Mezigenerační spolupráce mezi MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč a DS Třebíč Manželů Curieových

MŠ „Čtyřlístek“ již pět let buduje systematicky mezigenerační spolupráci mezi ní a DS Třebíč Manželů Curieových. Děti se seniory mohly dosud setkávat v rámci projektů, na které MŠ získávala několik let dotace z Grantového programu: „Zdravé město Třebíč: Rodina a zdraví“. Od roku 2019 již příspěvkové organizace Města Třebíč nemohou o tyto dotace žádat, ale úspěšným žadatelům z předchozích let bude automaticky provozní rozpočet školy navýšen o potřebnou částku na akce, které dříve MŠ z dotace hradila.

Mš „Čtyřlístek“ Třebíč díky tomuto získala do rozpočtu školy navíc 17 tisíc Kč. Tyto finanční prostředky budou opět využity na akce, které se zaměřují na mezigenerační spolupráci a podporu zdravého životního stylu v rámci projektu: Rok se seniory. Každé roční období nás tak bude i nadále čekat jedna společná akce s našimi milými dědečky a babičkami. Na jaře velikonoční tvoření, v létě sportovní dopoledne v DS, na podzim výlet a v zimě vánoční muzicírování. Rozvoj morálních a společenských hodnot považujeme v rozvoji osobnosti dětí za jednu z priorit.

Z důvodu aktuálního stavu (COVID-19) byly akce na jaře a v létě 2020 zrušeny. Ve školním roce 2020/21 jsou zrušeny podzimní akce. Vánoční koncert v prosinci zůstává v řešení. Předpokládáme, že případné aktivity ve větším rozsahu začnou nejdříve na jaře 2021. Děti z naší MŠ se zapojily do aktivity: "Děti malují seniorům k svátku!" Akci koordinuje MPSV. Dárky a přáníčka od našich dětí budou putovat do našeho partnerského DS.  

BIOTRH, který měl probíhat původně v říjnu 2020, jsme se rozhodli zrušit zcela, vzhledem k atuálním opatřením (např. zákaz samobslužného podávání ochutnávky).