Soutěž ESKO-T- ekologie

Děti z jednotlivých tříd (kromě třídy Zvoneček) se zúčastnily výtvarné soutěže s ekologickým zaměřením nazvané Nakládání s odpady, kdy jejich úkolem bylo pod vedením paní učitelek zpracovat "odpadovou mapu města". Město Třebíč se rozhodlo zvolit tento nový koncept soutěže (již neprobíhá školní soutěž ve sběru plastových obalů), doufáme, že i zde budeme úspěšní. Ve videu níže máte možnost shlédnout soutěžní výtvarné zpracování třídy hudební.

Video