Akce červen 2019

Akce červen 2019

3. 6. 2019 navštívil naši MŠ žonglér a artista Milan Ošmera. Jeho zajímavé představení zhlédly děti ze všech tříd. Přírodní třída se 4. 6. 2019 vypravila na Zahradu u řeky, kde se děti zúčastnily programu „Semena a semínka“. Ve dnech 5. a 6. 6. 2019 nás čekalo fotografování jednotlivých tříd, a dle zájmu i skupin a sourozeneckých dvojic. V červnu také většina dětí z naší MŠ navštívila státní zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde pro ně byl připraven poutavý interaktivní vzdělávací program a divadelní představení (7. 6. 2019 se akce zúčastnily děti z hudební třídy a starší děti z výtvarné třídy, 11. 6. pak na zámek jely děti ze třídy přírodní a Rolnička). Návštěvu u hasičů si užily děti z celé MŠ (12. 6. 2019 na tuto exkurzi vyrazily děti ze sportovní třídy, 19. 6. 2019 děti ze třídy výtvarné spolu s dětmi ze třídy Rolnička, 24. 6. 2019 děti ze třídy hudební a přírodní).

Preventivní program pro děti v MŠ si připravili strážníci MP Třebíč. Do naší školky přijeli 13. 6. 2019, kdy se se strážníky setkaly děti ze třídy sportovní, výtvarné a třídy Rolnička, 14. 6. 2019 se téže akce zúčastnily děti ze třídy přírodní a hudební. Předchozí den (tj. 13. 6. 2019) třída přírodní stihla ještě poznávací výlet do ZOO koutku v DDM Třebíč.  Děti ze třídy Rolnička zase čekalo 14. 6. 2019 Ekohraní, které pořádala ZŠ TGM Třebíč. V úterý 18. 6. 2019 nadešel velký den budoucích prvňáčků - od 15:30 je čekalo slavnostní pasování, u kterého byl přítomen nejen rytíř, ale i jejich rodiče či jiní rodinní příslušníci. Akce v červnu uzavřela návštěva hvězdárny, a to ve dnech 21. 6. 2019 (hudební a přírodní třída) a 20. 6. 2019 (výtvarná a sportovní třída).