Sběr papíru a plastů ve školním roce 2019/20

Sběr papíru a plastů ve školním roce 2019/20

I ve školním roce 2019/20 budeme opět sbírat starý papír a plasty. Zatímco papír přinášejí rodiče v předem vymezeném termínu, plastový odpad sbíráme celoročně.