Mezigenerační spolupráce mezi MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč a DS Třebíč Manželů Curieových

MŠ „Čtyřlístek“ již pět let buduje systematicky mezigenerační spolupráci mezi ní a DS Třebíč Manželů Curieových. Děti se seniory mohly dosud setkávat v rámci projektů, na které MŠ získávala několik let dotace z Grantového programu: „Zdravé město Třebíč: Rodina a zdraví“. Od roku 2019 již příspěvkové organizace Města Třebíč nemohou o tyto dotace žádat, ale úspěšným žadatelům z předchozích let bude automaticky provozní rozpočet školy navýšen o potřebnou částku na akce, které dříve MŠ z dotace hradila.

Mš „Čtyřlístek“ Třebíč díky tomuto získala do rozpočtu školy navíc 17 tisíc Kč. Tyto finanční prostředky budou opět využity na akce, které se zaměřují na mezigenerační spolupráci a podporu zdravého životního stylu v rámci projektu: Rok se seniory. Každé roční období nás tak bude i nadále čekat jedna společná akce s našimi milými dědečky a babičkami. Na jaře velikonoční tvoření, v létě sportovní dopoledne v DS, na podzim výlet a v zimě vánoční muzicírování. Rozvoj morálních a společenských hodnot považujeme v rozvoji osobnosti dětí za jednu z priorit.

Ve školním roce 2021/22 se uskutečnilo podzimního dopoledne se seniory na třídách - 15.11. 2021. Děti a senioři společně tvořili malé dárky, hráli si a zazpívali si v příjmené atmosféře doplněné malým občerstvením s perníčky. Vánoční koncert v prosinci se bohužel nemohl uskutečnit. Místo reálného setkání proběhlo setkání online přes interativní tabuli. Postupně se před kamerou vystřídaly děti z jednotlivých tříd, seniory pozdravily a potěšily vánočními písničkami, básničkami a koledami. Pro seniory jsme uspořádali sbírku klubíček z příze pro aktivity v DSP. Na Vánoce jsme do DS kromě přáníček, dárečků z různých materiálů, které tvořily děti s paními učitelkami a perníčků od paních kuchařek, zaslali i tři krabice plné křížovek a luštění. Sešlo se více než 100 knih, časopisů, novin. Vedle zaměstnanců školy se do sbírky aktivně zapojili také rodiče s dětmi. Všem velmi děkujeme za podporu této krásné akce. 

Konec školního roku 2021/22 a nový školní rok 2022/23 přinesl možnost aktivní spolupráce se seniory. Na jaře 2022 děti z naší MŠ naštívily seniory v DS a na zahradě DS zažily společné sportovní hry. Na podzim 2022 se uskutečnilo podzimní tvoření draků papíráků v DS s mnoha babičkami a několika dědečky. Výsledkem bylo plno pestrobarevných dráčků, které dětem udělaly radost. V prosinci 2022 se mohl uskutečnit opět vánoční koncert přímo v MŠ. Mezi dvěma koncerty vznikl čas také na milé posezení a krátké povídání. Pro seniory děti vytvořily více než 50 přáníček, které byly do DS odeslány. Mezi zaměstnanci školy proběhla sbírka dárků. Do DS putovaly tři plné krabice drobných dárků pro velkou radost, připraveno bylo zhruba 60 dárečků. Na jaře 2023 navštívilo MŠ několik seniorů, aby na jednotlivých třídách prožili s dětmi příjemné dopoledne s tvořením, povídáním, zpíváním a hrami. Na přelomu května a června 2023 děti v DS navštívily seniory, aby si společně všichni vyzkoušeli své dovednosti na zahradě DS. Kromě zážitků si děti odvážely i drobné dárky. Také ve školním roce 2023/24 chystáme další společná setkání, která obohatí malé i velké.