Akce červen 2019

Akce červen 2019

3. 6. 2019 navštívil naši MŠ žonglér a artista Milan Ošmera. Jeho zajímavé představení zhlédly děti ze všech tříd. Přírodní třída se 4. 6. 2019 vypravila na Zahradu u řeky, kde se děti zúčastnily programu „Semena a semínka“. Ve dnech 5. a 6. 6. 2019 nás čekalo fotografování jednotlivých tříd, a dle zájmu i skupin a sourozeneckých dvojic. V červnu také většina dětí z naší MŠ navštívila státní zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde pro ně byl připraven poutavý interaktivní vzdělávací program a divadelní představení (7. 6. 2019 se akce zúčastnily děti z hudební třídy a starší děti z výtvarné třídy, 11. 6. pak na zámek jely děti ze třídy přírodní a Rolnička). Návštěvu u hasičů si užily děti z celé MŠ (12. 6. 2019 na tuto exkurzi vyrazily děti ze sportovní třídy, 19. 6. 2019 děti ze třídy výtvarné spolu s dětmi ze třídy Rolnička, 24. 6. 2019 děti ze třídy hudební a přírodní).

Preventivní program pro děti v MŠ si připravili strážníci MP Třebíč. Do naší školky přijeli 13. 6. 2019, kdy se se strážníky setkaly děti ze třídy sportovní, výtvarné a třídy Rolnička, 14. 6. 2019 se téže akce zúčastnily děti ze třídy přírodní a hudební. Předchozí den (tj. 13. 6. 2019) třída přírodní stihla ještě poznávací výlet do ZOO koutku v DDM Třebíč.  Děti ze třídy Rolnička zase čekalo 14. 6. 2019 Ekohraní, které pořádala ZŠ TGM Třebíč. V úterý 18. 6. 2019 nadešel velký den budoucích prvňáčků - od 15:30 je čekalo slavnostní pasování, u kterého byl přítomen nejen rytíř, ale i jejich rodiče či jiní rodinní příslušníci. Akce v červnu uzavřela návštěva hvězdárny, a to ve dnech 21. 6. 2019 (hudební a přírodní třída) a 20. 6. 2019 (výtvarná a sportovní třída).

více

Akce květen 2019

Akce květen 2019

Na začátku května děti navštívily dětské dopravní hřiště v Borovině, kde je čekala aktivita „Po stopách Besipáčka“. Děti se mohly projet na koloběžkách a kolech a zopakovat si pravidla a bezpečnost v silničním provozu formou veselých a hravých úkolů. Ve školce nás v tomto měsíci navštívila také zubní preventistka, která dětem ukázala, jak a proč se správně starat o své zoubky. Tento měsíc se také nesl ve znamení zvířátek. Děti z třídy přírodní se vydaly do Poušova na vzdělávací program „Pojďte s námi za kozami“, kde se dozvěděly mnoho informací o tom, jak se o tato zvířátka starat, zkusily si dokonce i dojení koz. Děti z třídy výtvarné se vypravily na velmi podobný program, tentokrát ale na kozí farmu do Ratibořic. Děti z přírodní třídy se také vydaly do „Zahrady u řeky“ na vzdělávací aktivitu: „Semena a semínka“. Cesta za oslíky do Pokojovic nás čekala děti ze sportovní třídy a děti z hudební třídy. 

více

Akce duben 2019

Akce duben 2019

1. 4. navštívili budoucí prvňáčci ZŠ Horka Domky a v 1. třídách se podívali přímo do výuky za svými staršími kamarády, kde si vyzkoušeli různé úkoly a hry. Dále pak starší děti ze všech tříd zavítaly na Zámek Třebíč, kde na ně čekal vzdělávací program: „Cesty velikonočním časem“. Děti si zopakovaly velikonoční zvyky a tradice, zahrály si různé hry, plnily úkoly a vyrovily si velikonočního zajíčka. Děti v dubnu také navštívily seniory v DS, kde spolu s babičkami a dědečky tvořily velikonoční dekorace a také si prohlédly velikonoční výstavu v DS. Ke Dni Země zavítaly děti do prostor společnosti ESKO-T, kde pro ně byla připravena vzdělávací akce „Třídíme s Třídílkem“. Děti získaly nové poznatky o třídění odpadu, plnily úkoly a vybarvovaly omalovánky. Na konci dubna se starší děti vydaly do Alternátoru v Borovině, kde pro ně byl připraven speciální vzdělávací program s chemickými a fyzikálními pokusy, které si děti pod dohledem mohly samy vyzkoušet. V poslední dubnový den se vypravily děti z hudební třídy do Městské knihovny na program: „Barvy duhy“.

více

Akce březen 2019

Akce březen 2019

Jako každý rok naši školku navštívil pan Vojkůvka se svým hudebně zábavným programem a roztančil všechny děti. Za další kulturou se vypravily starší děti do divadla Pasáž, a to konkrétně na pohádku „Pojďte, pane, budeme si hrát“. V březnu naši školku také navštívili zástupci záchranné stanice se vzdělávacím programem „Jarní radování s mláďaty“. Děti si mohly pohladit ježka, sovu pálenou nebo výra velkého. Některé třídy ještě do konce měsíce využily nabídku prostor tělocvičny SOŠ stavební a také dopolední návštěvy dětského zábavního centra Labyrint.

více

Akce únor 2019

Akce únor 2019

Únor probíhal ve znamení karnevalu a masopustu. Na začátku měsíce navštívily starší děti vzdělávací program“ „Všude samé masky“ v muzea na Zámku Třebíč. Dozvěděly se tam o různých tradicích, pokrmech a říkadlech, které patří k masopustu již od pradávna a s sebou domů si odnesly i vlastnoručně vyrobené masky. V MŠ nás v únoru také potěšilo svojí návštěvou divadlo „Šikulka“. Během celého měsíce také probíhaly akce tříd jako návštěva tělocvičny na SOŠ stavební nebo návštěva zábavního centra „Labyrint“.

více

Akce leden 2019

Akce leden 2019

Na začátku ledna si starší děti připomněly Vánoce a společně navštívily výstavu betlémů na Zámku Třebíč, kde pro ně byl rovněž připraven i zábavně vzdělávací program s názvem Vánoce v Evropě. Děti se seznámily s tím, jak se slaví Vánoce v Anglii, Švédsku či Německu. Během ledna do naší školky zavítal pan Drahotský s hudebním programem „Písničky starých řemeslníků“, kde se děti seznámily s různými hudebními nástroji a zazpívaly si známé písničky. V polovině ledna vyrazily starší děti „Zachránit pohádkovou říši“ do ZUŠ v Třebíči, kde byl připraven hudební a taneční program se spoustou krásných písniček. 

více

Na společné cestě ke zdraví a k pohodě – projekt MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč pro rok 2018

Na společné cestě ke zdraví a k pohodě – projekt MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč pro rok 2018

MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč opět uspěla s žádostí o dotaci z GP: „Zdravé město – Rodina a zdraví“ a získala dotaci na projekt: „Na společné cestě ke zdraví a k pohodě“. Zdravé město Třebíč hradí polovinu nákladů projektu, celkové náklady na projekt činí 34 tisíc Kč.

Projekt je opět zaměřen na mezigenerační spolupráci mezi dětmi předškolního věku a seniory z DS Manželů Curieových Třebíč. Aktivity z projektu také podporují psychické a fyzické zdraví dětí a dospělých a vedou účastníky ke zdravému životnímu stylu.

V části jaro/léto 2018 již v dubnu 2018 proběhlo společné jarní tvoření seniorů z keramiky a pedigu pod vedením košíkářky paní Světlany Řezankové. Během května 2018 děti návštívily pekárnu v kavárně Vrátka, kde se seznámily s tím, jak se peče pečivo z kynutého těsta, ale také ochutnaly zdravé dobroty z žitné mouky a současně mohly nenásilně sledovat zapojení lidí s handicapem do běžného života, což vnímáme pro jejich další osobnostní rozvoj jako velmi přínosné. Rovněž nás bude v letošním školním roce čekat ještě sportovní dopoledne na zahradě v DS společně se seniory a jejich terapeuty.

V části podzim/ zima proběhla první aktivita z projektu již 20.9. 2018. Děti se společně sešly se seniory v prostoru Alternátoru. Zatímco malí návštěvníci se dozvěděli něco o cestování vesmírem a o planetách, velcí návštěvníci se mohli seznámit s hitoriií továrny BOPO. Příjemné počasí napomohlo završení společné akce. Hezké bylo posezení venku, v příjemném prostředí kolem Alternátoru i procházka areálem. 

V říjnu jsme ochutnali sušené ovoce od paní Jany Kubové (Domácí dobroty – Ostašov) a dozvěděli se více o významu ovoce a zeleniny pro naše zdraví. V říjnu se konal již 10. BIOTRH v naší MŠ a společně s ním proběhla i výtvarnou soutěž pro rodiče s dětmi. Sešlo se 19 obrázků a všechny děti se mohly radovat z hezkých cen. "3 nej" obrázky získaly krásnou knížku. Biotrh si také můžeme připomenout v krátkém článku, který vyšel v listopadu v Učitelských novinách (viz foto níže).

Podzim jsme zakončili společným čtením se seniory u nás ve školce. Senioři nejen četli z připravených knížek, ale také vyprávěli zážitky ze svého dětsví, s dětmi si rádi zazpívali nebo vytvořili různé dárečky z papíru. Zima patřila pečení cukroví v DS s pomocí babiček i dědečků. Náš projekt byl završen vánočním koncertem „Senior band“, který do školky přivezli senioři před Vánocemi. Těší nás, že spolupráce s DS se stala již tradicí a babičky a dědečky vítají s nadšením ve školce všechny děti i zaměstnanci naší školy. A ještě více nás těší, že radost ze společné a obohacující spolupráce je oboustranná.

V roce 2019 bude spolupráce s DS pokračovat i přesto, že z GS Zdravé město: "Rodina a zdraví" byly příspěvkové organizace vyloučeny. Zřizovatel však úspěšné projekty podpoří přímým příspěvkem do provozní rozpočtu školy. Naše MŠ pro rok 2019 získala na tento účel příspěvek ve výši 17 tisíc Kč. Celá částka bude využita na aktivity podporující mezigenerační spolupráci a akce, které podporují prevenci a zdraví (Např. BIOTRH s tvořivou dílnou). 

více

Společně to dokážeme

Společně to dokážeme

Název projektu: Společně to dokážeme

Registračí číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003298

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy a název výzvy: 02_16_022 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Doba realizace: leden 2017 - prosinec 2018

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na rozvoj osobnostně profesního rozvoje pedagogů, na společné vzdělávání dětí a usnadnění přechodu dětí z mateřské do základní školy. Cílem projektu je škole poskytnout dočasnou personální podporu prostřednictvím školního asistenta, který dopomáhá při práci pedagogovi především při činnostech dětí ohrožených školním neúspěchem. Dalším cílem projektu je podpora profesního růstu pedagogů pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného vzdělávání v oblasti čtenářské a matematické pregramotnosti, osobnostně sociálního rozvoje dvouletých dětí v MŠ. Projekt rovněž podporuje pedagogy MŠ ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí a napomáhá vzájemné výměně zkušeností mezi pedagogy z různých škol.

Projekt umožňuje také podporu pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku a posílení individualizace vzdělávání dětí v MŠ.

 

Projekt ve výši 484 662 Kč je spolufinancován z prostředků EU, z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI), operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Dotace škole je poskytována škole prostřednictvím MŠMT ČR.

více

Akce prosinec 2018

Akce prosinec 2018

Na začátku prosince se starší děti vydaly do divadla Pasáž, kde si mohly užít vánoční hudební pohádku „Hvězdička betlémská“. Svojí miou návštěvou nás potěšili senioři z Domova seniorů Manž. Curieových se svým Seniorbandem. Dětem zahráli a zazpívali vánoční koledy a známé písničky. Poslední divadlo v tomto kalendářním roce se odehrálo v naší školce. Divadlo Šeherezáda přivezlo roztomilé vánoční představení s názvem ,,Andělská pohádka′′. Během prosince se na všech třídách uskutečnilo také vánoční tvoření nebo koncert pro rodiče s dětmi. Nechyběl samozřejmě ani slavnostní vánoční oběd a nadílka od Ježíška pod vánoční stromeček. 

více

Akce listopad 2018

Akce listopad 2018

1. 11. 2018 nás ve školce navštívili senioři z DS Manželů Curieových z Třebíče. Společně s dětmi si přečetli pohádky a příběhy a povídali si o tom, co měli v dětství rádi. Se seniory jsme se v listopadu setkali ještě jednou, a to přímo v DS. Starší děti si na návštěvě v DS vyzkoušely s babičkami a dědečky pečení vánočního cukroví. Obě aktivity byly podpořeny z GP: „Zdravé město: Rodina a zdraví“.  Ve školce nás také navštívil pan kouzelník se svým představením, při kterém předvedl mnoho kouzel a triků a k některým si přizval i malé asistenty z řad dětí. 

více

Další články