Akce září 2022

Akce září 2022

Ve čtvrtek 22.9. měly děti možnost zasportovat si pod vedením trenérů fotbalu - na nádvoří MŠ proběhla od 9:30 tzv. Fotbalová škola. Akce byla určena zejména pro starší děti, program byl pestrý (aktivity s míči, hokejkami, dráha, hry) a děti si ho náležitě užily. Další Fotbalová škola nás čeká hned v říjnu.

Stejný den odpoledne (čtvrtek 22.9.) proběhla dlouho plánovaná akce "Odpoledne na dvou kolech". Uskutečnila se od 15:00 do 17:00, děti z MŠ (i se svými sourozenci) měly možnost zúčastnit se v doprovodu svých rodičů a prarodičů soutěží, které byly připraveny ve venkovních prostorách areálu MŠ. Svá stanoviště tu měli i příslušníci městské i státní policie, představitelé VZP, BESIP, pod dohledem zkušené zdravotnice si zájemci mohli vyzkoušet i umělé dýchání na figuríně. Pro všechny účastníky bylo připraveno i malé pohoštění, které zajistily paní kuchařky naší MŠ. Po nasbírání příslušného počtu razítek (do průkazky - "řidičského průkazu"), která bylo možno získat na jednotlivých stanovištích za plnění zábavných úkolů, dostaly děti odměnu a diplom.

Akce "Předškoláci na přechodech" (která byla naplánována ve spolupráci se Zdravým městem Třebíč a Městskou policií na měsíc říjen 2022) byla z důvodu nepřízně počasí na poslední chvíli zrušena (resp. přesunuta na jaro 2023).