První místo pro MŠ "Čtyřlístek"

MŠ „Čtyřlístek“ opět získala první místo za sběr papíru - v letošním školním roce se podařilo nashromáždit 8540 kg starého papíru, což je nejvíce ze všech zúčastněných MŠ. V přepočtu na dítě jsme opět obhájili třetí místo. Za obě umístění škola získala finanční odměnu v celkové výši 8000 Kč.

Velké poděkování patří všem rodičům a rodinným příslušníkům, kteří aktivně pomáhali papír sbírat. Byl zaznamenán dokonce rekord naší MŠ, kdy sběrač na první pozici dodal téměř 2,5 tuny papíru - ohromný výsledek!


Naše MŠ rovněž obhájila první místo ve výtvarné soutěži „Nakládání s odpady", soutěže se účastnily všechny třídy. Velké poděkování patří nejen dětem, ale také paním učitelkám, které činnosti s dětmi vedly. Překvapila a potěšila nás krásná cena pro naši MŠ – 40 tisíc Kč. Soutěž podpořilo Město Třebíč. Děkujeme.

více

Poděkování - dobročinné sbírky v MŠ, dar škole

Poděkování - dobročinné sbírky v MŠ, dar škole

Vážení rodiče,

děkujeme všem zúčastněným, kteří se zapojili do sbírek zorganizovaných v naší MŠ. Jednalo se o materiální přispění do těchto sbírek:

1. Sbírka klubíček a přízí - pro seniory z DS Manželů Curieových (vybralo se více než 50 ks).

2. Sbírka křížovek - vánoční dárky pro seniory z DS Manželů Curieových (darováno 114 ks).

3. Předměty z fondu SIDUS - zakoupením předmětů do fondu pro dlouhodobě nemocné děti putovalo 4000 Kč.

4. Sbírka krmiva pro zvířátka (pro Zvěřinec na statku z Vilémova - již druhým rokem nás navštívila některá zvířátka v rámci programu Vánoční zvěřinec) - věnováno cca 5 krabic potravy pro různá zvířátka.

5. Dar škole - finanční pomoc, kdy rodiče přispívají MŠ "Čtyřlístek" na budování školního hřiště pro děti (vybráno 24 500 Kč).

Děkujeme za vaši pomoc a podporu, děkujeme i za to, že vedete své děti k pomoci potřebným!


více

Akce červen 2022

Akce červen 2022

Na začátku měsíce června si paní učitelky v jednotlivých třídách zorganizovaly dle své volby oslavu Mezinárodního dne dětí. Hned následující den (2.6.) se třída přírodní vydala pěšky na exkurzi do hasičcké stanice. Ve stejném termínu - čtvrtek 2.6. - se uskutečnil i výlet hudební a sportovní třídy do Ratibořic na kozí a králičí farmu (autobusem).

Stejný výlet - návštěva kozí a králičí farmy v Ratibořicích proběhl o den později (pátek 3.6.) pro třídu přírodní a třídu Zvoneček.

Ve středu 8.6. se konala akce pro všechny předškoláky - Pohádkový les. Start programu byl u Hvězdárny. Děti uvítal Hloupý Honza, a jejich úkolem bylo obcházet stanoviště a zachraňovat pohádkové postavy (plnit úkoly), aby se vrátily do pohádky.

Kraj Vysočina pořádal 8.6. krajskou soutěž - ukázka vyprošťovacích prací Hasičského záchraného sboru (na parkovišti u prodejny Mounfield) - podívat se šly některé děti (když třídní učitelky usoudily, že by program pro ně byl vhodný a nebály by se při zhlédnutí simulovaného zásahu a vyprošťování zraněných), zúčastnila se třída přírodní.

V pátek 10.6. měli předškoláci z jednotlivých tříd naplánovanou cesta autobusem k třebíčské bazilice a do Muzea Třebíč - Expozice cesty časem. Část programu měla proběhnout venku v zámeckém parku, z důvodu nepříznivého, deštivého počasí, musel být program nakonec zrušen.

Ve dnech 22.6. a 23.6. proběhl v MŠ Preventivní program s městskou policií, kdy se třídy v těchto dvou dnech vystřídaly - první den třídy hudební a přírodní, následující den sportovní a Rolnička. Paní policistka seznámila děti s předměty, které policie ke své práci potřebuje, následovala ukázka vybavení policejního vozu.

V červnu byli předškoláci, kteří v následujícím školním roce nastoupí do ZŠ, slavnostně pasování na školáky: přírodní třída 14.6., sportovní a hudební třída 16.6.

více

Akce květen 2022

Akce květen 2022

 

V úterý 3.5. se na zahradě MŠ uskutečnil zajímavý vzdělávací program pana Hořáka ze Záchranné stanice, nazvaný DRAVCI a SOVIČKY. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí, někteří měli možnost držet sovu za asistence jejího majitele na své ruce, o což byl mezi dětmi velký zájem.

 

Ve čtvrtek 5.5. přijel do MŠ pan Milan Řezníček se svým kolegou s hudebním programem Kouzelný kabaret. Představení bylo poutavé, vtipné, a nejmenší diváky dokázali pánové náležitě zaujmout.

 

Ve středu 11.5. šli předškoláci ze všech tříd na divadelní představení do ZŠ Horka-Domky, Václavské nám. - VÁCLAVSKÉ DIVADÉLKO, kde shlédli pohádku o Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém v podání dětí z této ZŠ.

 

O dva dny později - v pátek 13.5. - čekal třídu sportovní a děti ze třídy Zvoneček výlet autobusem do Pokojovic - možnost povozit se na oslících a prohlédnout další hospodářská zvířata.

 

V úterý 17.5. proběhl v naší MŠ program MLÁĎÁTKA, se kterým k nám zavítal Zvěřinec na statku. Kvůli nepřízni počasí se akce uskutečnila uvnitř (ve sportovní třídě), ale nic nebránilo tomu, aby se děti seznámily s velkým počtem živočišných druhů, o které se na statku starají, zejména těch domácích. Dostali se s nimi dle libosti i do velmi těsného kontaktu - děti si mohly mláďátka prohlížet i hladit, utvořily i kruh ze svých tělíček, který sloužil jako ohrádka pro zvířata, aby neutekla.

 

Hned následující den - ve středu 18.5., byla pro předškoláky z jednotlivých tříd naplánována cesta za seniory do DS - jednalo se o sportovní dopoledne (akce na zahradě Domova seniorů).

 

Čtvrtkem 19.5. třída hudební zahájila exkurze u hasičů, doplnily je děti ze třídy Zvoneček. Ochotní pánové z řad hasičského sboru v Třebíči se nás vřele ujali - předvedli nám spoustu zajímavostí - od vozidel a techniku, přes běh se žebříkem a výstup na budovu, až po slaňování z výsuvného žebříku na hasičském voze. Děti si za asistence hasičů a učitelek vyzkoušely přecházet kladinu. Program byl nejen velice zajímavý, ale i zážitkový, protože jsme mohli vidět na vlastní oči to, s čím se běžně jen stěží setkáme.

 

Následně 20.5. čekal výlet do Pokojovic na oslíky přírodní třídu, děti se na nich v případě zájmu vozily, v přilehlých prostorách si prohlédly další zvířátka.

 

Zároveň v pátek 20.5. proběhl pro ostatní děti v MŠ (předškoláky a zájmce z řad mladších dětí na doplnění) program představitelů Fotbalové školy na zahradě MŠ, děti si zkusily různé sportovní aktivity, které se buď bezprostředně týkají fotbalu, nebo jsou vhodné jako forma tréninku.

 

Na čtvrtek 26.5. byla exkurze u hasičů naplánována pro děti ze třídy sportovní a 10 dětí ze třídy Rolnička, výlet se jim vydařil, cestu zvládly pěšky, program byl zajímavý pro děti i jejich paní učitelky.

 

V pátek 27.5. si stejný výlet jako předchozí skupiny - za oslíky (a dalšími zvířátky) do Pokojovic užily i děti z hudební třídy. Vyšlo krásné počasí a odjížděli jsme spokojení a plní dojmů.

více

Akce duben 2022

Akce duben 2022

V pondělí 4.4. děti ze třídy hudební a starší děti ze třídy sportovní navštívily Zookoutek v DDM. Prohlédly si živá zvířátka, dozvěděly se o nich nové věci, skládaly puzzle vyobrazující zvířátka, a jako odměnu dostaly omalovánku s motivem na dané téma. Výlet byl spojen i s pobytem venku v okolí Zookoutku v Třebíči - Borovině.

O týden později (11.4.) se starším dětem (a na doplnění zájemcům z mladší věkové skupiny) věnovali trenéři FOŠ u her a sportovních aktivit souvisejících s fotbalem, zábavný trénink probíhal na nádvoří MŠ.

Na úterý 12.4. bylo naplánováno vystoupení kouzelníka Valdiniho, který k nám dorazil se svojí partnerkou a spoustou zajímavých triků a kouzel včetně toho, při kterém mezi děti zavítal i živý králíček.

Na konci dubna se některé děti (zejména starší děti předškolního věku, a jen v některých třídách na doplnění počtu i mladší děti) zúčastnily akce na Dětském dopravním hřišti v Borovině. Jelo se autobusem, děti musely mít kromě vhodné sportovní obuvi a oblečení také cyklistickou přilbu, protože měly možnost zajezdit si na kole, koloběžce nebo odrážedle, a kromě toho se vystřídaly v doprovodu svých učitelek na stanovištích zaměřených na informace o bezpečnosti, dostávaly razítka, a na závěr také jako odměnu oplatek. Pro třídu přírodní spolu s třídou sportovní byl pro tuto akci zvolen termín 28.4, děti ze třídy hudební a tř. Rolnička jely společně 29.4.

Přírodní třída si v dubnu užila ještě výlet přeložený kvůli počasí z předchozího měsíce - a to na Kozí spolek (v Poušově).

více

Akce březen 2022

Akce leden + únor 2022

Akce leden + únor 2022

Původně plánované akce v lednu nám opět pokazila zhoršená situace ohledně Covid-19 a vzhledem k tomu, že jsme v rámci MŠ museli podstoupit i několik karantén, společné aktivity byly přesunuty či zrušeny. Přesto však provoz na jednotlivých třídách přinesl dětem důvody k radosti a spoustu možností, jak si užít čas se svými kamarády při volné hře i při plánovaných činnostech a pobytu venku. Začátek měsíce nám v oblasti tvořivosti a prožitkového učení v MŠ zpříjemnil svátek Tří králů, a v návaznosti na něj jsme kromě tematických aktivit ve třídě, měli možnost za přispění rodin dětí podpořit Tříkrálovou sbírku pořádanou Charitou.

Únor se nesl ve znamení těšení se na karneval, který byl ve všech třídách kromě přírodní (ta si jej naplánalovala až na první březnový den) organizován v závěru měsíce. Představili jsme si jednotlivé masky, zatančili a zazpívali jsme si, ochutnali dobrůtky, a také jsme po budově školky byli účastníky masopustního průvodu každé z pěti tříd MŠ "Čtyřlístek".

Ještě předtím ale byl v pondělí 21.2. pro třídu hudební a třídu Rolnička připraven program BESIP, kdy se děti pod vedením lektorky staly ve své třídě (s využitím velkého tematického koberce) účastníky silničního provozu, a naučily se bezpečnému a zodpovědnému chování na ulici.

V úterý 22.2. proběhlo v MŠ "Čtyřlístek" artistické vystoupení pana Ošmery. Děti mohly obdivovat nejen žonglérské umění tohoto mladého artisty, ale pobavily se i různými vtípky, které celou poutavou show provázely...

více

Akce prosinec 2021

Akce prosinec 2021

V prosinci nastala velká očekávání, zda i letos, přes špatnou epidemiologickou situaci související s nemocností na COVID-19, zavítá k nám do MŠ Mikuláš se svojí družinou. Na děti samozřejmě nezapomněl, a přišel jim spolu s čertem a andělem zamávat před školku, kde zanechal i drobné dárky - balíčky s dobrůtkami. Tato Mikulášská nadílka se uskutečnila v pondělí 6.12.

Ve dnech 7. a 10.12. proběhla cesta na Zámek Třebíč - na Výstavu a edukační program "Betlémy včera a dnes".

Živý betlém (Vánoční zvěřinec) jsme pak měli možnost si prohlédnout, a se zvířátky se potěšit dne 14.12. Akce se konala na školní zahradě, paní Němcová za námi se svými zvířátky přijela až z Vilémova ze Zvěřince na statku. K vidění a pohlazení tu byl oslík, telátko, poník, ovce i kozy... Vše bylo doprovázeno příjemným a zajímavým povídáním, radost jsme měli i z toho, že domů nepojedou s prázdnou - zvířátka od vás dětí a rodičů dostala krásný předvánoční dárek - v zorganizované sbírce se vybralo 5 krabic potravy pro zvířata.

Ve čtvrtek 16.12. si paní učitelky v jednotlivých třídách naplánovaly a zorganizovaly vánoční oběd s dětmi. Užili jsme si slavnostní stolování, popřáli krásné Vánoce, pochutnali si nejen na tradičním pokrmu - rybě, ale i připravených dobrůtkách.

Předvánoční atmosféru si děti ve třídách užívaly nejen u zdobení perníků, tvoření různých přáníček a drobných dárků, ale i při hraní s novými hračkami, které jim i letos nadělil pod stromečky ve školce Ježíšek. Příroda nám též alespoň na pár dní dopřála zimní radovánky, a tak si děti pohrály i venku ve sněhu.

více

Akce listopad 2021

Akce listopad 2021

Začátkem měsíce (4.11.) se uskutečnil další projektový den - byl plánován tentokrát pro třídu přírodní (vzhledem k pokračující nemocnosti však proběhl tento program v hudební třídě - pro předškoláky z třídy přírodní společně s dětmi z třídy hudební). Jednalo se o téma Stavitel mostů (opět organizováno Malou Technickou Univerzitou), program byl pestrý a zábavný - děti se dozvěděly nové věci, spolupracovali u tematického stavění z Lega Dupla, pod vedením paní lektorky experimentovaly s vodou - odhadovaly a zkoušely, které předměty na vodě plavou, a které nikoliv, užily si i balanční a pohybové aktivity, týkající se Karlova mostu.

V pátek 12.11. v MŠ proběhl zajímavý program pana Hořáka a jeho manželky, kteří za námi jezdí se svými zvířátky ze záchranné stanice. Tentokrát jsme měli možnost vidět chameleony, hada (užovku), morče, ježka, obří šneky; pan Hořák též zazpíval a zahrál na kytaru pěkné písně o zvířátkách.

V listopadu se konala také návštěva seniorů z DS v naší MŠ - babičky, které přijely, se v doprovodu svých pečovatelů a ergoterapeutů zapojily do prográmků připravených na jednotlivých třídách (zpěv, hry, říkanky), zúčastnily se i tvoření s dětmi, a mohly si odvézt malý dáreček (květ - pedig, keramika).  Věříme, že tyto akce jsou přínosné jak pro děti, které se učí mezigeneračním vztahům, tak i pro seniory tím, že mají možnost přijet do prostředí plného bezprostřední a radostné atmosféry, kterou děti šíří, a potěší se pozorováním dětského kolektivu při řízených aktivitách a činnostech i hře.

více

Akce říjen 2021

Akce říjen 2021

V říjnu děti předškolního věku, a také dle zájmu někteří mladší, mohli využít pěkného počasí a možnosti sportování na školní zahradě a nádvoří školky, protože v  pondělí 4.10. pro ně připravili program trenéři fotbalu (Fotbalová škola).

Ve čtvrtek 7.4. za námi do MŠ zavítali dva opeření návštěvníci - papoušci v doprovodu svého majitele, který v připraveném programu se svými mazlíčky vystupoval jako pirát, děti se dozvěděly spoustu zajímavostí ze života papoušků a pobavily se u různých vtipných i obdivuhodných kousků, kterými nám tato zajímavá zvířátka předvedla, jak jsou šikovná.

Ve středu 20.10. nás čekal na nádvoří MŠ další fotbalový program, který organizoval Horácký Fotbalový Klub (opět pro všechny předškoláky).

Hned následující den měla třída hudební připraven projektový den s názvem Stavitel věží (pořádá MTU - Malá technická univerzita). Děti se dozvěděly spoustu nových informací k tématu, seznámily se s vysílačem Ještěd, velmi je bavilo společné stavění věží podle návodu z Lego Duplo stavebnice, věž stavěly společně pod vedením lektorky i z kelímků, a zkusily si i stabilitu a nosnost této stavby.


více

Další články