Akce leden + únor 2022

Akce leden + únor 2022

Původně plánované akce v lednu nám opět pokazila zhoršená situace ohledně Covid-19 a vzhledem k tomu, že jsme v rámci MŠ museli podstoupit i několik karantén, společné aktivity byly přesunuty či zrušeny. Přesto však provoz na jednotlivých třídách přinesl dětem důvody k radosti a spoustu možností, jak si užít čas se svými kamarády při volné hře i při plánovaných činnostech a pobytu venku. Začátek měsíce nám v oblasti tvořivosti a prožitkového učení v MŠ zpříjemnil svátek Tří králů, a v návaznosti na něj jsme kromě tematických aktivit ve třídě, měli možnost za přispění rodin dětí podpořit Tříkrálovou sbírku pořádanou Charitou.

Únor se nesl ve znamení těšení se na karneval, který byl ve všech třídách kromě přírodní (ta si jej naplánalovala až na první březnový den) organizován v závěru měsíce. Představili jsme si jednotlivé masky, zatančili a zazpívali jsme si, ochutnali dobrůtky, a také jsme po budově školky byli účastníky masopustního průvodu každé z pěti tříd MŠ "Čtyřlístek".

Ještě předtím ale byl v pondělí 21.2. pro třídu hudební a třídu Rolnička připraven program BESIP, kdy se děti pod vedením lektorky staly ve své třídě (s využitím velkého tematického koberce) účastníky silničního provozu, a naučily se bezpečnému a zodpovědnému chování na ulici.

V úterý 22.2. proběhlo v MŠ "Čtyřlístek" artistické vystoupení pana Ošmery. Děti mohly obdivovat nejen žonglérské umění tohoto mladého artisty, ale pobavily se i různými vtípky, které celou poutavou show provázely...