Informace k zápisu do ZŠ

Přihlášku dítěte k zápisu do 1. ročníku ZŠ je nutné vyplnit online prostřednictvím aplikace k tomu určené - spuštěna je od 1. března do 16. dubna 2021. Vzhledem k tomu, že v letošním školním roce se nebude v MŠ konat informační schůzka se zástupci ze ZŠ, doporučujeme rodičům sledovat webové stránky ZŠ, kam budou podávat žádosti o přijetí, a s případnými dotazy se obrátit přímo na tyto ZŠ.

Odkazy na online přihlášky do jednotlivých základních škol naleznete na webových stránkách města v sekci Elektronické služby/Online zápis do základní školy zde:

https://www.trebic.cz/online-zapis-do-zakladni-skoly/ms-45283/p1=45283    

Online přihlášku je samozřejmě možné vyplnit také přímo na webových stránkách vybrané základní školy.