.7. do 5.7.2019 a dále od 26.8. do 30.8.2019.

V daném období dojde k přerušení provozu všech mateřských škol v Třebíči. MŠ ,,Čtyřlístek" Třebíč bude v této době rovněž uzavřena.

Další provoz je plánován tak, že MŠ ,,Čtyřlístek" bude v provozu od 8.7. do 2.8.2019. Od 3.8. do 30.8. bude MŠ uzavřena

Info viz. příloha ke stažení.

více