Předškoláček

Předškoláček

Je určený dětem, které následující školní rok nastoupí do základní školy. Formou her a didaktických činností děti nenásilným a zábavným způsobem získávají mnoho dovedností k úspěšnému zvládnutí školní docházky. Je zpravidla organizován jako náhradní aktivita místo odpoledního odpočinku, pokud děti neusnou na všech třídách, mimo třídy Zvoneček. Děti využívají tablety, materiály z projektu "Niveáček". Zaměřujeme se také na rozvoj grafomotorických dovedností, rozvoj souvislého vyjadřování, využíváme poznatky z pedagogického hodnocení dětí a ze zpráv školní psycholožky.