Akce červen 2024

Akce červen 2024

V úterý 4.6. pojede třída sportovní a Zvoneček na Biofarmu Dora. Svačit v MŠ se bude již v 8:00, více informací podají třídní učitelky v jednotlivých třídách.

Ve stejný den, tedy 4.6. pojede třída Rolnička do ZOO koutku v Pokojovicích. Odjezd autobusu je v 8:30, svačinu z MŠ budou mít děti s sebou.

Ve středu 5.6. se zúčastní děti ze všech tříd kromě třídy Zvoneček Pohádkového lesa (organizuje DDM). Více informací u třídních učitelek.

Ve čtvrtek 6.6. čeká výlet za zvířátky do Pokojovic (s ježděním na oslících) děti ze třídy přírodní. Odjezd autobusu v 8:30, svačinu dostanou z MŠ, a svačit se bude až na místě. S sebou batůžek, pití, 1 malou dobrůtku, a v případě nepříznivého počasí i pláštěnku. Návrat na oběd.

V pondělí 10.6. pojede na Biofarmu Dora třída hudební spolu s třídou Rolnička. Svačit se bude v MŠ již v 8:00.

Dne 18.6. (přírodní třída v 9:00, hudební v 10:00) a 20.6. (v 9:00 třída sportovní, v 10:00 Rolnička) proběhne v jednotlivých třídách program s MP. Jedná se o preventivní program, poté bude na nádvoří MŠ pro děti k prohlídce policejní auto. Na auto se budou moci podívat i děti ze Zvonečku.