Akce březen 2024

Akce březen 2024

Ve středu 13.3. děti z hudební třídy navštívily Základní uměleckou školu, kde měly možnost zúčastnit se připraveného programu v oboru výtvarném, tanečním a hudebním.  Do ZUŠ jsme jeli autobusem, zpáteční cesta byla příjemnou procházkou.

V pátek 22.3. se konalo v MŠ divadlo - Kašpárkovo dobrodružství. Pohádka s velkými loutkami (hlavními postavami byla princezna, král, kašpárek a drak) byla zajímavě připravena - jednalo se ve skutečnosti o 4 pohádky s téměř stejným příběhem, jen s malými obměnami. Představení děti zaujalo - zejména legrační počítání dračích hlav v závěru poslední pohádky.

I nadále pokračovaly také návštěvy tělocvičny (zrcadlového sálu) ve Sportovním centru Třebíč podle rozpisu, který mají k dispozici učitelky na jednotlivých třídách.