Přírodní učebna a úprava zahrady

Přírodní učebna a úprava zahrady

Vážení rodiče,

záměr přebudování školní zahrady do nové podoby - tzv. přírodní zahrady s přírodní učebnou byl splněn. Na projekt „Příroda všemi smysly uprostřed města“. MŠ "Čtyřlístek" získala podporu ze SFŽP. První úpravy (frézování pařezů, úprava terénu) byly realizovány již v 8/2020. Projekt v částce necelých 500 tisíc Kč byl realizován do prosince 2022.

Na podzim 2020 proběhla druhá etapa projektu, která zahrnovala výsadbu keřů do upraveného záhonu, zasazení stromu, úpravu květinových pásů. Pro vzdělávání dětí z oblasti EVVO byly zakoupeny pomůcky v hodnotě necelých 30 tisíc Kč (makety stromů, makety ptáků, výukové sady puzzle apod.). Další výzmanmá část projektu proběhla na jaře a v létě 2021, kdy byly postupně zabudovány interaktivní prvky na školní zahradě, byla zastíněna přírodní učebny a vybavena sedacím nábytkem.

Na podzim 2021 byly na zahradu umístěny suché stavby z proutí - tři iglú. Na jaře 2022 zahrada získala certifikát přírodní zahrada. Aktuálně mají děti k dispozici již dokončenou a plně vybavenou přírodní učebnu. Současně byla pěstební zahrádka doplněna vyvýšenými záhony. K zálivce je využívána dešťová voda ze střechy MŠ i sportovního centra.

Přírodní zahradu, učebnu i pěstební zahrádku budeme s dětmi aktivně využívat pro poznávání živé i neživé přírody, pro podporu zájmu dětí o přírodu a její ochranu. Současně bude prostor využit pro aktivity s rodiči a s dětmi. 

Projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Projekt byl úspěšně dokončen k 31. 12. 2022.

Odkazy:

Státní fond životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí

První společnou akcí pro rodiče a děti byla akce v září 2022 - Dopravní odpoledne na dvou kolech v rámci týdne Mobility.    

V příloze naleznete článek z Učitelských novin o našem projektu.

Ke stažení

(*.pdf)