Akce listopad 2019

Akce listopad 2019

V měsíci listopadu se děti z některých tříd zúčastnily výukového programu v Městské knihovně - děti ze třídy hudební (6.11.) a ze třídy Rolnička (12.11).

Vystoupení herce Milana Urbánka nazvané Ententýky nás čekalo 11.11., zajímavé divadélko doprovázené písněmi měly možnost vidět všechny děti, kdy první skupinu tvořily děti ze třídy sportovní a přírodní, druhou pak děti z ostatních tříd (hudební, Zvoneček, Rolnička).

I nadále pokračovalo pravidelné sportování v tělocvičně Střední školy stavební Třebíč, kdy se děti z jednotlivých tříd ve využívání tohoto sportoviště střídají.