Vítejte na stránkách mateřské školy „Čtyřlístek“ Třebíč

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč se nachází uprostřed prvního městského sídliště, v klidné části Horka Domky. Mateřská škola je obklopena velkou zahradou plnou zeleně, která dětem poskytuje všestranné využití pro hry a sportovní aktivity. Dětem nabízíme pět smíšených tříd, které se liší svým zaměřením. Podpořit tak můžete výtvarný, hudební nebo sportovní talent dětí nebo jejich zájem o přírodu. Třída Rolnička poskytuje preventivně-zdravotní péči pod vedením vysokoškolsky vzdělané fyzioterapeutky. Tento speciální program je individuálně a dle přání rodičů poskytován i dětem z ostatních tříd.

Práci s dětmi milujeme a děláme všechno proto, aby se vaše děti u nás cítily dobře.

Ing. Renata Špačková, ředitelka školy


Podporujeme rozmanité zájmy všech dětí

Zvolte si zaměření třídy


Co bylo
Výhry MŠ - soutěž a sběr

Výhry MŠ - soutěž a sběr

MŠ "Čtyřlístek" se i v letošním školním roce zapojila do soutěže ve sběru papíru "Soutěžíme s Třídílkem" pořádané Esko-T, kde jsme díky výborné spolupráci vás všech zúčastněných obsadili hezké 3. místo v soupeření s ostatními MŠ (v přepočtu nám vycházelo 67,74 kg na osobu), a v celkovém množství jsme pak s výslednými 8400 kg v naší kategorii zvítězili. Za tato umístění byla celková odměna pro MŠ 8000 Kč.

Dále se nám podařilo získat poukázky na nákup do Dráčika v hodnotě 2 000 Kč, a to jako výhra v soutěži, kde paní učitelky v naší MŠ s dětmi z jednotlivých tříd tvořivě zpracovávaly mapy sběrného dvora. Proces tvorby pojaly jako malý projekt, který rozdělily do několika týdnů. Vedle velkých plošných obrazů vznikla i díla v provedení 3D.

více

Co bude
Akce září 2021

Akce září 2021

V novém školním roce nás hned ve čtvrtek 9.9. čeká první společná akce pro předškoláky z celé MŠ - akce pořádaná Městskou policií při příležitosti Týdne mobility s MP Třebíč: "Předškoláci na přechodech". Akce bude probíhat venku (před MŠ, a následně v okolí MŠ, kde se budou děti za asistence MP učit bezpečně přecházet po přechodech pro chodce), doporučena je tedy sportovní obuv a oděv. Děti z jednotlivých tříd se akce zúčastní postupně ve dvou skupinách - od 8:15 třídy sportovní a Rolnička, od 9:15 třída přírodní a třída hudební.

V úterý 14.9. nás čeká sportování pro zájemce z řad dětí předškolního věku pod vedením trenérů fotbalu - "Fotbalová škola" (konání na nádvoří a zahradě MŠ).

Program se zvířátky pana Hořáka, který byl plánován na 20.9., je momentálně kvůli současné nižší docházce dětí do MŠ zrušen, v řešení je náhradní termín, o kterém budeme opět informovat.

více

Akce červen 2021

Akce červen 2021

V úterý 1.6. jsme s dětmi v jednotlivých třídách slavili jejich svátek - MDD, a to formou veselí a her, připraveny pro ně byla i zmrzlina a další dobroty. 

Ve středu 2.6. pokračoval program od Malé technické univerzity (navazoval na výukový program z předchozího měsíce), jednalo se o tématický celek Malý stavitel města (postupně pro třídy přírodní, hudební a Rolnička.

Čtvrtkem 3.6. byly zahájeny malé výlety ke konci školního roku - třída hudební se vypravila na Zámek Třebíč, kde pro děti byl zajištěn zajímavý program s názvem "Život na zámku". Pro třídu sportovní pak byl stejný program připraven na úterý 8.6., pro třídu přírodní 9.6., a třídu Rolnička na 10.6.

Ve čtvrtek 3.6. začaly i návštěvy zookoutku v Pokojovicích, kde byli k vidění nejen oblíbení oslíci, kteří jsou vždy hlavní atrakcí, protože děti se na nich mohou dle zájmu povozit, ale i spoustu dalších zvířátek. Jako první se do Pokojovic vypravila třída přírodní. Další třídy pak za zvířátky vyrazily v následujících týdnech - 16.6. Zvoneček, 17.6. třída sportovní, 24.6. třída hudební. S sebou jsme zvířátkům vezli i něco na přilepšenou - děkujeme všem dětem a rodičům za přinesené dobrůtky pro zvířata, které jsme s radostí odevzdali zaměstnancům zookoutku.

Pro třídu Rolnička naplánovaly paní učitelky místo výletu do Pokojovic cestu na Zámek Budišov, kde je k vidění spouta zajímavých vycpanin zvířat.

Rozhodli jsme se také využít možnost návštěvy zábavního centra pro děti - Labyrint, kde si radovánky a zábavu užily nejdříve děti ze třídy hudební a sportovní ve čtvrtek 10.6., a 18. 6. pak děti ze tříd Rolnička a přírodní.

Během měsíce června se také uskutečnilo sportování pořádané zástupci Fotbalové školy - zejména pro předškoláky, ale i případné zájemce z řad mladších dětí, vše zajištěno na zahradě a v atriu MŠ.

V neposlední řadě děti z naší MŠ čekal ještě jeden typ akce - a to Preventivní programy s Městskou policií ve dnech 21. a 22.6. (v pondělí třída hudební a přírodní, v úterý sportovní a Rolnička od 9:00.

K samotnému konci školního roku jsme se také slavnostně loučili se všemi předškoláky, kteří od září nastupují do školy (ve všech třídách kromě třídy Zvoneček, která je jen pro mladší děti), a to pasováním předškoláků na školáky.

více

Malí a velcí společně

Malí a velcí společně

Název projektu: Malí a velcí společně

 

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018444.

 

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

Dotace v rámci OP VVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR).

 

Doba realizace: leden 2021 – prosinec 2022.

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na personální podporu školy, rozvoj polytechnických dovedností dětí a rozvojových aktivit.

Cílem projektu je škole poskytnout dočasnou personální podporu škole prostřednictvím chůvy, která se účastní provádění předškolního vzdělávání, dopomáhá pedagogovi na třídě při vzdělávacím procesu tak, že se zaměřuje především na pomoc a vedení dětí mladších 3 let na třídě Zvoneček. Třída Zvoneček je primárně určena ke vzdělávání dětí ve věku 2-3 roky.

Současně projekt rozvíjí polytechnické dovednosti dětí formou tzv. Projektových dnů. V MŠ budou organizovány projektové dny s MALOU TECHNICKOU UNIVERZITOU.

 

Projekt ve výši 384 528 Kč je financován z 85 % z prostředků EU (Evropské strukturální fondy – ESF) a z 15 % ze státního rozpočtu. Poskytovatelem dotace je MŠMT ČR.

více