Zápis do ZŠ

Vážení rodiče, dle instrukcí od pana zástupce ze ZŠ Třebíč, Horka-Domky zprostředkováváme informace o zápisu. Zápis v ZŠ proběhne pouze distanční formou!

K zápisu do ZŠ je třeba využít online přihlášku!

Pro všechny třebíčské základní školy platí jednotný termín pro vydávání elektronických přihlášek.

Termín je od 1. března 2021 00:00 do 16. dubna 2021 23:59.

Vyplněnou přihlášku je nutné doručit do pátku 30.04.2021

Elektronická přihláška pro Základní školu Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12 je dostupná na:

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zsvaclav/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40612

Na stránkách města naleznete aktualizované informace k organizaci zápisů na tomto odkazu: https://www.trebic.cz/online-zapis-do-zakladni-skoly/ms-45283/p1=45283 


Přidáváme informaci, která nám byla též ze ZŠ Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12 sdělena: 

Zatímco na této škole byly děti rozdělovány do jednotlivých tříd podle zájmu o výukové metody, pro letošní školní rok se rozhodli od tohoto ustoupit, a všechny třídy budou tzv. klasické.

 

V příloze:

- Důležité informace k podání přihlášky do ZŠ.

- Informace pro rodiče budoucích prvňáčků o ŠD.

- Informační leták s podrobnějšími informacemi (pozor, neplatí zde ale uvedené datum - bylo počítáno s běžným zápisem s  možností osobní přítomnosti v ZŠ).