Výsledky sběru papíru

Výsledky sběru papíru

Všem, co se zúčastnili sběru starého papíru i ve druhém kole, děkujeme. Další kolo se již v tomto školním roce konat nebude, celkové pořadí se uzavírá dle dosavadních výsledků, které máte k nahlédnutí v přiložené tabulce.  Odměny pro děti budou připraveny v MŠ v měsíci červnu (u těch dětí, které již v tomto školním roce do MŠ nepřijdou, se informace o předání cen dozvíte od třídních učitelek).