O nás

O nás

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč

MŠ "Čtyřlístek" Třebíč byla poprvé otevřena před 45 lety. Mateřská škola se nachází v jednom z prvních městských sídlišť, v klidné části Horka Domky. MŠ nabízí pět smíšených tříd, které se liší svým zaměřením.

Třída Zvoneček - je určena pro děti 2 - 3 roky, v roce 2019/20 jsou do třídy zařazeny ještě některé děti 3-4 leté, které 4 roky dovrší na konci školního roku nebo na podzim 2020. Jedná se o třídu adaptační, děti mají dostatek času na sebeoslužné činnosti, jejich potřebám je uzpůsoben vzdělávací program i denní řád časový třídy. Potřebám třídy odpodívá personální obsazení na třídě, kdy jsou k dispozici také chůvy.  

Sportovní třída - podporuje spontánní aktivity dětí, vede děti ke správnému držení těla, využití sportovních pomůcek ,doplňků a zajímavého nářadí a náčiní.

Přírodní třída - dětem otevírá svět poznání přírody všemi smysly, děti mají k dispozici mikroskopy, atlasy a naučené knihy, přímo na třídě chovají drobná zvířátka od šneků, přes rybičkiy až po morčata, které mohou pozorovat a zapojit se do péče o ně.

Hudební třída - vede děti k hlubšímu zájmu o zpěv, děti se učí dobře zvládnout zpěv za doprovodu klavíru i rytmických nástrojů, hrají hudebně-pohybové a taneční hry. Děti z hudební třídy se mohou zapojit do kroužku Flétnička.

Rolnička - třída nabízí speciální zdravotně - preventivní program pro děti opakovaně nemocné, především pak pro děti s častými infekty horních cest dýchacích. S dětmi pracuje vysokoškolsky vzdělaná fyzioterapeutka, která vede skupinové i individuální aktivity s dětmi na základě jejich individuálního zdravotního stavu. Vedle speciálního programu poskytuje třída i předškolní vzdělávání vedené pedagogy.

Mateřská škola je stále modernizována, na každé třídě mají děti k dispozici počítač s výukovými programy, přehrávač DVD. Na třídě Rolnička je instalována taktéž interaktivní tabule.

V MŠ proběhla kompletní rekonstrukce sociálního zařízení pro děti spojená s výměnou sanity, obkladů a dlažby, byly položeny chodníky kolem dětských pískovišť a na školní zahradě. Nevyhovující stará dlažba byla vyměněna za zámkovou. V roce 2012 byla vyměněna stará dřevěná okna za plastová a v roce 2015 došlo k zateplení celého objektu, včetně natažení nové fasády v zelené barvě. V létě 2016 se zateplení dočkala i poslední část budovy MŠ - sauna s bazénem.

Školku obklopuje školní zahrada s pískovišti a herními prvky. Přístup od silnice je kryt zelení. Děti mají k dispozici množství hraček, koloběžky a malý kopec, na kterém v zimě můžeme bobovat a klouzat se. Kopec byl v roce 2016 upraven pomocí speciálních dopadových ploch a zatravněn. Současně byla zahrada v létě 2016 osazena dalšími herními prvky. Další doplnění ŠZ je v plánu na rok 2019 - část u třídy Rolnička - bude ralizováno na podzim 2019. 

Pro děti připravujeme i mnoho dalších aktivit a akcí - návštěvy divadla, vzdělávací programy, výlety, exkurzce. Spolupracujeme se základní školou ZŠ Horka Domky Třebíč. Aktivní spolupráci jsme navázali se Zdravým městem Třebíč, AKTIVEM BESIP při MěÚ Třebíč. MŠ si pravidelně podává žádost o příspěvek na projekty v rámci výzvy GP: "Zdravé město: Rodina a zdraví". V roce 2014 se jednalo o projekt: "Zdraví pro celou rodinu". V roce 2015 se děti z MŠ účastnily projektu: "Pohoda a zdraví pro všechny generace". V roce 2016 probíhá projekt: "S úsměvem a ve zdraví v každém věku" v roce 2017 "Společně za zdravím a pohodou" a v roce 218 se jedná o projekt: "Na společné cestě ke zdraví a k pohodě".  MŠ podporuje aktivně mezigenerační spolupráci a v rámci projektu spolupracujeme se zaměstnanci a se seniory z DS Manželů Curierových Třebíč. V roce 2019 MŠ realizuje projekt zaměřený na spolupráci se seniory s podporou Města Třebíč, nově však nemůže žádat o příspěvk z GP.

Poskytujeme dětem celodenní stravování doplněné o regionální a čerstvé suroviny, abychom podpořili zdravý vývoj dětí a zájem o racionální stravování.

Provoz mateřské školy začíná od 6:00 hodin a končí v 16:30 hodin. Provoz na třídě Rolnička začíná v 7:00 hodin a končí v 15:30 hodin. Děti ze třídy Rolnička mohou být před a po této době na třídě na hlavní budově.   

Zakládáme si také na spolupráci s rodiči – pravidelně pořádáme společné akce pro děti a rodiče:

  • oslavy Vánoc na třídách
  • dopravní odpoledne na kolech
  • odpoledne s tvořením pro rodiče s dětmi
  • BIOTRH s tvořivou dílnou pro rodiče s dětmi
  • hezkým zvykem se stalo pasování budoucích prvňáčků

Naším zájmem je, aby se děti v mateřské škole všestranně a harmonicky rozvíjely v klidném, příjemném a pohodovém prostředí.

Video