Akce září 2020

Akce září 2020

Vzhledem k pokračování nepříznivé epidemiologické situace COVID-19 a s ohledem na opatření, která z ní vyplývají, musely i akce nového školního roku být stavu a požadavkům přizpůsobeny. V září se nám přesto podařilo uskutečnit několik plánovaných aktivit. Pro děti z naší MŠ byly připraveny tři větší akce:

11.9. čekala předškolní děti ze třídy přírodní a třídy hudební cesta na Zahradu u řeky, kde proběhl naučný program nazvaný Jedlá zahrada. Byl zaměřen na sklizeň podzimních plodů na zahradě (spojeno s ochutnávkou), zajímavé bylo také povídání o tom, co nám nabízí volná příroda - léčivé byliny. Děti si odnesly domů semínka řeřichy k naklíčení, o která se mohou starat, a kromě toho zejména poznatky o tom, co si vypěstujeme, co lze naopak bez pěstování nalézt v přírodě, a jak je to vše prospěšné našemu zdraví.

17.9. byla pro předškoláky ze všech tříd připravena akce s Městskou policií - Předškoláci na přechodech. Příslušníci třebíčské Městské policie děti poutavým způsobem seznámili s pravidly bezpečného přecházení silnice, formou hry, ke které bylo využito autíčko na elektrický pohon, si děti nacvičily přecházení přechodu pro chodce v areálu MŠ, který si křídami nakreslily na dlažbu, poté bylo v doprovodu policie bezpečné přecházení silnice realizováno i přímo v provozu. Každé z dětí mělo možnost si na nádvoří školky vyzkoušet řízení autíčka, v závěru akce byly děti obdarovány drobnými odměnami, které jim udělaly radost.

Na úterý 22.9. byla pro všechny děti naší MŠ naplánována naučná aktivita s názvem Co se děje v ZOO. Uskutečnila se v budově školky v hudební třídě - jednalo se o hudební pásmo autorských písní pana Luboše Javůrka - muzikanta a kapelníka skupiny Bokomary, který spolu se svým kolegou jezdí po republice, a tímto příjemným způsobem formou písní (doplněných povídáním o zvířátkách a doprovázených názornou ukázkou zvířát v podobě plyšových hraček) seznamuje nejmladší publikum s folkovou hudbou.

Kromě aktivit organizovaných pro děti z celé MŠ, probíhaly běžné programy v jednotlivých třídách organizované individuálně třídními učitelkami, třída hudební si je již v tomto měsíci zpestřila "velkým cvičením", kdy jsme za dodržení bezpečnostních opatření využili možnosti cvičit v tělocvičně SOŠS.

V atriu MŠ "Čtyřlístek" probíhají v současné době úpravy, které jsou hrazeny z darů rodičů, při výsadbě květin pomáhaly někteří šikovní předškoláci, péčí o tyto zajímavé vyvýšené záhony budou nadále pověřeny děti z třídy přírodní.

více

Akce duben až červen 2020

Akce duben až červen 2020

 

Všechny akce v období duben až červen byly z důvodu omezení týkajících se epidemiologické situace zcela zrušeny. Nekonalo se ani setkání s rodiči, souhrnné aktuální informace byly průběžně zveřejňovány na webových stránkách, a také na nástěnkách v MŠ.

více

Akce březen 2020

Akce březen 2020

Na začátku března - v pondělí 2.3. k nám do MŠ zavítal pan Břetislav Vojkůvka se svým hudebně-dramatickým zábavným programem nazvaným "To nejkrásnější". Nejprve byl tento program připraven od 9 hodin pro třídy sportovní a přírodní, následně od 10 hodin pro ostatní děti, tj. ze tříd hudební, Zvoneček a Rolnička.

Ve čtvrtek 19.3. se měli předškoláci ze třídy sportovní a Rolnička vypravit na ZŠ Václavské náměstí (program v rámci projektu Podpora řemesel), ale vzhledem k vyhlášení nouzové stavu, uzavření škol a dalším omezením, musely být všechny další plánované akce, včetně této, zrušeny. 

více

Akce únor 2020

Akce únor 2020

Únor nám přinesl nejen veselí v podobě karnevalů, které si organizovaly jednotlivé třídy dle svých plánů, ale pokračovaly také sportovní aktivity v tělocvičně Střední školy stavební a radovánky plné pohybu v zábavním parku Labyrint (pro třídy, které se  jich ještě neúčastnily v předchozím měsíci). Do centra Labyrint se vypravila jak třída sportovní, tak třída hudební.

13.2. čekal všechny děti výchovný koncert Bohemia classic quartet, který se uskutečnil přímo v naší MŠ. Děti i paní učitelky s chůvami a asistentkami si užily příjemný kulturní zážitek v podobě klasické vážné hudby i lidových písní (v podání smyčcového kvartetu složeného z hudebních nástrojů: violoncello, viola, 2x housle).

27.2. byly pro předškoláky ze dvou tříd (přírodní a hudební) připraveny prakticky zaměřené činnosti na ZŠ Václavské náměstí - v rámci projektu Podpora řemesel. Děti si pod vedením pana učitele ze ZŠ v dílně školy vyrobily pěkný přívěsek na klíče, a také se seznámili s jednoduchým elektrickým obvodem, a s tím, že i lidské tělo je vodivé.

28.2. se předškoláci ze všech tříd zúčastnili workshopu ZUŠ Třebíč. Zde se seznámili s rozmanitými aktivitami, některé z nich si mohli též vyzkoušet (kresba, tanec). Šikovní žáci ZUŠ nám předvedli také hru na různé hudební nástroje a zpěv.

 

více

Akce leden 2020

Akce leden 2020

V prvním měsíci nového roku se některé děti mohly těšit na oblíbené hraní v centru Labyrint - 16.1. se zábavných sportovních aktivit v Labyrintu účastnily děti ze třídy Rolnička, 24.1. se na stejný výlet plný zábavy vypravily děti z třídy přírodní. 

Z hlediska akcí v naší MŠ i mimo ni, byl leden klidnějším obdobím, kdy se děti pod vedením učitelek věnovaly běžným řízeným aktivitám (vzdělávacím, sportovním, výtvarným), ale také si dostatečně užívaly společné hraní v rámci volné hry, ke které hojně využívaly i nové hračky, které v každé třídě přibyly po vánoční nadílce.

I nadále pokračovalo využívání prostor tělocvičny Střední školy stavební Třebíč, jednotlivé třídy se opět střídaly během čtvrtečních dopolední, která máme k účelu sportovních aktivit na této škole vyhrazena.

více

Akce prosinec 2019

Akce prosinec 2019

Začátkem prosince proběhl ve třídě přírodní a Rolnička projekt Medové snídaně.

Mikulášská nadílka pro všechny děti se uskutečnila ve čtvrtek 5.12., i letos Mikuláš v doprovodu anděla a čerta zavítal postupně do jednotlivých tříd, kde byly děti obdarovány balíčkem a většinou i pochváleny za hezké chování, jen o některých z nich měl Mikuláš i zvěsti o nějakém tom zlobení během pobytu ve školce, a tak přidal i výzvu k polepšení, když to bylo potřeba.

Následující den, tedy 6.12., se starší děti šly podívat na divadelní představení v ZŠ - Václavské divadélko. Šikovní školáci jim zahráli pohádku O Popelce.

I v tomto školním roce se předškoláci zúčastnili programu Vánoční cesty časem na třebíčském zámku (tentokrát již 12.12.), kde se dozvěděli spoustu zajímavostí o starých lidových vánočních zvycích, vytvořili si vánoční přání, a ve skupinkách si vyzkoušeli rozmanité tématicky zaměřené aktivity.

Do MŠ i letos v předvánočním čase zavítaly babičky a dědečkové z DS (v doprovodu asistentky a pod vedením své kapelnice a úspěšné spisovatelky paní Špačkové) - vánoční koncert se seniory proběhl 16.12 v hudební třídě.

Těsně před Vánocemi, a to v pátek 20.12., k nám do MŠ přijelo ještě divadélko s názvem Divadlo úsměv L. Frištenské. Děti ze všech tříd se tak na atmosféru Vánoc mohly naladit pěknou Vánoční pohádkou.

více

Akce listopad 2019

Akce listopad 2019

V měsíci listopadu se děti z některých tříd zúčastnily výukového programu v Městské knihovně - děti ze třídy hudební (6.11.) a ze třídy Rolnička (12.11).

Vystoupení herce Milana Urbánka nazvané Ententýky nás čekalo 11.11., zajímavé divadélko doprovázené písněmi měly možnost vidět všechny děti, kdy první skupinu tvořily děti ze třídy sportovní a přírodní, druhou pak děti z ostatních tříd (hudební, Zvoneček, Rolnička).

I nadále pokračovalo pravidelné sportování v tělocvičně Střední školy stavební Třebíč, kdy se děti z jednotlivých tříd ve využívání tohoto sportoviště střídají.

více

Akce říjen 2019

Akce říjen 2019

Hned na začátku října 1.10. děti z přírodní a hudební třídy čekala druhá část preventivního programu "Nazdárek, kašpárek". Pro třídu Rolnička a třídu sportovní byl tento program připraven na 11.10. 2019. Děti se zábavnou formou seznámily s pravidly chování ve školce i v životě. Naučily se také, jak se k sobě navzájem chovat, že bychom si neměli ubližovat a měli bychom být k sobě ohleduplní.

Ve dnech 2. a 3. 10. do školky přišla paní Kubová s výchovným programem na téma ovoce - "Ovoce si usušíme". Zajímavé povídání bylo spojeno také s ochutnávkou, a kromě toho si děti naplnily sušeným ovocem i vlastní pytlíček, který si poté odnesly domů. Ve středu 2.10. tato aktivita čekala děti ze tříd hudební a přírodní, ve čtvrtek 3.10. byla připravena pro děti ze třídy sportovní a Rolnička.

Následující den, tedy 4.10., do školky zavítala další milá návštěva, a to pan Hořák se svými zvířátky. Pan Hořák se v záchranné stanici stará o opuštěná nebo nemocná zvířata. Programu se zúčastnily děti ze všech tříd, o zvířátkách se dozvěděly spoustu zajímavostí, některá si mohly prohlédnout i zblízka a pohladit.

V pondělí 7.10. do MŠ dorazil oblíbený klaun Hugo (ze dvojice Hugo a Fugo), tohoto představení se zúčastnily opět všechny děti, zábavnou formou si s klaunem zopakovaly, jak se mají ve školce chovat, co je správné a co ne, jaká jsou pravidla slušného chování. Hugo je aktivně zapojil, a tak si společně zatancovali a zazpívali některé známé lidové písničky.

Ve čtvrtek 10.10. navštívily děti z přírodní třídy zookoutek při DDM Třebíč, kde se seznámily s životem různých zvířátek, které můžeme chovat doma jako mazlíčky. Mohly si některá pohladit i pochovat, dozvěděly se, čím se zvířátka živí, a co by jim mohlo ublížit.

14.10. některé třídy navštívily zahrádkářskou výstavu, kde si děti mohly prohlédnout různé druhy ovoce a zeleniny, ochutnat zdravé regionální výrobky, a také se podívat na výstavu podzimních prací dětí z různých třebíčských škol a školek.

V úterý 15. 10. se předškolní děti z celé MŠ vypravily do Domova pro seniory, kde je čekalo společně s babičkami a dědečky zábavné dopoledne s hrami a ochutnávkou zdravých pomazánek, ze kterých namazáním na pečivo připravovaly jednohubky. Nakonec si zahrály tradiční hru dědečků a babiček z jejich mládí - "čáru".

17.10. nás čekal ve třídě Rolnička program "Máme rádi zvířata", jednalo se o projekt Státní veterinární zprávy.

I v měsíci říjnu si opět zájemci ze starších dětí zasportovali na nádvoří MŠ s trenéry z Fotbalové školy.

Od října jsme začali využívat nabídku Střední školy stavební Třebíč - pravidelně každý čtvrtek jsou nám k dispozici prostory tělocvičny. Jednotlivé třídy se v této možnosti sportovních aktivit na velkém prostoru a v teple školy budou střídat až do konce měsíce dubna.


více

Akce září 2019

Akce září 2019

V září jsme se především seznamovali s prostředím mateřské školy a s novými kamarády. Ve druhé polovině měsíce nás ale již čekaly zajímavé akce, a to 18. 9. 2019 „Předškoláci na přechodech“, které se zůčastnily nejstarší děti. Akci pořádalo Zdravé město Třebíč s partnery v rámci týdne Evropské mobility. Ve spolupráci s organizací STŘED z.ú. pak na konci měsíce proběhla v MŠ první část preventivního programu s názvem „Nazdárek kašpárek“ o společenském chování a spolupráci.

Ze sportovních aktivit se děti mohly těšit na sportování v rámci Fotbalové školy na nádvoří MŠ dne 12.9.

více

Akce červen 2019

Akce červen 2019

3. 6. 2019 navštívil naši MŠ žonglér a artista Milan Ošmera. Jeho zajímavé představení zhlédly děti ze všech tříd. Přírodní třída se 4. 6. 2019 vypravila na Zahradu u řeky, kde se děti zúčastnily programu „Semena a semínka“. Ve dnech 5. a 6. 6. 2019 nás čekalo fotografování jednotlivých tříd, a dle zájmu i skupin a sourozeneckých dvojic. V červnu také většina dětí z naší MŠ navštívila státní zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde pro ně byl připraven poutavý interaktivní vzdělávací program a divadelní představení (7. 6. 2019 se akce zúčastnily děti z hudební třídy a starší děti z výtvarné třídy, 11. 6. pak na zámek jely děti ze třídy přírodní a Rolnička). Návštěvu u hasičů si užily děti z celé MŠ (12. 6. 2019 na tuto exkurzi vyrazily děti ze sportovní třídy, 19. 6. 2019 děti ze třídy výtvarné spolu s dětmi ze třídy Rolnička, 24. 6. 2019 děti ze třídy hudební a přírodní).

Preventivní program pro děti v MŠ si připravili strážníci MP Třebíč. Do naší školky přijeli 13. 6. 2019, kdy se se strážníky setkaly děti ze třídy sportovní, výtvarné a třídy Rolnička, 14. 6. 2019 se téže akce zúčastnily děti ze třídy přírodní a hudební. Předchozí den (tj. 13. 6. 2019) třída přírodní stihla ještě poznávací výlet do ZOO koutku v DDM Třebíč.  Děti ze třídy Rolnička zase čekalo 14. 6. 2019 Ekohraní, které pořádala ZŠ TGM Třebíč. V úterý 18. 6. 2019 nadešel velký den budoucích prvňáčků - od 15:30 je čekalo slavnostní pasování, u kterého byl přítomen nejen rytíř, ale i jejich rodiče či jiní rodinní příslušníci. Akce v červnu uzavřela návštěva hvězdárny, a to ve dnech 21. 6. 2019 (hudební a přírodní třída) a 20. 6. 2019 (výtvarná a sportovní třída).

více

Další články