Distanční výuka předškoláků

Distanční výuka předškoláků

Vzhledem k tomu, že pro děti, které v letošním školním roce dovrší šesti let, nebo mají odloženou školní docházku, je vzdělávání v MŠ povinné, týkala se nás i nařízení o distanční výuce. Tam, kde ve třídách v uplynulých dnech/týdnech chyběla většina těchto dětí, byly poskytnuty dětem prostřednictvím vás - jejich rodičů - materiály, návody a náměty k práci s předškolními dětmi v domácím prostředí.

Děkujeme všem, kteří se ve spolupráci s námi snaží dělat maximum pro to, aby se vývoj dětí ubíral správným směrem, a i v této těžké době se jim dostávalo kvalitních podnětů, které v budoucnu povedou k jejich bezproblémovému přechodu na školní vzdělávání. Těší nás, že mnozí z vás k distanční výuce přistoupili velice zodpověně, a rádi pak s dětmi sdílíme jejich radost a pocit úspěchu ze zvládnutých úkolů.

Distanční výuka je pro jednotlivé třídy zajištěna individuálně jejich třídními učitelkami, stejně tak vyhodnocení výsledků práce. Hudební třída, na které neprobíhal od 4. do 11.11. provoz, a většina předškoláků MŠ nenavštěvovala, uspořádala v chodbě výstavu zajímavých prací z tématické tvorby dětí. Ukázku můžete vidět i na přiložených fotografiích, které budou postupně doplňovány.