Akce březen 2020

Akce březen 2020

Na začátku března - v pondělí 2.3. k nám do MŠ zavítal pan Břetislav Vojkůvka se svým hudebně-dramatickým zábavným programem nazvaným "To nejkrásnější". Nejprve byl tento program připraven od 9 hodin pro třídy sportovní a přírodní, následně od 10 hodin pro ostatní děti, tj. ze tříd hudební, Zvoneček a Rolnička.

Ve čtvrtek 19.3. se měli předškoláci ze třídy sportovní a Rolnička vypravit na ZŠ Václavské náměstí (program v rámci projektu Podpora řemesel), ale vzhledem k vyhlášení nouzové stavu, uzavření škol a dalším omezením, musely být všechny další plánované akce, včetně této, zrušeny.