Sportovní třída

Sportovní třída

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč

podporuje spontánní aktivity dětí, vede děti ke správnému držení těla, využití sportovních pomůcek, doplňků a zajímavého nářadí a náčiní. Tuto třídu vedou učitelky Eva Krejčiříková a Naděžda Svobodová. Na třídě působí také třetí učitelka Hana Landová na dopolední překrývání činností u dětí.  

Kontakty na tuto třídu:

telefon: 568 842 565

mobil: 734 391 814

e-mail: msctyrlistek.sportovni@seznam.cz