Akce červen 2024

Akce červen 2024

V úterý 4.6. jely dvě třídy - sportovní a Zvoneček - na Biofarmu Dora v Ratibořicích. Kromě toho, že se zde děti seznámily s chovem koz na farmě, prohlédly a pohladily si v případě zájmu dospělé kozy i malá kůzlátka, měly také možnost ochutnat pudink z kozího mléka.

Ve stejný den, tedy 4.6. se vypravila třída Rolnička do ZOO koutku v Pokojovicích. Zájemci z řad dětí se povozili na oslících, dále byla možnost prohlédnout si zvířátka v hospodářské budově, která jsou zde chována.

Ve středu 5.6. se účastnily děti ze všech tříd kromě třídy Zvoneček Pohádkového lesa (organizováno DDM). Příběhem v podobě dobrodružných úkolů je provázely pohádkové bytosti, na konci se dětem podařilo zachránit pohádku O Červené Karkulce, a od strážkyně dostaly společný dáreček do školky jako odměnu.

Ve čtvrtek 6.6. jely na výlet za zvířátky do Pokojovic (s ježděním na oslících) děti ze třídy přírodní, v pondělí 10.6. pak na Biofarmu Dora do Ratibořic třída hudební spolu s třídou Rolnička (exkurze s výkladem v chovu koz spojená s ochutnávkou pudinku z kozího mléka).

Dne 18.6. (přírodní třída v 9:00, hudební v 10:00) a 20.6. (v 9:00 třída sportovní, v 10:00 Rolnička) proběhl v jednotlivých třídách program s MP. Jednalo se o preventivní program, poté si všechny děti ze školky mohly na nádvoří MŠ zblízka i zevnitř prohlédnout policejní auto.

Ve středu 19.6. jsme byli pozváni na sportovní dopoledne v ZŠ Horka-Domky na Václavském náměstí - jednalo se ozábavné disciplíny na hřišti školy - tzv. "Barevný den". Sportování se zúčastnily děti ze tříd: přírodní, hudební a sportovní.