Akce květen 2022

Akce květen 2022

 

V úterý 3.5. se na zahradě MŠ uskutečnil zajímavý vzdělávací program pana Hořáka ze Záchranné stanice, nazvaný DRAVCI a SOVIČKY. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí, někteří měli možnost držet sovu za asistence jejího majitele na své ruce, o což byl mezi dětmi velký zájem.

 

Ve čtvrtek 5.5. přijel do MŠ pan Milan Řezníček se svým kolegou s hudebním programem Kouzelný kabaret. Představení bylo poutavé, vtipné, a nejmenší diváky dokázali pánové náležitě zaujmout.

 

Ve středu 11.5. šli předškoláci ze všech tříd na divadelní představení do ZŠ Horka-Domky, Václavské nám. - VÁCLAVSKÉ DIVADÉLKO, kde shlédli pohádku o Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém v podání dětí z této ZŠ.

 

O dva dny později - v pátek 13.5. - čekal třídu sportovní a děti ze třídy Zvoneček výlet autobusem do Pokojovic - možnost povozit se na oslících a prohlédnout další hospodářská zvířata.

 

V úterý 17.5. proběhl v naší MŠ program MLÁĎÁTKA, se kterým k nám zavítal Zvěřinec na statku. Kvůli nepřízni počasí se akce uskutečnila uvnitř (ve sportovní třídě), ale nic nebránilo tomu, aby se děti seznámily s velkým počtem živočišných druhů, o které se na statku starají, zejména těch domácích. Dostali se s nimi dle libosti i do velmi těsného kontaktu - děti si mohly mláďátka prohlížet i hladit, utvořily i kruh ze svých tělíček, který sloužil jako ohrádka pro zvířata, aby neutekla.

 

Hned následující den - ve středu 18.5., byla pro předškoláky z jednotlivých tříd naplánována cesta za seniory do DS - jednalo se o sportovní dopoledne (akce na zahradě Domova seniorů).

 

Čtvrtkem 19.5. třída hudební zahájila exkurze u hasičů, doplnily je děti ze třídy Zvoneček. Ochotní pánové z řad hasičského sboru v Třebíči se nás vřele ujali - předvedli nám spoustu zajímavostí - od vozidel a techniku, přes běh se žebříkem a výstup na budovu, až po slaňování z výsuvného žebříku na hasičském voze. Děti si za asistence hasičů a učitelek vyzkoušely přecházet kladinu. Program byl nejen velice zajímavý, ale i zážitkový, protože jsme mohli vidět na vlastní oči to, s čím se běžně jen stěží setkáme.

 

Následně 20.5. čekal výlet do Pokojovic na oslíky přírodní třídu, děti se na nich v případě zájmu vozily, v přilehlých prostorách si prohlédly další zvířátka.

 

Zároveň v pátek 20.5. proběhl pro ostatní děti v MŠ (předškoláky a zájmce z řad mladších dětí na doplnění) program představitelů Fotbalové školy na zahradě MŠ, děti si zkusily různé sportovní aktivity, které se buď bezprostředně týkají fotbalu, nebo jsou vhodné jako forma tréninku.

 

Na čtvrtek 26.5. byla exkurze u hasičů naplánována pro děti ze třídy sportovní a 10 dětí ze třídy Rolnička, výlet se jim vydařil, cestu zvládly pěšky, program byl zajímavý pro děti i jejich paní učitelky.

 

V pátek 27.5. si stejný výlet jako předchozí skupiny - za oslíky (a dalšími zvířátky) do Pokojovic užily i děti z hudební třídy. Vyšlo krásné počasí a odjížděli jsme spokojení a plní dojmů.