Školní řád

Na stránkách školy je zveřejněn Školní řád platný od 09/2023. Obsahuje informace k povinnému předškolnímu vzdělávání včetně omlouvání dětí a informace k organizaci provozu v MŠ a distační výuce. Celé změní Školního řádu najdete v sekci: Pro rodiče – oddíl Ke stažení.