Zdravé dýchání

Zdravé dýchání

Naše fyzioterapeutka Veronika Tichá vede v MŠ aktivitu zaměřenou na nácvik správného nádechu a výdechu a na prevenci proti nachlazení. Zdravotně-preventivní cvičení je určeno pro děti zdravotně oslabené - např. s opakovanými záněty horních i dolních cest dýchacích, děti alergické. Význam mají ale i z hlediska prevence, která je velmi důležitá pro předcházení těmto nemocem. Důležitou součástí programu je dechová rehabilitace, která tvoří stěžejní náplň zdravotně-preventivního cvičení. Děti ze třídy Rolička se těchto aktivit účastní automaticky a pravidelně, v individuálně nastaveném plánu dle jejich zdravotního stavu. Dti z ostatních tříd se účastní aktivity v cyklu - 10 lekcí za rok.  

Náplň programu tvoří :


  INHALACE

-      inhalace Vincentky

-      ideální přírodní léčba při lehkém nachlazení

       pro doléčení kašle, rýmy

-      inhalace  pomáhá zlepšit průchodnost dýchacích cest (např. ucpaný nos)

-      rozpouští přebytečné hleny (lepší vykašlávání, uvolnění nosních dutin, ...)


NÁCVIK SPRÁVNÉHO DÝCHÁNÍ

-      formou hry budování techniky správného nádechu a výdechu – využití různých pomůcek – nádechoměry, výdechoměry, různé hračky- míčky, nafukovací balónky, foukání do vody atd.

-      ideální i pro děti, které využívají inhalačních léků- lépe zvládají techniky použití


SKUPINOVÁ LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA

-      cvičení na velkých míčích, s overbally, na podložkách- cviky zaměřené na správné držení těla i na správné dýchání s využitím dětské jógy

 

Program je důležitý pro prevenci, podporuje rekonvalescenci a napomáhá zmírnit první příznaky onemocnění – např. horních nebo dolních cest dýchacích.

Fotogalerie