První místo pro MŠ "Čtyřlístek"

MŠ „Čtyřlístek“ opět získala první místo za sběr papíru - v letošním školním roce se podařilo nashromáždit 8540 kg starého papíru, což je nejvíce ze všech zúčastněných MŠ. V přepočtu na dítě jsme opět obhájili třetí místo. Za obě umístění škola získala finanční odměnu v celkové výši 8000 Kč.

Velké poděkování patří všem rodičům a rodinným příslušníkům, kteří aktivně pomáhali papír sbírat. Byl zaznamenán dokonce rekord naší MŠ, kdy sběrač na první pozici dodal téměř 2,5 tuny papíru - ohromný výsledek!


Naše MŠ rovněž obhájila první místo ve výtvarné soutěži „Nakládání s odpady", soutěže se účastnily všechny třídy. Velké poděkování patří nejen dětem, ale také paním učitelkám, které činnosti s dětmi vedly. Překvapila a potěšila nás krásná cena pro naši MŠ – 40 tisíc Kč. Soutěž podpořilo Město Třebíč. Děkujeme.

Ke stažení

(*.pdf)