Školní psycholožka v MŠ

Ve školním roce 2023/24 opět pokračuje spolupráce se školním psychologem. Jeho činnost je zdarma, plně hrazena z prostředků Města Třebíč. Rodiče se mohou obracet o pomoc na školního psychologa pomocí emailové adresy. Setkání se po předchozí dohodě konají v MŠ, v jídelně školy. Bližší nabídka v příloze.  

V září 2023 bude nadále funkci školní psycholožky zastávat Mgr. Martina Kolářová. O aktivitách a možnostech spolupráce budou rodiče informováni na nástěnkách, v rámci setkání s rodiči a na informačních plakátech.