Akce leden 2020

Akce leden 2020

V prvním měsíci nového roku se některé děti mohly těšit na oblíbené hraní v centru Labyrint - 16.1. se zábavných sportovních aktivit v Labyrintu účastnily děti ze třídy Rolnička, 24.1. se na stejný výlet plný zábavy vypravily děti z třídy přírodní. 

Z hlediska akcí v naší MŠ i mimo ni, byl leden klidnějším obdobím, kdy se děti pod vedením učitelek věnovaly běžným řízeným aktivitám (vzdělávacím, sportovním, výtvarným), ale také si dostatečně užívaly společné hraní v rámci volné hry, ke které hojně využívaly i nové hračky, které v každé třídě přibyly po vánoční nadílce.

I nadále pokračovalo využívání prostor tělocvičny Střední školy stavební Třebíč, jednotlivé třídy se opět střídaly během čtvrtečních dopolední, která máme k účelu sportovních aktivit na této škole vyhrazena.