Projekt Děti malují seniorům k svátku

Projekt Děti malují seniorům k svátku

Během měsíce září se děti z naší MŠ zapojily do celorepublikového projektu: Děti malují seniorům k svátku.

V souvislosti s hrozbou onemocnění covid-19 byl na seniory vytvářen obrovský psychický tlak. Je načase v této nelehké době přinést rozptýlení a znovunalézání pozitivního obrazu života. Koronavirová pandemie však také odhalila, jak je potřebná vzájemná ohleduplnost a zároveň důležitá soudržnost a mezigenerační spolupráce. Naše mateřská škola již několik let spolupracuje s Domovem pro seniory Třebíč – Manž. Curieových. Díky zpětné vazbě z DS máme příjemné informace, že si naši milí senioři dárečky převzali, moc je potěšily, a všem dětem i dospělým do MŠ posílají pozdrav. A my jsme moc rádi, že vytvořená přáníčka přinesla úsměv na rtech, všem jim přejeme hodně zdraví a budeme se těšit na další spolupráci.