Mezigenerační spolupráce mezi MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč a DS Třebíč Manželů Curieových

MŠ „Čtyřlístek“ již pět let buduje systematicky mezigenerační spolupráci mezi ní a DS Třebíč Manželů Curieových. Děti se seniory mohly dosud setkávat v rámci projektů, na které MŠ získávala několik let dotace z Grantového programu: „Zdravé město Třebíč: Rodina a zdraví“. Od roku 2019 již příspěvkové organizace Města Třebíč nemohou o tyto dotace žádat, ale úspěšným žadatelům z předchozích let bude automaticky provozní rozpočet školy navýšen o potřebnou částku na akce, které dříve MŠ z dotace hradila.

Mš „Čtyřlístek“ Třebíč díky tomuto získala do rozpočtu školy navíc 17 tisíc Kč. Tyto finanční prostředky budou opět využity na akce, které se zaměřují na mezigenerační spolupráci a podporu zdravého životního stylu v rámci projektu: Rok se seniory. Každé roční období nás tak bude i nadále čekat jedna společná akce s našimi milými dědečky a babičkami. Na jaře velikonoční tvoření, v létě sportovní dopoledne v DS, na podzim výlet a v zimě vánoční muzicírování. Rozvoj morálních a společenských hodnot považujeme v rozvoji osobnosti dětí za jednu z priorit.

První akce z projektu proběhne 16. 4. 2019. Děti si v DS prohlédnou velikonoční výstavu a poté si společně s babičkami a dědečky budou dotvářet kraslice ze samotvrdnocuí hmoty. Součástí akce bude společné zpívání, povídání a vzpomínání seniorů, jak Velikonoce jako děti prožívali oni.

I nadále se děti a rodiče mohou těšit na oblíbený BIOTRH. Na podzim 2019 se uskuteční již 11tý ročník. Věříme, nám budete v našem úsilí žít spokojeně a zdravě v každém věku, fandit.