Hry s pískem - nový prvek na školní zahradě

Hry s pískem - nový prvek na školní zahradě

Během měsíce září letošního školního roku se podařilo na zahradě MŠ vybudovat zajímavé herní centrum pro hry s pískem. Objekt se nachází v zadní části zahrady v pískové ploše. Hlavním prvkem je domeček s kuchyňkou a tabulí na kreslení křídou. Domek doplňuje výtah na písek, a také velké váhy se sítem.

Celá sestava v hodnotě téměř 90 tisíc Kč byla pořízena za finance z několika zdrojů. Nemalá část finančních prostředků pochází z darů od rodičů pro školní rok 2021/22 (24 500Kč). Další část za sběr starého papíru jako odměnu v soutěži ve sběru papíru získala naše MŠ 8 000 Kč (za celkové množství jsme získali 1. místo, za množství na dítě 4. místo), a za papír – surovinu  jsme obdrželi 12 810 Kč. MŠ získala také nezanedbatelné finanční ocenění od Města Třebíč za krásné výtvory dětí ve výtvarné soutěži „Mapy odpadů“ – jednalo se 40 000 Kč. Celkem jsme takto měli k dispozici 85 310 Kč, celá částka byla použita na financování herního centra pro hry dětí s pískem. Prvky jsou certifikované pro děti od 2 let.

Věříme, že děti zaujme nové vybavení pro hry, zkoumání a experimenty s pískem. Poděkování zaslouží i všichni rodiče, kteří pomohli svou podporou a pílí tomu, že se podařilo finanční prostředky na centrum shromáždit. Velký dík patří i všem dětem a pedagogům z naší školy, kteří se zapojili do výtvarné soutěže tvořivě a se zaujetím, čímž si zasloužili nádherné ocenění.  Rovněž děkujeme Městu Třebíč, které se rozhodlo užitečnou a podnětnou soutěž finančně štědře podpořit.