Zvyšování kvality školství v České republice, projekt SRP

Zvyšování kvality školství v České republice, projekt SRP

Naše MŠ byla zapojena do dvouletého projektu Národního pedagogického institutu Praha - „Vedeme školu“. V projektu se jedná o rozvoj prostředí pro efektivnější práci učitelů i učení žáků, poznání silných a slabých stránek naší mateřské školy, ujasnění poslání školy a vizi její ještě úspěšnější budoucnosti.

I díky tomu, že je naše mateřská školka strategicky vedena, je naše školství o něco lepší a děti mají lepší podmínky pro svůj osobnostní rozvoj.

Do projektu byla aktivně zapojena ředitelka MŠ Ing. Renata Špačková a zástupkyně ředitelky školy Věra Navrátilová. 

Mateřská škola „Čtyřlístek“ Třebíč získala pečeť kvality „Vedeme školu“.

Fotogalerie