Akce prosinec 2022

Akce prosinec 2022

V pondělí 5.12. proběhla v MŠ Mikulášská nadílka - Mikuláš, anděl i čert zavítali během dopoledne do všech tříd, a protože žádné z dětí paní učitelky nechtěly čertovi dát, odešel s prázdnou, zatímco děti si nesly domů balíček s dobrůtkami od Mikuláše.

Ve čtvrtek 8.12. se opět uskutečnil sportovní program ve sportovní třídě pod vedením trenérů fotbalu - FOŠ. Aby děti měly dostatek pohybu, pokračovali jsme i během měsíce prosince v návštěvách Sportovního centra Třebíč (sportoviště vedle MŠ), kde máme na každé středeční dopoledne vyhrazen zrcadlový sál. Jednotlivé třídy se průběžně střídají podle rozpisu, nebo dle aktuální situace a docházky dětí.

Na úterý 13.12. byl domluven výlet autobusem na zámek Třebíč - pro starší děti z celé MŠ. Paní Eva, která si program připravila, nás poutavě provedla vánočním časem - kromě zvyků a zajímavostí z adventní doby měla pro děti připravenou tvořivou činnost - skládání a lepení stromečku, každé z dětí si pak svůj barevný vánoční stromeček odvezlo, společně si také protáli tělíčka u říkanky s pohybem, a ve druhé části programu si paní učitelky s dětmi prohlížely expozici betlémů.

Ve čtvrtek 15.12. se ve sportovní třídě uskutečnil vánoční koncert se seniory z DS. Tři babičky a jeden dědeček pod vedením svých pečovatelek zazpívaly koledy a krásné vánoční písně, u něktrých se zapojily i děti; také jsme předali seniorům malé dárečky a přání (nejen pro na, ale i pro ostatní babičky a dědečky v domově), a u drobného pohoštění jsme jim snad zpříjemnili předvánoční atmosféru.

Na úterý 20.12. byl naplánován vánoční oběd, kdy nás čekalo slavnostní stolování a paní učitelky, asistentky a chůvy si vychutnali oběd na třídě s dětmi. Oslavili jsme tak Vánoce i končící rok, abychom společně v lednu vkročili do toho nového... Vánoční nadílka v podobě nových dárečků do tříd probíhala během prosince v jednotlivých třídách individuálně, stejně tak vánoční posezení a tvoření nebo zpívání s účastí rodičů.

Poslední den v MŠ - čtvrtek 22.12. - nám program mělo zpestřit Divadélko Koník s Vánoční pohádkou, bohužel se kvůli zhoršeným podmínkám pro cestování z důvodu počasí, a navíc nižší docházkou dětí v některých třídách z důvodu nemocnosti, organizátoři rozhodli představení odvolat.