Akce červen 2023

Akce červen 2023

Ve čtvrtek 1.6. se starší děti šly podívat do ZŠ na Václavské divadélko, které pro ně připravili školáci z vyšších ročníků.

Třída přírodní a Rolnička se v úterý 6.6. vypravila na výlet do ZOO. Třída sportovní měla ve stejný den výlet za zvířátky do Pokojovic, kde je pro děti největší atrakcí jízda na oslících.

Ve středu 7.6. se bude konala zábavná akce pro děti pořádaná DDM - Pohádkový les. Děti plnily úkoly na stanovištích s pohádkovými bytostmi, na konci se jim podařilo osvobodit princeznu, a za to dostaly od pohádkové babičky odměnu.

V pondělí 12.6. čekal děti ze třídy hudební a přírodní na Hvězdárně naučný program Co vidíme na obloze Stejný program byl naplánován pro třídy sportovní a Rolnička na středu 14.6.

Třída hudební jela 13.6. za oslíky do Pokojovic, součástí byl i velmi poutavý program se cvičenými psy. Třída Zvoneček pak výlet za oslíky a zvířátky v Pokojovicích absolvovala 20.6.

Ve dnech 20.6. a 22.6. proběhl v MŠ preventivní program s Městskou policií - nejdříve v úterý 20.6. pro třídu hudební a přírodní,

ve čtvrtek 22.6. pro sportovní a třídu Rolnička. Součástí byla i ukázka vybavení vozu MP.