Vítejte na stránkách mateřské školy „Čtyřlístek“ Třebíč

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč se nachází uprostřed prvního městského sídliště, v klidné části Horka Domky. Mateřská škola je obklopena velkou zahradou plnou zeleně, která dětem poskytuje všestranné využití pro hry a sportovní aktivity. Dětem nabízíme pět smíšených tříd, které se liší svým zaměřením. Podpořit tak můžete výtvarný, hudební nebo sportovní talent dětí nebo jejich zájem o přírodu. Třída Rolnička poskytuje preventivně-zdravotní péči pod vedením vysokoškolsky vzdělané fyzioterapeutky. Tento speciální program je individuálně a dle přání rodičů poskytován i dětem z ostatních tříd.

Práci s dětmi milujeme a děláme všechno proto, aby se vaše děti u nás cítily dobře.

Ing. Renata Špačková, ředitelka školy


Podporujeme rozmanité zájmy všech dětí

Zvolte si zaměření třídy


Co bylo
Akce březen 2024

Akce březen 2024

Ve středu 13.3. děti z hudební třídy navštívily Základní uměleckou školu, kde měly možnost zúčastnit se připraveného programu v oboru výtvarném, tanečním a hudebním.  Do ZUŠ jsme jeli autobusem, zpáteční cesta byla příjemnou procházkou.

V pátek 22.3. se konalo v MŠ divadlo - Kašpárkovo dobrodružství. Pohádka s velkými loutkami (hlavními postavami byla princezna, král, kašpárek a drak) byla zajímavě připravena - jednalo se ve skutečnosti o 4 pohádky s téměř stejným příběhem, jen s malými obměnami. Představení děti zaujalo - zejména legrační počítání dračích hlav v závěru poslední pohádky.

I nadále pokračovaly také návštěvy tělocvičny (zrcadlového sálu) ve Sportovním centru Třebíč podle rozpisu, který mají k dispozici učitelky na jednotlivých třídách.

více

Co bude
Akce duben 2024

Akce duben 2024

V pátek 5.4. navštíví předškoláci ze všech tříd ZŠ Horka Domky - nahlédnou ve skupinách do výuky v 1. třídách ZŠ. Odcházet z MŠ se bude v 9:15, půjde se pěšky. Upozorňujeme na dřívější svačinu v MŠ - již v 8:40.

Ve čtvrtek 11.4. se bude konat v Divadle Pasáž představení pro předškoláky (svačina v 8:45, odchod z MŠ v 9:20, návrat autobusem).

V úterý 16.4. čeká přeškoláky program Jak Kůra sežral Česko. Jedná se o besedu se spisovatelkou na ekologické téma, od 9:00 se týká předškoláků ze třídy hudební a přírodní, od 10:00 ze třídy sportovní a Rolnička.

Ve čtvrtek 18.4. k nám do MŠ přijedou na návštěvu senioři z DS Manželů Curieových (každá třída bude mít pro babičky a dědečky připraven svůj program v podobě aktivit jako je tvoření, zpívání, hry, netýká se třídy Zvoneček).

V pondělí 22.4. se koná program Den Země na Karlově náměstí. Zúčastní se ho předškoláci ze všech tříd, půjde se pěšky - z MŠ vyrazíme v 9:30.

V pátek 26.4. pak předškoláky čeká další akce, a to návštěva Dopravního hřiště v Borovině (pojede se autobusem, na dopravním hřišti nás čeká program včetně jízdy dětí na odrážedlech/koloběžce/kole). Organizační informace budou zavčasu vyvěšeny v šatnách jednotlivých tříd. Děti si povezou svoji cyklistickou helmu.

více

Akce leden + únor 2024

Akce leden + únor 2024

V lednu neproběhla žádná plánovaná akce, pouze se konaly sportovní aktivity v tělocvičně Sportovního centra, jak máme již zavedeno, a to každou středu dle rozpisu tříd. Informace jsou podávány třídními učitelkami.

V měsíci únoru se v úterý 27.2. v MŠ konalo zábavné představení Milana Řezníčka - s názvem Kouzelný vlak. Zábavná show děti opět nadchla, a na modrátora pana Řezníčka se budeme opět těšit, a to tentokrát již brzy (při oslavách 50. výročí MŠ "Čtyřlístek" v květnu).

více

MŠ otevřená všem

MŠ otevřená všem

Název projektu: MŠ otevřená všem

 

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003078.

 

Název operačního programu: Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK).

 

Dotace v rámci OP JAK – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR).

 

Doba realizace: leden 2023 – prosinec 2024.

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti vzdělávání.

Cílem projektu je zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Škola získá příspěvek na personální podporu formou školního asistenta, jehož pomoc bude směřována na vzdělávání ve třídě Zvoneček (vzdělávání dvouletých dětí). Dále se bude jednat o využití na podporu dalšího vzdělávání pedagogických zaměstnanců a inovace v předškolním vzdělávání.


Projekt ve výši 653 850 Kč je financován z 85 % z prostředků EU (Evropské strukturální fondy – ESF) a z 15 % ze státního rozpočtu. Poskytovatelem dotace je MŠMT ČR.

více