O nás

O nás

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč

MŠ "Čtyřlístek" Třebíč byla poprvé otevřena před 49 lety v roce 1974. Mateřská škola se nachází v jednom z prvních městských sídlišť, v klidné části Horka Domky. MŠ nabízí pět heterogenních (smíšených) tříd, které se liší svým zaměřením.

Třída Zvoneček - je určena pro děti 2 - 3 roky, do třídy mohou být zařazeny i děti 3-4 leté, které 4 roky dovrší až na konci školního roku. Jedná se o třídu adaptační. Děti mají dostatek času na sebeobslužné činnosti, jejich potřebám je uzpůsoben třídní vzdělávací program i denní řád třídy. Potřebám dětí odpovídá i personální obsazení na třídě, k dispozici je také chůva.  Věcné prostředí je uzpůsobené dětem dvouletým. 

Sportovní třída - podporuje spontánní i řízené sportovní a pohybové aktivity dětí, vede děti ke správnému držení těla, využití sportovních pomůcek a zajímavého sportovního nářadí. Důraz je kladen na správné dýchání, držení těla, bezpečnost. 

Přírodní třída - dětem otevírá svět poznání přírody všemi smysly, děti mají k dispozici mikroskopy, atlasy a naučené knihy. Přímo na třídě chovají drobná zvířátka - želvičku a morčata, které mohou děti pozorovat a zapojit se do péče o ně. Děti aktivně využívají přírodní učebnu pro učení venku, na zahradě se věnují činnostem v pěstební zahrádce, pečují o ptačí krmítka, hmyzí domečky. Zvířata na zahradě mohou pozorovat pomocí fotopasti.

Hudební třída - vede děti k hlubšímu zájmu o zpěv a hudbu. Děti se učí zvládnout zpěv za doprovodu klavíru, kytary i rytmických nástrojů, hrají hudebně-pohybové a taneční hry. Děti z hudební třídy se mohou zapojit do aktivity Flétnička - výuka hry na zobcovou flétnu formou hry. Děti se tradičně zapojují do přípravy hudebních koncertů pro rodiče. 

Rolnička - třída nabízí speciální preventivně-zdravotní program pro děti opakovaně nemocné, alergické, postižené častými infekty horních cest dýchacích. S dětmi pracuje fyzioterapeutka, která vede skupinové i individuální aktivity s dětmi na základě jejich aktuálního zdravotního stavu. Vedle speciálního programu poskytuje třída i předškolní vzdělávání vedené pedagogy.

ITC vybavení - mateřská škola je stále modernizována, na každé třídě je k dispozici počítač s výukovými programy, přehrávač DVD, tablety pro vzdělávací aktivity ve skupine. Na třídě Rolnička a na třídě sportovní je instalována interaktivní tabule. Na třídě přírodní mobilní 3panel, který může využívat i třída hudební.

Modernizace školy - od roku 2012 proběhly v MŠ různé stavební úpravy, zateplení objektu, výměna oken, renovace sociálního zařízení dětí, venkovní úpravy nádvoří i zahrady. V letech 2018-23 došlo k rekonstrukci spojovací chodby, výměně osvětlení na nádvoří, výměně transportních výtahů na přepravu stravy, obnově všech vstupů do MŠ a k výměně světel ve třídách a společných prostorách za nová LED svítidla. 

Přírodní zahrada - MŠ obklopuje zahrada s pískovišti a herními prvky. Hrací plocha pro děti 2 - 3leté byla vytvořena v roce 2022. Na podzim 2022 vzniklo na zahradě centrum pro hry s pískem. MŠ získala dotaci ze SFŽP - Přírodní zahrady. V roce 2020-21 začaly úpravy financované z tohoto projektu, které byly dokončeny v roce 2022. V severní části zahrady bylo vybudováno zastínění, které slouží jako přírodní učebna. Nově byly instalovány interaktivní prvky pro poznání přírody. V atriu školy vznikla nová odpočinková zóna se zelení a lavičkami. MŠ získala v roce 2022 certifikát přírodní zahrady.    

Nabídka aktivit - pro děti připravujeme i mnoho dalších aktivit a akcí - návštěvy divadla, vzdělávací programy, výlety, exkurze. Spolupracujeme se základní školou ZŠ Horka Domky Třebíč, PPP Třebíč, SPC Březejc, školní psycholožkou. Aktivně probíhá mezigenerační spolupráce se seniory z DS Manželů Curieových Třebíč. Dětem rovněž nabízíme sportovní aktivity s FOŠ Třebíč, pravidelné návštěvy ve Sportovním centru Třebíč. Škola aktivně spolupracuje se Zdravým městem Třebíč, BESIP, Městskou policií Třebíč, ESKO-T. Dětem nabízíme nadstandardní aktivity v MŠ - hravá výuka angličtiny, jóga pro děti, saunování, zdravé dýchání a výtvarnu dílnu. Všechny aktivity zajišťují zaměstnanci školy.

Stravování dětí - poskytujeme dětem celodenní stravování doplněné o regionální a čerstvé suroviny, abychom podpořili zdravý vývoj dětí a jejich zájem o racionální stravování. Využíváme vlastní výpěstky z pěstební a bylinkové zahrádky, která se nachází v areálu MŠ. Paní kuchařky pravidelně do jídelníčku doplňují nové receptury. 

Provoz školy - provoz mateřské školy začíná od 6:00 hodin ve třídě přírodní a končí v 16:30 hodin na třídě sportovní. Provoz na třídě Rolnička začíná v 7:00 hodin a končí v 15:30 hodin. Děti ze třídy Rolnička mohou být před a po této době na třídě na hlavní budově.   

Spolupráce s rodiči - zakládáme si také na spolupráci s rodiči – pravidelně pořádáme společné akce pro děti a rodiče:

  • oslavy Vánoc na třídách,
  • dopravní odpoledne na kolech,
  • odpoledne s tvořením pro rodiče s dětmi,
  • BIOTRH s tvořivou dílnou pro rodiče s dětmi,
  • pasování budoucích prvňáčků a loučení s MŠ.

Naším zájmem je, aby se děti v mateřské škole všestranně a harmonicky rozvíjely v klidném, příjemném a pohodovém prostředí.

 

O vaše děti se starají také provozní zaměstnanci:

  • školní jídelna - Jitka Maštalířová (vedoucí ŠJ a účetní), Michaela Tomášová (hlavní kuchařka), Kateřina Janečková, Eva Janová,
  • úklid - Olga Lysoňková (školnice), Erika Kalinová, Jana Křížková (úklid), 
  • správa budovy - Miroslav Špaček (domovník - údržbář). 

Kontakty na nás: hlavní telefonní číslo: 568 841 135 (i pro ŠJ), email: msctyrlistek@email.cz, reditelka@ms-ctyrlistek-trebic.cz.

Bankovní spojení: 2702246020/2010.   Adresa školy: MŠ "Čtyřlístek" Třebíč, Kubišova 1291/7, 67401 Třebíč  

Video