Akce leden + únor 2023

Akce leden + únor 2023

Měsíc leden a celý nový rok jsme zahájili ve znamení pomoci potřebným - naše MŠ se opět ve spolupráci s Charitou Třebíč podílela na organizaci Tříkrálové sbírky (dárci z řad rodinných příslušníků dětí měli možnost přispět na dobročinné účely do 13.1. do zapečetěných pokladniček).

Ve dvou dnech (26.1. a 27.1.) se uskutečnil v MŠ postupně pro jednotlivé třídy kromě třídy Zvoneček program První pomoc organizovaný pod záštitou Červeného kříže. Jednalo se o prospěšné informace z oblasti první pomoci a fungování lidského těla, program byl pro děti zajímavý a poutavý. Děti si mohly přímo ve třídě vyzkoušet masáž srdce na figurínách různých velikostí, zkusily poslouchat tlukot vlastního srdce stetoskopem, na závěr dostaly za odměnu bonbónky, obrázkovou náplast a také papírové srdce, které si mohly následně dle vlastní fantazie ztvárnit.

Masopustní období se neslo ve znamení karnevalů na jednotlivých třídách, děti si užily nejen své masky a převleky, ale také karnevalové hry a veselí včetně průvodu po MŠ.

Co se týká sportovních aktivit - i nadále se děti ze všech tříd střídaly během měsíce ledna i února na sportovišti v bezprostřední blízkosti MŠ -  v tělocvičně Sportovního centra Třebíč, a to vždy středy dopoledne.


V měsíci únoru čekaly školáky jarní prázdniny, takže v tomto období (20.- 24. 2. 2023) i mnohé děti z MŠ nedocházely do školky a probíhal tzv. prázdninový provoz bez kroužků a nadstandardních aktivit.