Akce listopad 2022

Akce listopad 2022

V pátek 4.11. se vypravila poslední skupina dětí - starší děti z hudební třídy - do depozitáře Muzea Vysočiny Třebíč na program Křížem krážem, kde se seznamovaly s prací přírodovědce, prohlížely si vycpaniny, přiřazovaly zvířata k jejich životnímu prostředí, seznámily se s tím, jak se tvoří herbář, a vytvořily si vlastní jednoduchý herbář z vylisovaných listů stromů.

V úterý 8.11. se starší děti ze dvou tříd (Rolnička a hudební) vypravily pěšky na program do Městské knihovny, kde s nimi paní knihovnice zopakovala, jak se chováme ke knížkám, vysvětlila jim, jak to probíhá v knihovně, a děti měly i možnost si prohlížet různé druhy knih zapůjčených přímo z regálů Dětského oddělení.

O den později byla pro zájemce (opět převážně z řad starších dětí)  ze tříd sportovní, přírodní a Rolnička připravena "Fotbalová škola" pod vedením trenérů. Děti ze třídy Zvoneček a hudební poprvé navštívily novou tělocvičnu Sportovního centra Třebíč vedle naší MŠ, postupně tělocvičnu (zdrcadlový sál) navštěvují jednotlivé třídy vždy ve středu dle rozpisu, který mají k dispozici třídní učitelky.

V pátek 11.11. čekala všechny děti pohádka v MŠ - přijelo za námi Divadlo Kašpárkův svět z Opavy s pohádkou "O princezně Rozmarýnce". Loutková pohádka byla pro děti poutavá, na konci si mohly loutky prohlédnout i zblízka.

V pondělí 14.11. se uskutečnil program pana Hořáka - jako již tradičně nás navštívil s některými ze svých zvířátek ze Záchranné stanice, dozvěděli jsme se spoustou zajímavostí, a jako obvykle byl program doprovázen také zpěvem autorských písní a hrou na kytaru a flétnu.