Vánoční dárky pro seniory

Vánoční dárky pro seniory

Také v předvánoční době jsme mysleli na babičky a dědečky z Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, se kterými máme dlouhodobou spolupráci, a jsme i v současné obtížné situaci v kontaktu. Děti ze všech tříd pro ně vytvořily drobné dárečky - doufáme, že udělají radost.

více

Listopad 2020

Listopad 2020

Vzhledem k pokračujícím omezením v důsledku epidemie COVID-19 se v průběhu měsíce nekonaly žádné akce v MŠ. Z organizačních důvodů bylo dokonce nutné v první polovině listopadu částečně omezit provoz - nekonaly se kroužky, a v provozu nebyla jedna z pěti tříd. I přesto si děti mohly užít poměrně bohatý program v rámci jednotlivých tříd, na školní zahradě velice rády pomáhaly s hrabáním listí, ve třídě Rolnička měly radost z rozsvícených dýní, které si jako podzimní dekoraci připravily, třída přírodní začala s využíváním nových přírodovědných pomůcek získaných v rámci projektu "Příroda všemi smysly uprostřed města".

více

Distanční výuka předškoláků

Akce říjen 2020

Akce říjen 2020

V říjnu nás vzhledem k pokračujícím omezením v důsledku epidemie COVID-19 čekala pouze jedna větší akce - a to ihned 1.10. výchovně-naučný program pana Hořáka s ukázkou zvířátek ze záchranné stanice. Probíhal ve třídě sportovní v naší MŠ, kdy děti byly rozděleny do dvou skupin. Dozvěděly se tentokrát zajímavosti o zvířátkách jako vakoveverka létavá, užovka japonská, puštík bělavý, prohlédly si i strašilky, pohladit si mohly roztomilou činčilu pojmenovanou Borůvka.

Po zbytek měsíce jsme se věnovali běžným aktivitám (volné hře, řízeným činnostem s různým zaměřením, i pobytu venku), využívali jsme podzimních plodů a materiálů k tvoření a zábavným činnostem podle možností, zájmu a zaměření v jednotlivých třídách.

více

Projekt Děti malují seniorům k svátku

Projekt Děti malují seniorům k svátku

Během měsíce září se děti z naší MŠ zapojily do celorepublikového projektu: Děti malují seniorům k svátku.

V souvislosti s hrozbou onemocnění covid-19 byl na seniory vytvářen obrovský psychický tlak. Je načase v této nelehké době přinést rozptýlení a znovunalézání pozitivního obrazu života. Koronavirová pandemie však také odhalila, jak je potřebná vzájemná ohleduplnost a zároveň důležitá soudržnost a mezigenerační spolupráce. Naše mateřská škola již několik let spolupracuje s Domovem pro seniory Třebíč – Manž. Curieových. Díky zpětné vazbě z DS máme příjemné informace, že si naši milí senioři dárečky převzali, moc je potěšily, a všem dětem i dospělým do MŠ posílají pozdrav. A my jsme moc rádi, že vytvořená přáníčka přinesla úsměv na rtech, všem jim přejeme hodně zdraví a budeme se těšit na další spolupráci.

více

Akce září 2020

Akce září 2020

Vzhledem k pokračování nepříznivé epidemiologické situace COVID-19 a s ohledem na opatření, která z ní vyplývají, musely i akce nového školního roku být stavu a požadavkům přizpůsobeny. V září se nám přesto podařilo uskutečnit několik plánovaných aktivit. Pro děti z naší MŠ byly připraveny tři větší akce:

11.9. čekala předškolní děti ze třídy přírodní a třídy hudební cesta na Zahradu u řeky, kde proběhl naučný program nazvaný Jedlá zahrada. Byl zaměřen na sklizeň podzimních plodů na zahradě (spojeno s ochutnávkou), zajímavé bylo také povídání o tom, co nám nabízí volná příroda - léčivé byliny. Děti si odnesly domů semínka řeřichy k naklíčení, o která se mohou starat, a kromě toho zejména poznatky o tom, co si vypěstujeme, co lze naopak bez pěstování nalézt v přírodě, a jak je to vše prospěšné našemu zdraví.

17.9. byla pro předškoláky ze všech tříd připravena akce s Městskou policií - Předškoláci na přechodech. Příslušníci třebíčské Městské policie děti poutavým způsobem seznámili s pravidly bezpečného přecházení silnice, formou hry, ke které bylo využito autíčko na elektrický pohon, si děti nacvičily přecházení přechodu pro chodce v areálu MŠ, který si křídami nakreslily na dlažbu, poté bylo v doprovodu policie bezpečné přecházení silnice realizováno i přímo v provozu. Každé z dětí mělo možnost si na nádvoří školky vyzkoušet řízení autíčka, v závěru akce byly děti obdarovány drobnými odměnami, které jim udělaly radost.

Na úterý 22.9. byla pro všechny děti naší MŠ naplánována naučná aktivita s názvem Co se děje v ZOO. Uskutečnila se v budově školky v hudební třídě - jednalo se o hudební pásmo autorských písní pana Luboše Javůrka - muzikanta a kapelníka skupiny Bokomary, který spolu se svým kolegou jezdí po republice, a tímto příjemným způsobem formou písní (doplněných povídáním o zvířátkách a doprovázených názornou ukázkou zvířát v podobě plyšových hraček) seznamuje nejmladší publikum s folkovou hudbou.

Kromě aktivit organizovaných pro děti z celé MŠ, probíhaly běžné programy v jednotlivých třídách organizované individuálně třídními učitelkami, třída hudební si je již v tomto měsíci zpestřila "velkým cvičením", kdy jsme za dodržení bezpečnostních opatření využili možnosti cvičit v tělocvičně SOŠS.

V atriu MŠ "Čtyřlístek" probíhají v současné době úpravy, které jsou hrazeny z darů rodičů, při výsadbě květin pomáhaly někteří šikovní předškoláci, péčí o tyto zajímavé vyvýšené záhony budou nadále pověřeny děti z třídy přírodní.

více

Akce duben až červen 2020

Akce duben až červen 2020

 

Všechny akce v období duben až červen byly z důvodu omezení týkajících se epidemiologické situace zcela zrušeny. Nekonalo se ani setkání s rodiči, souhrnné aktuální informace byly průběžně zveřejňovány na webových stránkách, a také na nástěnkách v MŠ.

více

Akce březen 2020

Akce březen 2020

Na začátku března - v pondělí 2.3. k nám do MŠ zavítal pan Břetislav Vojkůvka se svým hudebně-dramatickým zábavným programem nazvaným "To nejkrásnější". Nejprve byl tento program připraven od 9 hodin pro třídy sportovní a přírodní, následně od 10 hodin pro ostatní děti, tj. ze tříd hudební, Zvoneček a Rolnička.

Ve čtvrtek 19.3. se měli předškoláci ze třídy sportovní a Rolnička vypravit na ZŠ Václavské náměstí (program v rámci projektu Podpora řemesel), ale vzhledem k vyhlášení nouzové stavu, uzavření škol a dalším omezením, musely být všechny další plánované akce, včetně této, zrušeny. 

více

Akce únor 2020

Akce únor 2020

Únor nám přinesl nejen veselí v podobě karnevalů, které si organizovaly jednotlivé třídy dle svých plánů, ale pokračovaly také sportovní aktivity v tělocvičně Střední školy stavební a radovánky plné pohybu v zábavním parku Labyrint (pro třídy, které se  jich ještě neúčastnily v předchozím měsíci). Do centra Labyrint se vypravila jak třída sportovní, tak třída hudební.

13.2. čekal všechny děti výchovný koncert Bohemia classic quartet, který se uskutečnil přímo v naší MŠ. Děti i paní učitelky s chůvami a asistentkami si užily příjemný kulturní zážitek v podobě klasické vážné hudby i lidových písní (v podání smyčcového kvartetu složeného z hudebních nástrojů: violoncello, viola, 2x housle).

27.2. byly pro předškoláky ze dvou tříd (přírodní a hudební) připraveny prakticky zaměřené činnosti na ZŠ Václavské náměstí - v rámci projektu Podpora řemesel. Děti si pod vedením pana učitele ze ZŠ v dílně školy vyrobily pěkný přívěsek na klíče, a také se seznámili s jednoduchým elektrickým obvodem, a s tím, že i lidské tělo je vodivé.

28.2. se předškoláci ze všech tříd zúčastnili workshopu ZUŠ Třebíč. Zde se seznámili s rozmanitými aktivitami, některé z nich si mohli též vyzkoušet (kresba, tanec). Šikovní žáci ZUŠ nám předvedli také hru na různé hudební nástroje a zpěv.

 

více

Akce leden 2020

Akce leden 2020

V prvním měsíci nového roku se některé děti mohly těšit na oblíbené hraní v centru Labyrint - 16.1. se zábavných sportovních aktivit v Labyrintu účastnily děti ze třídy Rolnička, 24.1. se na stejný výlet plný zábavy vypravily děti z třídy přírodní. 

Z hlediska akcí v naší MŠ i mimo ni, byl leden klidnějším obdobím, kdy se děti pod vedením učitelek věnovaly běžným řízeným aktivitám (vzdělávacím, sportovním, výtvarným), ale také si dostatečně užívaly společné hraní v rámci volné hry, ke které hojně využívaly i nové hračky, které v každé třídě přibyly po vánoční nadílce.

I nadále pokračovalo využívání prostor tělocvičny Střední školy stavební Třebíč, jednotlivé třídy se opět střídaly během čtvrtečních dopolední, která máme k účelu sportovních aktivit na této škole vyhrazena.

více

Další články