Akce květen 2023

Akce květen 2023

Ve čtvrtek 11.5. se od 14:30 do 16:00 uskutečnil na nádvoří a v prostorách chodby MŠ "Čtyřlístek" BIOTRH - akce pro rodiče s dětmi na podporu zdravého životního stylu a dobré nálady. Na návštěvníky z řad našich dětí spolu s rodinnými příslušníky čekaly zábavné soutěžní úkoly, dílnička s pískováním obrázků, a také ochutnávky rozmanitých dobrot z naší školní jídelny.

Předškoláky ze všech tříd čekal 15.5. hudební program v divadle Pasáž - PÍSNIČKY A JEJICH ÚKOLY.

Trenéři FOŠ nás opět navštívili se sportovními aktivitami 16.5. - trénink se uskutečnil jako obvykle na nádvoří MŠ od 9:30 pro starší děti, od 10:30 pro děti ze střední věkové skupiny.

Děti ze třídy hudební a třídy Zvoneček jely 18.5. na výlet na kozí farmu do Ratibořic. Exkurze u koziček byla velice zajímavá, děti měly možnost vidět dojení, přemisťování koz, mohly si je také hladit a krmit. Na závěr zájemci ochutnali pudink z kozího mléka.

Předškolní děti čekala 23.5. bezpečnostně-vzdělávací akce Předškoláci na přechodech (ve spolupráci s MP Třebíč). Děti se naučily zásady bezpečného přecházení, a také si to rovnou vyzkoušely v praxi přímo v silničním provozu za asistence příslušníků Městské policie.

Ve čtvrtek 25.5. k nám zavítal Zvěřinec na statku. Děti se seznámily s rozmanitými představiteli různých zvířecích druhů, dozvěděly se o nich i spoustu informací a zajímavosti, v případě zájmu si užily i úzký kontakt - dotek, pohlazení zvířátka apod.

V úterý 30.5. jeli předškoláci ze všech tříd do DS - čekalo je sportovní dopoledne se seniory.


více

Akce duben 2023

Akce duben 2023

V úterý 4.4. předškolní děti navštívily svoje starší kamarády - školáky z 1. tříd v ZŠ Horka-Domky.

13.4. nás čekalo představení v MŠ - "Kouzelný výlet", na který nás vzal pan Milan Řezníček. Jednalo se o zábavnou show kabaretního typu, která byla pro děti velmi poutavá, humorná, a pan Řezníček se svým kolegou je uměli jak rozveselit, tak zapojit a vtáhnout přímo do dění.

Fotbalová škola na nádvoří MŠ se opět uskutečnila 17.4. Tentokrát v rozdělení: od 9:30 předškoláci, od 10:30 zájemci z dětí střední věkové skupiny. Děti čekaly různé sportovní aktivity pod vedením trenérů fotbalu.

Na program "Poprvé v galerii" se do Galerie Franta na Karlově náměstí pěšky vypravily nakonec pouze děti ze sportovní třídy.

Protože nám není lhostejné, v jakém prostředí žijeme, a chceme se podílet na úklidu okolí naší MŠ - účastnily se jednotlivé třídy v rámci pobytu venku sběru odpadků v okolí MŠ.

Ve čtvrtek 20.4. do MŠ dorazili senioři z DS Manželů Curieových, čekal je program na třídách (tvoření s dětmi, hry apod. - organizaci si zajistily paní učitelky v jednotlivých třídách).

V pátek 21.4. se starší děti z naší MŠ zúčastnily u příležitosti Dne Země programu na Karlově náměstí.

24.4. nás v MŠ čekal program vztahující se k ekologii - "Sférické kino". V nafukovací kupoli jsme se ocitli v podmořském světě - animovaná pohádka o životě v moři a problematice odpadů děti zaujala, následně se zapojily svými postřehy do povídání o tom, co viděly, a co se v příběhu událo.

Na Dopravní hřiště Borovina se starší děti z jednotlivých tříd v doprovodu svých učitelek vypravily ke konci měsíce - a to ve čtvrtek 27.4. (zejména předškoláci a na doplnění děti ze střední věkové skupiny). Jednalo se o naučný program spojený s jízdou na kolech, odrážedlech, koloběžkách, doplněný o stanoviště s informacemi o bezpečnosti v provozu.


více

Akce březen 2023

Akce březen 2023

V měsíci březnu nás čekal dne 2.3. program se zvířátky - vystoupení zajistilo Duo Eden, kromě zajímavé vyprávění o hadech a ukázky krajty (i s možností pohlazení) jsme mohli vidět cvičenou opičku a tři pejsky pudlíky ("mini cirkus").

20.3. se děti mohly těšit na kulturní akci - divadélko Koník k nám přijelo s Velikonoční pohádkou. Divadelní představení bylo poutavé, interaktivní, pohádkou nás provázely postavičky Martin a Barča, po představení jsme měli možnost prohlédnout si loutky zblízka.

více

Akce leden + únor 2023

Akce leden + únor 2023

Měsíc leden a celý nový rok jsme zahájili ve znamení pomoci potřebným - naše MŠ se opět ve spolupráci s Charitou Třebíč podílela na organizaci Tříkrálové sbírky (dárci z řad rodinných příslušníků dětí měli možnost přispět na dobročinné účely do 13.1. do zapečetěných pokladniček).

Ve dvou dnech (26.1. a 27.1.) se uskutečnil v MŠ postupně pro jednotlivé třídy kromě třídy Zvoneček program První pomoc organizovaný pod záštitou Červeného kříže. Jednalo se o prospěšné informace z oblasti první pomoci a fungování lidského těla, program byl pro děti zajímavý a poutavý. Děti si mohly přímo ve třídě vyzkoušet masáž srdce na figurínách různých velikostí, zkusily poslouchat tlukot vlastního srdce stetoskopem, na závěr dostaly za odměnu bonbónky, obrázkovou náplast a také papírové srdce, které si mohly následně dle vlastní fantazie ztvárnit.

Masopustní období se neslo ve znamení karnevalů na jednotlivých třídách, děti si užily nejen své masky a převleky, ale také karnevalové hry a veselí včetně průvodu po MŠ.

Co se týká sportovních aktivit - i nadále se děti ze všech tříd střídaly během měsíce ledna i února na sportovišti v bezprostřední blízkosti MŠ -  v tělocvičně Sportovního centra Třebíč, a to vždy středy dopoledne.


V měsíci únoru čekaly školáky jarní prázdniny, takže v tomto období (20.- 24. 2. 2023) i mnohé děti z MŠ nedocházely do školky a probíhal tzv. prázdninový provoz bez kroužků a nadstandardních aktivit.


více

Akce prosinec 2022

Akce prosinec 2022

V pondělí 5.12. proběhla v MŠ Mikulášská nadílka - Mikuláš, anděl i čert zavítali během dopoledne do všech tříd, a protože žádné z dětí paní učitelky nechtěly čertovi dát, odešel s prázdnou, zatímco děti si nesly domů balíček s dobrůtkami od Mikuláše.

Ve čtvrtek 8.12. se opět uskutečnil sportovní program ve sportovní třídě pod vedením trenérů fotbalu - FOŠ. Aby děti měly dostatek pohybu, pokračovali jsme i během měsíce prosince v návštěvách Sportovního centra Třebíč (sportoviště vedle MŠ), kde máme na každé středeční dopoledne vyhrazen zrcadlový sál. Jednotlivé třídy se průběžně střídají podle rozpisu, nebo dle aktuální situace a docházky dětí.

Na úterý 13.12. byl domluven výlet autobusem na zámek Třebíč - pro starší děti z celé MŠ. Paní Eva, která si program připravila, nás poutavě provedla vánočním časem - kromě zvyků a zajímavostí z adventní doby měla pro děti připravenou tvořivou činnost - skládání a lepení stromečku, každé z dětí si pak svůj barevný vánoční stromeček odvezlo, společně si také protáli tělíčka u říkanky s pohybem, a ve druhé části programu si paní učitelky s dětmi prohlížely expozici betlémů.

Ve čtvrtek 15.12. se ve sportovní třídě uskutečnil vánoční koncert se seniory z DS. Tři babičky a jeden dědeček pod vedením svých pečovatelek zazpívaly koledy a krásné vánoční písně, u něktrých se zapojily i děti; také jsme předali seniorům malé dárečky a přání (nejen pro na, ale i pro ostatní babičky a dědečky v domově), a u drobného pohoštění jsme jim snad zpříjemnili předvánoční atmosféru.

Na úterý 20.12. byl naplánován vánoční oběd, kdy nás čekalo slavnostní stolování a paní učitelky, asistentky a chůvy si vychutnali oběd na třídě s dětmi. Oslavili jsme tak Vánoce i končící rok, abychom společně v lednu vkročili do toho nového... Vánoční nadílka v podobě nových dárečků do tříd probíhala během prosince v jednotlivých třídách individuálně, stejně tak vánoční posezení a tvoření nebo zpívání s účastí rodičů.

Poslední den v MŠ - čtvrtek 22.12. - nám program mělo zpestřit Divadélko Koník s Vánoční pohádkou, bohužel se kvůli zhoršeným podmínkám pro cestování z důvodu počasí, a navíc nižší docházkou dětí v některých třídách z důvodu nemocnosti, organizátoři rozhodli představení odvolat.

více

Přírodní učebna a úprava zahrady

Přírodní učebna a úprava zahrady

Vážení rodiče,

záměr přebudování školní zahrady do nové podoby - tzv. přírodní zahrady s přírodní učebnou byl splněn. Na projekt „Příroda všemi smysly uprostřed města“. MŠ "Čtyřlístek" získala podporu ze SFŽP. První úpravy (frézování pařezů, úprava terénu) byly realizovány již v 8/2020. Projekt v částce necelých 500 tisíc Kč byl realizován do prosince 2022.

Na podzim 2020 proběhla druhá etapa projektu, která zahrnovala výsadbu keřů do upraveného záhonu, zasazení stromu, úpravu květinových pásů. Pro vzdělávání dětí z oblasti EVVO byly zakoupeny pomůcky v hodnotě necelých 30 tisíc Kč (makety stromů, makety ptáků, výukové sady puzzle apod.). Další výzmanmá část projektu proběhla na jaře a v létě 2021, kdy byly postupně zabudovány interaktivní prvky na školní zahradě, byla zastíněna přírodní učebny a vybavena sedacím nábytkem.

Na podzim 2021 byly na zahradu umístěny suché stavby z proutí - tři iglú. Na jaře 2022 zahrada získala certifikát přírodní zahrada. Aktuálně mají děti k dispozici již dokončenou a plně vybavenou přírodní učebnu. Současně byla pěstební zahrádka doplněna vyvýšenými záhony. K zálivce je využívána dešťová voda ze střechy MŠ i sportovního centra.

Přírodní zahradu, učebnu i pěstební zahrádku budeme s dětmi aktivně využívat pro poznávání živé i neživé přírody, pro podporu zájmu dětí o přírodu a její ochranu. Současně bude prostor využit pro aktivity s rodiči a s dětmi. 

Projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Projekt byl úspěšně dokončen k 31. 12. 2022.

Odkazy:

Státní fond životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí

První společnou akcí pro rodiče a děti byla akce v září 2022 - Dopravní odpoledne na dvou kolech v rámci týdne Mobility.    

V příloze naleznete článek z Učitelských novin o našem projektu.

více

Malí a velcí společně

Malí a velcí společně

Název projektu: Malí a velcí společně

 

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018444.

 

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

Dotace v rámci OP VVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR).

 

Doba realizace: leden 2021 – prosinec 2022.

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na personální podporu školy, rozvoj polytechnických dovedností dětí a rozvojových aktivit.

Cílem projektu je škole poskytnout dočasnou personální podporu škole prostřednictvím chůvy, která se účastní provádění předškolního vzdělávání, dopomáhá pedagogovi na třídě při vzdělávacím procesu tak, že se zaměřuje především na pomoc a vedení dětí mladších 3 let na třídě Zvoneček. Třída Zvoneček je primárně určena ke vzdělávání dětí ve věku 2-3 roky.

Současně projekt rozvíjí polytechnické dovednosti dětí formou tzv. Projektových dnů. V MŠ budou organizovány projektové dny s MALOU TECHNICKOU UNIVERZITOU.

 

Projekt ve výši 384 528 Kč je financován z 85 % z prostředků EU (Evropské strukturální fondy – ESF) a z 15 % ze státního rozpočtu. Poskytovatelem dotace je MŠMT ČR.

Projekt byl úspěšně ukončen k 31. 12. 2022. Dotace byla vyčerpána na 100%. 

více

Podpora řemesel v Třebíči v letech 2019-22

Podpora řemesel v Třebíči v letech 2019-22

Projekt Podpora řemesel v Třebíči v letech 2019-2022

Rádi bychom informovali, že naše MŠ se účastní projektu podporujícího technické vzdělávání ve školách zřízených městem Třebíč. Podpora a rozvoj praktického vyučování je realizován jednak nákupem nářadí a materiálu na vybavení pro praktickou výuku v MŠ, kdy po celou dobu trvání projektu získáváme příspěvek 19 tisíc za každý rok, jednak spoluprací a propojením základních škol s mateřskými školami v praktických činnostech.

V roce 2019 byly zakopeny čtyři velké výukové sady pro polytechnickou výchovu s AKU nářadím a sada pro zkoumání a pokusy. Děti se účastnily v únoru 2020 rukodělných aktivit v ZŠ Horka Domky - v rámci dílen. Další spolupráce byla narušena pandemií.  

V roce 2020 byly dětem na třídy pořízeny v rámci projektu polytechnické stavebnice - Snap-X, ECO BEAMS Building Set (Miniland) a magnetické kostky.

Projekt pokračuje i v roce 2021. Na podzim 2021 byly zakoupeny pro děti nové pomůcky pro rozvoj polytechnických dovedností. Jednalo se především o velké pracovní ponky s nářadím, polytechnické hračky a pomůcky zaměřené na šroubování a aktivity s dětským aku nářadím, které podporují manuální zručnost dětí. Pomůcky a hračky děti dostaly na Vánoce. 

V roce 2022 byly díky projektu dětem zakoupeny modelovací hmoty Mad Mattr. Pro zpestření aktivit s hmotami byly dokoupeny také nůžky na stříhání a tvarování hmoty, lis na modelínu, razítka a vzorovaná kladívka na tvoření a hry s hmotou. Aktivita rozvíjí jemnou motoriku, posiluje zájem o pracovní a polytechnické činnosti. Děti rovněž potěšily šroubovací motivační sety s aku vrtačkami a hry pro rozvoj motoriky - Lov červíků, kde se učí manipulovat s náčiním - obří pinzetou. Nové pomůcky byly pro děti opět připraveny pod vánočním stromečkem.      

Zúčastněnými partnery tohoto projektu jsou:

- město Třebíč, zastoupené Mgr. Pavlem Pacalem, starostou

- SPŠ Třebíč, zastoupená Ing. Zdeňkem Borůvkou, ředitelem

- Společnost MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s., zatoupená Ing. Marcelou Marázovou, spolupráce se školami

- Společnost Huhtamaki Česká republika, a.s., zastoupená Ing. Janem Lexou, členem představenstva

- Společnost FRAENKISCHE CZ s.r.o., zastoupená Ing. Martinem Klusáčkem, personálním ředitelem

- Společnost NUVIA a.s., zastoupená Vojtěchem Vitáskem, provozním ředitelem

- Společnost PBS INDUSTRY, a.s., zastoupená Ing. Karlem Pléhou, MBA, generálním ředitelem

- Společnost Wera Werk s.r.o., zastoupená Ing. Romanem Jarošem a Ing. Davidem Zemanem, jednateli

- Společnost ČEZ, a.s., zastoupená Mgr. Martinem Mácou, vedoucím strategického náboru

- Společnost JOPP Automotive s.r.o., zastoupená Dušanem Brymem, MBA, jednatelem

- Společnost TTS energo s.r.o., zastoupená Ing. Richardem Horkým, jednatelem

více

Akce listopad 2022

Akce listopad 2022

V pátek 4.11. se vypravila poslední skupina dětí - starší děti z hudební třídy - do depozitáře Muzea Vysočiny Třebíč na program Křížem krážem, kde se seznamovaly s prací přírodovědce, prohlížely si vycpaniny, přiřazovaly zvířata k jejich životnímu prostředí, seznámily se s tím, jak se tvoří herbář, a vytvořily si vlastní jednoduchý herbář z vylisovaných listů stromů.

V úterý 8.11. se starší děti ze dvou tříd (Rolnička a hudební) vypravily pěšky na program do Městské knihovny, kde s nimi paní knihovnice zopakovala, jak se chováme ke knížkám, vysvětlila jim, jak to probíhá v knihovně, a děti měly i možnost si prohlížet různé druhy knih zapůjčených přímo z regálů Dětského oddělení.

O den později byla pro zájemce (opět převážně z řad starších dětí)  ze tříd sportovní, přírodní a Rolnička připravena "Fotbalová škola" pod vedením trenérů. Děti ze třídy Zvoneček a hudební poprvé navštívily novou tělocvičnu Sportovního centra Třebíč vedle naší MŠ, postupně tělocvičnu (zdrcadlový sál) navštěvují jednotlivé třídy vždy ve středu dle rozpisu, který mají k dispozici třídní učitelky.

V pátek 11.11. čekala všechny děti pohádka v MŠ - přijelo za námi Divadlo Kašpárkův svět z Opavy s pohádkou "O princezně Rozmarýnce". Loutková pohádka byla pro děti poutavá, na konci si mohly loutky prohlédnout i zblízka.

V pondělí 14.11. se uskutečnil program pana Hořáka - jako již tradičně nás navštívil s některými ze svých zvířátek ze Záchranné stanice, dozvěděli jsme se spoustou zajímavostí, a jako obvykle byl program doprovázen také zpěvem autorských písní a hrou na kytaru a flétnu.

více

Akce říjen 2022

Akce říjen 2022

 

V pátek 7.10. jely starší děti z celé MŠ do Domova seniorů Manželů Curieových, kde spolu s babičkami a dědečky, se kterými jsme dlouhodobě v kontaktu, a udržujeme milou spolupráci, tvořily jednoduché podzimní dekorace - dráčky.

 

Ve čtvrtek 13.10. zájemce z řad starších dětí opět čekala Fotbalová škola pod vedením trenérů v prostorách nádvoří a školní zahrady.

 

Od druhé poloviny měsíce starší děti postupně navstěvovaly depozitář Muzea Třebíč na Kosmákově ulici - program Křížem krážem. Děti ze třídy Rolnička 17.10., ze sportovní třídy 20.10., z přírodní třídy 21.10., a pro třídu hudební je akce naplánována až na začátek listopadu.

31.10. proběhla logopedická depistáž pod odborným vedením paní logopedky u těch dětí, kde je vhodná diagnostika nebo přetrvávají logo potíže, a zatím nenavštěvují logopeda.

více

Další články