Akce březen 2022

Akce březen 2022

Ve čtvrtek 10.3. čekal předškoláky program Muzea Třebíč - Cesty k výstavě Petra Vlacha. Tento výtvarník tvoří abstraktní obrazy a trojrozměrná díla z neobvyklých materiálů, je tzv. kreativním experimentátorem. Děti se v rámci programu staly na chvíli také takovými výtvarníky, a nejen že hledaly v umění z odpadových materiálů, co konkrétně Petr Vlach použil, ale též si ve skupinkách vyzkoušely sestavit vlastní výtvarné dílo (využití různých materiálů, převážně takových, které považujeme za odpad) v kombinaci s malbou voskovkami.

V pátek 11.3. nás v doprovodu své paní učitelky navštívili žáci ZUŠ Třebíč - hudební obor. Připravili pro děti interaktivní program s propojením hry na klavír, zpěvu a pohybu. Poslechové činnosti a hry na rozpoznávání hlasitosti hudby, rytmu, výšky tónů atd.

V pondělí 21.3. se starší děti a paní učitelky ze tříd Rolnička a přírodní vypravily autobusem do Zookoutku DDM, kde měly možnost prohlédnout si zvířátka, dozvědět se zajímavosti o nich, a také si uvědomit, že je důležité chránit živou přírodu, a že o každé zvířátko, které chceme doma chovat, musíme pečovat.

Ve čtvrtek 24.3. se v MŠ konal Muzikálek pana Vojkůvky (hudebně-dramatické představení). Děti si užívaly příhody, které jim pan herec vyprávěl, a do kterých je různými interakcemi i humorem vtahoval, spolu s ním se účastnily různých pohybových a doprovodných aktivit, a zpívaly.

V úterý 29.3. proběhla návštěva předškoláků v ZŠ Třebíč, Horka Domky. Seznámili se s prostředím školy, a zúčastnili se i přímo výuky - u svých starších kamarádů prvňáčků.