Školní řád - aktualizace

Na stránkách školy je zveřejněn aktualizovaný Školní řád platný od 09/2020. Obsahuje informace k povinnému předškolnímu vzdělávání včetně omlouvání dětí a informace k organizaci provozu v MŠ. Celé změní Školního řádu najdete v sekci: Pro rodiče – oddíl Ke stažení.