Akce listopad 2021

Akce listopad 2021

Začátkem měsíce (4.11.) se uskutečnil další projektový den - byl plánován tentokrát pro třídu přírodní (vzhledem k pokračující nemocnosti však proběhl tento program v hudební třídě - pro předškoláky z třídy přírodní společně s dětmi z třídy hudební). Jednalo se o téma Stavitel mostů (opět organizováno Malou Technickou Univerzitou), program byl pestrý a zábavný - děti se dozvěděly nové věci, spolupracovali u tematického stavění z Lega Dupla, pod vedením paní lektorky experimentovaly s vodou - odhadovaly a zkoušely, které předměty na vodě plavou, a které nikoliv, užily si i balanční a pohybové aktivity, týkající se Karlova mostu.

V pátek 12.11. v MŠ proběhl zajímavý program pana Hořáka a jeho manželky, kteří za námi jezdí se svými zvířátky ze záchranné stanice. Tentokrát jsme měli možnost vidět chameleony, hada (užovku), morče, ježka, obří šneky; pan Hořák též zazpíval a zahrál na kytaru pěkné písně o zvířátkách.

V listopadu se konala také návštěva seniorů z DS v naší MŠ - babičky, které přijely, se v doprovodu svých pečovatelů a ergoterapeutů zapojily do prográmků připravených na jednotlivých třídách (zpěv, hry, říkanky), zúčastnily se i tvoření s dětmi, a mohly si odvézt malý dáreček (květ - pedig, keramika).  Věříme, že tyto akce jsou přínosné jak pro děti, které se učí mezigeneračním vztahům, tak i pro seniory tím, že mají možnost přijet do prostředí plného bezprostřední a radostné atmosféry, kterou děti šíří, a potěší se pozorováním dětského kolektivu při řízených aktivitách a činnostech i hře.

více

Akce říjen 2021

Akce říjen 2021

V říjnu děti předškolního věku, a také dle zájmu někteří mladší, mohli využít pěkného počasí a možnosti sportování na školní zahradě a nádvoří školky, protože v  pondělí 4.10. pro ně připravili program trenéři fotbalu (Fotbalová škola).

Ve čtvrtek 7.4. za námi do MŠ zavítali dva opeření návštěvníci - papoušci v doprovodu svého majitele, který v připraveném programu se svými mazlíčky vystupoval jako pirát, děti se dozvěděly spoustu zajímavostí ze života papoušků a pobavily se u různých vtipných i obdivuhodných kousků, kterými nám tato zajímavá zvířátka předvedla, jak jsou šikovná.

Ve středu 20.10. nás čekal na nádvoří MŠ další fotbalový program, který organizoval Horácký Fotbalový Klub (opět pro všechny předškoláky).

Hned následující den měla třída hudební připraven projektový den s názvem Stavitel věží (pořádá MTU - Malá technická univerzita). Děti se dozvěděly spoustu nových informací k tématu, seznámily se s vysílačem Ještěd, velmi je bavilo společné stavění věží podle návodu z Lego Duplo stavebnice, věž stavěly společně pod vedením lektorky i z kelímků, a zkusily si i stabilitu a nosnost této stavby.


více

Akce září 2021

Akce září 2021

V novém školním roce nás ve čtvrtek 9.9. čekala první společná akce pro předškoláky z celé MŠ - akce pořádaná Městskou policií při příležitosti Týdne mobility s MP Třebíč: "Předškoláci na přechodech". Proběhla venku (před MŠ, a následně v okolí MŠ), kde se děti za asistence městské policie učily i přímo v silničním probozu bezpečně přecházet přechod pro chodce.

V úterý 14.9. nás čekalo sportování pro zájemce z řad dětí předškolního věku pod vedením trenérů fotbalu - "Fotbalová škola". Děti si nejen vyzkoušeli svoji fyzickou zdatnost, ale také se zábavnou formou naučily reagovat na sportovní pokyny, zahrály si hry, a to vše přímo na nádvoří a zahradě MŠ.

více

Výhry MŠ - soutěž a sběr

Výhry MŠ - soutěž a sběr

MŠ "Čtyřlístek" se i v letošním školním roce zapojila do soutěže ve sběru papíru "Soutěžíme s Třídílkem" pořádané Esko-T, kde jsme díky výborné spolupráci vás všech zúčastněných obsadili hezké 3. místo v soupeření s ostatními MŠ (v přepočtu nám vycházelo 67,74 kg na osobu), a v celkovém množství jsme pak s výslednými 8400 kg v naší kategorii zvítězili. Za tato umístění byla celková odměna pro MŠ 8000 Kč.

Dále se nám podařilo získat poukázky na nákup do Dráčika v hodnotě 2 000 Kč, a to jako výhra v soutěži, kde paní učitelky v naší MŠ s dětmi z jednotlivých tříd tvořivě zpracovávaly mapy sběrného dvora. Proces tvorby pojaly jako malý projekt, který rozdělily do několika týdnů. Vedle velkých plošných obrazů vznikla i díla v provedení 3D.

více

Akce červen 2021

Akce červen 2021

V úterý 1.6. jsme s dětmi v jednotlivých třídách slavili jejich svátek - MDD, a to formou veselí a her, připraveny pro ně byla i zmrzlina a další dobroty. 

Ve středu 2.6. pokračoval program od Malé technické univerzity (navazoval na výukový program z předchozího měsíce), jednalo se o tématický celek Malý stavitel města (postupně pro třídy přírodní, hudební a Rolnička.

Čtvrtkem 3.6. byly zahájeny malé výlety ke konci školního roku - třída hudební se vypravila na Zámek Třebíč, kde pro děti byl zajištěn zajímavý program s názvem "Život na zámku". Pro třídu sportovní pak byl stejný program připraven na úterý 8.6., pro třídu přírodní 9.6., a třídu Rolnička na 10.6.

Ve čtvrtek 3.6. začaly i návštěvy zookoutku v Pokojovicích, kde byli k vidění nejen oblíbení oslíci, kteří jsou vždy hlavní atrakcí, protože děti se na nich mohou dle zájmu povozit, ale i spoustu dalších zvířátek. Jako první se do Pokojovic vypravila třída přírodní. Další třídy pak za zvířátky vyrazily v následujících týdnech - 16.6. Zvoneček, 17.6. třída sportovní, 24.6. třída hudební. S sebou jsme zvířátkům vezli i něco na přilepšenou - děkujeme všem dětem a rodičům za přinesené dobrůtky pro zvířata, které jsme s radostí odevzdali zaměstnancům zookoutku.

Pro třídu Rolnička naplánovaly paní učitelky místo výletu do Pokojovic cestu na Zámek Budišov, kde je k vidění spouta zajímavých vycpanin zvířat.

Rozhodli jsme se také využít možnost návštěvy zábavního centra pro děti - Labyrint, kde si radovánky a zábavu užily nejdříve děti ze třídy hudební a sportovní ve čtvrtek 10.6., a 18. 6. pak děti ze tříd Rolnička a přírodní.

Během měsíce června se také uskutečnilo sportování pořádané zástupci Fotbalové školy - zejména pro předškoláky, ale i případné zájemce z řad mladších dětí, vše zajištěno na zahradě a v atriu MŠ.

V neposlední řadě děti z naší MŠ čekal ještě jeden typ akce - a to Preventivní programy s Městskou policií ve dnech 21. a 22.6. (v pondělí třída hudební a přírodní, v úterý sportovní a Rolnička od 9:00.

K samotnému konci školního roku jsme se také slavnostně loučili se všemi předškoláky, kteří od září nastupují do školy (ve všech třídách kromě třídy Zvoneček, která je jen pro mladší děti), a to pasováním předškoláků na školáky.

více

Akce květen 2021

Akce květen 2021

Dne 31.5.2021 proběhl v MŠ výukový program pro děti - první lekce Malé technické univerzity. Tato lekce byla nazvána Malý zpracovatel odpadů, uskutečnila se postupně ve třídách Rolnička, přírodní, a hudební. Program byl moc hezky připravený, paní lektorka dětem předložila zajímavé informace zábavnou formou, a šlo každopádně o příjemné a poutavé zpestření způsobu vzdělávání dětí v této nelehké době plné omezení, která nám neumožňuje rozsah akcí tak, jak jsme na něj byli zvyklí v předchozích letech.

více

Akce duben 2021

Akce duben 2021

V měsíci dubnu, kdy se po celorepublikovém uzavření mateřských škol z důvodu pandemie Covid-19, mohly do svých tříd opět vrátit alespoň předškoláci, snažily se jejich paní učitelky o zpestření programu nějakou zajímavou aktivitou. Třída Zvoneček ještě v provozu být nemohla, v ostatních třídách jsme si na konci měsíce užívali v různé podobě čarodějnické veselí. Čaroděnický rej jako obdoba karnevalu probíhal na třídě hudební, kde se děti předvedly ve svých převlecích přehlídkou, zakouzlily také své zaříkadlo na připravené hudební nástroje, užily si hry i pohoštění. Vycházka byla spojena s tvořením košťátek v lesíku, děti si je pak v případě zájmu mohly odpoledne odnést domů.

Velice zajímavé aktivity se v tomto měsíci odehrály také ve třídě přírodní, kde kromě pozorování líhnutí motýlů, mohly děti obdivovat efektní přírodovědně zaměřené pokusy - barvičky na talíři...

více

Akce březen 2021

Po celý měsíc březen byla MŠ (dle nařízení vlády - z důvodu nouzového stavu a nelehké pandemické situace týkající se COVID-19) uzavřena.

více

Akce únor 2021

Akce únor 2021

Na měsíc únor byly jako již tradičně naplánovány v naší MŠ v jednotlivých třídách masopustní radovánky v podobě karnevalu, někde nám plány zhatila opět zhoršující se pandemická situace COVID-19, která ještě před celorepublikovým uzavření mateřských škol zasáhla výrazněji i naši MŠ. Ale ve třídě Zvoneček, tedy u našich nejmenších, a také ve třídách sportovní a přírodní, karnevaly ještě proběhly, přinášíme vám zde proto fotografie z nich, ať děti mohou zavzpomínat na příjemné chvilky a radost prožitou zde ještě předtím, než se pro ně školka na čas uzavřela. 

více

Akce leden 2021

Akce leden 2021

V lednu se děti z naší MŠ potěšily zábavně-naučným programem od spolku Planetárium Morava, kdy pro nás ve sportovní třídě naší školky byla připravena promítací kopule planetária (jedná se tedy o planetárium mobilního typu), ve které se vystřídaly děti z jednotlivých tříd. Měli tak možnost dozvědět se zajímavé poznatky zábavnou formou pomocí příběhů určených jejich věkové skupině. Bylo možné zvolit z nabídky pohádek o obloze, planetách, znameních zvěrokruhu aj. tématech o vesmíru.  Poutavá pohádka nazvaná "Polaris" děti zaujala, do děje je vtáhlo dobrodružství, ve kterém společnými silami polární medvěd a tučňák přestavěli starou ponorku na vesmírný koráb, v němž letěli do vesmíru. Z prostorových efektů byly děti nadšené, a tento prográmek si náležitě užily.

více

Další články