Společeně do světa počítačů

Společeně do světa počítačů

Název projektu: Společně do světa počítačů

 

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010374.

 

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

Dotace v rámci OP VVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR).

 

Doba realizace: leden 2019 – prosinec 2020.

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na rozvoj osobnostně profesního rozvoje pedagogů se zaměřením na oblast výpočetní techniky, na usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do školy základní.

Cílem projektu je škole poskytnout dočasnou personální podporu škole prostřednictvím školního asistenta, který se účastní provádění předškolního vzdělávání, dopomáhá pedagogovi na třídě při vzdělávacím procesu tak, že se zaměřuje především na pomoc a vedení dětí ohrožených školním neúspěchem pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dalším cílem projektu je vzdělávání pedagogů v oblasti využívání informačních technologií v průběhu předškolního vzdělávání nebo přípravy na něj.

Současně bude podpořeno materiální vybavení školy v oblasti informačních technologií s přímým zapojením těchto pomůcek do vzdělávacího procesu s dětmi.

Projekt podporuje pedagogy MŠ ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí a současně nabízí možnosti vzájemné profesní podpory především méně profesně zkušeným pedagogům.

 

Projekt ve výši 611 594 Kč je financován z 85 % z prostředků EU (Evropské strukturální fondy – ESF) a z 15 % ze státního rozpočtu. Poskytovatelem dotace je MŠMT ČR.

více

Akce prosinec 2020

Akce prosinec 2020

V pátek 4.12. se v naší MŠ uskutečnila Mikulášská nadílka. Některé děti měly zpočátku trochu obavy, ale vzápětí zjistily, že čertů, kteří byli součástí Mikulášské družiny, se bát nemusí, a nakonec bylo každé z nich obdarováno balíčkem s dobrůtkami.

O týden později v pátek 11.12. nás čekala Vánoční pohádka - divadélko v podání Agentury Frištenská. Představení s maňásky se konalo přímo v naší MŠ, děti byly rozděleny do dvou skupin. Pohádka byla poutavá i poučná, děti ji se zaujetím sledovaly - hlavní hrdinové (pejsek s kočičkou) uměli malé diváky pobavit a rozveselit.

V pondělí 14.12. proběhla v přední části školní zahrady akce s názvem Zvěřinec u Betlémských jesliček. Děti měly možnost vyslechnout si zajímavé povídání paní majitelky zvěřince, která byla oblečena jako pastýř, a dětem představila oslíka, poníka, dvě telátka, strakatou kozu a dvě ovečky.

V době adventu se uskutečnil také slavnostní vánoční oběd v jednotlivých třídách, a pod Vánočním stromečkem děti nalezly nové hračky od Ježíška. Celý měsíc nás provázelo různé tematické tvoření, povídání o Vánocích, koledy...

více

Vánoce na plakátu

Vánoce na plakátu

Zástupci města Třebíč se rozhodli ve spolupráci s agenturou Relative design v předvánočním období zkrášlit veřejné plakátovací plochy našeho města pomocí výtvorů dětí ze škol a školek. MŠ "Čtyřlístek" se také zapojila. Plakáty, které vznikly pod ručičkami našich šikovných dětí, můžete vidět u autobusové zastávky poblíž školky.

Akce se zúčastnilo 18 škol a školek, věříme, že i pro vás je toto oživení nevyužitých ploch příjemnou drobnou radostí v době blížících se Vánoc.

více

Soutěž ESKO-T- ekologie

Děti z jednotlivých tříd (kromě třídy Zvoneček) se zúčastnily výtvarné soutěže s ekologickým zaměřením nazvané Nakládání s odpady, kdy jejich úkolem bylo pod vedením paní učitelek zpracovat "odpadovou mapu města". Město Třebíč se rozhodlo zvolit tento nový koncept soutěže (již neprobíhá školní soutěž ve sběru plastových obalů), doufáme, že i zde budeme úspěšní. Ve videu níže máte možnost shlédnout soutěžní výtvarné zpracování třídy hudební.

více

Vánoční dárky pro seniory

Vánoční dárky pro seniory

Také v předvánoční době jsme mysleli na babičky a dědečky z Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, se kterými máme dlouhodobou spolupráci, a jsme i v současné obtížné situaci v kontaktu. Děti ze všech tříd pro ně vytvořily drobné dárečky - doufáme, že udělají radost.

více

Listopad 2020

Listopad 2020

Vzhledem k pokračujícím omezením v důsledku epidemie COVID-19 se v průběhu měsíce nekonaly žádné akce v MŠ. Z organizačních důvodů bylo dokonce nutné v první polovině listopadu částečně omezit provoz - nekonaly se kroužky, a v provozu nebyla jedna z pěti tříd. I přesto si děti mohly užít poměrně bohatý program v rámci jednotlivých tříd, na školní zahradě velice rády pomáhaly s hrabáním listí, ve třídě Rolnička měly radost z rozsvícených dýní, které si jako podzimní dekoraci připravily, třída přírodní začala s využíváním nových přírodovědných pomůcek získaných v rámci projektu "Příroda všemi smysly uprostřed města".

více

Distanční výuka předškoláků

Akce říjen 2020

Akce říjen 2020

V říjnu nás vzhledem k pokračujícím omezením v důsledku epidemie COVID-19 čekala pouze jedna větší akce - a to ihned 1.10. výchovně-naučný program pana Hořáka s ukázkou zvířátek ze záchranné stanice. Probíhal ve třídě sportovní v naší MŠ, kdy děti byly rozděleny do dvou skupin. Dozvěděly se tentokrát zajímavosti o zvířátkách jako vakoveverka létavá, užovka japonská, puštík bělavý, prohlédly si i strašilky, pohladit si mohly roztomilou činčilu pojmenovanou Borůvka.

Po zbytek měsíce jsme se věnovali běžným aktivitám (volné hře, řízeným činnostem s různým zaměřením, i pobytu venku), využívali jsme podzimních plodů a materiálů k tvoření a zábavným činnostem podle možností, zájmu a zaměření v jednotlivých třídách.

více

Projekt Děti malují seniorům k svátku

Projekt Děti malují seniorům k svátku

Během měsíce září se děti z naší MŠ zapojily do celorepublikového projektu: Děti malují seniorům k svátku.

V souvislosti s hrozbou onemocnění covid-19 byl na seniory vytvářen obrovský psychický tlak. Je načase v této nelehké době přinést rozptýlení a znovunalézání pozitivního obrazu života. Koronavirová pandemie však také odhalila, jak je potřebná vzájemná ohleduplnost a zároveň důležitá soudržnost a mezigenerační spolupráce. Naše mateřská škola již několik let spolupracuje s Domovem pro seniory Třebíč – Manž. Curieových. Díky zpětné vazbě z DS máme příjemné informace, že si naši milí senioři dárečky převzali, moc je potěšily, a všem dětem i dospělým do MŠ posílají pozdrav. A my jsme moc rádi, že vytvořená přáníčka přinesla úsměv na rtech, všem jim přejeme hodně zdraví a budeme se těšit na další spolupráci.

více

Akce září 2020

Akce září 2020

Vzhledem k pokračování nepříznivé epidemiologické situace COVID-19 a s ohledem na opatření, která z ní vyplývají, musely i akce nového školního roku být stavu a požadavkům přizpůsobeny. V září se nám přesto podařilo uskutečnit několik plánovaných aktivit. Pro děti z naší MŠ byly připraveny tři větší akce:

11.9. čekala předškolní děti ze třídy přírodní a třídy hudební cesta na Zahradu u řeky, kde proběhl naučný program nazvaný Jedlá zahrada. Byl zaměřen na sklizeň podzimních plodů na zahradě (spojeno s ochutnávkou), zajímavé bylo také povídání o tom, co nám nabízí volná příroda - léčivé byliny. Děti si odnesly domů semínka řeřichy k naklíčení, o která se mohou starat, a kromě toho zejména poznatky o tom, co si vypěstujeme, co lze naopak bez pěstování nalézt v přírodě, a jak je to vše prospěšné našemu zdraví.

17.9. byla pro předškoláky ze všech tříd připravena akce s Městskou policií - Předškoláci na přechodech. Příslušníci třebíčské Městské policie děti poutavým způsobem seznámili s pravidly bezpečného přecházení silnice, formou hry, ke které bylo využito autíčko na elektrický pohon, si děti nacvičily přecházení přechodu pro chodce v areálu MŠ, který si křídami nakreslily na dlažbu, poté bylo v doprovodu policie bezpečné přecházení silnice realizováno i přímo v provozu. Každé z dětí mělo možnost si na nádvoří školky vyzkoušet řízení autíčka, v závěru akce byly děti obdarovány drobnými odměnami, které jim udělaly radost.

Na úterý 22.9. byla pro všechny děti naší MŠ naplánována naučná aktivita s názvem Co se děje v ZOO. Uskutečnila se v budově školky v hudební třídě - jednalo se o hudební pásmo autorských písní pana Luboše Javůrka - muzikanta a kapelníka skupiny Bokomary, který spolu se svým kolegou jezdí po republice, a tímto příjemným způsobem formou písní (doplněných povídáním o zvířátkách a doprovázených názornou ukázkou zvířát v podobě plyšových hraček) seznamuje nejmladší publikum s folkovou hudbou.

Kromě aktivit organizovaných pro děti z celé MŠ, probíhaly běžné programy v jednotlivých třídách organizované individuálně třídními učitelkami, třída hudební si je již v tomto měsíci zpestřila "velkým cvičením", kdy jsme za dodržení bezpečnostních opatření využili možnosti cvičit v tělocvičně SOŠS.

V atriu MŠ "Čtyřlístek" probíhají v současné době úpravy, které jsou hrazeny z darů rodičů, při výsadbě květin pomáhaly někteří šikovní předškoláci, péčí o tyto zajímavé vyvýšené záhony budou nadále pověřeny děti z třídy přírodní.

více

Další články