DOKUMENTY (standard bezpečnosti, preventivní program, vyřizování stížností)

V příloze nabízíme ke stažení obecné dokumenty týkající se naší MŠ:

- Minimální standard bezpečnosti MŠ "Čtyřlístek" Třebíč,

- Minimální preventivní program školy,

- Pokyn ředitele školy k vyřizování stížností, oznámení a podnětů.