Akce říjen 2019

Akce říjen 2019

Hned na začátku října 1.10. děti z přírodní a hudební třídy čekala druhá část preventivního programu "Nazdárek, kašpárek". Pro třídu Rolnička a třídu sportovní byl tento program připraven na 11.10. 2019. Děti se zábavnou formou seznámily s pravidly chování ve školce i v životě. Naučily se také, jak se k sobě navzájem chovat, že bychom si neměli ubližovat a měli bychom být k sobě ohleduplní.

Ve dnech 2. a 3. 10. do školky přišla paní Kubová s výchovným programem na téma ovoce - "Ovoce si usušíme". Zajímavé povídání bylo spojeno také s ochutnávkou, a kromě toho si děti naplnily sušeným ovocem i vlastní pytlíček, který si poté odnesly domů. Ve středu 2.10. tato aktivita čekala děti ze tříd hudební a přírodní, ve čtvrtek 3.10. byla připravena pro děti ze třídy sportovní a Rolnička.

Následující den, tedy 4.10., do školky zavítala další milá návštěva, a to pan Hořák se svými zvířátky. Pan Hořák se v záchranné stanici stará o opuštěná nebo nemocná zvířata. Programu se zúčastnily děti ze všech tříd, o zvířátkách se dozvěděly spoustu zajímavostí, některá si mohly prohlédnout i zblízka a pohladit.

V pondělí 7.10. do MŠ dorazil oblíbený klaun Hugo (ze dvojice Hugo a Fugo), tohoto představení se zúčastnily opět všechny děti, zábavnou formou si s klaunem zopakovaly, jak se mají ve školce chovat, co je správné a co ne, jaká jsou pravidla slušného chování. Hugo je aktivně zapojil, a tak si společně zatancovali a zazpívali některé známé lidové písničky.

Ve čtvrtek 10.10. navštívily děti z přírodní třídy zookoutek při DDM Třebíč, kde se seznámily s životem různých zvířátek, které můžeme chovat doma jako mazlíčky. Mohly si některá pohladit i pochovat, dozvěděly se, čím se zvířátka živí, a co by jim mohlo ublížit.

14.10. některé třídy navštívily zahrádkářskou výstavu, kde si děti mohly prohlédnout různé druhy ovoce a zeleniny, ochutnat zdravé regionální výrobky, a také se podívat na výstavu podzimních prací dětí z různých třebíčských škol a školek.

V úterý 15. 10. se předškolní děti z celé MŠ vypravily do Domova pro seniory, kde je čekalo společně s babičkami a dědečky zábavné dopoledne s hrami a ochutnávkou zdravých pomazánek, ze kterých namazáním na pečivo připravovaly jednohubky. Nakonec si zahrály tradiční hru dědečků a babiček z jejich mládí - "čáru".

17.10. nás čekal ve třídě Rolnička program "Máme rádi zvířata", jednalo se o projekt Státní veterinární zprávy.

I v měsíci říjnu si opět zájemci ze starších dětí zasportovali na nádvoří MŠ s trenéry z Fotbalové školy.

Od října jsme začali využívat nabídku Střední školy stavební Třebíč - pravidelně každý čtvrtek jsou nám k dispozici prostory tělocvičny. Jednotlivé třídy se v této možnosti sportovních aktivit na velkém prostoru a v teple školy budou střídat až do konce měsíce dubna.