Doporučený postup - akutní onemocnění

Vážení rodiče,

v případě zájmu si můžete přečíst doporučená opatření a informace o postupech týkajících se výskytu akutních onemocnění v kolektivu (dle Odborné společnosti praktických dětských lékařů).