Akce duben 2019

Akce duben 2019

1. 4. navštívili budoucí prvňáčci ZŠ Horka Domky a v 1. třídách se podívali přímo do výuky za svými staršími kamarády, kde si vyzkoušeli různé úkoly a hry. Dále pak starší děti ze všech tříd zavítaly na Zámek Třebíč, kde na ně čekal vzdělávací program: „Cesty velikonočním časem“. Děti si zopakovaly velikonoční zvyky a tradice, zahrály si různé hry, plnily úkoly a vyrovily si velikonočního zajíčka. Děti v dubnu také navštívily seniory v DS, kde spolu s babičkami a dědečky tvořily velikonoční dekorace a také si prohlédly velikonoční výstavu v DS. Ke Dni Země zavítaly děti do prostor společnosti ESKO-T, kde pro ně byla připravena vzdělávací akce „Třídíme s Třídílkem“. Děti získaly nové poznatky o třídění odpadu, plnily úkoly a vybarvovaly omalovánky. Na konci dubna se starší děti vydaly do Alternátoru v Borovině, kde pro ně byl připraven speciální vzdělávací program s chemickými a fyzikálními pokusy, které si děti pod dohledem mohly samy vyzkoušet. V poslední dubnový den se vypravily děti z hudební třídy do Městské knihovny na program: „Barvy duhy“.

více

Akce březen 2019

Akce březen 2019

Jako každý rok naši školku navštívil pan Vojkůvka se svým hudebně zábavným programem a roztančil všechny děti. Za další kulturou se vypravily starší děti do divadla Pasáž, a to konkrétně na pohádku „Pojďte, pane, budeme si hrát“. V březnu naši školku také navštívili zástupci záchranné stanice se vzdělávacím programem „Jarní radování s mláďaty“. Děti si mohly pohladit ježka, sovu pálenou nebo výra velkého. Některé třídy ještě do konce měsíce využily nabídku prostor tělocvičny SOŠ stavební a také dopolední návštěvy dětského zábavního centra Labyrint.

více

Akce únor 2019

Akce únor 2019

Únor probíhal ve znamení karnevalu a masopustu. Na začátku měsíce navštívily starší děti vzdělávací program“ „Všude samé masky“ v muzea na Zámku Třebíč. Dozvěděly se tam o různých tradicích, pokrmech a říkadlech, které patří k masopustu již od pradávna a s sebou domů si odnesly i vlastnoručně vyrobené masky. V MŠ nás v únoru také potěšilo svojí návštěvou divadlo „Šikulka“. Během celého měsíce také probíhaly akce tříd jako návštěva tělocvičny na SOŠ stavební nebo návštěva zábavního centra „Labyrint“.

více

Akce leden 2019

Akce leden 2019

Na začátku ledna si starší děti připomněly Vánoce a společně navštívily výstavu betlémů na Zámku Třebíč, kde pro ně byl rovněž připraven i zábavně vzdělávací program s názvem Vánoce v Evropě. Děti se seznámily s tím, jak se slaví Vánoce v Anglii, Švédsku či Německu. Během ledna do naší školky zavítal pan Drahotský s hudebním programem „Písničky starých řemeslníků“, kde se děti seznámily s různými hudebními nástroji a zazpívaly si známé písničky. V polovině ledna vyrazily starší děti „Zachránit pohádkovou říši“ do ZUŠ v Třebíči, kde byl připraven hudební a taneční program se spoustou krásných písniček. 

více

Na společné cestě ke zdraví a k pohodě – projekt MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč pro rok 2018

Na společné cestě ke zdraví a k pohodě – projekt MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč pro rok 2018

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč opět uspěla s žádostí o dotaci z GP: „Zdravé město – Rodina a zdraví“ a získala dotaci na projekt: „Na společné cestě ke zdraví a k pohodě“. Zdravé město Třebíč hradí polovinu nákladů projektu, celkové náklady na projekt činí 34 tisíc Kč.

Projekt je opět zaměřen na mezigenerační spolupráci mezi dětmi předškolního věku a seniory z DS Manželů Curieových Třebíč. Aktivity z projektu také podporují psychické a fyzické zdraví dětí a dospělých a vedou účastníky ke zdravému životnímu stylu.

V části jaro/léto 2018 již v dubnu 2018 proběhlo společné jarní tvoření seniorů z keramiky a pedigu pod vedením košíkářky paní Světlany Řezankové. Během května 2018 děti návštívily pekárnu v kavárně Vrátka, kde se seznámily s tím, jak se peče pečivo z kynutého těsta, ale také ochutnaly zdravé dobroty z žitné mouky a současně mohly nenásilně sledovat zapojení lidí s handicapem do běžného života, což vnímáme pro jejich další osobnostní rozvoj jako velmi přínosné. Rovněž nás bude v letošním školním roce čekat ještě sportovní dopoledne na zahradě v DS společně se seniory a jejich terapeuty.

V části podzim/ zima proběhla první aktivita z projektu již 20.9. 2018. Děti se společně sešly se seniory v prostoru Alternátoru. Zatímco malí návštěvníci se dozvěděli něco o cestování vesmírem a o planetách, velcí návštěvníci se mohli seznámit s hitoriií továrny BOPO. Příjemné počasí napomohlo završení společné akce. Hezké bylo posezení venku, v příjemném prostředí kolem Alternátoru i procházka areálem. 

V říjnu jsme ochutnali sušené ovoce od paní Jany Kubové (Domácí dobroty – Ostašov) a dozvěděli se více o významu ovoce a zeleniny pro naše zdraví. V říjnu se konal již 10. BIOTRH v naší MŠ a společně s ním proběhla i výtvarnou soutěž pro rodiče s dětmi. Sešlo se 19 obrázků a všechny děti se mohly radovat z hezkých cen. "3 nej" obrázky získaly krásnou knížku. Biotrh si také můžeme připomenout v krátkém článku, který vyšel v listopadu v Učitelských novinách (viz foto níže).

Podzim jsme zakončili společným čtením se seniory u nás ve školce. Senioři nejen četli z připravených knížek, ale také vyprávěli zážitky ze svého dětsví, s dětmi si rádi zazpívali nebo vytvořili různé dárečky z papíru. Zima patřila pečení cukroví v DS s pomocí babiček i dědečků. Náš projekt byl završen vánočním koncertem „Senior band“, který do školky přivezli senioři před Vánocemi. Těší nás, že spolupráce s DS se stala již tradicí a babičky a dědečky vítají s nadšením ve školce všechny děti i zaměstnanci naší školy. A ještě více nás těší, že radost ze společné a obohacující spolupráce je oboustranná.

V roce 2019 bude spolupráce s DS pokračovat i přesto, že z GS Zdravé město: "Rodina a zdraví" byly příspěvkové organizace vyloučeny. Zřizovatel však úspěšné projekty podpoří přímým příspěvkem do provozní rozpočtu školy. Naše MŠ pro rok 2019 získala na tento účel příspěvek ve výši 17 tisíc Kč. Celá částka bude využita na aktivity podporující mezigenerační spolupráci a akce, které podporují prevenci a zdraví (Např. BIOTRH s tvořivou dílnou). 

více

Společně to dokážeme

Společně to dokážeme

Název projektu: Společně to dokážeme

Registračí číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003298

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy a název výzvy: 02_16_022 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Doba realizace: leden 2017 - prosinec 2018

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na rozvoj osobnostně profesního rozvoje pedagogů, na společné vzdělávání dětí a usnadnění přechodu dětí z mateřské do základní školy. Cílem projektu je škole poskytnout dočasnou personální podporu prostřednictvím školního asistenta, který dopomáhá při práci pedagogovi především při činnostech dětí ohrožených školním neúspěchem. Dalším cílem projektu je podpora profesního růstu pedagogů pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného vzdělávání v oblasti čtenářské a matematické pregramotnosti, osobnostně sociálního rozvoje dvouletých dětí v MŠ. Projekt rovněž podporuje pedagogy MŠ ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí a napomáhá vzájemné výměně zkušeností mezi pedagogy z různých škol.

Projekt umožňuje také podporu pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku a posílení individualizace vzdělávání dětí v MŠ.

 

Projekt ve výši 484 662 Kč je spolufinancován z prostředků EU, z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI), operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Dotace škole je poskytována škole prostřednictvím MŠMT ČR.

více

Akce prosinec 2018

Akce prosinec 2018

Na začátku prosince se starší děti vydaly do divadla Pasáž, kde si mohly užít vánoční hudební pohádku „Hvězdička betlémská“. Svojí miou návštěvou nás potěšili senioři z Domova seniorů Manž. Curieových se svým Seniorbandem. Dětem zahráli a zazpívali vánoční koledy a známé písničky. Poslední divadlo v tomto kalendářním roce se odehrálo v naší školce. Divadlo Šeherezáda přivezlo roztomilé vánoční představení s názvem ,,Andělská pohádka′′. Během prosince se na všech třídách uskutečnilo také vánoční tvoření nebo koncert pro rodiče s dětmi. Nechyběl samozřejmě ani slavnostní vánoční oběd a nadílka od Ježíška pod vánoční stromeček. 

více

Akce listopad 2018

Akce listopad 2018

1. 11. 2018 nás ve školce navštívili senioři z DS Manželů Curieových z Třebíče. Společně s dětmi si přečetli pohádky a příběhy a povídali si o tom, co měli v dětství rádi. Se seniory jsme se v listopadu setkali ještě jednou, a to přímo v DS. Starší děti si na návštěvě v DS vyzkoušely s babičkami a dědečky pečení vánočního cukroví. Obě aktivity byly podpořeny z GP: „Zdravé město: Rodina a zdraví“.  Ve školce nás také navštívil pan kouzelník se svým představením, při kterém předvedl mnoho kouzel a triků a k některým si přizval i malé asistenty z řad dětí. 

více

Akce říjen 2018

Akce říjen 2018

Začátek října patřil podpoře zdraví a zdravého životního stylu. V rámci našeho projektu "Na společné cestě ke zdraví a pohodě" proběhla na třídách aktivita „Ovocná svačinka s paní Kubovou“. Děti se seznámily s různými druhy ovoce a jejich zpracováním pomocí sušení, nezbytnou součástí akce byla i ochutnávka. Děti z řídy hudební a Rolnička se zúčastnily vzdělávacího programu “Zahrada u řeky", kde se seznámily z různými druhy ovoce a zeleniny. Jako každý rok v říjnu, i letos v MŠ Čtyřlístek Třebíč proběhl tradiční biotrh, tento rok se jednalo již o 10. ročník. Bylo možné zde ochutnat zdravé dobroty ze školní jídelny, zakoupit si domácí medové pochoutky, různorodé výrobky z pedigu, čí přírodní kosmetiku. 9. října k nám opět po roce přijeli manželé Hořákovi se svými zvířátky ze záchranné stanice. Tentokrát dětem přivezli ukázat různé sovy. Děti se o sovách dozvěděly něco z jejich života a každou sovičku si mohly děti zkusit přidržet na rukavici. Dále nás také navštívili trenéři z Fotbalové školy a chlapci a i některá děvčata si tak na nádvoří MŠ mohli zkusit hravou formou fotbalový trénink. Děti ve školce také navštívil klaun Hugo, tentokrát bez svého kamaráda, ale i přesto děti rozveselil svými úsměvnými kousky. 

více

Akce září 2018

Akce září 2018

V září starší děti z MŠ Čtyřlístek opět navštívily Zookoutek v Pokojovicích. Za pomoci studentek Střední zdravotnické školy v Třebíči se děti svezly na oslících, přičemž si vyzkoušely základy hipoterapie. Toto setkání se zvířátky provozujeme pravidelně, k vidění jsou v Zookoutku kromě oslíků například kůň, prase, lama, daněk, alpaka a různá drůbež. Tentokrát mělo setkání v Pokojovicích nádech výjimečnosti, jelikož na místě natáčela reportáž Česká televize. Další zářijová akce proběhla v rámci projektové spolupráce se seniory v prostorách Alternátoru v Borovině. Dědečkové a babičky měli možnost prohlédnout si stálou expozici, která se věnovala historii výroby obuviv Baťových závodech.Pro děti byl připraven program o vesmíru a planetách. V projekční místnosti nám promítali, jak vypadají jednotlivé planety naší sluneční soustavy. Na závěr se děti mohly proběhnout v lopatce větrného mlýna a zkusit lezení na horolezecké stěně. Na konci měsíce nás ve ěkolce navštívilo divadlo Koník se svým veselým pohádkovým představením "Jak Martin s Barborkou vařili povidla."

více

Další články