Miniškolka

Miniškolka

Je určena dětem zhruba od dvou let, které se do naší mateřské školy teprve chystají docházet. Miniškolka je organizována ve druhém pololetí školního roku. V dubnu probíhají návštěvní dny v MŠ, kde rodiče s dětmi v odpoledních hodinách mohou 1x v týdnu navštívit jednotlivé třídy v MŠ. Po zápisu do MŠ mohou přijaté děti docházet zhruba jeden měsíc do své budoucí třídy spolu se svými rodiči v odpoledních hodinách, 1x v týdnu. Aktuálně organizace této aktivity může být ovlivněna mimořádným opatřením na jaře 2023. Rodičům doporučujeme sledovat aktuální vývoj situace a zprávy na webu školy.