Akce říjen 2023

Akce říjen 2023

V úterý 3.10. proběhla v MŠ logopedická depistáž (u dětí, kde se zvažuje logopedická prevence) pod vedením speciální pedagožky z SPC.

Ve čtvrtek 12.10. nás opět navštívili trenéři fotbalu, FOŠ proběhla na nádvoří MŠ nejprve pro děti ze střední věkové skupiny (od 8:30), následně pro starší děti - předškoláky (od 10:30).

V úterý 17.10. se uskutečnil v MŠ preventivní program pro předškoláky - "Popálky". Program byl zajištěn Zdravým městem Třebíč, týkal se ochrany zdraví před úrazem popálením a opařením.

V úterý 31.10. jely starší děti autobusem do DS pro seniory Manž. Curieových. Zde spolu s babičkami a dědečky z domova seniorů tvořily obrázky z plastelíny, a touto mezigenerační spoluprací jsme tak opět navázali na předchozí, dlouhodobě podporované vztahy naší nejmladší a nejstarší generace.

Některé třídy v rámci tématu podzim/ ovoce a zelenina navštívili také Zahrádkářskou výstavu.

Od října opět probíhá využití zrcadlového sálu v tělocvičně Sportovního centra Třebíč (středy dle plánu střídavě pro jednotlivé třídy). Jedná se o sportoviště v bezprostřední blízkosti školky, a rádi využíváme možnosti realizace pohybových aktivit ve větším prostoru.