Změna účtu školy od 1.8. 2021

Žádáme rodiče o provedení změny u souhlasu s inkasem pro úhradu stravného a úplaty za předškolní vzdělávání z důvodu změny čísla účtu školy a banky od 1.8. 2021.

Pozor - do 31.7. 2021 platí původní číslo účtu, změnu proveďte nejdříve 1.8. 2021.

V případě nejasností nebo problémů se obracejte přímo na vedoucí ŠJ a účetní - Jitku Maštalířovou: jidelna@ms-ctyrlistek-trebic.cz

Děkujeme za spolupráci.

Ke stažení

(*.docx)